Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
212 người đã bình chọn
1651 người đang online

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại Đảng uỷ xã Pù Nhi

Đăng ngày 02 - 06 - 2023
100%

Sáng ngày 1-6, đoàn công tác do đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại Đảng uỷ xã Pù Nhi.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Lương Thị Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy; Văn phòng Huyện ủy.

Đại diện Đảng uỷ Pù Nhi báo cáo kết quản công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở của xã trước đoàn công tác

Đảng bộ xã Pù Nhi hiện có 303 đảng viên, sinh hoạt tại 15 chi bộ trực thuộc; trong đó đảng viên chính thức là 281, đảng viên dự bị là 22 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Pù Nhi đã tăng cường chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân nhận thức đầy đủ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó giám sát mọi hoạt động của cán bộ, đảng viên, đấu tranh kiên quyết với những biểu hiện sai trái, lệch lạc, xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp sai phạm, được sự đồng thuận trong nội bộ Đảng và quần chúng Nhân dân.

Đảng uỷ thường xuyên quan tâm chỉ đạo triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh uỷ, Huyện uỷ về công tác xây dựng Đảng cho cán bộ, đảng viên; đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đang viên; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 về thi hành Điều lệ Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được quam tâm thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý kịp thời những tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Từ năm 2021 đến nay, không có tổ chức cơ sở đảng vi phạm kỷ luật; có 3 đảng viên vi phạm (trong đó: 1 đảng viên vi phạm về chính sách Dân số KHHGĐ, 2 đảng viên vi phạm hành chí, pháp luật).

Bí thư chi bộ bản Hạ Sơn phát biểu thảo luận

Về công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hằng năm Đảng uỷ đã chỉ đạo Ban xây dựng cơ sở  và thực hiện quy chế dân chủ xã xây dựng quy chế, kế hoạch, chương trình hành động; thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình cơ sở; đặc biệt là nắm chắc tình hình, tư tưởng của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân, những vấn đề nổi cộm bức xúc tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền giải quyết kịp thời không để xảy rấcc vụ việc kéo dài, phức tạp. Chỉ đạo chính quyền và MTTQ, các đoàn thể thực hiện tốt Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội góp phần nâng cao nhận thức của cấp uỷ đảng, chính quyền trong việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội và tổ chức cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, luôn năm bắt tình hình, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đồng thời tiếp nhận và giải quyết kịp thời đơn thư kiến nghị của công dân, không để xảy ra những vụ việc khiếu kiện vượt cấp, đông người.

Đồng chí Lương Thị Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đảng bộ Thị trấn Mường Lát vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm như: Hoạt động của một số chi bộ thôn, bản còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị theo tình hình mới, nhận thức chính trị của một bộ phận đảng viên còn hạn chế, tinh thần trách nhiệm chưa cao; đấu tranh tự phê binh và phê bình trong một số chi bộ còn yếu, sức chiến đấu chưa cao, còn biểu hiện sự nể nang, né tránh, ngại va chạm. Công tác dân vận chậm đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, chưa chủ động nắm bắt kịp thời những vấn đề bức xúc mà nhân dân quan tâm. Một số phong trào quần chúng còn mang tính hình thức, chưa có chiều sâu. Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên cũng như hoạt động của một số tổ chức chi hội, chi đoàn ở các thôn bản còn có phần hạn chế.

Đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghị nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở đã đạt được trong thời gian qua ở Đảng bộ Pù Nhi. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại và hạn chế của Đảng bộ Pù Nhi như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn ở mức độ, có đảng viên muốn ra khỏi đảng; Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điếm sai trái, thù địch (theo Nghị quyết 35) chưa được lan tỏa đầy đủ; Triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị còn mang tính hình thức; Tư tưởng trông chờ, ỷ lại còn cao. Xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên chưa có khâu đột phá; Công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; chính sách cán bộ chưa thật sự tốt; Công tác đảng viên còn lúng túng; tổ chức sinh hoạt chưa thật sự tốt, chất lượng chưa cao; Sinh hoạt định kỳ gặp nhiều khó khăn, chất lượng kém. Việc tham gia sinh hoạt chi bộ của Đảng ủy viên, lãnh đạo, cán bộ xã chưa tốt, chưa được nhiều. Công tác kiếm tra, giám sát chưa thường xuyên. Công tác Dân vận chưa thật tốt; việc xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ chưa thật sự đảm bảo. Công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp còn lúng túng. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể còn chưa tốt, hình thức; việc tổ chức đối thoại với nhân dân chưa được nhiều; phát động và thực hiện các phong trào chưa sâu rộng, chưa có sức lan tỏa. Việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận, các văn bản của cấp trên chưa thật sự kịp thời.

           Nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Triệu Minh Xiết yêu cầu Đảng uỷ Pù Nhi: Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; Tiếp tục hực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Thực hiện tốt việc xây dựng tổ chức đảng trên các phương diện tư tưởng và tổ chức. Làm tốt công tác cán bộ (bồi dưỡng, quy hoạch, sắp xếp, bố trí ). Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và chính sách cán bộ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển, quản lý đảng viên.

