Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
212 người đã bình chọn
1827 người đang online

Sơ kết giữa nhiệm kỳ các chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đăng ngày 30 - 05 - 2023
100%

Sáng ngày 29-5, tại hội trường Trung tâm Chính trị huyện, Huyện ủy Mường Lát đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ các chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo hội nghị, có đồng chí Hà Văn Ca – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Dự hội nghị còn có đồng chí Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Bình – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng, phó các Ban đảng, UBKT Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện; Trung tâm Chính trị huyện; các đồng chí Ủy viên UBKT Huyện ủy; đại diện Đảng ủy, chỉ huy Đoàn KTQP5-QK4; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đơn vị trực thuộc HĐND, UBND huyện; đại diện đảng ủy, chỉ huy các Đồn biên phòng đóng trên địa bàn; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí lãnh đạo huyện trình bày các dự thảo báo cáo đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 22/3/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Mường Lát giai đoạn 2021-2025; dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Chương trình số 16-CTr/HU ngày 24/3/2021của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện chương trình trọng tâm “Quy hoạch lại vùng sản xuất, bố trí cơ cấu cây trồng phù hợp để phát triển sản xuất nâng cao hiệu quả kinh tế nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện Mường Lát, giai đoạn 2021-2025”; dự thảo báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình số 13-CTr/HU ngày 24/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện khâu đột phá về Quy hoạch và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, gắn với xây dựng nông thôn mới và một số dự thảo báo cáo các khâu đột phá quan trọng khác.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đại hội Đảng bộ huyện Mường Lát lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định 3 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá trọng yếu, gồm: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, vai trò quản lý của nhà nước trong chỉ đạo tuyên truyền làm thay đổi tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào các chế độ chính sách của đảng,

nhà nước ở một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân”; và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp và công tác đánh giá cán bộ hằng năm. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm tạo chuyển biến tích cực; đạt và vượt kế hoạch nhiều tiêu chí đã đề ra.

Kinh tế của huyện tiếp tục ổn định và chuyển dịch theo hướng tích cực. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Huyện chú trọng phát triển cây lương thực có hạt theo hướng sản xuất hàng hóa, thâm canh, tăng vụ, tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích đất canh tác. Đối với cây lương thực, diện tích lúa nước cả năm, tính đến hết năm 2022 gieo trồng được 2.007/1.861ha đạt tỷ lệ 107,8% so với chỉ tiêu của Kế hoạch đặt ra. Diện tích lúa nương được tính đến hết năm 2022 là 1.079ha/1.005ha đạt 107,5% so với chỉ tiêu của Kế hoạch đặt ra. Diện tích cây ngô, cây sắn đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đối với cây ăn quả, tổng diện tích hiện có là 382,71ha; trong đó diện tích trồng mới trong giai đoạn 2021-2023 là 27,4/294 đạt 9,3% so với chỉ tiêu của Kế hoạch đặt ra. Đối với cây rau, mầu, củ quả hàng năm, tính đến năm 2022 diện tích gieo trồng đạt 253,2ha/253ha, đạt tỷ lệ 100,08% so với chỉ tiêu của Kế hoạch đặt ra. Đối với cây lâm nghiệp, tổng diện tích rừng trồng được là 570,71 ha/1.000ha, đạt tỷ lệ 57,07% so với chỉ tiêu của Kế hoạch đặt ra; trong đó có 519,17 ha rừng trồng mới và 51,542ha trồng lại rừng sau khai thác bằng cây Quế. Hoạt động tài chính, ngân hàng đạt kết quả tích cực.

Văn hóa, xã hội có bước chuyển biến tích cực. Giáo dục, y tế tiếp tục được củng cố và chuẩn hóa. Các chính sách an sinh xã hội thực hiện có hiệu quả. Mạng lưới trường, lớp, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhu cầu giáo dục ngày càng phát triển. Đến nay, 100% phòng học kiên cố và bán kiến cố. Thủ tục hành chính giải quyết kịp thời, đúng hạn; cập nhật dữ liệu về công khai tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử xã, huyện đạt 100%...

