Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
224 người đã bình chọn
2785 người đang online

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Đăng ngày 09 - 03 - 2023
100%

Sáng 8-3, UBND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Mai Xuân Liêm; Lê Đức Giang; Đầu Thanh Tùng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng.

Điểm cầu trực tuyến huyện Mường Lát

Tại điểm cầu trực tuyến huyện Mường Lát có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh Thanh Hóa

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại hội nghị, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh Thanh Hóa được Thủ tướng Chính phủ quyết định là 12.505,572 tỷ đồng. Trong đó vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương (NSĐP) là 8.805,657 tỷ đồng; vốn ngân sách Trung ương (NSTW) là 3.699,915 tỷ đồng.

Số vốn đã được HĐND tỉnh, UBND tỉnh phân bổ, giao kế hoạch chi tiết là 10.335,108 tỷ đồng, bằng 82,6% kế hoạch. Trong đó, vốn đầu tư trong cân đối NSĐP là 8.805,657 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch; vốn NSTW là 1.529,451 tỷ đồng, bằng 41,3% kế hoạch.

Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2023 UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành đơn vị cấp tỉnh, các chủ đầu tư triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Nhờ đó, giá trị khối lượng thực hiện 2 tháng đầu năm đạt 1.034 tỷ đồng, bằng 10% kế hoạch giao chi tiết; giải ngân đến ngày 28-2-2023 là 989 tỷ đồng (bằng 9,6% kế hoạch giao chi tiết, cao hơn 2,9% so với tỷ lệ giải ngân của cả nước). Trong đó vốn đầu tư trong cân đối NSĐP là 937,4 tỷ đồng, vốn NSTW là 51,5 tỷ đồng.

Đặc biệt, nhờ sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, nỗ lực, cố gắng của các chủ đầu tư, toàn tỉnh có 43/84 chủ đầu tư giải ngân đạt trên mức giải ngân trung bình của cả tỉnh, trong đó có 16 chủ đầu tư đã giải ngân đạt 100% kế hoạch (13 UBND cấp xã và 3 đơn vị khác); 25 dự án đã giải ngân đạt 100% kế hoạch, với số vốn là 124,674 tỷ đồng…

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn, đơn cử như về phân bổ vốn vẫn còn 2.170,464 tỷ đồng chưa phân bổ chi tiết cho các dự án, nhiệm vụ; trong đó 3 Chương trình mục tiêu quốc gia là 1.233,464 tỷ đồng, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là 937 tỷ đồng.

Về tổ chức hiện hiện, toàn tỉnh có 10 chủ đầu tư giải ngân đạt dưới mức giải ngân trung bình của cả tỉnh, gồm 2 đơn vị cấp tỉnh và 8 UBND cấp huyện. Có 31 chủ đầu tư chưa giải ngân, gồm 4 sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; 8 UBND cấp huyện; 15 UBND cấp xã và 4 đơn vị khác.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị thủ tục đầu tư chưa được các chủ đầu tư quan tâm đúng mức và thiếu tính chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện. Công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, vướng mắc và chưa được tháo gỡ, giải quyết kịp thời, dứt điểm…

Đối với chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, năm 2023 Thủ tướng Chính phủ đã thông báo kế hoạch vốn NSTW cho tỉnh Thanh Hóa để thực hiện 5 dự án thuộc Chương trình là 937 tỷ đồng. Tuy nhiên, do công tác chuẩn bị đầu tư chậm nên đến nay Chương trình chưa được giao kế hoạch chi tiết năm 2023.

Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSTW thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh là 1.297,849 tỷ đồng. Đến nay, UBND tỉnh mới giao chi tiết được 64,385 tỷ đồng (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững); số vốn còn lại chưa giao chi tiết là 1.233,464 tỷ đồng (các đơn vị đã báo cáo UBND tỉnh giao chi tiết là 430,869 tỷ đồng).

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã phân tích làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân dẫn đến việc giải ngân vốn đầu tư công chậm; đồng thời thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là những đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân cao; những địa phương có cách làm sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả. Đồng thời phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư các dự án; công tác quyết toán các công trình đã hoàn thành; công tác giải phóng mặt bằng, giá nguyên vật liệu… ảnh hưởng đến giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; trách nhiệm của chủ đầu tư, ban quản lý các dự án trong thực thi nhiệm vụ; hạn chế về năng lực nhà thầu, năng lực tư vấn…

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Hoạt động giải ngân vốn đầu tư công, việc thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội có vai trò, ý nghĩa quan trọng về nhiều mặt. Làm tốt nhiệm vụ này sẽ tạo động lực mới, không gian mới cho sự phát triển, góp phần tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm…

Đề nghị các đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công. Các ngành, địa phương tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư các dự án; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết toán các dự án đã hoàn thành. Công tác chỉ đạo, điều hành phải được thực hiện trên tinh thần thường xuyên, liên tục, quyết liệt, cụ thể, sâu sát. Các huyện, thị xã, thành phố tập trung đẩy mạnh tiến độ lập, hoàn thiện hồ sơ, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sự dụng đất năm 2023 cấp huyện.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với đơn vị liên quan đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đấu giá, cấp quyền khai thác mỏ nhằm đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh thành lập các tổ công tác chỉ đạo việc giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Xem xét, đánh giá đối với những đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp.

