Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
220 người đã bình chọn
2428 người đang online

Kiểm tra công tác Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại xã Mường Chanh

Đăng ngày 14 - 07 - 2023
100%

Chiều ngày 13/7, đoàn công tác của huyện do đồng chí Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Mường Chanh. Cùng đi, có đồng chí Hoàng Văn Dũng – UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí Lâu Dị Lênh – Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy; Văn phòng Huyện ủy.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã được nghe 2 báo cáo về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở năm 2023; báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 29/9/2033 của Ban Thường vụ Tỉnh về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đảng ủy xã Mường Chanh hiện có 232 đảng viên, trong đó có 223 đảng viên chính thức, 09 đảng viên dự bị, sinh hoạt tại 14 chi bộ trực thuộc. Những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Mường Chanh đã tăng cường chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân nhận thức đầy đủ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó giám sát mọi hoạt động của cán bộ, đảng viên, đấu tranh kiên quyết với những biểu hiện sai trái, lệch lạc, xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp sai phạm, được sự đồng thuận trong nội bộ Đảng và quần chúng Nhân dân.

Đảng uỷ thường xuyên quan tâm chỉ đạo triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh uỷ, Huyện uỷ về công tác xây dựng Đảng cho cán bộ, đảng viên; đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của BCHTW khóa XII, XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đến toàn thể cán bộ, đảng viên; Nghị quyết TW 5 khóa X; Nghị quyết TW 6 khóa X; Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 về thi hành Điều lệ Đảng…

 

Đồng chí Hoàng Văn Dũng – UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị; kết quả thực hiện Nghị quyết số 11 của BTV Tỉnh ủy. Đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, Đảng ủy xã Mường Chanh chưa triển khai thực hiện sâu sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác kiểm tra, giám sát chưa nhiều; chưa có sự phối hợp, kết hợp giữa các cơ quan, đơn vị; hiệu quả hoạt động của các đoàn thể chưa cao; ý thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân còn hạn chế, nặng tư tưởng trông chờ, ỷ lại… Về công tác xây dựng Đảng, việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chưa kịp thời; học tập và làm theo Bác chưa đưa vào sinh hoạt thường kỳ; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên chưa cao; việc kiểm tra, giám sát chưa có chương trình sâu sát; công tác dân vận chưa thực hiện đúng trách nhiệm… Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 của BTV Tỉnh ủy, tuy đã ban hành kế hoạch, chương trình hành động nhưng còn mang tính hình thức, chưa phù hợp với thực tế địa phương. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa thực sự quyết liệt, chưa có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị…

Đồng chí Lâu Dị Lênh – Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Dũng – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Lâu Dị Lênh – Phó Chủ tịch HĐND huyện đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại trong công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền xã Mường Chanh. Nhất là việc triển khai thực hiện các mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới…

            Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy xã Mường Chanh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, nói về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Đảng ủy xã Mường Chanh cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Về công tác phòng, chống tham nhũng cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các văn bản về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho người dân; nâng cao vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể… Về công tác xây dựng Đảng, cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân; xây dựng và làm tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức cơ sở Đảng… Về xây dựng hệ thống chính trị, HĐND xã cần chủ động có nhiều chương trình giám sát, giám sát, phản biện xã hội phải hợp lý, thiết thực; tiếp tục, thường xuyên nắm bắt triển khai kịp thời các văn bản, Nghị quyết của TW, của tỉnh, của huyện. Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11, cần xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát với từng lĩnh vực, từng ngành tại địa phương; tiếp tục triển khai NQ với tinh thần quyết tâm cao, với ý chí, khát vọng vươn lên; Trong đó, chú trọng phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, chăm lo đời sống cho Nhân dân; thực hiện tốt công tác di rời người dân có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trong mùa mưa lũ; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; thực hiện quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng, tăng cường bảo vệ môi trường; đẩy mạnh, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; tranh thủ các nguồn lực, sự hỗ trợ của TW, của tỉnh, của huyện và các huyện khác để tập trung phát triển kinh tế xã hội, góp phần cải thiện đời sống Nhân dân ngày càng tốt hơn.

 

<

Tin mới nhất

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 10 năm 2023(01/11/2023 3:54 CH)

Hơn 100 quần chúng ưu tú được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về...(30/10/2023 3:41 CH)

Trao đổi kinh nghiệm trong công tác đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch(29/10/2023 4:16 CH)

Hơn 100 quần chúng ưu tú được bồi dưỡng nhận thức về Đảng (24/10/2023 9:45 SA)

Huyện ủy Mường Lát: Sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư...(26/09/2023 3:59 CH)

Ban Thường vụ Huyện ủy điều động, chỉ định cán bộ giữ các chức vụ chủ chốt ở các xã, thị trấn(25/09/2023 5:13 CH)

Đoàn công tác Thành uỷ Sầm Sơn làm việc với xã Trung Lý(22/09/2023 10:25 SA)

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh,...(29/08/2023 3:43 CH)

Ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại xã Tam Chung năm 2023(31/07/2023 9:34 SA)

Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023(25/07/2023 9:53 SA)

Hội nghị BTV thường kỳ tháng 7 năm 2023(25/07/2023 9:49 SA)

Thể lệ cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng(19/07/2023 3:39 CH)

Kiểm tra công tác Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại xã Mường Chanh(14/07/2023 4:22 CH)

Kiểm tra công tác Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại xã Trung Lý(13/07/2023 10:50 SA)

