Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
212 người đã bình chọn
1841 người đang online

Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 11 thành công tốt đẹp.

Đăng ngày 14 - 07 - 2023
100%

Sáng ngày 14/7, tại Hội trường Trung tâm chính trị huyện, Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 11 để xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023; bàn và quyết định một số nhiệm vụ quan trọng thuộc thẩm quyền. Dự kỳ họp có Đại biểu HĐND tỉnh bầu tại địa phương; Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực Ủy ban nhân dân huyện; Lãnh đạo các Phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện; Thường trực Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp huyện; Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành đứng chân trên địa bàn huyện. Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Đồng chí Hà Văn Ca – UVBCH tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Toàn cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 11; Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh. Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri đã được Uỷ ban MTTQ huyện thông báo tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện. Báo cáo của Viện KSND, TAND, Chi cục THADS huyện về công tác kiểm sát và thực hành công tố, công tác xét xử và công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Hoàng Văn Dũng – TVUH, Phó Chủ tịch UBND huyện Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Thay mặt UBND huyện Đồng chí Hoàng Văn Dũng – TVUH, Phó Chủ tịch UBND huyện Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm 2023, UBND huyện đã ban hành các kế hoạch về sản xuất nông, lâm nghiệp, phòng chống dịch hại trên cây trồng; kế hoạch phòng chống đói rét, dịch bệnh và tiêm phòng trên gia súc, gia cầm. Với sự chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành cùng với sự nỗ lực vươn lên của người dân, sản xuất nông nghiệp đã đạt được một số kết quả quan trọng. Trong sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích lúa vụ Chiêm gieo trồng được 875,4/850 ha, bằng 102,99% so với KH năm, năng xuất lúa vụ chiêm ước đạt 48,16 tạ/ha, bằng 100,3 % so với KH (tăng 1,8% so với vụ Chiêm năm trước); sản lượng lúa vụ Chiêm ước đạt 4.215,92 tấn, bằng 103% so với KH, tăng 80,02 tấn so với cùng kỳ. Diện tích rau đậu các loại 74,56 ha. Công tác phát triển chăn nuôi được chú trọng, đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, tổng đàn vật nuôi hiện có 132.130 con. Việc cung ứng các loại vắc xin phục vụ cho công tác tiêm phòng trên địa bàn huyện được thực hiện theo kế hoạch đề ra, đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch và tiêm phòng trên địa bàn huyện. Về thuỷ sản 6 tháng đầu năm 2023 tổng diện tích nuôi trồng thủy sản hiện có 40,23 ha, bằng 180,4% so với cùng kỳ. Sản lượng thủy sản ước đạt 45 tấn, trong đó sản lượng khai thác 05 tấn, sản lượng nuôi trồng 40 tấn, tăng 4,7% so với cùng kỳ.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Chương trình xây dựng nông thôn mới: Huyện đã chỉ đạo rà soát thực trạng các tiêu trí cấp xã, ở thôn, bản phục vụ xây dựng nông thôn mới trong năm và tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Ban hành các văn bản về chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các tiêu chí để đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, hướng dẫn các bản đăng ký hoàn thiện hồ sơ NTM. Trong 6 tháng đầu năm 2023 toàn huyện đạt bình quân 6,14 tiêu chí/xã; chưa có bản được công nhận bản đạt chuẩn NTM . Hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thương mại, dịch vụ, các đơn vị kinh doanh trên địa bàn huyện duy trì hoạt động, đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu như: Lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá đột biến. Tình hình hoạt động của các chợ trên địa bàn huyện ổn định, các mặt hàng phong phú đa dạng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh.

Công tác thu, chi ngân sách được quản lý chặt chẽ, đúng luật. Thực hiện nghiệm túc quy định về tiết kiệm kinh phí. Tăng cường phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách cho cấp xã, các đơn vị chủ động trong quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương, đảm bảo chi đủ lương và các khoản theo lương kịp thời. Đến ngày 15/6/2023 tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt: 4.420 triệu đồng, đạt 61,04% kế hoạch; tổng chi NSNN ước thực hiện 260.640 triệu đồng. Chi chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi các chính sách an sinh - xã hội… hầu hết các khoản chi đều đảm bảo đúng dự toán và đáp ứng được nhu cầu hoạt động. Huy động vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2023 ước 485 tỷ, đạt 69,28 % kế hoạch. Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường được quan tâm thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ tài nguyên đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng theo quy định các hồ sơ liên quan về quyền sử dụng đất, quyền sở hửu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân. Trong 6 tháng đầu năm, đã cấp mới 67 GCN QSDĐ; cấp lần đầu GCN QSDĐ cho các xã, thị trấn 15 hồ sơ; Chuyển quyền sử dụng đất 32 hồ sơ; Cấp đổi lại 03 hồ sơ. Công tác giải phóng mặt bằng đối với một số dự án cơ bản đã hoàn thành.

