Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
230 người đã bình chọn
1028 người đang online

Học tập, nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của BCH TW Đảng khóa XIII, Kết luận số 01-KL/TW BCT khóa XIII và phát động thi đua năm 2024

Đăng ngày 27 - 02 - 2024
100%

Sáng ngày 23/2, tại Trung tâm Hội nghị huyện, Huyện ủy Mường Lát đã tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của BCH TW Đảng khóa XIII, Kết luận số 01-KL/TW BCT khóa XIII và phát động thi đua năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hà Văn Ca, TỈnh ủy viên, Bí thư HU, Chủ tịch HĐND huyện.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí lãnh đạo huyện trình bày 15 Nghị quyết, Chỉ thị của BCH TW Đảng khóa XIII và kế hoạch của BTVHU về thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của BCH TW Đảng khóa XIII, gồm:

Đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực HU trình bày Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới”.

Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH TW Đảng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết sô 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH TW Đảng về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân”; Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới”;

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện trình bày Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH TW Đảng về “Tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”; Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH TW về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”; Diễn văn phát động phong trào thi đua năm 2024; Kế hoạch của BTVHU  về thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW; Kế hoạch số 173-KH/TU ngày 30/11/2023 của BTVTU về thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị; Kế hoạch của BTVHU về thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của BCHTW; Hưởng ứng phát động phong trào thi đua năm 2024; Kế hoạch của BTVHU về thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW; Chương trình hành động của BTCTU về thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCHTW về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Đồng chí Hà Văn Ca, TUV, Bí thư HU, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Hà Văn Ca đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, tập trung trong nghiên cứu, học tập, quán triệt và thống nhất cao trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của BCHTW Đảng khóa XIII và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BTVHU của các đại biểu, cán bộ, đảng viên trong toàn huyện.

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của BCHTW Đảng khóa XIII vừa được các đồng chí lãnh đạo huyện quán triệt tại hội nghị là rất quan trọng, có tính phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng. Để việc quán triệt các văn bản của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BTVHU đạt kết quả cao, Bí thư Huyện ủy Hà Văn Ca đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể cần đổi mới mạnh mẽ phương pháp nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh theo tinh thần thiết thực, hiệu quả; khắc phục triệt để bệnh hình thức. Khẩn trương xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết; kế hoạch phải rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian, tài liệu chuẩn bị kỹ lưỡng. Tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, đặc biệt là người đứng đầu phải trực tiếp chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung, trực tiếp quán triệt những nội dung cốt lõi,… Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết, xác định rõ những việc phải làm, rõ người làm, thời gian thực hiện, điều kiện đảm bảo hoàn thành, tránh tình trạng sao chép…Đồng chí Bí thư Huyện ủy nêu rõ: Để các Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống thì công tác tuyên truyền, phổ biến phải “đi trước mở đường, đi cùng để thực hiện, đi sau để sơ kết, tổng kết”. Trong tuyên truyền phải sử dụng nhiều hình thức, thực sự đa dạng, phong phú cho phù hợp với từng đối tượng, từng vùng miền. Trong quá trình quán triệt, triển khai, thực hiện nghị quyết cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là đề cao tinh thần tự kiểm tra, tự giám sát. Trên tinh thần phân tích những thời cơ, thuận lợi, khó khăn thách thức tác động đến sự phát triển của huyện, đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu cần bám sát các Nghị quyết, Kết luận  của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI. Đồng chí Bí thư Huyện ủy tin tưởng rằng, phát huy truyền thống đoàn kết, từng địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong huyện sẽ tiền phong, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nỗ lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu năm 2024 đã đề ra.