<

Tin mới nhất

Đoàn công tác Thành uỷ Sầm Sơn làm việc với xã Trung Lý(22/09/2023 10:25 SA)

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh,...(29/08/2023 3:43 CH)

Ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại xã Tam Chung năm 2023(31/07/2023 9:34 SA)

Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023(25/07/2023 9:53 SA)

Hội nghị BTV thường kỳ tháng 7 năm 2023(25/07/2023 9:49 SA)

Thể lệ cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng(19/07/2023 3:39 CH)

Kiểm tra công tác Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại xã Mường Chanh(14/07/2023 4:22 CH)

Kiểm tra công tác Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại xã Trung Lý(13/07/2023 10:50 SA)

Đoàn kiểm tra Huyện uỷ kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cở tại Đảng uỷ xã...(13/07/2023 10:43 SA)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở và công tác triển khai Nghị quyết...(12/07/2023 10:23 SA)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại xã Tam Chung(10/07/2023 4:51 CH)

Sơ kết công tác cấp uỷ 6 tháng đầu năm 2023(08/07/2023 3:38 CH)

Giao ban công tác Dân vận cụm 3, 11 huyện miền núi tại huyện Mường Lát(05/07/2023 2:54 CH)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại Đảng uỷ xã Pù Nhi(02/06/2023 3:38 CH)

Sơ kết giữa nhiệm kỳ các chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng...(30/05/2023 11:03 SA)

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại huyện Mường Lát, năm học 2023 –...(23/05/2023 4:06 CH)

Nghiên cứu, học tập triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và chuyên...(23/05/2023 3:49 CH)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ Thị trấn Mường Lát(19/05/2023 3:12 CH)

Học tập, nghiên cứu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,...(10/05/2023 8:16 SA)

Tuyên dương 17 cá nhân và 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng,...(12/04/2023 10:45 SA)

Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2023(07/04/2023 6:24 CH)

Bế giảng lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới năm 2023(03/04/2023 5:03 CH)

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Triệu Minh Xiết dự buổi sinh hoạt với 2 chi bộ Khằm 1 và...(02/04/2023 5:35 CH)

Sơ kết nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thức hiện quy chế dân chủ quý I; triển khai nhiệm vụ quý II năm...(28/03/2023 4:23 CH)

Nâng cao nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ cơ sở năm 2023(28/03/2023 11:12 SA)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới năm 2023(27/03/2023 4:01 CH)

Huyện Yên Định thăm và làm việc với xã Mường Chanh(06/03/2023 5:52 CH)

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ...(02/03/2023 3:54 CH)

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến làm việc với huyện Mường Lát về công tác phòng,...(02/03/2023 5:57 CH)

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung...(08/02/2023 4:48 CH)

Tổng kết Kết luận 50-KL/TU năm 2022; Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023(03/02/2023 4:36 CH)

Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là những công dân chuẩn bị lên...(12/01/2023 10:25 SA)

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là những công dân chuẩn bị lên...(09/01/2023 11:53 SA)

Đảng ủy cơ quan UBND huyện tổng kết công tác Đảng năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm...(06/01/2023 3:33 CH)

Các Ban xây dựng Đảng, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ và Văn phòng Huyện ủy tổng kết thực hiện nhiệm vụ...(04/01/2023 3:11 CH)

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện khóa VI, lần thứ 18 về tổng kết công tác cấp ủy năm 2022(23/12/2022 3:35 CH)

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6,...(23/12/2022 3:23 CH)

Hội nghị tổng kết công tác nội chính, Phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2022; Phương...(18/12/2022 4:06 CH)

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ cấp huyện năm 2022; Triển...(17/12/2022 4:03 CH)

Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm...(15/12/2022 3:22 CH)

Huyện ủy Mường Lát tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XI(14/12/2022 3:12 CH)

Huyện ủy Mường Lát tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng an ninh năm 2022(12/12/2022 4:00 CH)

Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 06 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và tổng kết...(08/12/2022 4:06 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban...(05/12/2022 10:12 SA)

Hội NCT tỉnh Thanh Hóa làm việc với Thường trực Huyện ủy huyện Mường Lát(30/11/2022 9:15 SA)

Bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tôn giáo và Quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức cấp xã năm 2022(29/11/2022 2:43 CH)

Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022(25/11/2022 10:40 SA)

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022(21/11/2022 2:41 CH)

Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022(11/11/2022 8:52 CH)

Khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022(08/11/2022 3:32 CH)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 9 năm 2023(22/09/2023 4:28 CH)

11 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Mường Lát tiếp tục được nhận nuôi(22/09/2023 10:32 SA)

Hỗ trợ bò giống sinh sản cho hội viên phụ nữ nghèo xã Mường Chanh(19/09/2023 3:03 CH)

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng...(19/09/2023 11:22 SA)

Học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định...(14/09/2023 10:50 SA)

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật theo Đề án...(14/09/2023 8:34 SA)

Thông báo Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên...(12/09/2023 4:34 CH)

Phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển (vòng 2) viên chức ngành Giáo dục và...(12/09/2023 3:00 CH)

Thị trấn Mường Lát: diễn tập phương án chữa cháy tại Tổ liên gia PCCC(12/09/2023 9:23 SA)

Phát động tháng cao điểm phòng, chống ma tuý - HIV/AIDS; phòng chống tội phạm đợt 1 năm học 2023...(12/09/2023 9:16 SA)

Tập huấn hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã (10/09/2023 9:24 SA)

Phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2023(08/09/2023 9:37 SA)

Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp giữa lãnh đạo huyện Mường Lát với lãnh đạo Đảng ủy, chỉ huy...(05/09/2023 9:31 SA)

Tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023(05/09/2023 10:35 SA)

Đồng chí Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự lễ khai giảng năm học mới tại...(05/09/2023 10:15 SA)

Mường Lát có 3 giáo viên được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen(31/08/2023 3:34 CH)

Mường Lát tôn vinh 60 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số(29/08/2023 1:50 CH)

Cấp, phát bữa ăn sáng miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa huyện...(23/08/2023 4:37 CH)

Nhận hỗ trợ 24 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Mường Lát(23/08/2023 3:09 CH)

Công bố và bàn giao kết quả nghiên cứu, xây dựng bản đồ Thổ nhưỡng - Nông hoá huyện Mường Lát(21/08/2023 2:27 CH)