Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
212 người đã bình chọn
3460 người đang online

Sơ kết nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thức hiện quy chế dân chủ quý I; triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023

Đăng ngày 28 - 03 - 2023
100%

Chiều ngày 28-3, tại phòng họp tầng 2, nhà khách Huyện uỷ, Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở và thức hiện quy chế dân chủ (XDCS&THQCDC) tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ XDCS&THQCDC quý I; triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023. Đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Trưởng ban chỉ đạo XDCS&THQCDC huyện dự và chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Tham gia Hội nghị còn có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo; tổ thư ký, giúp việc; lãnh đạo Đảng uỷ các xã, thị trấn.

Đồng chí Lò Văn Đồng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân Vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Mường Lát, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo XDCS&THQCDC huyện  thông qua dự thảo báo cáo sơ kết quý I.

Quý I năm 2023, các cấp ủy đảng, chính quyền trong huyện đã tập trung quán triệt, triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về XDCS vững mạnh và thực hiện QCDC ở cơ sở. Cùng với đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về thực hiện QCDC ở cơ sở, gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đã quan tâm triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI gắn với tổ chức tuyên truyền, triển khai quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân, bằng việc công khai để Nhân dân “được biết, được bàn” và tham gia ý kiến vào nghị quyết của cấp uỷ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; các khoản thu, các cuộc vận động ủng hộ; kế hoạch thu, chi ngân sách của địa phương. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Chính quyền xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, duy trì chế độ tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong quý I cấp xã, thị trấn tiếp công dân là 30 lượt, bằng 30 người; tiếp nhận 30 đơn thư kiến nghị, phản ánh, không có đơn khiếu nại, tố cáo, đã giải quyết, xử lý 30/30 đơn, bằng 100%. Thường xuyên rà soát, kiện toàn các Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, tổ hoà giải, đảm bảo phát huy hoạt động hiệu quả, thiết thực. Chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong nhân dân, đảm bảo ổn định tình hình cơ sở để phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, hoạt động của Ban Chỉ đạo XDCS&THQCDC huyện và Ban XDCS&THQCDC ở các xã, thị trấn tiếp tục có nhiều đổi mới, hiệu quả hơn, thường xuyên nắm chắc tình hình cơ sở, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân để tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc, phát sinh.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ quý II, Ban Chỉ đạo XDCS&THQCDC huyện đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể liên quan trong thực hiện QCDC ở cơ sở; tiếp tục quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, công tác dân vận và thực hiện QCDC ở cơ sở để nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ XDCS và QCDC ở cơ sở.

Gắn việc thực hiện QCDC với thực hiện nhiệm vụ chính trị, quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chương trình, chính sách đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động. Tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người dân. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt dịch vụ công, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, đối thoại giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của người dân và doanh nghiệp; Thường xuyên kiện toàn, bổ sung nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng và các tổ hoà giải ở cơ sở. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn, ổn định cho kinh tế - xã hội phát triển; tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ kết hợp diễn tập phòng chống cháy rừng năm 2023. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với xây dựng “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”; củng cố thế trận QPTD, gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng. Thường xuyên nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình cơ sở, quan tâm giải quyêt kịp thời các vân đê bức xúc ở cơ sở; quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, động viên kịp thời người dân gặp hoàn cảnh khó khăn... Tăng cường kiểm tra, giám sát, đốn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ XDCS và QCDC ở cơ sở. Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ XDCS và THQCDC ở cơ sở, quan tâm chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, hạn chế.

Trên cơ sở gợi mở của đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo XDCS&THQCDC huyện Triệu Minh Xiết, các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ hơn những kết quả đã đạt được. Đồng thời chỉ ra các mặt còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ XDCS&THQCDC. 

Đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Trưởng ban chỉ đạo XDCS&THQCDC huyện kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Triệu Minh Xiết - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo XDCS&THQCDC huyện, nhấn mạnh: Hoạt động của Ban Chỉ đạo XDCS&THQCDC từ huyện đến cơ sở trong quý I năm 2023 đã có nhiều đổi mới, đã quan tâm nắm tình hình cơ sở, tình hình Nhân dân. Chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, giải quyết, tháo gỡ nhiều vướng mắc, phát sinh ở cơ sở. Việc triển khai THQCDC trong các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ tiếp tục được thực hiện đạt kết quả.

Bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được, đồng chí Phó Bí thư thường trực huyện ủy cũng thẳng thắn phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong XDCS&THQCDC ở các địa phương, đơn vị.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong quý II và những quý tiếp theo năm 2023, đồng chí Triệu Minh Xiết - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo XDCS&THQCDC huyện đề nghị cần tiếp tục triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về nhiệm vụ XDCS vững mạnh và THQCDC ở cơ sở. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với nhiệm vụ XDCS&THQCDC ở cơ sở. Trong đó, đề cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị đối với việc XDCS&THQCDC.

Bên cạnh đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng thường xuyên nắm chắc tình hình Nhân dân, tình hình an ninh trật tự khu vực nông thôn; an ninh trên không gian mạng và các địa bàn trọng điểm. Tiếp tục cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính; nâng cao đạo đức thi hành công vụ; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đối thoại giải quyết các kiến nghị, đề xuất của người dân; nâng cao kiến thức pháp luật cho nhân dân; làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội kịp thời, đúng đối tượng nhằm kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt QCDC ở cơ sở. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, dân vận khéo, tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Thường xuyên đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp; phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra trong năm 2023.

<

Tin mới nhất

Đoàn công tác Thành uỷ Sầm Sơn làm việc với xã Trung Lý(22/09/2023 10:25 SA)

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh,...(29/08/2023 3:43 CH)

Ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại xã Tam Chung năm 2023(31/07/2023 9:34 SA)

Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023(25/07/2023 9:53 SA)

Hội nghị BTV thường kỳ tháng 7 năm 2023(25/07/2023 9:49 SA)

Thể lệ cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng(19/07/2023 3:39 CH)

Kiểm tra công tác Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại xã Mường Chanh(14/07/2023 4:22 CH)

Kiểm tra công tác Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại xã Trung Lý(13/07/2023 10:50 SA)

Đoàn kiểm tra Huyện uỷ kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cở tại Đảng uỷ xã...(13/07/2023 10:43 SA)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở và công tác triển khai Nghị quyết...(12/07/2023 10:23 SA)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại xã Tam Chung(10/07/2023 4:51 CH)

Sơ kết công tác cấp uỷ 6 tháng đầu năm 2023(08/07/2023 3:38 CH)

Giao ban công tác Dân vận cụm 3, 11 huyện miền núi tại huyện Mường Lát(05/07/2023 2:54 CH)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại Đảng uỷ xã Pù Nhi(02/06/2023 3:38 CH)

Sơ kết giữa nhiệm kỳ các chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng...(30/05/2023 11:03 SA)

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại huyện Mường Lát, năm học 2023 –...(23/05/2023 4:06 CH)

Nghiên cứu, học tập triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và chuyên...(23/05/2023 3:49 CH)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ Thị trấn Mường Lát(19/05/2023 3:12 CH)

Học tập, nghiên cứu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,...(10/05/2023 8:16 SA)

Tuyên dương 17 cá nhân và 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng,...(12/04/2023 10:45 SA)

Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2023(07/04/2023 6:24 CH)

Bế giảng lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới năm 2023(03/04/2023 5:03 CH)

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Triệu Minh Xiết dự buổi sinh hoạt với 2 chi bộ Khằm 1 và...(02/04/2023 5:35 CH)

Sơ kết nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thức hiện quy chế dân chủ quý I; triển khai nhiệm vụ quý II năm...(28/03/2023 4:23 CH)

Nâng cao nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ cơ sở năm 2023(28/03/2023 11:12 SA)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới năm 2023(27/03/2023 4:01 CH)

