Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
220 người đã bình chọn
3312 người đang online

Đoàn kiểm tra Huyện uỷ kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cở tại Đảng uỷ xã Quang Chiểu

Đăng ngày 13 - 07 - 2023
100%

Thực hiện Thông báo số 585-TB/HU, ngày 28/4/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thông báo lịch trình đi kiểm tra các xã, thị trấn trên địa bàn huyện về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cở. Chiều ngày 12/7, Đoàn kiểm tra do đồng chí Triệu Minh Xiết - Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Đảng uỷ xã Quang Chiểu về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cở. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Lò Văn Đồng - TVHU, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện, Hoàng Văn Dũng - TVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể cấp huyện.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Hà Văn Hoàn– Bí thư Đảng ủy xã, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã; đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ các thôn bản và chi bộ các cơ quan trực thuộc Đảng ủy xã.

Đồng chí Hà Văn Hoàn - Bí thư Đảng ủy xã nêu lên những kết quả đã đạt được, những nguyên nhân tồn tại hạn chế.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các các nội dung: Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở; Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 11, ngày 29/9/2022 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Từ năm 2021 đến quý I năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội, xã Quang Chiểu đã phát huy nội lực; tranh thủ các nguồn lực đầu tư, khắc phục khó khăn, đề ra các giải pháp đồng bộ trong lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được kết quả tốt. Đảng ủy xã tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn đến từng chi bộ, đảng viên, từng tổ chức trong hệ thống chính trị về việc học tập, quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy, Huyện ủy liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đảng ủy xã Quang Chiểu chỉ đạo các chi bộ trực thuộc phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên. Việc bố trí, quản lý, sử dụng cán bộ đảm bảo đúng thẩm quyền được phân cấp, đáp ứng, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ theo các chức danh đúng đối tượng; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được quan tâm thực hiện thường xuyên.

Đồng chí Lò Văn Đồng –TVHU, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện,  phát biểu thảo luận

Trong 5 tháng đầu năm 2023, toàn Đảng uỷ đã kết nạp được 6 đảng viên mới, nâng tổng số lên 284 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, qua đó đã kịp thời phát hiện và xử lý đảng viên vi phạm, khuyết điểm. Công tác dân vận của Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Quy chế dân chủ ở cơ sở, các hương ước, quy ước, quy tắc ứng xử ở khu dân cư, cơ chế nhân dân góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được phát huy. Công tác tiếp công dân, đối thoại với nhân dân được duy trì thường xuyên. Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã có nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.  UBND xã thực hiện tốt việc quản lý nhà nước trên các mặt nhiệm vụ công tác; chủ động kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ chuyên môn theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính cùng các nghị quyết của cấp ủy và HĐND hằng năm. Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xã thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, hội viên, tham gia, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát, phản biện xã hội theo quy định; phối hợp triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động với nhiều mô hình thiết thực mang lại hiệu quả cao. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng được nhiều mô hình phát triển kinh tế thu hút nhiều đoàn viên, hội viên tham gia.

Nhờ làm tốt việc chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các nhiệm vụ, chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, nội chính cũng tạo nên nội lực đạt được hiệu quả cao. Về kinh tế, bao gồm tất cả các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thương mại - dịch vụ, công nghiệp, thủ công nghiệp, phát triển hạ tầng; Xây dựng NTM đều vượt trội so với các xã khác trong huyện. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và chất lượng giáo dục - đào tạo đều có chuyển biến tích cực. Công tác giảm nghèo và các chính sách xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách xã hội đối với đồng bào DTTS, hộ nghèo được triển khai kịp thời và có hiệu quả. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ. Lực lượng Công an, Quân sự tăng cường công tác trực, phối hợp tuần tra, giữ vững an ninh, trật tự, sẵn sàng chiến đấu trên địa bàn.

Đồng chí Hoàng Văn Dũng –TVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu thảo luận.