Vì sự phát triển chung của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành liên quan cần phải phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

<

Tin mới nhất

Tập trung giải ngân vốn đầu tư và giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện(01/03/2024 4:36 CH)

Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2024(05/01/2024 3:30 CH)

Phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2023(11/08/2023 8:36 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mường Lát sơ kết hoạt động quý...(19/04/2023 4:36 CH)

Triển khai kế hoạch sản xuất trên địa bàn huyện(14/04/2023 11:05 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; thực hiện 3 Chương...(09/03/2023 11:16 SA)

Phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 2 năm 2023(08/03/2023 4:09 CH)

Tổng kết công tác chăn nuôi, thú y năm 2022; Triển khai nhiệm vụ năm 2023(15/02/2023 3:52 CH)

Đánh giá tổng kết các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023(09/02/2023 5:09 CH)

Triển khai xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo đang ở nhà tạm, nhà xuống cấp nghiêm trọng trên...(08/02/2023 4:39 CH)

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Lát tổng kết hoạt động năm...(17/01/2023 11:04 CH)

Kế hoạch phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, cây trồng, thủy sản vụ Đông – Xuân năm 2023 trên...(12/01/2023 10:31 SA)

Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Mường Lát khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026(26/12/2022 11:12 SA)

UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2022(28/10/2022 2:27 CH)

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện tại Hội nghị sơ kết tình hình thực...(07/10/2022 8:45 SA)

UBND huyện sơ kết tình hình KT - XH, QP – AN 9 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng...(05/10/2022 4:55 CH)

Tìm giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp góp phần xây dựng nông thôn mới tại huyện Mường Lát(04/10/2022 4:06 CH)

Phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2022(06/09/2022 3:18 CH)

HĐND huyện Mường Lát khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 6(17/07/2022 8:52 SA)

UBND huyện sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm;...(28/06/2022 3:59 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Lát triển khai thực hiện Nghị định số của Chính phủ về hỗ...(21/06/2022 10:03 SA)

Hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho công tác bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát đợt...(30/05/2022 3:21 CH)

Hội nghị đánh giá tình hình phát triển lâm nghiệp, nông nghiệp, thủy sản huyện Mường Lát giai...(18/05/2022 4:05 CH)

Khảo sát mô hình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Mường Lát(06/05/2022 4:10 CH)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Mường Lát(21/04/2022 4:45 CH)

Phê duyệt dự án Nâng cấp tuyến đường giao thông từ bản Nà Ón đi bản Cò Cài, xã Trung Lý(06/04/2022 3:10 CH)

UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 2022(09/03/2022 3:37 CH)

Nghị quyết 11/NQ-CP: Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội(23/02/2022 4:51 CH)

Hội nghị đánh giá tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022(09/02/2022 3:57 CH)

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,...(29/12/2021 4:43 CH)

Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại xã Mường Chanh(10/11/2021 2:48 CH)

Đầu tư Dự án nâng cấp tuyến đường giao thông từ bản Nà Ón đi bản Cò Cài, xã Trung Lý(04/11/2021 4:11 CH)

Thường trực Huyện ủy kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc...(02/11/2021 9:08 SA)

Kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tại xã Mường Lý(21/10/2021 10:38 SA)

Đầu tư Dự án nhà máy nước sạch huyện Mường Lát(15/10/2021 4:00 CH)

Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ...(29/09/2021 2:01 CH)

UBND huyện tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 9(19/09/2021 8:57 SA)

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Hà Văn Ca thăm, động viên chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn...(13/09/2021 9:47 SA)

Mường Lát: Hướng dẫn hoạt động vận tải trong thời gian áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội...(05/09/2021 11:25 SA)

UBND huyện giao ban thường kỳ tháng 7(04/08/2021 9:40 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện sơ kết công tác 6 tháng đầu năm;...(15/07/2021 4:36 CH)

Tổng kết công tác tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm đợt 1; triển khai các phương án tiêm phòng...(06/07/2021 4:26 CH)

Xã Quang Chiểu triển khai thành công mô hình trồng lúa nước vụ chiêm xuân đồng bào Mông bản Pù...(02/07/2021 10:08 SA)

Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân xã Quang Chiểu, khóa XXII(28/06/2021 4:51 CH)

Ngày hội bầu cử ở vùng cao Mường Lát(23/05/2021 3:26 CH)

Mường Lát sẵn sàng cho ngày hội non sông(22/05/2021 9:20 SA)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang làm việc tại huyện Mường Lát(18/05/2021 8:43 SA)

Cuộc sống mới của người dân vùng lũ tại các khu tái định cư(18/05/2021 10:15 SA)

HĐND huyện Mường Lát - Dấu ấn một nhiệm kỳ(12/05/2021 10:23 SA)

Chi cục Thống kê huyện Mường Lát: Cánh tay đắc lực phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH của địa phương(22/04/2021 3:57 CH)

°