Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
220 người đã bình chọn
3338 người đang online

Sơ kết công tác cấp uỷ 6 tháng đầu năm 2023

Đăng ngày 08 - 07 - 2023
100%

Sáng ngày 7-7, dưới sự đồng chủ trì của đồng chí Hà Văn Ca, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Huyện uỷ Mường Lát đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 24 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và bàn một số nhiệm vụ quan trọng khác.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Thường trực Huyện uỷ, HĐND-UBND huyện; các đồng chí Huyện ủy viên; đại diện lãnh đạo Đoàn Kinh tế Quốc phòng 5; trưởng, phó cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện; các đồng chí Ủy viên UBKT Huyện ủy; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đơn vị trực thuộc HĐND và UBND huyện; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các Đồn biên phòng trên địa bàn huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn; Bí thư, các phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn; Bí thư, Phó bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Đồng chí Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thông qua dự thảo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2023

6 tháng đầu năm, Huyện ủy huyện Mường Lát đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh, chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ chính trị của địa phương; cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện nên đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Nổi bật là: Trong sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích lúa vụ Chiêm gieo trồng được 875,4/850 ha, bằng 102,99% so với KH năm, năng xuất lúa vụ chiêm ước đạt 48,16 tạ/ha, bằng 100,3 % so với KH (tăng 1,8% so với vụ Chiêm năm trước); sản lượng lúa vụ Chiêm ước đạt 4.215,92 tấn, bằng 103% so với KH, tăng 80,02 tấn so với cùng kỳ. Diện tích rau đậu các loại 74,56 ha. Công tác phát triển chăn nuôi được chú trọng, đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, tổng đàn vật nuôi hiện có 132.130 con. Việc cung ứng các loại vắc xin phục vụ cho công tác tiêm phòng trên địa bàn huyện được thực hiện theo kế hoạch đề ra, đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch và tiêm phòng trên địa bàn huyện. Diện tích nuôi trồng thủy sản hiện có 40,23 ha, bằng 180,4% so với cùng kỳ; sản lượng thủy sản ước đạt 45 tấn, trong đó sản lượng khai thác 05 tấn, sản lượng nuôi trồng 40 tấn, tăng 4,7% so với cùng kỳ.

Trong Xây dựng NTM toàn huyện đạt bình quân 6,14 tiêu chí/xã; có 08 bản đạt chuẩn nông thôn mới (không tính những bản thuộc xã đạt chuẩn nông thôn mới), phấn đấu xây dựng 02 xã về đích nông thôn mới trong năm 2025 (Mường Chanh, Quang Chiểu).

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường được quan tâm thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ tài nguyên đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng theo quy định các hồ sơ liên quan về quyền sử dụng đất, quyền sở hửu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân. Trong 6 tháng đầu năm, đã cấp mới 67 GCN QSDĐ; cấp lần đầu GCN QSDĐ cho các xã, thị trấn 15 hồ sơ; Chuyển quyền sử dụng đất 32 hồ sơ; Cấp đổi lại 03 hồ sơ. Công tác giải phóng mặt bằng đối với một số dự án cơ bản đã hoàn thành như: Công trình cấp điện cho các xã Mường Lý, Trung Lý, Quang Chiểu; Trụ sở công an xã Tam chung; Trụ sở công an thị trấn Mường Lát; Dự án nâng cấp tuyến đường từ bản nà Ón đi bản Cò Cài xã Trung Lý đã hoàn thành được 3,8ha/10ha. Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Các hoạt động VH-XH tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn của Đất nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị

Văn hóa - xã hội được quan tâm; an sinh xã hội đảm bảo, các đối tượng chính sách xã hội luôn được chăm lo và quan tâm thực hiện; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, phòng chống tham nhũng được tập trung chỉ đạo thực hiện; an ninh trật tự, an toàn xã hội được tăng cường, quốc phòng - an ninh được duy trì ổn định, giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nội dung kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Công tác kiện toàn, sắp xếp, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ được thực hiện kịp thời, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định kết nạp 57 quần chúng ưu tú vào Đảng. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn, Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở, cấp huyện, nhiệm kỳ 2023-2028...