Các hoạt động VH-XH tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn của Đất nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được quan tâm, trong 6 tháng đầu năm có 05 cơ quan, 70 bản đăng ký xây dựng danh hiệu văn hóa, 5915 gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa đạt 100% KH đề ra; phong trào thể dục, thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì, hiện nay tỷ lệ dân số luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên ước đạt 23%; Đẩy mạnh vận động thực hiện Đề án nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn. Công tác Giáo dục và Đào tạo các nhà trường đã hoàn thành chương trình năm học 2022-2023. Tổ chức các hoạt động hè cho học sinh, đảm bảo ý nghĩa, lành mạnh và an toàn tuyệt đối. Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trường lớp để khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024; Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Công tác đào tạo nghề được quan tâm, từ đầu năm đến nay đã tổ chức đào tạo nghề được 03 lớp như hàn, Điện công nghiệp, may thời trang. Công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ Nhân dân được duy trì và chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao; Công tác chăm lo các đối tượng chính sách và an sinh xã hội luôn được quan tâm thực hiện; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, phòng chống tham nhũng được tập trung chỉ đạo thực hiện; an ninh trật tự, an toàn xã hội được tăng cường, quốc phòng - an ninh được duy trì ổn định, giữ vững. Quan hệ, hợp tác, hữu nghị với chính quyền và Nhân dân hai huyện Sốp Bâu, Viêng Xay - Nước Công hòa dân chủ nhân dan Lào tiếp tục được củng cố và tăng cường, tạo được sự ổn định trên tuyến biên giới.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri.

Tại kỳ họp đồng chí Nguyễn Văn Bình – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện và giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đồng thời giao cho các ngành cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tham mưu giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Hà Văn Ca - UVBCH Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bế mạc kỳ họp.

Kết luận kỳ họp, đồng chí Hà Văn Ca - UVBCH Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao tinh thần làm việc của các đại biểu tham dự kỳ họp. Đồng chí nhấn mạnh: Sau thời gian 1/2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri trong huyện; sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc của UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, các ngành hữu quan. Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khoá VI đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.  Xác định năm 2023 là năm thứ 3 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2020-2025 với nhiều cơ hội, thánh thức để phát triển KT-XH. Tập trung xây dựng NTM; thực hiện giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn của Tỉnh, huyện, nhằm tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Quản lý chặt chẽ đất đai, bảo vệ môi trường. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thường trực HĐND đề nghị UBND, các cơ quan có các giải pháp, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2023 và Nghị quyết HĐND huyện vừa thông qua. Chú trọng triển khai các giải pháp quản lý chặt chẽ các khoản thu, khai thác nguồn thu, đẩy mạnh chống thất thu, trốn thuế; xử lý thu nợ thuế, phấn đấu thu vượt chỉ tiêu KH năm 2022.

Đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua  Nghị quyết quan trọng của HĐND.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung chương trình của kỳ họp. 100% đại biểu HĐND huyện đã nhất trí biểu quyết thông qua 4 Nghị quyết quan trọng của HĐND.

<

Tin mới nhất

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 9 năm 2023(22/09/2023 4:28 CH)

Đóng điện công trình cấp điện cho bản Sài Khao(29/08/2023 11:59 CH)

Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 11 thành công tốt đẹp.(14/07/2023 4:14 CH)

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Mường Lát lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp(24/05/2023 4:32 CH)

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045(28/03/2023 10:07 SA)

Hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia...(22/03/2023 4:05 CH)

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về xây dựng và phát...(12/12/2022 4:18 CH)

Ký kết thỏa Thuận hợp tác giữa huyện Mường Lát và huyện Viêng Xay, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn...(04/07/2022 3:51 CH)

Cập nhập và công bố cấp độ dịch COVID-19 ngày 27 tháng 6 trên địa bàn huyện Mường Lát(27/06/2022 11:09 SA)

Huyện Mường Lát tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022(16/02/2022 2:32 CH)

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban...(20/12/2021 11:07 SA)

THÔNG BÁO Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng năm 2021 huyện...(04/10/2021 3:58 CH)

Mường Lát: Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện(03/09/2021 8:02 CH)

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm hỏi, tặng quà các...(19/07/2021 11:18 CH)

Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Mường Lát lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp(01/07/2021 10:20 SA)

Các đồng chí lãnh đạo huyện Mường Lát tham gia bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các...(23/05/2021 9:56 SA)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống COVID-19, chuẩn bị...(18/05/2021 9:18 SA)

Ra mắt và tập huấn 2 Mô hình Câu lạc bộ "Gia đình toàn mỹ, mẹ an toàn con khỏe mạnh” và Câu lạc...(03/04/2021 9:46 SA)

Lễ khánh thành nhà mẫu và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại...(22/03/2021 10:57 SA)

