Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
220 người đã bình chọn
2433 người đang online

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở và công tác triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại Đảng uỷ xã Mường Lý

Đăng ngày 12 - 07 - 2023
100%

Sáng ngày 11-7, đoàn công tác do đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở và công tác triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Đảng uỷ xã Mường Lý.

Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn kiểm tra

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Trương Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Công an huyện; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy; Văn phòng Huyện ủy; Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể cấp huyện.

Lãnh đạo Đảng uỷ xã Mường Lý báo cáo tình hình về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở và công tác triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Đảng bộ xã Mường Lý hiện có 281 đảng viên, sinh hoạt ở 22 chi bộ (trong đó, có 15 chi bộ bản, 5 chi bộ trường học, 1 chi bộ trạm y tế và 1 chi bộ Công an xã). Có 120 đảng viên thuộc Kết luận số 50-KL/TU và 75 đang viên theo Tôn giáo.

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện; sự phối hợp , giúp đỡ thường xuyện của các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện… các cấp uỷ từ xã đến cơ sở của Mường Lý đã xây dựng quy chế làm việc, phân công các đồng chí cấp uỷ viên phụ trách lĩnh vực công tác theo dõi địa bàn, đảm bảo lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ từng loại hình tổ chức đảng. Thực hiện nghiêm túc chế đọ sinh hoạt, phân công cá nhân phụ trách, tránh sự chồng chéo bao biện, làm thay hay buông lỏng quản lý, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Công tác chính trị tư tưởng luôn được cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cấp uỷ quan tâm chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên, quàn chúng nhân dân nhận thức đầy đủ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xem đây là nền tảng xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân đanm. Đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở được bố trí, sắp xếp phù hợp với trình độ chuyên môn; công tác tuyển dụng, bổ nhiệm được thực hiện đảm bảo nguyên tắc, quy trình, tiêu chuẩn; công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, chính sách tiền lương được thực hiện đúng quy định; công tác cán bộ nữ được quan tâm, chú trọng; tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp uỷ, HĐND và giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý ngày càng tăng… góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở; nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vũng mạnh.

Về công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hằng năm Đảng uỷ đã chỉ đạo Ban xây dựng cơ sở  và thực hiện quy chế dân chủ xã xây dựng quy chế, kế hoạch, chương trình hành động; thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình cơ sở; đặc biệt là nắm chắc tình hình, tư tưởng của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân, những vấn đề nổi cộm bức xúc tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền giải quyết kịp thời không để xảy rấcc vụ việc kéo dài, phức tạp. Chỉ đạo chính quyền và MTTQ, các đoàn thể thực hiện tốt Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội góp phần nâng cao nhận thức của cấp uỷ đảng, chính quyền trong việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội và tổ chức cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, luôn năm bắt tình hình, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đồng thời tiếp nhận và giải quyết kịp thời đơn thư kiến nghị của công dân, không để xảy ra những vụ việc khiếu kiện vượt cấp, đông người.

Các ý kiến của đại biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở ở Đảng bộ xã Mường Lý vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm như: Đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn bản chưa đồng đều, còn hạn chế về trình độ chuyên môn. Một số bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân còn nặng tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào Nhà nước, thiếu ý thức vươn lên. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng uỷ, UBND xã có lúc, có thời điểm còn chưa thật sự quyết liệt; tính năng động, sáng tạo ở một số ngành, đoàn thể bộ phận giúp việc trong việc tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ và UBND xã còn hạn chế, chưa sát với tình hình thực tiễn của địa phương.

