Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
212 người đã bình chọn
79 người đang online

Tuyên dương 17 cá nhân và 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đăng ngày 12 - 04 - 2023
100%

Chiều ngày 11/4, Huyện ủy Mường Lát đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị, có đồng chí Hà Văn Ca, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện; trưởng, phó các Ban Xây dựng Đảng; trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể; lãnh đạo các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Toàn cảnh hội nghị

Qua 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy Mường Lát đã ban hành được 187 kế hoạch làm theo Bác, 161 mô hình, 2.783 đảng viên đăng ký và cam kết việc học tập và làm theo Bác phù hợp với chuyên môn, vị trí việc làm của mình; nhiều cơ quan, đơn vị, trường học trong huyện đã có các hình thức triển khai đa dang, phong phú thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực thực hiện. Từ đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của mỗi cơ quan, đơn vị, trường học, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, giao Ban Tuyên giáo là bộ phận Thường trực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chủ trì, hướng dẫn việc triển khai tổ chức thực hiện và tuyên truyền ở các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong huyện.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện đã quan tâm chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng đề ra trong nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm và cả nhiệm kỳ. Kế thừa những kết quả đạt được của 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016-2020, các cấp ủy cơ sở đều xem việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Trên cơ sở nội dung của chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các ban, phòng, ngành, MTTQ và đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn đưa nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ tại chi bộ, cơ quan, đơn vị, gắn với chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc đưa nội dung các chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng từng bước đi vào nề nếp, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt của chi bộ và từng đảng viên đăng ký nội dung phấn đấu trên cơ sở có sự góp ý của chi bộ, có thời hạn hoàn thành, được thực hiện ở nhiều nơi. Từ đó tạo không khí thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo hội viên và Nhân dân tham gia. Tích cực xây dựng các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhân rộng ra toàn huyện với những việc làm thiết thực trong phát triển kinh tế, phát triển văn hoá, xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Qua 3 năm thực hiện Kết luận, đã có nhiều đơn vị có những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua của ngành, địa phương, đơn vị như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” của MTTQ huyện; phong trào “Xây dựng quỹ mái ấm tình thương, hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo”, “Phụ nữ Mường Lát với vệ sinh ATTP” của Hội LHPN huyện; Hội Nông dân huyện với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, xây dựng cảnh quan nông thôn “sáng - xanh - sạch - đẹp”, phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”... Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ở cấp huyện đã có 4 tập thể, 5 cá nhân; cấp cơ sở đã có 7 tập thể, 12 cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Đây là những tấm gương tiêu biểu, có sức lan tỏa, tác động sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo không khí phấn khởi, động lực thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm toàn huyện tăng dần (năm 2022 ước đạt 7%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người tăng cao (năm 2022 ước đạt 22,65 triệu đồng); văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư; quốc phòng - an ninh được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng lên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, những cách làm hay, sáng tạo của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị cũng như những hạn chế còn tồn tại sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong thời gian tới.

Đồng chí Hà Văn Ca, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mường Lát phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Văn Ca, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện đã đạt được trong thời gian qua. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nề nếp, là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân trong huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trong Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII; cụ thể hóa việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với thực tế địa phương; thực hiện có hiệu quả việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sớm đưa Mường Lát thoát khỏi huyện nghèo.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Mường Lát trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2023

Các đồng chí lãnh đạo huyện Mường Lát trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2023

Tại hội nghị, huyện Mường Lát đã vinh danh, khen thưởng cho 11 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

<

Tin mới nhất

Đoàn công tác Thành uỷ Sầm Sơn làm việc với xã Trung Lý(22/09/2023 10:25 SA)

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh,...(29/08/2023 3:43 CH)

Ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại xã Tam Chung năm 2023(31/07/2023 9:34 SA)

Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023(25/07/2023 9:53 SA)

Hội nghị BTV thường kỳ tháng 7 năm 2023(25/07/2023 9:49 SA)

Thể lệ cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng(19/07/2023 3:39 CH)

Kiểm tra công tác Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại xã Mường Chanh(14/07/2023 4:22 CH)

Kiểm tra công tác Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại xã Trung Lý(13/07/2023 10:50 SA)

Đoàn kiểm tra Huyện uỷ kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cở tại Đảng uỷ xã...(13/07/2023 10:43 SA)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở và công tác triển khai Nghị quyết...(12/07/2023 10:23 SA)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại xã Tam Chung(10/07/2023 4:51 CH)

Sơ kết công tác cấp uỷ 6 tháng đầu năm 2023(08/07/2023 3:38 CH)

Giao ban công tác Dân vận cụm 3, 11 huyện miền núi tại huyện Mường Lát(05/07/2023 2:54 CH)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại Đảng uỷ xã Pù Nhi(02/06/2023 3:38 CH)

Sơ kết giữa nhiệm kỳ các chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng...(30/05/2023 11:03 SA)

