Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
223 người đã bình chọn
2972 người đang online

Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của các Ban xây dựng Đảng, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ và Văn phòng Huyện ủy

Đăng ngày 10 - 01 - 2024
100%

Sáng ngày 10/1/2024, dưới sự chủ trì của đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Văn phòng Huyện ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Hà Văn Ca, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND, UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy; Trưởng, phó và chuyên viên các Ban: Tổ chức, Dân vận, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ và Văn phòng Huyện uỷ; Chủ tịch, phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể cấp huyện; đại điện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc HĐND, UBND huyện; Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng khổi, Phó trưởng khối Dân vận Đảng ủy, cán bộ phụ trách công tác Văn phòng Đảng ủy các xã, thị trấn; Bí thư, phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra của các Đảng bộ, chỉ bộ trực thuộc.

Đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ phát biểu khai mạc Hội nghị.

Năm 2023, các Ban xây dựng Đảng, UBKT Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy đã thực hiện tốt công tác tham mưu Thường trực Huyện ủy chỉ đạo, lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động Nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, nổi bật:

Đồng chí Lương Thị Tuân, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ thông qua báo cáo Tình hình công tác tổ chức, xây dựng Đảng năm 2023  Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Ban Tổ chức đã bám sát chức năng, nhiệm vụ tham mưu, thực hiện tốt công tác tổ chức, xây dựng Đảng như: Tham mưu thực hiện các bước quy trình luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý với 58 chức danh (trong đó, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử 45 đồng chí; điều động, luân chuyển 13 đồng chí); Tham mưu thực hiện tốt chính sách cán bộ (đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nâng lương cho 4 đồng chí thuộc diện Tỉnh uỷ quản lý; 12 quyết định nâng lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể huyện); Tham mưu xét nâng lương trước thời hạn trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 3 đồng chí; cử 3 đồng chí tham gia thi chuyên viên chính và tiếp nhận thực hiện chế độ theo quy định; Tham mưu cụ thể hoá, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng đúng theo quy định của Trung ương, của Tỉnh uỷ và điều kiện thực tế tại địa phương; Công tác tổ chức bộ máy, biên chế gắn với xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức được quan tâm thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; Công tác cán bộ tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đúng quy định, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng lên; Công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên luôn được quan tâm và đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của của các tổ chức cơ sở đảng...

Các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị.

Về công tác Dân vận đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành công văn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ đề “Năm đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo” 2023 đến 100% các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, hệ thống dân vận, các ban ngành, đoàn thể; kịp thời chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy hệ thống dân vận các cấp; thực hiện tốt chế độ giao ban định kỳ, giao ban đột xuất của cấp ủy với chính quyền, dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; chế độ tiếp dân, tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân được duy trì thực hiện đúng quy định; kết quả cụ thể hóa thành văn bản của cấp ủy địa phương để quán triệt, triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã được thực hiện nghiêm túc. Công tác dân vận chính quyền được đẩy mạnh; chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm, triển khai, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 763-QĐ/TU, ngày 15/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 404-QĐ/HU, ngày 16/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, gắn với kết quả triển khai, thực hiện xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”; trọng tâm là công tác dân vận chính quyền trong cải cách hành chính; tiếp công dân, đối thoại giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, phát sinh ở cơ sở. Kết quả, năm 2023, ra mắt được 7 mô hình, nâng tổng số 8/8 xã, thị trấn có mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” trên địa bàn toàn huyện, đạt 100%. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác dân tộc, công tác tôn giáo, trọng tâm là Quyết định số 464-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề án: Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa; Kết luận 684-KL/TU ngày 10/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án “Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc Mông tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025”.

