Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
212 người đã bình chọn
1925 người đang online

Mường Lát tôn vinh 60 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đăng ngày 29 - 08 - 2023
100%

Chiều ngày 28-8, UBND huyện Mường Lát tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Mường Lát, giai đoạn 2021 - 2023.

Các đại biểu dự Hội nghị

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Mai Xuân Bình, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Trưởng ban Dân tộc tỉnh; Hà Văn Ca, Uỷ viên Banh Chấp hành Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các ban thuộc Huyện uỷ; các phòng thuộc UBND huyện; các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; cùng các đại biểu là người có uy tín, các già làng, trưởng bản tiêu biểu người dân tộc thiểu số… trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện nêu rõ: Hội nghị biểu dương là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống xã hội; là ngày hội để tôn vinh những ĐHTT, tấm gương người tốt, việc tốt; là dấu mốc quan trọng khẳng định sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền với những đóng góp của tập thể, cá nhân trong giai đoạn vừa qua.

Đồng chí Trương Thị Huyên, Trưởng phòng Dân tộc huyện Mường Lát thông qua báo cáo đánh giá kết quả và sự đóng góp những điển hình tiên tiên trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 - 2023.

Mường Lát hiện có trên 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, gồm 6 dân tộc cùng sinh sống là: Thái, Mông, Mường, Dao, Khơ Mú và Kinh. Trong những năm qua, cùng với sự chỉ đạo sát sao của cấp uỷ, chính quyền, sự đồng lòng, chung sức vươn lên của các tầng lớp nhân dân, các phong trào thi đua trong vùng dân tộc thiểu số luôn được các cấp, các ngành quan tâm phát động sôi nổi, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương; các phong trào thi đua đã nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và đồng bào các dân tộc, tạo động lực tinh thần to lớn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư và dần hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất và dân sinh; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Từ phong trào sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, những tấm gương xuất sắc, tiêu biểu đại diện cho tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, ý chí chủ động, quyết tâm vươn lên làm giàu, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, ngày càng nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả, cho thu nhập cao.

Ông Lầu Minh Pó, người có uy tin tại bản Pù Toong, xã Pù Nhi phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Toàn huyện Mường Lát hiện có 88 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, già làng 24 người; trưởng dòng họ 8 người; trưởng bản, khu phố 7 người; cán bộ hưu trí 5 người; chức sắc, tôn giáo 1 người; thầy mo, thầy cúng 1 người; thành phần khác là 40 người… Họ là những người luôn đi đầu trong tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách dân tộc, tôn giáo; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội ở địa phương. Bên cạnh đó, các cá nhân điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng đã góp phần quan trọng trong việc khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; không ngừng đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng quê hương Mường Lát ngày càng vững mạnh, giàu đẹp.

Đồng chí Mai Xuân Bình, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Trưởng ban Dân tộc tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Biểu dương và ghi nhận những đóng góp của những điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Mường Lát, đồng chí Mai Xuân Bình, Uỷ viên Banh Chấp hành Tỉnh uỷ, Trưởng ban Dân tộc tỉnh và đồng chí Hà Văn Ca, Uỷ viên Banh Chấp hành Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Mường Lát chúc mừng các cá nhân điển hình, tiên tiến được tuyên dương tại Hội nghị.

Đồng chí Hà Văn Ca, Uỷ viên Banh Chấp hành Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Mường Lát phát biểu chúc mừng các cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 – 2023 được tuyên dương tại Hội nghị.

Các đồng chí mong muốn rằng các cá nhân, tập thể được tuyên dương sẽ tiếp tục phát huy vai trò của già làng, người có uy tín, cán bộ cốt cán của chính quyền, đoàn thể của các xã, cùng với việc thường xuyên bồi dưỡng cập nhật kiến thức pháp luật, nắm được những nội dung chính của chủ trương, chính sách về dân tộc và quy định của pháp luật qua đó, cùng với chính quyền tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nói chung và về lĩnh vực dân tộc nói riêng từ đó tạo sự chuyển biến về ý thức, chấp hành pháp luật, từng bước hình thành nếp sống mới, giữ gìn và phát huy phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc, tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế-  xã hội, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xây dựng đời sống văn hoá ở địa phương và tự lực phát triển kinh tế gia đình, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tựu đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh: Các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số là những nhân tố tích cực, là cầu nối cùng cấp ủy, chính quyền trong tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Toàn cảnh Hội nghị

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Bình đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và đồng bào các dân tộc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và đồng bào vùng dân tộc thiểu số của huyện về nội dung, tầm quan trọng, sự cần thiết của các chương trình, nghị quyết, chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số nhằm phát triển toàn diện cả về kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng – an ninh để vùng đồng bào dân tộc thiểu số sớm hội nhập với sự phát triển chung của cả tỉnh, cả nước.

