Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
223 người đã bình chọn
3311 người đang online

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Lát tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Đăng ngày 17 - 01 - 2024
100%

Chiều ngày 16/1/2024, Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Mường Lát tổ chức Phiên họp quý IV năm 2023 nhằm tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Mai Xuân Giang - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện chủ trì Phiên họp. Tham dự Phiên họp có các đồng chí thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện.

Toàn cảnh Phiên họp quý IV năm 2023 của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện.

Năm 2023, với việc điều hành quyết liệt, linh hoạt của Ban Đại diện HĐQT, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, người lao động Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Mường Lát đã hoàn thành xuất sắc nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong năm như: Tập trung đẩy nhanh giải ngân các chương trình phục hồi kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP và thực hiện rà soát, hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ; tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện thực hiện khảo sát đầu tư tín dụng chính sách, thực hiện cho vay theo Nghị định số 28.2022/NĐ-CP trên địa bàn huyện... Thông qua hoạt động của Ban đại diện HĐQT đã gắn hoạt động của Ngân hàng CSXH với chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; đồng thời tạo sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp uỷ, chính quyền địa phương đối với hoạt động của Ngân hàng CSXH.

Ông Nguyễn Đức Thượng, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng nguồn vốn tín dụng đạt 291.284 triệu đồng, tăng 33.379 triệu đồng (+12,94%) so với năm 2022. Trong đó, nguồn vốn cân đối chuyển về từ Trung ương đạt 200.920 triệu đồng, chiếm 69% tổng nguồn vốn; Ngân hàng CSXH huy động trên thị trường đạt 79.538 triệu đồng , chiếm 27,3% (tăng 14.399 triệu đồng so với năm 2022). Nguồn vốn địa phương ủy thác cho vay đạt 7.211 10.826 triệu đồng, chiếm 3,7%.

Hiện, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Mường Lát đã và đang thực hiện 16 chương trình tín dụng chính sách; cơ cấu tăng trưởng dư nợ tập trung vào 5 lĩnh vực chủ yếu là: Cho vay hộ nghèo 19.729 triệu đồng; cho vay hộ cận nghèo 7.708 triệu đồng; cho vay Nước sạch và nệ sinh môi trường nông thôn 465 triệu đồng; cho vay giải quyết việc làm 6.973 triệu đồng; cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 7.785 triệu đồng. Trong năm 2023, đã có 1.846 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng CSXH. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần thu hút, tạo việc làm ổn định cho gần 2.000 lao động (trong đó có 29 lao động đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Đài Loan, duy trì và mở rộng việc làm cho 96 lao động mới…); xây dựng thêm được 170 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn tại địa phương...

Cùng với việc tăng trưởng tín dụng, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH cũng đã tích cực chủ động phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là tại các xã, thị trấn có chất lượng tín dụng thấp. Vì vậy, chất lượng tín dụng chính sách, chất lượng thực hiện uỷ thác và hoạt động của Tổ tiết kiệm & vay vốn trên địa bàn đã từng bước được củng cố và không ngừng nâng cao.

Công tác thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn để bổ sung nguồn vốn cho vay được chú trọng. Tính đến ngày 31/12/2023, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 503,1 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,17% tổng dư nợ. Trong đó, nợ quá hạn 272,8 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,09%/ tổng dư nợ; nợ khoanh 230,3 triệu đồng, giảm 41 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,08%.

Bên cạnh đó, để kịp thời tạo điều kiện hỗ trợ cho các đối tượng vay vốn gặp rủi ro do thiên tai, dịch bệnh, khắc phục khó khăn, tiếp tục có vốn để sản xuất, ổn định đời sống, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH còn thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện tốt công tác xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan, đảm bảo việc xử lý nợ bị rủi ro chính xác, kịp thời, đúng đối tượng, đồng thời bổ sung nguồn vốn nhằm tạo điều kiện để người vay tiếp tục đầu tư khôi phục sản xuất kinh doanh. Kết quả trong năm 2023, đã thực hiện hạch toán khoanh nợ 5 món, số tiền 58 triệu đồng; xóa nợ 1 món với số tiền 44 triệu đồng; đôn đốc thu hồi nợ khoanh 1 món, số tiền 27 triệu đồng; phối hợp với UBND các xã, thị trấn, Ban quản lý tổ, trưởng bản, hội cấp xã xác minh tình hình thực tế và đã hoàn thiện hồ sơ rủi ro được 6 món, số tiền 239 triệu đồng.

Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách luôn được quan tâm, tăng cường và ngày càng phát huy hiệu lực, hiệu quả. Trong năm 2023, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH đã tiến hành kiểm tra 8/8 xã, thị trấn; 29/29 hội cấp xã; 85/79 lượt tổ Tiết kiệm & vay vốn; 3.448/2.600 hộ vay vốn. Bên cạnh đó, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH còn phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất tại các Tổ Tiết kiệm & vay vốn, các hộ vay vốn và các Điểm giao dịch xã, qua đó tạo sự gắn kết trách nhiệm và nâng cao hiệu quả trong hoạt động ủy thác. Qua kiểm tra đã phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, yếu kém tại cơ sở.

Các đại biểu tham dự Phiên họp.

Để đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách xã hội tiếp tục phát triển theo hướng ổn định, bền vững, thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội và tạo điều kiện hỗ trợ cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2024, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đề ra một số mục tiêu cụ thể như: 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn các chương trình tín dụng chính sách và tiếp cận các dịch vụ do Ngân hàng CSXH cung cấp; Tăng trưởng dư nợ đạt từ 8 đến 10% trở lên; Tăng trưởng huy động vốn tăng 6 đến 10 tỷ so với năm 2023; Tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,07%; Nguồn vốn ngân sách địa phương tăng 400 triệu đồng; Đẩy mạnh việc triển khai các sản phẩm, dịch vụ và ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động nghiệp vụ; Phối hợp, lồng ghép có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách với các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội nhằm mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

Đại biểu thảo luận tại Phiên họp.

Thảo luận tại Phiên họp, các đại biểu tập trung vào bàn các giải pháp tăng trưởng tín dụng chính sách, phát huy hiệu quả sử dụng vốn vay, làm rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác thu hội nợ quá hạn và nợ khoanh; đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024…

Đồng chí Mai Xuân Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện phát biểu kết luận Phiên họp.

Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Mai Xuân Giang - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Mường Lát đề nghị các thành viên Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục tham mưu cho Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong năm 2024; hỗ trợ, hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai các Chương trình tín dụng chính sách; hỗ trợ các đối tượng vay vốn phát huy hiệu quả nguồn vốn vay; kịp thời quan tâm, rà soát các đối tượng có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận các chương trình tín dụng chính sách… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn.

<

Tin mới nhất

UBND huyện quán triệt, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an...(19/02/2024 8:36 SA)

Huyện Mường Lát, xuống đồng gieo cấy lúa đầu năm(19/02/2024 7:43 SA)

Lãnh đạo 2 huyện Quan Sơn, Quan Hóa thăm, chúc Tết Đảng bộ huyện Mường Lát(05/02/2024 10:29 SA)

Đoàn công tác 2 huyện Sốp Bâu, Viêng Xay và Thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, Nước CHDCND Lào thăm...(05/02/2024 9:23 SA)

Trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân liệt sĩ Vi Văn Luân (02/02/2024 8:52 SA)

Hội khuyến học huyện: Tổng kết công tác hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024(02/02/2024 8:20 SA)

Phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2024(01/02/2024 4:56 CH)

Huyện Thiệu Hoá thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi(25/01/2024 4:26 CH)

Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; Kế hoạch sản...(18/01/2024 3:42 CH)

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Lát tổng kết hoạt động năm...(17/01/2024 9:58 SA)

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thôn, bản và cộng đồng thực hiện Chương trình Mục...(11/01/2024 3:06 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng...(05/01/2024 3:32 CH)