Đồng chí Hà Văn Thiếu, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ thông qua báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

UBKT Huyện ủy luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của cấp ủy cấp trên và cấp mình, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện toàn diện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo quy của Điều lệ Đảng, trong từng thời gian, có trọng tâm, trọng điểm; Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chủ động hơn, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ cấp ủy giao và tham mưu cho cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, có chất lượng, hiệu quả đã có tác dụng răn đe, giáo dục, nhắc nhở, cảnh báo, ngăn ngừa vi phạm ngay từ lúc mới manh nha xuất hiện. Nội dung các cuộc kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát có mở rộng hơn các năm trước, đã chú trọng vào một số lĩnh vực công tác phức tạp, nhạy cảm được đông đảo đảng viên, nhân dân quan tâm. Trong năm, ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã xây dựng chương trình, kiểm tra giám sát với 2 nhiệm vụ kiểm tra và 3 nhiệm vụ giám sát; quyết định 1 cuộc kiểm tra về nội dung Kiểm tra tài chính cấp ủy cấp dưới đối với Đảng ủy thị trấn Mường Lát; 1 cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng đối với Đảng ủy xã Trung Lý và 1 cuộc Giám sát việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đối với Đảng ủy Mường Lý, Đảng ủy Cơ quan UBND huyện và 10 cá nhân diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Văn phòng Huyện uỷ đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, chủ động tham mưu cho cấp ủy mà trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy, góp phần quan trọng vào việc nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng trên địa bàn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ đã đề ra. Tham mưu cấp ủy ban hành và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác năm 2023; nội dung chương trình công tác năm, hàng tháng và hàng tuần đã bám sát tình hình thực tế, tập trung vào các công việc trọng tâm, trọng điểm; tham mưu tổ chức các hội nghị định kỳ, chuyên đề, đột xuất; các hội nghị sơ, tổng kết các văn bản của cấp trên đảm bảo kịp thời, chất lượng. Tham mưu xây dựng nhiều văn bản, chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cấp trên phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Chủ động nắm bắt tình hình, tạo lập hệ thống thông tin đảm bảo chính xác, kịp thời, đồng thời làm tốt công tác phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ cơ sở để có nhiều kênh thông tin, phong phú, đa dạng, phục vụ cho việc tổng hợp, thông tin nhanh, kịp thời, chính xác, thiết thực đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ cấp uỷ. Phối hợp với các cơ quan trong Khối Nội chính, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn; duy trì đều đặn chế độ giao ban khối nội chính hàng quý; phản ánh, tổng hợp tình hình để thông tin, báo cáo kịp thời cho Thường trực, Thường vụ Huyện ủy. Công tác tiếp dân, tiếp nhận và tham mưu xử lý đơn thư được thực hiện chặt chẽ theo quy định. Việc ứng dụng phần mềm Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp của Đảng bộ ngày càng đi vào nền nếp và hiệu quả; các văn bản đi, đến đều được lưu trữ trên hệ thống, tạo thuận lợi cho việc khai thác, sử dụng, đồng thời giúp cho Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy chủ động trong điều hành và xử lý công việc. Công tác văn thư từ huyện đến cơ sở đã cơ bản thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn 36-HD/VPTW của Văn phòng Trung ương về thể thức và trình bày kỷ thuật văn bản của Đảng, các quy định về công tác văn thư, gửi nhận văn bản của Đảng; quản lý chặt chẽ con dấu, tài liệu mật.

Tại Hội nghị, dưới sự điều hành của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Triệu Minh Xiết, các đại biểu đã thảo luận, phân tích làm rõ những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị huyện Mường Lát ngày càng hoạt động hiệu quả, trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Hà Văn Ca, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hà Văn Ca, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2023 của các Ban xây dựng Đảng, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ và Văn phòng Huyện uỷ. Đồng chí cũng thẳn thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các Ban xây dựng Đảng.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2024, Bí thư Huyện uỷ Hà Văn Ca đề nghị các Ban xây dựng Đảng, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ và Văn phòng Huyện ủy phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ để tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát phải đảm bảo đạt yêu cầu đề ra, kiểm tra các vụ việc đúng theo quy trình, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, nhất là đối với các địa phương phải chú trọng xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, quan tâm công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tham mưu sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm phù hợp thực tiễn, tạo chuyển biến thực sự trong công tác tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, ngăn ngừa sai phạm; xử lý nghiêm những cán bộ đã được nhắc nhở nhiều lần, cố tình vi phạm.