An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Công tác quân sự, quốc phòng, an ninh được tăng cường. Quan hệ hữu nghị với các huyện giáp ranh với nước bạn Lào tiếp tục được duy trì và phát triển. Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị cơ bản thực hiện đảm bảo theo tiến độ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham luận các nội dung, giải pháp về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Công tác củng cố hệ thống chính trị và công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Đảm bảo an ninh trật tự và công tác phòng, chống tội phạm về ma tuý. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; các nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới...

Đồng chí Hà Văn Ca – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Văn Ca – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần tiếp tục bám sát chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh trong định hướng lãnh đạo, chỉ đạo. Quán triệt, triển khai đồng bộ, toàn diện các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ, tiêu chí đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Rà soát, xác định nguyên nhân dẫn đến một số chỉ tiêu, tiêu chí chậm tiến độ, không đạt được mục tiêu đề ra để xác định biện pháp lãnh đạo phù hợp; tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, việc cam kết giữa chính quyền và các chủ đầu tư; chỉ đạo các ngành có liên quan chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thực hiện tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023; tập trung hoàn thành việc tiếp xúc cử tri cấp huyện, cấp xã theo đúng kế hoạch đề ra; tập trung sơ kết  giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI đúng tiến độ, chất lượng… Đối với các khâu đột phá, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện cần tiếp tục thực hiện đầy đủ, sâu sắc trọng tâm các khâu đột phá; tập trung thực hiện cao độ nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2023; các đồng chí Ủy viên BTV, BCH Đảng bộ huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nội dung, chương trình các khâu đột phá…

<

Tin mới nhất

Đoàn công tác Thành uỷ Sầm Sơn làm việc với xã Trung Lý(22/09/2023 10:25 SA)

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh,...(29/08/2023 3:43 CH)

Ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại xã Tam Chung năm 2023(31/07/2023 9:34 SA)

Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023(25/07/2023 9:53 SA)

Hội nghị BTV thường kỳ tháng 7 năm 2023(25/07/2023 9:49 SA)

Thể lệ cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng(19/07/2023 3:39 CH)

Kiểm tra công tác Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại xã Mường Chanh(14/07/2023 4:22 CH)

Kiểm tra công tác Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại xã Trung Lý(13/07/2023 10:50 SA)

Đoàn kiểm tra Huyện uỷ kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cở tại Đảng uỷ xã...(13/07/2023 10:43 SA)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở và công tác triển khai Nghị quyết...(12/07/2023 10:23 SA)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại xã Tam Chung(10/07/2023 4:51 CH)

Sơ kết công tác cấp uỷ 6 tháng đầu năm 2023(08/07/2023 3:38 CH)

Giao ban công tác Dân vận cụm 3, 11 huyện miền núi tại huyện Mường Lát(05/07/2023 2:54 CH)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại Đảng uỷ xã Pù Nhi(02/06/2023 3:38 CH)

Sơ kết giữa nhiệm kỳ các chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng...(30/05/2023 11:03 SA)

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại huyện Mường Lát, năm học 2023 –...(23/05/2023 4:06 CH)

Nghiên cứu, học tập triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và chuyên...(23/05/2023 3:49 CH)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ Thị trấn Mường Lát(19/05/2023 3:12 CH)

Học tập, nghiên cứu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,...(10/05/2023 8:16 SA)

Tuyên dương 17 cá nhân và 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng,...(12/04/2023 10:45 SA)

Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2023(07/04/2023 6:24 CH)

Bế giảng lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới năm 2023(03/04/2023 5:03 CH)

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Triệu Minh Xiết dự buổi sinh hoạt với 2 chi bộ Khằm 1 và...(02/04/2023 5:35 CH)

Sơ kết nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thức hiện quy chế dân chủ quý I; triển khai nhiệm vụ quý II năm...(28/03/2023 4:23 CH)

Nâng cao nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ cơ sở năm 2023(28/03/2023 11:12 SA)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới năm 2023(27/03/2023 4:01 CH)

