Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
212 người đã bình chọn
1852 người đang online

Kiểm tra tình hình thực hiện các Chương trình MTQG tại 2 xã Mường Chanh và Quang Chiểu

Đăng ngày 07 - 06 - 2023
100%

Ngày 6-6, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) huyện Mường Lát giai đoạn 2021 - 2025 do đồng chí Hà Văn Ca, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra việc thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 tại 2 xã Mường Chanh và Quang Chiểu.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ xây dựng bản nông thôn mới tại xã Mường Chanh

Tham gia đoàn có các đồng chí: Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Lò Văn Đồng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện; Mai Xuân Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện; cùng đại diện các phòng: Văn phòng Huyện uỷ; HĐND- UBND huyện; Kinh tế - Hạ tầng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động - Thương binh và Xã hội; Dân tộc.

Thăm, kiểm tra tiến độ công trình đường giao thông bản Nà Hin, xã Mường Chanh

Trước khi làm việc với Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG của 2 xã Mường Chanh và Quang Chiểu, đoàn công tác của huyện đã đi kiểm tra tình hình thực tế, đánh giá kết quả các công trình và công tác xây dựng nông thôn mới tại các bản: Na Chừa, bản Ngố, Nà Hin thuộc xã Mường Chanh; bản Cúm, bản Cò Cài thuộc xã Quang Chiểu.

Toàn cảnh buổi làm việc với xã Quang Chiểu

Sau khi kiểm tra thực tế, đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo xã để nghe báo các về tình hình triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn.

Lãnh đại xã Mường Chanh báo cáo trước đoàn công tác

Tại xã Mường Chanh, theo kết quả rà soát năm 2022, toàn xã có 819 hộ, 3.763 nhân khẩu; trong đó, 261 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 31,87%; 266 hộ cận nghèo, chiếm 32,48%. Bước vào thực hiện các Chương trình MTQG xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về mục tiêu của Chương trình và mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đảng bộ xã về lãnh đạo thực hiện các Chương trình MTQG đến các bản, các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp và người dân tộc thiểu số nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong công tác dân tộc, chính sách dân tộc; thường xuyên giám sát, phản biện đối với công tác triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách đối với Chương trình. Giao nhiệm vụ cho từng thành viên Ban chỉ đạo của xã tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện xây dựng nông thôn mới và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện của địa bàn phân công và chỉ tiêu phụ trách. Tại các bản đã thành lập Ban, tổ giám sát cộng đồng, phối hợp với Ban giám sát HĐND xã thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nên chất lượng công trình được kiểm soát chắt chẽ từ khi lập kế hoạch đến tổ chức thi công, nghiệm thu ban giao, vận hành, khai thác sử dụng. Hàng năm tổ chức định kỳ kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện dự án, chỉ tiêu giảm nghèo; lồng ghép nội dung công tác giảm nghèo với các đợt kiểm tra, giám sát của HĐND và Ban Chỉ đạo xã. Thường xuyên tổ chức thực hiện công tác rà soát phúc tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo hướng dẫn của cấp trên.

Về kết quả thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, hiện tại xã mới chỉ đạt 9/19 tiêu chí. Toàn xã hiện có 4/9 bản đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu trong năm 2023 công nhận thêm 3 bản.

Lãnh đạo xã Quang Chiểu báo cáo trước đoàn công tác

Tại xã Quang Chiểu, trong những năm qua, luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện và các phòng, ban, ngành của huyện; sự chủ động phối hợp tích cực của các bộ phận, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, Đảng bộ, UBND từ xã đến các bản và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trên địa bàn xã, các chương trình MTQG… đời sống kinh tế của nhân dân từng bước được nâng lên; nhận thức và tư tưởng hành động của nhân dân đối với chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới ngày càng một nbaang cao, việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, giá trị, chất lượng cây trồng, vật nuôi được quan tâm thực hiện; hệ thống cơ sở hạn tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư, xây dựng đã góp phần dần hoàn thành các mục tiêu của Chương trình. Từ năm 2021 đến nay, xã đã được huyện phân bổ trên 4,6 tỷ đồng; trong đó vốn đầu tư phát triển gần 3,8 tỷ đồng, vốn sự nghiệp gần 900 triệu đồng.

Lãnh đạo phòng Dân tộc huyện làm rõ một số vấn đề có liên quan

Tại buổi kiểm tra, đại diện các phòng, ban chuyên môn của huyện đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến việc phân bổ các nguồn vốn và triển khai thực hiện các CTMTQG; tập trung triển khai các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đang triển khai thực hiện.

Đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực phát biểu tại các buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại các buổi làm việc, đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ và đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm, thay đổi tư duy trong việc thực hiện các Chương trình MTQG, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới; tiếp tục huy động nguồn lực từ cả hệ thống chính trị và nhân dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới; quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường. Đề nghị Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG 2 xã sử dụng nguồn vốn từ các Chương trình MTQG đúng mục đích, đúng đối tượng chính sách; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các công trình đã được Nhà nước đầu tư đẻ hiệu quả sử dụng được lâu dài.

Đồng chí Hà Văn Ca, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện kết luận các buổi làm việc

Kết luận các buổi làm việc, đồng chí Hà Văn Ca, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện ghi nhận cấp uỷ, chính quyền các xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua đó, đồng chí đề nghị, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, lãnh đạo xã tiếp tục quan tâm chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể cấp xã tích cực, chủ động thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; xây dựng kế hoạch với lộ trình, bước đi, giải pháp cụ thể trên địa bàn, đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nội dung của chương trình trong giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn tiếp theo. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG của xã cần rà soát các cơ chế, chính sách thích hợp và đủ mạnh để huy động nguồn lực, thu hút doanh nghiệp, đào tạo nhân lực đầu tư vào địa bàn nông thôn, phát triển sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp, dịch vụ; tăng cường các giải pháp; lồng ghép các nguồn lực để bảo đảm hỗ trợ các bản vùng sâu, vùng xa, bản đặc biệt khó khăn, khu vực đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế, xóa nghèo bền vững... góp phần ổn định tình hình xã hội, tăng cường đảm bảo an ninh biên giới quốc gia.

<

Tin mới nhất

Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới ở xã Mường Chanh và Quang Chiểu(13/09/2023 9:30 SA)

Kiểm tra tình hình thực hiện các Chương trình MTQG tại 2 xã Mường Chanh và Quang Chiểu(07/06/2023 11:19 SA)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tình hình xây dựng NTM tại 2 xã Quang chiểu và Mường Chanh huyện...(01/11/2022 4:51 CH)

Bản Chai đón nhận danh hiệu đạt chuẩn NTM năm 2021(27/05/2022 9:28 SA)

Lễ công bố Bản Na Hào và Bản Piềng Tặt xã Mường Chanh đạt chuẩn Nông Thôn Mới(23/05/2022 9:32 SA)

Thường trực Huyện ủy kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác...(11/08/2021 4:47 CH)

Bản Lát xã Tam Chung đạt chuẩn Nông thôn mới(19/03/2021 3:59 CH)

Bản Pùng, xã Quang Chiểu đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020(22/01/2021 11:37 SA)

Lễ công bố Bản Pù Toong, xã Pù Nhi đạt chuẩn nông thôn mới(22/01/2021 11:25 SA)

Huyện Mường Lát nỗ lực đưa người dân đến nơi ở mới an toàn(31/12/2020 8:28 SA)

Pù Toong xây dựng nông thôn mới.(15/08/2013 3:24 CH)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 9 năm 2023(22/09/2023 4:28 CH)

11 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Mường Lát tiếp tục được nhận nuôi(22/09/2023 10:32 SA)

Hỗ trợ bò giống sinh sản cho hội viên phụ nữ nghèo xã Mường Chanh(19/09/2023 3:03 CH)

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng...(19/09/2023 11:22 SA)

Học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định...(14/09/2023 10:50 SA)

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật theo Đề án...(14/09/2023 8:34 SA)

Thông báo Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên...(12/09/2023 4:34 CH)

Phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển (vòng 2) viên chức ngành Giáo dục và...(12/09/2023 3:00 CH)

Thị trấn Mường Lát: diễn tập phương án chữa cháy tại Tổ liên gia PCCC(12/09/2023 9:23 SA)

Phát động tháng cao điểm phòng, chống ma tuý - HIV/AIDS; phòng chống tội phạm đợt 1 năm học 2023...(12/09/2023 9:16 SA)

Tập huấn hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã (10/09/2023 9:24 SA)

Phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2023(08/09/2023 9:37 SA)

Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp giữa lãnh đạo huyện Mường Lát với lãnh đạo Đảng ủy, chỉ huy...(05/09/2023 9:31 SA)

Tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023(05/09/2023 10:35 SA)

Đồng chí Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự lễ khai giảng năm học mới tại...(05/09/2023 10:15 SA)

Mường Lát có 3 giáo viên được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen(31/08/2023 3:34 CH)

Mường Lát tôn vinh 60 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số(29/08/2023 1:50 CH)

Cấp, phát bữa ăn sáng miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa huyện...(23/08/2023 4:37 CH)

Nhận hỗ trợ 24 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Mường Lát(23/08/2023 3:09 CH)

Công bố và bàn giao kết quả nghiên cứu, xây dựng bản đồ Thổ nhưỡng - Nông hoá huyện Mường Lát(21/08/2023 2:27 CH)