Đại biểu tham luận tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận, trao đổi làm rõ hơn các kết quả đạt được, đồng thời tập trung phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm và đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Hà Văn Ca, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hà Văn Ca, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận, biểu dương những sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời chỉ ra những khó khăn, thách thức có thể tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ công tác cuối năm 2023 trên địa bàn. Qua đó, đồng chí đề nghị thời gian tới cấp uỷ, chính quyền, các ngành từ huyện đến cơ sở cần tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong 6 tháng cuối năm 2023 và nửa cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025; triển khai có hiệu quả Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023. Lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2023. Coi trọng công tác xây dựng Đảng, giữ vững đoàn kết, siết chặt kỷ luật, tăng cường kỷ cương trong hoạt động của cấp ủy, chính quyền, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành bằng những việc làm cụ thể, có tính đột phá để đạt hiệu quả thực chất. Đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, quyền hạn được giao. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai phạm của cán bộ, đảng viên.

<

Tin mới nhất

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là những công dân chuẩn bị lên...(11/12/2023 1:39 CH)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 10 năm 2023(01/11/2023 3:54 CH)

Hơn 100 quần chúng ưu tú được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về...(30/10/2023 3:41 CH)

Trao đổi kinh nghiệm trong công tác đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch(29/10/2023 4:16 CH)

Hơn 100 quần chúng ưu tú được bồi dưỡng nhận thức về Đảng (24/10/2023 9:45 SA)

Huyện ủy Mường Lát: Sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư...(26/09/2023 3:59 CH)

Ban Thường vụ Huyện ủy điều động, chỉ định cán bộ giữ các chức vụ chủ chốt ở các xã, thị trấn(25/09/2023 5:13 CH)

Đoàn công tác Thành uỷ Sầm Sơn làm việc với xã Trung Lý(22/09/2023 10:25 SA)

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh,...(29/08/2023 3:43 CH)

Ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại xã Tam Chung năm 2023(31/07/2023 9:34 SA)

Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023(25/07/2023 9:53 SA)

Hội nghị BTV thường kỳ tháng 7 năm 2023(25/07/2023 9:49 SA)

Thể lệ cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng(19/07/2023 3:39 CH)

Kiểm tra công tác Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại xã Mường Chanh(14/07/2023 4:22 CH)

Kiểm tra công tác Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại xã Trung Lý(13/07/2023 10:50 SA)

Đoàn kiểm tra Huyện uỷ kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cở tại Đảng uỷ xã...(13/07/2023 10:43 SA)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở và công tác triển khai Nghị quyết...(12/07/2023 10:23 SA)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại xã Tam Chung(10/07/2023 4:51 CH)

Sơ kết công tác cấp uỷ 6 tháng đầu năm 2023(08/07/2023 3:38 CH)

Giao ban công tác Dân vận cụm 3, 11 huyện miền núi tại huyện Mường Lát(05/07/2023 2:54 CH)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại Đảng uỷ xã Pù Nhi(02/06/2023 3:38 CH)

Sơ kết giữa nhiệm kỳ các chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng...(30/05/2023 11:03 SA)

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại huyện Mường Lát, năm học 2023 –...(23/05/2023 4:06 CH)

Nghiên cứu, học tập triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và chuyên...(23/05/2023 3:49 CH)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ Thị trấn Mường Lát(19/05/2023 3:12 CH)

Học tập, nghiên cứu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,...(10/05/2023 8:16 SA)

Tuyên dương 17 cá nhân và 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng,...(12/04/2023 10:45 SA)

Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2023(07/04/2023 6:24 CH)

Bế giảng lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới năm 2023(03/04/2023 5:03 CH)

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Triệu Minh Xiết dự buổi sinh hoạt với 2 chi bộ Khằm 1 và...(02/04/2023 5:35 CH)