Huyện Yên Định thăm và làm việc với xã Mường Chanh(06/03/2023 5:52 CH)

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ...(02/03/2023 3:54 CH)

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến làm việc với huyện Mường Lát về công tác phòng,...(02/03/2023 5:57 CH)

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung...(08/02/2023 4:48 CH)

Tổng kết Kết luận 50-KL/TU năm 2022; Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023(03/02/2023 4:36 CH)

Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là những công dân chuẩn bị lên...(12/01/2023 10:25 SA)

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là những công dân chuẩn bị lên...(09/01/2023 11:53 SA)

Đảng ủy cơ quan UBND huyện tổng kết công tác Đảng năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm...(06/01/2023 3:33 CH)

Các Ban xây dựng Đảng, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ và Văn phòng Huyện ủy tổng kết thực hiện nhiệm vụ...(04/01/2023 3:11 CH)

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện khóa VI, lần thứ 18 về tổng kết công tác cấp ủy năm 2022(23/12/2022 3:35 CH)

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6,...(23/12/2022 3:23 CH)

Hội nghị tổng kết công tác nội chính, Phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2022; Phương...(18/12/2022 4:06 CH)

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ cấp huyện năm 2022; Triển...(17/12/2022 4:03 CH)

Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm...(15/12/2022 3:22 CH)

Huyện ủy Mường Lát tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XI(14/12/2022 3:12 CH)

Huyện ủy Mường Lát tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng an ninh năm 2022(12/12/2022 4:00 CH)

Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 06 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và tổng kết...(08/12/2022 4:06 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban...(05/12/2022 10:12 SA)

Hội NCT tỉnh Thanh Hóa làm việc với Thường trực Huyện ủy huyện Mường Lát(30/11/2022 9:15 SA)

Bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tôn giáo và Quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức cấp xã năm 2022(29/11/2022 2:43 CH)

Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022(25/11/2022 10:40 SA)

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022(21/11/2022 2:41 CH)

Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022(11/11/2022 8:52 CH)

Khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022(08/11/2022 3:32 CH)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 9 năm 2023(22/09/2023 4:28 CH)

11 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Mường Lát tiếp tục được nhận nuôi(22/09/2023 10:32 SA)

Hỗ trợ bò giống sinh sản cho hội viên phụ nữ nghèo xã Mường Chanh(19/09/2023 3:03 CH)

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng...(19/09/2023 11:22 SA)

Học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định...(14/09/2023 10:50 SA)

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật theo Đề án...(14/09/2023 8:34 SA)

Thông báo Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên...(12/09/2023 4:34 CH)

Phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển (vòng 2) viên chức ngành Giáo dục và...(12/09/2023 3:00 CH)

Thị trấn Mường Lát: diễn tập phương án chữa cháy tại Tổ liên gia PCCC(12/09/2023 9:23 SA)

Phát động tháng cao điểm phòng, chống ma tuý - HIV/AIDS; phòng chống tội phạm đợt 1 năm học 2023...(12/09/2023 9:16 SA)

Tập huấn hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã (10/09/2023 9:24 SA)

Phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2023(08/09/2023 9:37 SA)

Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp giữa lãnh đạo huyện Mường Lát với lãnh đạo Đảng ủy, chỉ huy...(05/09/2023 9:31 SA)

Tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023(05/09/2023 10:35 SA)

Đồng chí Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự lễ khai giảng năm học mới tại...(05/09/2023 10:15 SA)

Mường Lát có 3 giáo viên được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen(31/08/2023 3:34 CH)

Mường Lát tôn vinh 60 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số(29/08/2023 1:50 CH)

Cấp, phát bữa ăn sáng miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa huyện...(23/08/2023 4:37 CH)

Nhận hỗ trợ 24 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Mường Lát(23/08/2023 3:09 CH)

Công bố và bàn giao kết quả nghiên cứu, xây dựng bản đồ Thổ nhưỡng - Nông hoá huyện Mường Lát(21/08/2023 2:27 CH)