Huyện Yên Định thăm và làm việc với xã Mường Chanh(06/03/2023 5:52 CH)

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ...(02/03/2023 3:54 CH)

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến làm việc với huyện Mường Lát về công tác phòng,...(02/03/2023 5:57 CH)

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung...(08/02/2023 4:48 CH)

Tổng kết Kết luận 50-KL/TU năm 2022; Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023(03/02/2023 4:36 CH)

Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là những công dân chuẩn bị lên...(12/01/2023 10:25 SA)

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là những công dân chuẩn bị lên...(09/01/2023 11:53 SA)

Đảng ủy cơ quan UBND huyện tổng kết công tác Đảng năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm...(06/01/2023 3:33 CH)

Các Ban xây dựng Đảng, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ và Văn phòng Huyện ủy tổng kết thực hiện nhiệm vụ...(04/01/2023 3:11 CH)

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện khóa VI, lần thứ 18 về tổng kết công tác cấp ủy năm 2022(23/12/2022 3:35 CH)

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6,...(23/12/2022 3:23 CH)

Hội nghị tổng kết công tác nội chính, Phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2022; Phương...(18/12/2022 4:06 CH)

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ cấp huyện năm 2022; Triển...(17/12/2022 4:03 CH)

Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm...(15/12/2022 3:22 CH)

Huyện ủy Mường Lát tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XI(14/12/2022 3:12 CH)

Huyện ủy Mường Lát tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng an ninh năm 2022(12/12/2022 4:00 CH)

Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 06 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và tổng kết...(08/12/2022 4:06 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban...(05/12/2022 10:12 SA)

Hội NCT tỉnh Thanh Hóa làm việc với Thường trực Huyện ủy huyện Mường Lát(30/11/2022 9:15 SA)

Bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tôn giáo và Quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức cấp xã năm 2022(29/11/2022 2:43 CH)

Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022(25/11/2022 10:40 SA)

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022(21/11/2022 2:41 CH)

Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022(11/11/2022 8:52 CH)

Khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022(08/11/2022 3:32 CH)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 9 năm 2023(22/09/2023 4:28 CH)

11 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Mường Lát tiếp tục được nhận nuôi(22/09/2023 10:32 SA)

Hỗ trợ bò giống sinh sản cho hội viên phụ nữ nghèo xã Mường Chanh(19/09/2023 3:03 CH)

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng...(19/09/2023 11:22 SA)

Học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định...(14/09/2023 10:50 SA)

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật theo Đề án...(14/09/2023 8:34 SA)

Thông báo Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên...(12/09/2023 4:34 CH)

Phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển (vòng 2) viên chức ngành Giáo dục và...(12/09/2023 3:00 CH)

Thị trấn Mường Lát: diễn tập phương án chữa cháy tại Tổ liên gia PCCC(12/09/2023 9:23 SA)

Phát động tháng cao điểm phòng, chống ma tuý - HIV/AIDS; phòng chống tội phạm đợt 1 năm học 2023...(12/09/2023 9:16 SA)

Tập huấn hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã (10/09/2023 9:24 SA)

Phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2023(08/09/2023 9:37 SA)

Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp giữa lãnh đạo huyện Mường Lát với lãnh đạo Đảng ủy, chỉ huy...(05/09/2023 9:31 SA)

Tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023(05/09/2023 10:35 SA)

Đồng chí Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự lễ khai giảng năm học mới tại...(05/09/2023 10:15 SA)

Mường Lát có 3 giáo viên được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen(31/08/2023 3:34 CH)

Mường Lát tôn vinh 60 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số(29/08/2023 1:50 CH)

Cấp, phát bữa ăn sáng miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa huyện...(23/08/2023 4:37 CH)

Nhận hỗ trợ 24 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Mường Lát(23/08/2023 3:09 CH)

Công bố và bàn giao kết quả nghiên cứu, xây dựng bản đồ Thổ nhưỡng - Nông hoá huyện Mường Lát(21/08/2023 2:27 CH)