Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
223 người đã bình chọn
2796 người đang online

Nghiên cứu, học tập triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đăng ngày 23 - 05 - 2023
100%

Sáng ngày 19-5, tại trung tâm hội nghị huyện, Huyện ủy Mường Lát đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, UBMTTQVN huyện, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; trưởng, phó các Ban Xây dựng Đảng; UBKT Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện; các đồng chí Ủy viên UBKT Huyện ủy; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc HĐND, UBND huyện; đại diện Đảng ủy, Chỉ huy Đoàn KTQP 5 – QK4, các đồn biên phòng, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn huyện…

Đồng chí Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quán triệt tại hội nghị này đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng và có tác động rộng rãi trên nhiều lĩnh vực. Ngay sau khi tiếp thu các văn bản của Trung ương và từ thực tiễn của huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương. Đồng chí đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu kỹ các nội dung được quán triệt, đặc biệt là những quan điểm, nhiệm vụ mới về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị; phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội… Từ đó tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023 và những năm tiếp theo.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy quán triệt Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 1-7-2022 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới”;…

Đồng chí Hoàng Văn Dũng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện quán triệt triển khai Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21-10-2022 của Ban Bí thư “Về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”

Đồng chí Hoàng Văn Dũng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện quán triệt Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21-10-2022 của Ban Bí thư “Về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”; Kế hoạch số 144-KH/TU ngày 29-3-2023 của Huyện ủy Mường Lát về Thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm; Kế hoạch số 143-KH/TU ngày 29/3/2023 của Huyện ủy Mường Lát về Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) “Về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế, phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Lò Văn Đồng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện quán triệt  Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội; Kết luận số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư  về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của ĐẢng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới; Kế hoạch số 148-Kh/HU ngày 3/4/2023 của Huyện ủy Mường Lát về Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) “Về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”…

Đồng chí Lương Thị Tuân – UVBTVHU, Trưởng Ban Tổ chức HU quán triệt  Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2/2/20223 của BCH TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Đồng chí Lương Thị Tuân – UVBTVHU, Trưởng Ban Tổ chức HU quán triệt  Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2/2/20223 của BCH TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Đồng chí Mai Xuân Giang – HUV, Phó chủ tịch UBND huyện quán triệt Kế hoạch số 145-KH/HU ngày 3/4/2023 của Huyện ủy Mường Lát về Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị

Đồng chí Mai Xuân Giang – HUV, Phó chủ tịch UBND huyện quán triệt Kế hoạch số 145-KH/HU ngày 3/4/2023 của Huyện ủy Mường Lát về Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ và phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, tập trung trong nghiên cứu, học tập, quán triệt và thống nhất cao trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy của các đại biểu, cán bộ, đảng viên trong toàn huyện. Đồng chí đề nghị theo chức năng nhiệm vụ được giao, các cấp ủy, tổ chức đảng, các phòng, ban, ngành phân công các đồng chí có trách nhiệm phụ trách địa bàn lĩnh vực để triển khai, quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy; Đồng chí tin tưởng rằng, phát huy truyền thống đoàn kết, từng địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong huyện sẽ tiền phong, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nỗ lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu năm 2023, quyết tâm sớm đưa Mường Lát thoát khỏi huyện nghèo.

<

Tin mới nhất

Nghiên cứu, quán triệt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...(20/02/2024 3:21 CH)

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 01 năm 2024(11/01/2024 3:08 CH)

Triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2024(11/01/2024 2:49 CH)

Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của các Ban xây dựng Đảng, Uỷ ban Kiểm...(10/01/2024 3:33 CH)

Tổng kết công tác nội chính, Phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2023; Phương hướng,...(27/12/2023 2:51 CH)

Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024(22/12/2023 4:11 CH)

Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là những công dân chuẩn bị lên...(15/12/2023 10:35 SA)

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2023; Triển khai nhiệm...(13/12/2023 4:45 CH)

Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm...(12/12/2023 4:21 CH)

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là những công dân chuẩn bị lên...(11/12/2023 1:39 CH)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 10 năm 2023(01/11/2023 3:54 CH)

Hơn 100 quần chúng ưu tú được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về...(30/10/2023 3:41 CH)

Trao đổi kinh nghiệm trong công tác đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch(29/10/2023 4:16 CH)

Hơn 100 quần chúng ưu tú được bồi dưỡng nhận thức về Đảng (24/10/2023 9:45 SA)

Huyện ủy Mường Lát: Sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư...(26/09/2023 3:59 CH)

Ban Thường vụ Huyện ủy điều động, chỉ định cán bộ giữ các chức vụ chủ chốt ở các xã, thị trấn(25/09/2023 5:13 CH)

Đoàn công tác Thành uỷ Sầm Sơn làm việc với xã Trung Lý(22/09/2023 10:25 SA)

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh,...(29/08/2023 3:43 CH)

Ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại xã Tam Chung năm 2023(31/07/2023 9:34 SA)

Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023(25/07/2023 9:53 SA)

Hội nghị BTV thường kỳ tháng 7 năm 2023(25/07/2023 9:49 SA)

Thể lệ cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng(19/07/2023 3:39 CH)

Kiểm tra công tác Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại xã Mường Chanh(14/07/2023 4:22 CH)

Kiểm tra công tác Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại xã Trung Lý(13/07/2023 10:50 SA)

Đoàn kiểm tra Huyện uỷ kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cở tại Đảng uỷ xã...(13/07/2023 10:43 SA)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở và công tác triển khai Nghị quyết...(12/07/2023 10:23 SA)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại xã Tam Chung(10/07/2023 4:51 CH)

Sơ kết công tác cấp uỷ 6 tháng đầu năm 2023(08/07/2023 3:38 CH)

Giao ban công tác Dân vận cụm 3, 11 huyện miền núi tại huyện Mường Lát(05/07/2023 2:54 CH)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại Đảng uỷ xã Pù Nhi(02/06/2023 3:38 CH)

Sơ kết giữa nhiệm kỳ các chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng...(30/05/2023 11:03 SA)

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại huyện Mường Lát, năm học 2023 –...(23/05/2023 4:06 CH)

Nghiên cứu, học tập triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và chuyên...(23/05/2023 3:49 CH)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ Thị trấn Mường Lát(19/05/2023 3:12 CH)

Học tập, nghiên cứu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,...(10/05/2023 8:16 SA)

Tuyên dương 17 cá nhân và 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng,...(12/04/2023 10:45 SA)

Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2023(07/04/2023 6:24 CH)

Bế giảng lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới năm 2023(03/04/2023 5:03 CH)

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Triệu Minh Xiết dự buổi sinh hoạt với 2 chi bộ Khằm 1 và...(02/04/2023 5:35 CH)

Sơ kết nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thức hiện quy chế dân chủ quý I; triển khai nhiệm vụ quý II năm...(28/03/2023 4:23 CH)

Nâng cao nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ cơ sở năm 2023(28/03/2023 11:12 SA)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới năm 2023(27/03/2023 4:01 CH)

Huyện Yên Định thăm và làm việc với xã Mường Chanh(06/03/2023 5:52 CH)

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ...(02/03/2023 3:54 CH)

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến làm việc với huyện Mường Lát về công tác phòng,...(02/03/2023 5:57 CH)

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung...(08/02/2023 4:48 CH)

Tổng kết Kết luận 50-KL/TU năm 2022; Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023(03/02/2023 4:36 CH)

Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là những công dân chuẩn bị lên...(12/01/2023 10:25 SA)

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là những công dân chuẩn bị lên...(09/01/2023 11:53 SA)

Đảng ủy cơ quan UBND huyện tổng kết công tác Đảng năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm...(06/01/2023 3:33 CH)

°