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại huyện Mường Lát, năm học 2023 –...(23/05/2023 4:06 CH)

Nghiên cứu, học tập triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và chuyên...(23/05/2023 3:49 CH)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ Thị trấn Mường Lát(19/05/2023 3:12 CH)

Học tập, nghiên cứu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,...(10/05/2023 8:16 SA)

Tuyên dương 17 cá nhân và 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng,...(12/04/2023 10:45 SA)

Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2023(07/04/2023 6:24 CH)

Bế giảng lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới năm 2023(03/04/2023 5:03 CH)

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Triệu Minh Xiết dự buổi sinh hoạt với 2 chi bộ Khằm 1 và...(02/04/2023 5:35 CH)

Sơ kết nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thức hiện quy chế dân chủ quý I; triển khai nhiệm vụ quý II năm...(28/03/2023 4:23 CH)

Nâng cao nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ cơ sở năm 2023(28/03/2023 11:12 SA)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới năm 2023(27/03/2023 4:01 CH)

Huyện Yên Định thăm và làm việc với xã Mường Chanh(06/03/2023 5:52 CH)

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ...(02/03/2023 3:54 CH)

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến làm việc với huyện Mường Lát về công tác phòng,...(02/03/2023 5:57 CH)

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung...(08/02/2023 4:48 CH)

Tổng kết Kết luận 50-KL/TU năm 2022; Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023(03/02/2023 4:36 CH)

Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là những công dân chuẩn bị lên...(12/01/2023 10:25 SA)

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là những công dân chuẩn bị lên...(09/01/2023 11:53 SA)

Đảng ủy cơ quan UBND huyện tổng kết công tác Đảng năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm...(06/01/2023 3:33 CH)

Các Ban xây dựng Đảng, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ và Văn phòng Huyện ủy tổng kết thực hiện nhiệm vụ...(04/01/2023 3:11 CH)

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện khóa VI, lần thứ 18 về tổng kết công tác cấp ủy năm 2022(23/12/2022 3:35 CH)

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6,...(23/12/2022 3:23 CH)

Hội nghị tổng kết công tác nội chính, Phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2022; Phương...(18/12/2022 4:06 CH)

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ cấp huyện năm 2022; Triển...(17/12/2022 4:03 CH)

Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm...(15/12/2022 3:22 CH)

Huyện ủy Mường Lát tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XI(14/12/2022 3:12 CH)

Huyện ủy Mường Lát tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng an ninh năm 2022(12/12/2022 4:00 CH)

Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 06 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và tổng kết...(08/12/2022 4:06 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban...(05/12/2022 10:12 SA)

Hội NCT tỉnh Thanh Hóa làm việc với Thường trực Huyện ủy huyện Mường Lát(30/11/2022 9:15 SA)

Bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tôn giáo và Quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức cấp xã năm 2022(29/11/2022 2:43 CH)

Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022(25/11/2022 10:40 SA)

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022(21/11/2022 2:41 CH)

Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022(11/11/2022 8:52 CH)

Khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022(08/11/2022 3:32 CH)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 9 năm 2023(22/09/2023 4:28 CH)

11 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Mường Lát tiếp tục được nhận nuôi(22/09/2023 10:32 SA)

Hỗ trợ bò giống sinh sản cho hội viên phụ nữ nghèo xã Mường Chanh(19/09/2023 3:03 CH)

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng...(19/09/2023 11:22 SA)

Học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định...(14/09/2023 10:50 SA)

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật theo Đề án...(14/09/2023 8:34 SA)

Thông báo Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên...(12/09/2023 4:34 CH)

Phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển (vòng 2) viên chức ngành Giáo dục và...(12/09/2023 3:00 CH)

Thị trấn Mường Lát: diễn tập phương án chữa cháy tại Tổ liên gia PCCC(12/09/2023 9:23 SA)

Phát động tháng cao điểm phòng, chống ma tuý - HIV/AIDS; phòng chống tội phạm đợt 1 năm học 2023...(12/09/2023 9:16 SA)

Tập huấn hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã (10/09/2023 9:24 SA)

Phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2023(08/09/2023 9:37 SA)

Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp giữa lãnh đạo huyện Mường Lát với lãnh đạo Đảng ủy, chỉ huy...(05/09/2023 9:31 SA)

Tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023(05/09/2023 10:35 SA)

Đồng chí Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự lễ khai giảng năm học mới tại...(05/09/2023 10:15 SA)

Mường Lát có 3 giáo viên được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen(31/08/2023 3:34 CH)

Mường Lát tôn vinh 60 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số(29/08/2023 1:50 CH)

Cấp, phát bữa ăn sáng miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa huyện...(23/08/2023 4:37 CH)

Nhận hỗ trợ 24 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Mường Lát(23/08/2023 3:09 CH)

Công bố và bàn giao kết quả nghiên cứu, xây dựng bản đồ Thổ nhưỡng - Nông hoá huyện Mường Lát(21/08/2023 2:27 CH)