Chủ tịch UBND huyện mong rằng các cá nhân điển hình sẽ tiếp tục phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc; củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Các cá nhân điển hình tiên tiến trong đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021 - 2023 được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng.

Dịp này, UBND huyện Mường Lát đã trao giấy khen cho 60 cá nhân điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Mường Lát vì có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, sản xuất và kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021 - 2023.

<

Tin mới nhất

Mường Lát tôn vinh 60 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số(29/08/2023 1:50 CH)

Nhận hỗ trợ 24 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Mường Lát(23/08/2023 3:09 CH)

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa tặng quà tri ân các gia đình thương binh, liệt sỹ nhân ngày 27/7...(31/07/2023 9:39 SA)

Đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ thăm, động viên và tặng quà các gia...(25/07/2023 9:44 SA)

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ dâng hoa tri ân liệt sỹ, thăm và tặng quà...(19/07/2023 3:23 CH)

Khánh thành và bàn giao phòng học tại điểm trường tiểu học Tây Tiến, xã Mường Lý(06/07/2023 8:54 SA)

Tập huấn triển khai công tác cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện, tại gia đình, cộng đồng...(12/06/2023 10:50 SA)

Khởi công xây dựng “Ngôi nhà yêu thương” cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Nhi Sơn(02/06/2023 9:01 SA)

Hội thao kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam (6/5/1946 - 6/5/2023)(17/04/2023 9:21 SA)

Mường Lát: phát động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", Ngày chạy Olympic và...(21/03/2023 4:54 CH)

Trao giải cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài” năm 2023(09/03/2023 11:29 SA)

Công đoàn trường THPT Mường Lát tổ chức thành công Hội thao chào mừng kỷ niệm 113 năm ngày Quốc...(06/03/2023 9:57 SA)

Phát động cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài” năm 2023(15/02/2023 11:22 SA)

Công đoàn Ngành Xây dựng Thanh Hóa tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Mường Lát(10/01/2023 11:50 SA)

Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan(06/01/2023 3:19 CH)

Nâng cao năng lực giảm nghèo cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác giảm nghèo năm 2022(20/12/2022 5:13 CH)

Phát huy vai trò “cầu nối” giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân(19/12/2022 3:35 CH)

Quan tâm công tác gia đình trong tình hình mới(19/12/2022 3:26 CH)

Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại năm 2022(19/12/2022 8:18 SA)

Mường Lát: tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa – thông tin(15/12/2022 3:26 CH)

Khai mạc giải bóng chuyền hơi cúp các trường Phổ thông dân tộc nội trú trong tỉnh Thanh Hóa lần...(11/12/2022 3:43 CH)

Đồng chí Hoàng Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đến...(17/11/2022 8:41 CH)

Trường Tiểu học Pù Nhi đang tiếp tục nỗ lực tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của giáo dục huyện nhà(13/11/2022 10:48 CH)

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở thị trấn Mường Lát vươn lên đạt nhiều thành tích trong phong...(13/11/2022 10:40 CH)

Cô giáo Đinh Thị Hải hết lòng vì trẻ em vùng cao(13/11/2022 10:07 CH)

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản...(11/11/2022 7:17 CH)

Tập huấn nghiệp vụ cho thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội cấp...(11/11/2022 6:03 CH)

Tặng quà cho học sinh nghèo tại các điểm trường khó khăn ở huyện Mường lát(10/11/2022 6:43 CH)

Phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mường Lát đánh giá kết...(20/10/2022 9:38 SA)

Bế mạc giải đấu bóng chuyền hơi chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam...(13/10/2022 5:39 CH)

Khai mạc giải đấu bóng chuyền hơi chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam...(12/10/2022 4:36 CH)