<

Tin mới nhất

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới(16/04/2024 7:41 SA)

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2024(08/04/2024 10:42 SA)

Đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ tại bản Sài Khao xã...(05/04/2024 3:36 CH)

Hội nghị Báo cáo viên tháng 3 năm 2024(05/04/2024 2:41 CH)

Học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định...(03/04/2024 3:55 CH)

Ban chỉ đạo 35 huyện Mường Lát sơ kết quý 1 năm 2024(03/04/2024 9:27 SA)

Sơ kết công tác Nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp quý 1; triển khai...(29/03/2024 8:42 SA)

Học tập, nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của BCH TW Đảng khóa...(27/02/2024 8:05 SA)

Nghiên cứu, quán triệt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...(20/02/2024 3:21 CH)

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 01 năm 2024(11/01/2024 3:08 CH)

Triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2024(11/01/2024 2:49 CH)

Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của các Ban xây dựng Đảng, Uỷ ban Kiểm...(10/01/2024 3:33 CH)

Tổng kết công tác nội chính, Phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2023; Phương hướng,...(27/12/2023 2:51 CH)

Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024(22/12/2023 4:11 CH)

Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là những công dân chuẩn bị lên...(15/12/2023 10:35 SA)

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2023; Triển khai nhiệm...(13/12/2023 4:45 CH)

Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm...(12/12/2023 4:21 CH)

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là những công dân chuẩn bị lên...(11/12/2023 1:39 CH)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 10 năm 2023(01/11/2023 3:54 CH)

Hơn 100 quần chúng ưu tú được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về...(30/10/2023 3:41 CH)

Trao đổi kinh nghiệm trong công tác đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch(29/10/2023 4:16 CH)

Hơn 100 quần chúng ưu tú được bồi dưỡng nhận thức về Đảng (24/10/2023 9:45 SA)

Huyện ủy Mường Lát: Sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư...(26/09/2023 3:59 CH)

Ban Thường vụ Huyện ủy điều động, chỉ định cán bộ giữ các chức vụ chủ chốt ở các xã, thị trấn(25/09/2023 5:13 CH)

Đoàn công tác Thành uỷ Sầm Sơn làm việc với xã Trung Lý(22/09/2023 10:25 SA)

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh,...(29/08/2023 3:43 CH)

Ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại xã Tam Chung năm 2023(31/07/2023 9:34 SA)

Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023(25/07/2023 9:53 SA)

Hội nghị BTV thường kỳ tháng 7 năm 2023(25/07/2023 9:49 SA)

Thể lệ cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng(19/07/2023 3:39 CH)

Kiểm tra công tác Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại xã Mường Chanh(14/07/2023 4:22 CH)

Kiểm tra công tác Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại xã Trung Lý(13/07/2023 10:50 SA)

Đoàn kiểm tra Huyện uỷ kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cở tại Đảng uỷ xã...(13/07/2023 10:43 SA)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở và công tác triển khai Nghị quyết...(12/07/2023 10:23 SA)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại xã Tam Chung(10/07/2023 4:51 CH)

Sơ kết công tác cấp uỷ 6 tháng đầu năm 2023(08/07/2023 3:38 CH)

Giao ban công tác Dân vận cụm 3, 11 huyện miền núi tại huyện Mường Lát(05/07/2023 2:54 CH)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại Đảng uỷ xã Pù Nhi(02/06/2023 3:38 CH)

Sơ kết giữa nhiệm kỳ các chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng...(30/05/2023 11:03 SA)

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại huyện Mường Lát, năm học 2023 –...(23/05/2023 4:06 CH)

Nghiên cứu, học tập triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và chuyên...(23/05/2023 3:49 CH)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ Thị trấn Mường Lát(19/05/2023 3:12 CH)

Học tập, nghiên cứu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,...(10/05/2023 8:16 SA)

Tuyên dương 17 cá nhân và 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng,...(12/04/2023 10:45 SA)

Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2023(07/04/2023 6:24 CH)

Bế giảng lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới năm 2023(03/04/2023 5:03 CH)

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Triệu Minh Xiết dự buổi sinh hoạt với 2 chi bộ Khằm 1 và...(02/04/2023 5:35 CH)

Sơ kết nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thức hiện quy chế dân chủ quý I; triển khai nhiệm vụ quý II năm...(28/03/2023 4:23 CH)

Nâng cao nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ cơ sở năm 2023(28/03/2023 11:12 SA)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới năm 2023(27/03/2023 4:01 CH)

°