Sơ kết nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thức hiện quy chế dân chủ quý I; triển khai nhiệm vụ quý II năm...(28/03/2023 4:23 CH)

Nâng cao nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ cơ sở năm 2023(28/03/2023 11:12 SA)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới năm 2023(27/03/2023 4:01 CH)

Huyện Yên Định thăm và làm việc với xã Mường Chanh(06/03/2023 5:52 CH)

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ...(02/03/2023 3:54 CH)

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến làm việc với huyện Mường Lát về công tác phòng,...(02/03/2023 5:57 CH)

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung...(08/02/2023 4:48 CH)

Tổng kết Kết luận 50-KL/TU năm 2022; Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023(03/02/2023 4:36 CH)

Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là những công dân chuẩn bị lên...(12/01/2023 10:25 SA)

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là những công dân chuẩn bị lên...(09/01/2023 11:53 SA)

Đảng ủy cơ quan UBND huyện tổng kết công tác Đảng năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm...(06/01/2023 3:33 CH)

Các Ban xây dựng Đảng, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ và Văn phòng Huyện ủy tổng kết thực hiện nhiệm vụ...(04/01/2023 3:11 CH)

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện khóa VI, lần thứ 18 về tổng kết công tác cấp ủy năm 2022(23/12/2022 3:35 CH)

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6,...(23/12/2022 3:23 CH)

Hội nghị tổng kết công tác nội chính, Phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2022; Phương...(18/12/2022 4:06 CH)

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ cấp huyện năm 2022; Triển...(17/12/2022 4:03 CH)

Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm...(15/12/2022 3:22 CH)

Huyện ủy Mường Lát tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XI(14/12/2022 3:12 CH)

Huyện ủy Mường Lát tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng an ninh năm 2022(12/12/2022 4:00 CH)

Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 06 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và tổng kết...(08/12/2022 4:06 CH)

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là những công dân chuẩn bị lên...(11/12/2023 1:39 CH)

Hội LHPN Tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội LHPN huyện Mường Lát Tổ chức diễn đàn “Hãy nghe trẻ em...(08/12/2023 4:11 CH)

Mường Lát có tân Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin(06/12/2023 2:51 CH)

Găp mặt, biểu dương, khen thưởng các già làng, trưởng bản, trưởng họ tộc, người có uy tín trên...(06/12/2023 10:24 SA)

Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm...(30/11/2023 9:08 CH)

Thông báo Tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự xã Quang Chiểu năm 2023(29/11/2023 1:51 CH)

Nâng cao nghiệp vụ trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội cho các thành viên Ban đại diện Hội...(28/11/2023 4:19 CH)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 11 năm 2023(28/11/2023 9:27 SA)

Gặp mặt, biểu dương, tôn vinh già làng, trưởng bản, người uy tín tiêu biểu ở khu dân cư trên địa...(27/11/2023 3:10 CH)

Bí thư Huyện uỷ Hà Văn Ca kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình dự án tại xã Nhi Sơn(25/11/2023 4:44 CH)

Các đồng chí lãnh đạo huyện thăm động viên các thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ Quân sự,...(24/11/2023 10:02 SA)

Bí thư Huyện uỷ Hà Văn Ca kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình dự án tại xã Mường Lý(23/11/2023 9:03 SA)

Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hoá thăm, hỗ trợ đoàn viên công đoàn huyện Mường Lát ốm đau, bệnh...(21/11/2023 4:28 CH)

Kiểm tra tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia tại Tam Chung(17/11/2023 3:57 CH)

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 11 năm 2023(16/11/2023 4:18 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Mường Lát(15/11/2023 4:33 CH)

Ban chỉ đạo thực hiện Kết luận số 50-KL/TU huyện Mường Lát tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng...(15/11/2023 4:16 CH)

Đình chỉ lưu hành, thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng(15/11/2023 11:13 SA)

Hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận,...(13/11/2023 3:54 CH)

Bắt đối tượng người Lào mua bán, vận chuyển trái phép ma túy(12/11/2023 8:05 SA)

°