Mường Lát: Lễ giao nhận quân năm 2021(27/02/2021 10:12 SA)

Giao lưu gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo 3 huyện Mường Lát - Quan Hóa - Quan Sơn...(11/12/2020 4:14 CH)

Mường Lát kiện toàn nhân sự HĐND – UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021(11/09/2020 3:47 CH)

Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về công tác cán bộ(10/09/2020 3:29 CH)

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mường Lát lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công rực rỡ(13/08/2020 4:43 CH)

Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Mường Lát năm 2020(25/06/2020 3:09 CH)

Đảng bộ xã Pù Nhi tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.(28/05/2020 11:00 SA)

Huyện Mường Lát sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19(07/05/2020 10:49 SA)

Người dân ở huyện Mường Lát hoãn tổ chức đám cưới để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19(13/04/2020 3:31 CH)

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ...(03/04/2020 4:32 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân bản Lốc...(13/11/2019 3:28 CH)

Truy điệu và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho gia đình liệt sỹ Thao Văn Súa(22/08/2019 4:26 CH)

Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Mường Lát năm 2019(15/08/2019 5:00 CH)

Huyện Mường Lát: Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019(27/06/2019 4:02 CH)

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Mường Lát lần thứ III thành công tốt đẹp(12/06/2019 3:27 CH)

Huyện Mường Lát: Sát nhập 2 đơn vị hành chính cấp xã(07/06/2019 7:45 SA)

Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 thăm và làm việc tại huyện Mường Lát(11/03/2019 3:02 CH)

Tưng bừng ngày hội tòng quân năm 2019 tại huyện Mường Lát(20/02/2019 3:32 CH)

Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ...(31/01/2019 9:35 SA)

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả thiên tai và công tác...(28/01/2019 3:22 CH)

Đẩy mạnh hợp tác giữa huyện Mường Lát với các huyện Sốp Bâu và Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào)(26/01/2019 2:55 CH)

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả thiên tai,...(23/01/2019 2:16 CH)

Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Văn Chiến kiểm tra tình hình sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện...(21/01/2019 9:25 SA)

Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu IV thăm, tặng quà và chúc Tết các...(18/01/2019 5:55 CH)

Người dân tự nguyện giao nộp súng tự chế(17/01/2019 8:56 SA)

Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Về các vấn đề xã hội thăm và làm việc tại huyện Mường...(27/12/2018 9:17 SA)

Hội khuyến học tỉnh thăm và tặng quà các trường học tại huyện Quan Hóa và Mường Lát(25/10/2018 2:18 CH)

Công an huyện Mường Lát bắt đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy(24/10/2018 4:11 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Mường Lát(15/10/2018 9:37 SA)

Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư Pháp thăm, tặng quà nhân dân...(24/09/2018 9:42 SA)

Mường Lát: khan hiếm nước sạch đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn(14/09/2018 1:58 CH)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 9 năm 2023(22/09/2023 4:28 CH)

11 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Mường Lát tiếp tục được nhận nuôi(22/09/2023 10:32 SA)

Hỗ trợ bò giống sinh sản cho hội viên phụ nữ nghèo xã Mường Chanh(19/09/2023 3:03 CH)

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng...(19/09/2023 11:22 SA)

Học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định...(14/09/2023 10:50 SA)

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật theo Đề án...(14/09/2023 8:34 SA)

Thông báo Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên...(12/09/2023 4:34 CH)

Phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển (vòng 2) viên chức ngành Giáo dục và...(12/09/2023 3:00 CH)

Thị trấn Mường Lát: diễn tập phương án chữa cháy tại Tổ liên gia PCCC(12/09/2023 9:23 SA)

Phát động tháng cao điểm phòng, chống ma tuý - HIV/AIDS; phòng chống tội phạm đợt 1 năm học 2023...(12/09/2023 9:16 SA)

Tập huấn hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã (10/09/2023 9:24 SA)

Phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2023(08/09/2023 9:37 SA)

Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp giữa lãnh đạo huyện Mường Lát với lãnh đạo Đảng ủy, chỉ huy...(05/09/2023 9:31 SA)

Tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023(05/09/2023 10:35 SA)

Đồng chí Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự lễ khai giảng năm học mới tại...(05/09/2023 10:15 SA)

Mường Lát có 3 giáo viên được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen(31/08/2023 3:34 CH)

Mường Lát tôn vinh 60 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số(29/08/2023 1:50 CH)

Cấp, phát bữa ăn sáng miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa huyện...(23/08/2023 4:37 CH)

Nhận hỗ trợ 24 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Mường Lát(23/08/2023 3:09 CH)

Công bố và bàn giao kết quả nghiên cứu, xây dựng bản đồ Thổ nhưỡng - Nông hoá huyện Mường Lát(21/08/2023 2:27 CH)