<

Tin mới nhất

Nghiên cứu, quán triệt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...(20/02/2024 3:21 CH)

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 01 năm 2024(11/01/2024 3:08 CH)

Triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2024(11/01/2024 2:49 CH)

Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của các Ban xây dựng Đảng, Uỷ ban Kiểm...(10/01/2024 3:33 CH)

Tổng kết công tác nội chính, Phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2023; Phương hướng,...(27/12/2023 2:51 CH)

Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024(22/12/2023 4:11 CH)

Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là những công dân chuẩn bị lên...(15/12/2023 10:35 SA)

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2023; Triển khai nhiệm...(13/12/2023 4:45 CH)

Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm...(12/12/2023 4:21 CH)

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là những công dân chuẩn bị lên...(11/12/2023 1:39 CH)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 10 năm 2023(01/11/2023 3:54 CH)

Hơn 100 quần chúng ưu tú được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về...(30/10/2023 3:41 CH)

Trao đổi kinh nghiệm trong công tác đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch(29/10/2023 4:16 CH)

Hơn 100 quần chúng ưu tú được bồi dưỡng nhận thức về Đảng (24/10/2023 9:45 SA)

Huyện ủy Mường Lát: Sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư...(26/09/2023 3:59 CH)

Ban Thường vụ Huyện ủy điều động, chỉ định cán bộ giữ các chức vụ chủ chốt ở các xã, thị trấn(25/09/2023 5:13 CH)

Đoàn công tác Thành uỷ Sầm Sơn làm việc với xã Trung Lý(22/09/2023 10:25 SA)

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh,...(29/08/2023 3:43 CH)

Ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại xã Tam Chung năm 2023(31/07/2023 9:34 SA)

Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023(25/07/2023 9:53 SA)

Hội nghị BTV thường kỳ tháng 7 năm 2023(25/07/2023 9:49 SA)

Thể lệ cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng(19/07/2023 3:39 CH)

Kiểm tra công tác Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại xã Mường Chanh(14/07/2023 4:22 CH)

Kiểm tra công tác Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại xã Trung Lý(13/07/2023 10:50 SA)

Đoàn kiểm tra Huyện uỷ kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cở tại Đảng uỷ xã...(13/07/2023 10:43 SA)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở và công tác triển khai Nghị quyết...(12/07/2023 10:23 SA)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại xã Tam Chung(10/07/2023 4:51 CH)

Sơ kết công tác cấp uỷ 6 tháng đầu năm 2023(08/07/2023 3:38 CH)

Giao ban công tác Dân vận cụm 3, 11 huyện miền núi tại huyện Mường Lát(05/07/2023 2:54 CH)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại Đảng uỷ xã Pù Nhi(02/06/2023 3:38 CH)

Sơ kết giữa nhiệm kỳ các chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng...(30/05/2023 11:03 SA)

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại huyện Mường Lát, năm học 2023 –...(23/05/2023 4:06 CH)

Nghiên cứu, học tập triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và chuyên...(23/05/2023 3:49 CH)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ Thị trấn Mường Lát(19/05/2023 3:12 CH)

Học tập, nghiên cứu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,...(10/05/2023 8:16 SA)

Tuyên dương 17 cá nhân và 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng,...(12/04/2023 10:45 SA)

Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2023(07/04/2023 6:24 CH)

Bế giảng lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới năm 2023(03/04/2023 5:03 CH)

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Triệu Minh Xiết dự buổi sinh hoạt với 2 chi bộ Khằm 1 và...(02/04/2023 5:35 CH)

Sơ kết nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thức hiện quy chế dân chủ quý I; triển khai nhiệm vụ quý II năm...(28/03/2023 4:23 CH)

Nâng cao nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ cơ sở năm 2023(28/03/2023 11:12 SA)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới năm 2023(27/03/2023 4:01 CH)

Huyện Yên Định thăm và làm việc với xã Mường Chanh(06/03/2023 5:52 CH)

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ...(02/03/2023 3:54 CH)

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến làm việc với huyện Mường Lát về công tác phòng,...(02/03/2023 5:57 CH)

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung...(08/02/2023 4:48 CH)

Tổng kết Kết luận 50-KL/TU năm 2022; Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023(03/02/2023 4:36 CH)

Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là những công dân chuẩn bị lên...(12/01/2023 10:25 SA)

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là những công dân chuẩn bị lên...(09/01/2023 11:53 SA)

Đảng ủy cơ quan UBND huyện tổng kết công tác Đảng năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm...(06/01/2023 3:33 CH)

°