Về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 11, ngày 29/9/2022 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Xã đã tổ chức 1 hội nghị cấp xã với 65 đại biểu tham gia, sau hội nghị xã đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn. Ban thường vụ Đảng uỷ xã, các chi bộ trực thuộc, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết. Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng uỷ xã Quang Chiểu đã góp phần quan trọng để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Phát biểu thảo luận tại buổi làm việc, Đảng uỷ xã và Bí thư chi bộ các thôn bản đã nêu lên những kết quả đã đạt được, những nguyên nhân tồn tại hạn chế như; các chi bộ còn có nhiều đảng viên đi làm ăn xa khó khăn trong các buổi sinh hoạt định kỳ. nhân dân trong bản còn có tính trông chờ ỉ lại vào nhà nước chưa tự lực vươn lên trong phát triển kinh tế. Tham gia thảo luận đồng chí Lò Văn Đồng –TVHU, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện; Hoàng Văn Dũng –TVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã chỉ ra những lợi thế, cũng như định hướng cho Đảng uỷ xã, và các bản của xã trong phát triển kinh tế, xây dựng NTM; công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn.

Đồng chí Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện các nội dung trên tại Đảng uỷ xã Quang Chiểu, đánh giá cao công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, nội dung báo cáo, chương trình làm việc với Đoàn kiểm tra. Đồng chí đề nghị tập thể Ban Chấp hành Đảng uy xã cần quan tâm, khắc phục ngay những hạn chế đã được chỉ ra trong quá trình thực hiện; cần có Kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục sửa chữa khuyết điểm sau kết luận kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy. Đối với những kiến nghị, đề xuất của xã, Đoàn kiểm tra tiếp thu, nghiên cứu, tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy có ý kiến chỉ đạo trong thời gian tới.

<

Tin mới nhất

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là những công dân chuẩn bị lên...(11/12/2023 1:39 CH)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 10 năm 2023(01/11/2023 3:54 CH)

Hơn 100 quần chúng ưu tú được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về...(30/10/2023 3:41 CH)

Trao đổi kinh nghiệm trong công tác đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch(29/10/2023 4:16 CH)

Hơn 100 quần chúng ưu tú được bồi dưỡng nhận thức về Đảng (24/10/2023 9:45 SA)

Huyện ủy Mường Lát: Sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư...(26/09/2023 3:59 CH)

Ban Thường vụ Huyện ủy điều động, chỉ định cán bộ giữ các chức vụ chủ chốt ở các xã, thị trấn(25/09/2023 5:13 CH)

Đoàn công tác Thành uỷ Sầm Sơn làm việc với xã Trung Lý(22/09/2023 10:25 SA)

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh,...(29/08/2023 3:43 CH)

Ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại xã Tam Chung năm 2023(31/07/2023 9:34 SA)

Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023(25/07/2023 9:53 SA)

Hội nghị BTV thường kỳ tháng 7 năm 2023(25/07/2023 9:49 SA)

Thể lệ cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng(19/07/2023 3:39 CH)

Kiểm tra công tác Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại xã Mường Chanh(14/07/2023 4:22 CH)

Kiểm tra công tác Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại xã Trung Lý(13/07/2023 10:50 SA)

Đoàn kiểm tra Huyện uỷ kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cở tại Đảng uỷ xã...(13/07/2023 10:43 SA)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở và công tác triển khai Nghị quyết...(12/07/2023 10:23 SA)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại xã Tam Chung(10/07/2023 4:51 CH)

Sơ kết công tác cấp uỷ 6 tháng đầu năm 2023(08/07/2023 3:38 CH)

Giao ban công tác Dân vận cụm 3, 11 huyện miền núi tại huyện Mường Lát(05/07/2023 2:54 CH)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại Đảng uỷ xã Pù Nhi(02/06/2023 3:38 CH)

Sơ kết giữa nhiệm kỳ các chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng...(30/05/2023 11:03 SA)

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại huyện Mường Lát, năm học 2023 –...(23/05/2023 4:06 CH)

Nghiên cứu, học tập triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và chuyên...(23/05/2023 3:49 CH)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ Thị trấn Mường Lát(19/05/2023 3:12 CH)

Học tập, nghiên cứu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,...(10/05/2023 8:16 SA)

Tuyên dương 17 cá nhân và 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng,...(12/04/2023 10:45 SA)

Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2023(07/04/2023 6:24 CH)

Bế giảng lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới năm 2023(03/04/2023 5:03 CH)