Hội nghị tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022(05/10/2022 4:50 CH)

Nâng cao kỹ năng xây dựng bản, khu phố văn hóa; xây dựng mô hình CLB văn hóa, văn nghệ, TDTT tại...(22/09/2022 8:23 SA)

Hiệu quả bước đầu từ mô hình "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em" ở bản Sáng, xã Quang Chiểu(20/09/2022 8:32 SA)

Phát động tháng cao điểm phòng, chống ma tuý - HIV/AIDS; phòng chống tội phạm đợt 1 năm học 2022...(19/09/2022 9:50 SA)

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn phối hợp tổ chức “Tiết học biên cương”(16/09/2022 2:10 CH)

Mang Tết Trung thu đến với trẻ em Biên giới(12/09/2022 11:50 SA)

Huyện Mường Lát tổ chức chương trình trung thu cho thiếu nhi(09/09/2022 8:53 SA)

Hiệu quả bước đầu từ mô hình "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em" ở bản Sáng, xã Quang Chiểu(09/09/2022 4:23 CH)

Cập nhập và công bố cấp độ dịch COVID-19 ngày 5 tháng 9 trên địa bàn huyện Mường Lát(05/09/2022 7:39 CH)

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Bình dự lễ khai giảng tại trường Phổ thông Dân tộc Nội...(05/09/2022 4:58 CH)

Trường THPT Mường Lát khai giảng năm học mới 2022 – 2023(05/09/2022 4:39 CH)

Các xã sôi nổi tổ chức Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành...(30/08/2022 10:13 SA)

Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND - UBND huyện tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống 6 ngành(30/08/2022 10:08 SA)

Xã Mường Lý tổ chức Đại hội Thể dục thể thao lần thứ II(26/08/2022 10:38 SA)

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dang hương các anh hùng liệt sỹ và tặng quà các gia đình...(24/07/2022 11:47 SA)

Đồng chí Hoàng Văn Dũng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện thăm hỏi,...(22/07/2022 3:16 CH)

Hỗ trợ lương thực cho các hộ gia đình, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa...(09/07/2022 10:59 SA)

Mường Lát quan tâm thực hiện tốt công tác gia đình(28/06/2022 4:21 CH)

Đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại với các địa phương nước bạn Lào(28/06/2022 11:06 SA)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 9 năm 2023(22/09/2023 4:28 CH)

11 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Mường Lát tiếp tục được nhận nuôi(22/09/2023 10:32 SA)

Hỗ trợ bò giống sinh sản cho hội viên phụ nữ nghèo xã Mường Chanh(19/09/2023 3:03 CH)

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng...(19/09/2023 11:22 SA)

Học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định...(14/09/2023 10:50 SA)

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật theo Đề án...(14/09/2023 8:34 SA)

Thông báo Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên...(12/09/2023 4:34 CH)

Phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển (vòng 2) viên chức ngành Giáo dục và...(12/09/2023 3:00 CH)

Thị trấn Mường Lát: diễn tập phương án chữa cháy tại Tổ liên gia PCCC(12/09/2023 9:23 SA)

Phát động tháng cao điểm phòng, chống ma tuý - HIV/AIDS; phòng chống tội phạm đợt 1 năm học 2023...(12/09/2023 9:16 SA)

Tập huấn hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã (10/09/2023 9:24 SA)

Phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2023(08/09/2023 9:37 SA)

Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp giữa lãnh đạo huyện Mường Lát với lãnh đạo Đảng ủy, chỉ huy...(05/09/2023 9:31 SA)

Tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023(05/09/2023 10:35 SA)

Đồng chí Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự lễ khai giảng năm học mới tại...(05/09/2023 10:15 SA)

Mường Lát có 3 giáo viên được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen(31/08/2023 3:34 CH)

Mường Lát tôn vinh 60 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số(29/08/2023 1:50 CH)

Cấp, phát bữa ăn sáng miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa huyện...(23/08/2023 4:37 CH)

Nhận hỗ trợ 24 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Mường Lát(23/08/2023 3:09 CH)

Công bố và bàn giao kết quả nghiên cứu, xây dựng bản đồ Thổ nhưỡng - Nông hoá huyện Mường Lát(21/08/2023 2:27 CH)