Đối với công tác triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 29/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ngay sau khi được tiếp thu tại Hội nghị do Ban Thường vụ huyện tổ chức Đảng uỷ xã đã tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên trong xã. Đồng thời cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội của xã đã ban hành các chương trình hành động cụ thể, sát với tình hình thực tiễn tại địa phương. Từ đó tạo được khí thế thi đua trong lao động, phát triển sản xuất đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn xã; từng bước thay đổi nhận thức, tư duy, chủ động tích cực, tận dụng và phát huy tiềm năng, lợi thế của xã, không trông chờ, ỷ lại vào chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng đoàn công tác kết luận và giao nhiệm vụ cho Đảng uỷ xã Mường Lý tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghị nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở đã đạt được trong thời gian qua ở Đảng bộ Mường Lý. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại và hạn chế của Đảng bộ Mường Lý như: Nhiều cán bộ, đảng uỷ viên tinh thần, trách nhiệm chưa cao; hoạt động của HĐND, MTTQ và các đoàn thể của xã còn chưa cao, thiếu tính chủ động và tích cực trong thực hiện nhiệm vụ; việc quán triệt, triển khai các chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên đôi lức còn chưa thường xuyên, kịp thời. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn ở mức độ, có đảng viên muốn ra khỏi đảng; Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điếm sai trái, thù địch (theo Nghị quyết 35) chưa được lan tỏa đầy đủ; Triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị còn mang tính hình thức; Tư tưởng trông chờ, ỷ lại còn cao. Xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên chưa có khâu đột phá; Công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; chính sách cán bộ chưa thật sự tốt; Công tác đảng viên còn lúng túng; tổ chức sinh hoạt chưa thật sự tốt, chất lượng chưa cao; Sinh hoạt định kỳ gặp nhiều khó khăn, chất lượng kém. Việc tham gia sinh hoạt chi bộ của Đảng ủy viên, lãnh đạo, cán bộ xã chưa tốt, chưa được nhiều. Công tác kiếm tra, giám sát chưa thường xuyên. Công tác Dân vận chưa thật tốt; việc xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ chưa thật sự đảm bảo. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp còn lúng túng. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể còn chưa tốt, hình thức; việc tổ chức đối thoại với nhân dân chưa được nhiều; phát động và thực hiện các phong trào chưa sâu rộng, chưa có sức lan tỏa. Việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận, các văn bản của cấp trên chưa thật sự kịp thời.

Nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Triệu Minh Xiết yêu cầu Đảng uỷ Mường Lý: Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; Tiếp tục hực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Thực hiện tốt việc xây dựng tổ chức đảng trên các phương diện tư tưởng và tổ chức. Làm tốt công tác cán bộ (bồi dưỡng, quy hoạch, sắp xếp, bố trí ). Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và chính sách cán bộ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển, quản lý đảng viên.

<

Tin mới nhất

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 10 năm 2023(01/11/2023 3:54 CH)

Hơn 100 quần chúng ưu tú được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về...(30/10/2023 3:41 CH)

Trao đổi kinh nghiệm trong công tác đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch(29/10/2023 4:16 CH)

Hơn 100 quần chúng ưu tú được bồi dưỡng nhận thức về Đảng (24/10/2023 9:45 SA)

Huyện ủy Mường Lát: Sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư...(26/09/2023 3:59 CH)

Ban Thường vụ Huyện ủy điều động, chỉ định cán bộ giữ các chức vụ chủ chốt ở các xã, thị trấn(25/09/2023 5:13 CH)

Đoàn công tác Thành uỷ Sầm Sơn làm việc với xã Trung Lý(22/09/2023 10:25 SA)

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh,...(29/08/2023 3:43 CH)

Ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại xã Tam Chung năm 2023(31/07/2023 9:34 SA)

Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023(25/07/2023 9:53 SA)

Hội nghị BTV thường kỳ tháng 7 năm 2023(25/07/2023 9:49 SA)

Thể lệ cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng(19/07/2023 3:39 CH)

Kiểm tra công tác Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại xã Mường Chanh(14/07/2023 4:22 CH)

Kiểm tra công tác Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại xã Trung Lý(13/07/2023 10:50 SA)

Đoàn kiểm tra Huyện uỷ kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cở tại Đảng uỷ xã...(13/07/2023 10:43 SA)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở và công tác triển khai Nghị quyết...(12/07/2023 10:23 SA)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại xã Tam Chung(10/07/2023 4:51 CH)

Sơ kết công tác cấp uỷ 6 tháng đầu năm 2023(08/07/2023 3:38 CH)

Giao ban công tác Dân vận cụm 3, 11 huyện miền núi tại huyện Mường Lát(05/07/2023 2:54 CH)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại Đảng uỷ xã Pù Nhi(02/06/2023 3:38 CH)

Sơ kết giữa nhiệm kỳ các chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng...(30/05/2023 11:03 SA)

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại huyện Mường Lát, năm học 2023 –...(23/05/2023 4:06 CH)

Nghiên cứu, học tập triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và chuyên...(23/05/2023 3:49 CH)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ Thị trấn Mường Lát(19/05/2023 3:12 CH)

Học tập, nghiên cứu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,...(10/05/2023 8:16 SA)