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Triệu Minh Xiết dự buổi sinh hoạt với 2 chi bộ Khằm 1 và...(02/04/2023 5:35 CH)

Sơ kết nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thức hiện quy chế dân chủ quý I; triển khai nhiệm vụ quý II năm...(28/03/2023 4:23 CH)

Nâng cao nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ cơ sở năm 2023(28/03/2023 11:12 SA)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới năm 2023(27/03/2023 4:01 CH)

Huyện Yên Định thăm và làm việc với xã Mường Chanh(06/03/2023 5:52 CH)

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ...(02/03/2023 3:54 CH)

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến làm việc với huyện Mường Lát về công tác phòng,...(02/03/2023 5:57 CH)

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung...(08/02/2023 4:48 CH)

Tổng kết Kết luận 50-KL/TU năm 2022; Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023(03/02/2023 4:36 CH)

Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là những công dân chuẩn bị lên...(12/01/2023 10:25 SA)

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là những công dân chuẩn bị lên...(09/01/2023 11:53 SA)

Đảng ủy cơ quan UBND huyện tổng kết công tác Đảng năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm...(06/01/2023 3:33 CH)

Các Ban xây dựng Đảng, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ và Văn phòng Huyện ủy tổng kết thực hiện nhiệm vụ...(04/01/2023 3:11 CH)

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện khóa VI, lần thứ 18 về tổng kết công tác cấp ủy năm 2022(23/12/2022 3:35 CH)

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6,...(23/12/2022 3:23 CH)

Hội nghị tổng kết công tác nội chính, Phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2022; Phương...(18/12/2022 4:06 CH)

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ cấp huyện năm 2022; Triển...(17/12/2022 4:03 CH)

Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm...(15/12/2022 3:22 CH)

Huyện ủy Mường Lát tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XI(14/12/2022 3:12 CH)

Huyện ủy Mường Lát tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng an ninh năm 2022(12/12/2022 4:00 CH)

Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 06 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và tổng kết...(08/12/2022 4:06 CH)

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là những công dân chuẩn bị lên...(11/12/2023 1:39 CH)

Hội LHPN Tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội LHPN huyện Mường Lát Tổ chức diễn đàn “Hãy nghe trẻ em...(08/12/2023 4:11 CH)

Mường Lát có tân Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin(06/12/2023 2:51 CH)

Găp mặt, biểu dương, khen thưởng các già làng, trưởng bản, trưởng họ tộc, người có uy tín trên...(06/12/2023 10:24 SA)

Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm...(30/11/2023 9:08 CH)

Thông báo Tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự xã Quang Chiểu năm 2023(29/11/2023 1:51 CH)

Nâng cao nghiệp vụ trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội cho các thành viên Ban đại diện Hội...(28/11/2023 4:19 CH)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 11 năm 2023(28/11/2023 9:27 SA)

Gặp mặt, biểu dương, tôn vinh già làng, trưởng bản, người uy tín tiêu biểu ở khu dân cư trên địa...(27/11/2023 3:10 CH)

Bí thư Huyện uỷ Hà Văn Ca kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình dự án tại xã Nhi Sơn(25/11/2023 4:44 CH)

Các đồng chí lãnh đạo huyện thăm động viên các thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ Quân sự,...(24/11/2023 10:02 SA)

Bí thư Huyện uỷ Hà Văn Ca kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình dự án tại xã Mường Lý(23/11/2023 9:03 SA)

Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hoá thăm, hỗ trợ đoàn viên công đoàn huyện Mường Lát ốm đau, bệnh...(21/11/2023 4:28 CH)

Kiểm tra tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia tại Tam Chung(17/11/2023 3:57 CH)

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 11 năm 2023(16/11/2023 4:18 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Mường Lát(15/11/2023 4:33 CH)

Ban chỉ đạo thực hiện Kết luận số 50-KL/TU huyện Mường Lát tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng...(15/11/2023 4:16 CH)

Đình chỉ lưu hành, thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng(15/11/2023 11:13 SA)

Hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận,...(13/11/2023 3:54 CH)

Bắt đối tượng người Lào mua bán, vận chuyển trái phép ma túy(12/11/2023 8:05 SA)

°