39 cá nhân người có uy tín được biểu dương khen thưởng trong vùng đồng bào dân tộc Mông năm 2023...(27/12/2023 3:09 CH)

Hội Cựu Chiến binh huyện tổng kết công tác Hội năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng...(27/12/2023 3:04 CH)

Hội Chữ Thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình Tết Nhân ái – Xuân Giáp Thìn năm 2024(25/12/2023 8:36 SA)

Gặp mặt các vị chức sắc tôn giáo nhân dịp Lễ Giáng Sinh năm 2023(22/12/2023 9:11 SA)

Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân huyện Mường Lát gửi đến kỳ họp thứ 14, HĐND...(21/12/2023 11:01 SA)

Hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024(12/12/2023 4:16 CH)

Hỗ trợ gạo cho công tác bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát(07/12/2023 3:06 CH)

Hội Cựu chiến binh huyện Mường Lát toạ đàm kỷ niệm 34 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt...(06/12/2023 4:00 CH)

Mường Lát có tân Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin(06/12/2023 2:51 CH)

Găp mặt, biểu dương, khen thưởng các già làng, trưởng bản, trưởng họ tộc, người có uy tín trên...(06/12/2023 10:24 SA)

Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm...(30/11/2023 9:08 CH)

Nâng cao nghiệp vụ trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội cho các thành viên Ban đại diện Hội...(28/11/2023 4:19 CH)

Tiếp tục thực hiện cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống...(28/11/2023 2:32 CH)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 11 năm 2023(28/11/2023 9:27 SA)

Ra mắt tổ truyền thông cộng đồng tại các bản thuộc xã Trung Lý(25/11/2023 8:11 SA)

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 11 năm 2023(16/11/2023 4:18 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Mường Lát(15/11/2023 4:33 CH)

Ban chỉ đạo thực hiện Kết luận số 50-KL/TU huyện Mường Lát tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng...(15/11/2023 4:16 CH)

Hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận,...(13/11/2023 3:54 CH)

Trao tặng áo phao cứu sinh cho các hộ dân sử dụng thuyền gia dụng tại huyện Mường Lát(13/11/2023 8:15 SA)

Ban Dân vận Tỉnh ủy: tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận trong vùng đồng...(09/11/2023 2:17 CH)

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở liên khu bản Bóng, bản Na Chừa xã Mường Chanh(09/11/2023 3:16 CH)

Đoàn công tác huyện Thọ Xuân làm việc với xã Mường Lý(09/11/2023 3:09 CH)

Hội nghị giao ban việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu...(06/11/2023 4:23 CH)

Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Tam Chung(04/11/2023 10:45 SA)

Ra quân Chương trình tình nguyện mùa Đông làm đường liên thôn bản năm 2023(03/11/2023 11:02 SA)

Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025(03/11/2023 10:05 SA)

Mường Lát: Tổ chức hội thi tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống...(02/11/2023 3:04 CH)

Hội nghị lần thứ 27 BCH Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025(01/11/2023 10:28 SA)

UBND Mường Lát chỉ đạo tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động(01/11/2023 3:47 CH)

Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 – 2025, tầm...(01/11/2023 9:37 SA)

Hội Cựu chiến binh Thị trấn Mường Lát: Ra mắt Câu lạc bộ “Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế” (31/10/2023 9:08 SA)

Thông báo: Tìm chủ sở hữu số lâm sản không có chủ đang bị tạm giữ tại Hạt Kiểm lâm huyện Mường Lát(27/10/2023 9:16 SA)

Hội nghị triển khai thực hiện Dự án 6, Tiểu dự án 1, giảm nghèo về thông tin năm 2023(27/10/2023 9:17 SA)

Hạt Kiểm lâm huyện Mường Lát tạm giữ 159 Kilogam gỗ Sa Mu và phương tiện có liên quan(18/10/2023 9:09 SA)

Chỉ đạo đẩy nhanh công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2023 trên địa...(17/10/2023 8:16 SA)

Truyền thông xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới(16/10/2023 4:29 CH)

Hội nghị tập huấn thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023(12/10/2023 7:33 SA)

°