Tuyên dương 17 cá nhân và 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng,...(12/04/2023 10:45 SA)

Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2023(07/04/2023 6:24 CH)

Bế giảng lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới năm 2023(03/04/2023 5:03 CH)

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Triệu Minh Xiết dự buổi sinh hoạt với 2 chi bộ Khằm 1 và...(02/04/2023 5:35 CH)

Sơ kết nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thức hiện quy chế dân chủ quý I; triển khai nhiệm vụ quý II năm...(28/03/2023 4:23 CH)

Nâng cao nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ cơ sở năm 2023(28/03/2023 11:12 SA)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới năm 2023(27/03/2023 4:01 CH)

Huyện Yên Định thăm và làm việc với xã Mường Chanh(06/03/2023 5:52 CH)

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ...(02/03/2023 3:54 CH)

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến làm việc với huyện Mường Lát về công tác phòng,...(02/03/2023 5:57 CH)

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung...(08/02/2023 4:48 CH)

Tổng kết Kết luận 50-KL/TU năm 2022; Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023(03/02/2023 4:36 CH)

Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là những công dân chuẩn bị lên...(12/01/2023 10:25 SA)

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là những công dân chuẩn bị lên...(09/01/2023 11:53 SA)

Đảng ủy cơ quan UBND huyện tổng kết công tác Đảng năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm...(06/01/2023 3:33 CH)

Các Ban xây dựng Đảng, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ và Văn phòng Huyện ủy tổng kết thực hiện nhiệm vụ...(04/01/2023 3:11 CH)

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện khóa VI, lần thứ 18 về tổng kết công tác cấp ủy năm 2022(23/12/2022 3:35 CH)

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6,...(23/12/2022 3:23 CH)

Hội nghị tổng kết công tác nội chính, Phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2022; Phương...(18/12/2022 4:06 CH)

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ cấp huyện năm 2022; Triển...(17/12/2022 4:03 CH)

Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm...(15/12/2022 3:22 CH)

Huyện ủy Mường Lát tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XI(14/12/2022 3:12 CH)

Huyện ủy Mường Lát tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng an ninh năm 2022(12/12/2022 4:00 CH)

Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 06 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và tổng kết...(08/12/2022 4:06 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban...(05/12/2022 10:12 SA)

Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm...(30/11/2023 9:08 CH)

Thông báo Tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự xã Quang Chiểu năm 2023(29/11/2023 1:51 CH)

Nâng cao nghiệp vụ trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội cho các thành viên Ban đại diện Hội...(28/11/2023 4:19 CH)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 11 năm 2023(28/11/2023 9:27 SA)

Gặp mặt, biểu dương, tôn vinh già làng, trưởng bản, người uy tín tiêu biểu ở khu dân cư trên địa...(27/11/2023 3:10 CH)

Bí thư Huyện uỷ Hà Văn Ca kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình dự án tại xã Nhi Sơn(25/11/2023 4:44 CH)

Các đồng chí lãnh đạo huyện thăm động viên các thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ Quân sự,...(24/11/2023 10:02 SA)

Bí thư Huyện uỷ Hà Văn Ca kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình dự án tại xã Mường Lý(23/11/2023 9:03 SA)

Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hoá thăm, hỗ trợ đoàn viên công đoàn huyện Mường Lát ốm đau, bệnh...(21/11/2023 4:28 CH)

Kiểm tra tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia tại Tam Chung(17/11/2023 3:57 CH)

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 11 năm 2023(16/11/2023 4:18 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Mường Lát(15/11/2023 4:33 CH)

Ban chỉ đạo thực hiện Kết luận số 50-KL/TU huyện Mường Lát tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng...(15/11/2023 4:16 CH)

Đình chỉ lưu hành, thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng(15/11/2023 11:13 SA)

Hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận,...(13/11/2023 3:54 CH)

Bắt đối tượng người Lào mua bán, vận chuyển trái phép ma túy(12/11/2023 8:05 SA)

Bảo hiểm Agribank chi trả quyền lợi cho khách hàng tại Mường Lát(10/11/2023 3:14 CH)

Ban Dân vận Tỉnh ủy: tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận trong vùng đồng...(09/11/2023 2:17 CH)

Ký kết chương trình phối hợp thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của...(09/11/2023 4:32 CH)

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở liên khu bản Bóng, bản Na Chừa xã Mường Chanh(09/11/2023 3:16 CH)

°