Đoàn kiểm tra Huyện uỷ kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cở tại Đảng uỷ xã...(13/07/2023 10:43 SA)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở và công tác triển khai Nghị quyết...(12/07/2023 10:23 SA)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại xã Tam Chung(10/07/2023 4:51 CH)

Sơ kết công tác cấp uỷ 6 tháng đầu năm 2023(08/07/2023 3:38 CH)

Giao ban công tác Dân vận cụm 3, 11 huyện miền núi tại huyện Mường Lát(05/07/2023 2:54 CH)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại Đảng uỷ xã Pù Nhi(02/06/2023 3:38 CH)

Sơ kết giữa nhiệm kỳ các chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng...(30/05/2023 11:03 SA)

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại huyện Mường Lát, năm học 2023 –...(23/05/2023 4:06 CH)

Nghiên cứu, học tập triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và chuyên...(23/05/2023 3:49 CH)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ Thị trấn Mường Lát(19/05/2023 3:12 CH)

Học tập, nghiên cứu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,...(10/05/2023 8:16 SA)

Tuyên dương 17 cá nhân và 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng,...(12/04/2023 10:45 SA)

Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2023(07/04/2023 6:24 CH)

Bế giảng lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới năm 2023(03/04/2023 5:03 CH)

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Triệu Minh Xiết dự buổi sinh hoạt với 2 chi bộ Khằm 1 và...(02/04/2023 5:35 CH)

Sơ kết nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thức hiện quy chế dân chủ quý I; triển khai nhiệm vụ quý II năm...(28/03/2023 4:23 CH)

Nâng cao nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ cơ sở năm 2023(28/03/2023 11:12 SA)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới năm 2023(27/03/2023 4:01 CH)

Huyện Yên Định thăm và làm việc với xã Mường Chanh(06/03/2023 5:52 CH)

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ...(02/03/2023 3:54 CH)

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến làm việc với huyện Mường Lát về công tác phòng,...(02/03/2023 5:57 CH)

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung...(08/02/2023 4:48 CH)

Tổng kết Kết luận 50-KL/TU năm 2022; Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023(03/02/2023 4:36 CH)

Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là những công dân chuẩn bị lên...(12/01/2023 10:25 SA)

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là những công dân chuẩn bị lên...(09/01/2023 11:53 SA)

Đảng ủy cơ quan UBND huyện tổng kết công tác Đảng năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm...(06/01/2023 3:33 CH)

Các Ban xây dựng Đảng, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ và Văn phòng Huyện ủy tổng kết thực hiện nhiệm vụ...(04/01/2023 3:11 CH)

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện khóa VI, lần thứ 18 về tổng kết công tác cấp ủy năm 2022(23/12/2022 3:35 CH)

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6,...(23/12/2022 3:23 CH)

Hội nghị tổng kết công tác nội chính, Phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2022; Phương...(18/12/2022 4:06 CH)

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ cấp huyện năm 2022; Triển...(17/12/2022 4:03 CH)

Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm...(15/12/2022 3:22 CH)

Huyện ủy Mường Lát tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XI(14/12/2022 3:12 CH)

Huyện ủy Mường Lát tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng an ninh năm 2022(12/12/2022 4:00 CH)

Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 06 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và tổng kết...(08/12/2022 4:06 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban...(05/12/2022 10:12 SA)

Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm...(30/11/2023 9:08 CH)

Thông báo Tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự xã Quang Chiểu năm 2023(29/11/2023 1:51 CH)

Nâng cao nghiệp vụ trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội cho các thành viên Ban đại diện Hội...(28/11/2023 4:19 CH)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 11 năm 2023(28/11/2023 9:27 SA)

Gặp mặt, biểu dương, tôn vinh già làng, trưởng bản, người uy tín tiêu biểu ở khu dân cư trên địa...(27/11/2023 3:10 CH)

Bí thư Huyện uỷ Hà Văn Ca kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình dự án tại xã Nhi Sơn(25/11/2023 4:44 CH)

Các đồng chí lãnh đạo huyện thăm động viên các thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ Quân sự,...(24/11/2023 10:02 SA)

Bí thư Huyện uỷ Hà Văn Ca kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình dự án tại xã Mường Lý(23/11/2023 9:03 SA)

Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hoá thăm, hỗ trợ đoàn viên công đoàn huyện Mường Lát ốm đau, bệnh...(21/11/2023 4:28 CH)

Kiểm tra tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia tại Tam Chung(17/11/2023 3:57 CH)

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 11 năm 2023(16/11/2023 4:18 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Mường Lát(15/11/2023 4:33 CH)

Ban chỉ đạo thực hiện Kết luận số 50-KL/TU huyện Mường Lát tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng...(15/11/2023 4:16 CH)

Đình chỉ lưu hành, thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng(15/11/2023 11:13 SA)

Hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận,...(13/11/2023 3:54 CH)

Bắt đối tượng người Lào mua bán, vận chuyển trái phép ma túy(12/11/2023 8:05 SA)

Bảo hiểm Agribank chi trả quyền lợi cho khách hàng tại Mường Lát(10/11/2023 3:14 CH)

Ban Dân vận Tỉnh ủy: tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận trong vùng đồng...(09/11/2023 2:17 CH)

Ký kết chương trình phối hợp thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của...(09/11/2023 4:32 CH)

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở liên khu bản Bóng, bản Na Chừa xã Mường Chanh(09/11/2023 3:16 CH)

°