Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
214 người đã bình chọn
3108 người đang online

Đánh giá tổng kết các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Đăng ngày 09 - 02 - 2023
100%

Sáng ngày 9-2, Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia huyện Mường Lát đã tổ chức Hội nghị đánh giá tổng kết các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Hà Văn Ca, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Mường Lát; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia huyện Mường Lát; đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia huyện Mường Lát; Đại diện lãnh đạo Đoàn KT-QP5 (Quân khu 4); đại diện lãnh đạo 5 đồn Biên phòng đóng trên địa bàn huyện; lãnh đạo các đơn vị: Chi nhánh điện lực, Trung tâm viễn thông, Chi nhánh viettel Mường Lát; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Đồng chí Hoàng Văn Dũng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện báo các tổng kết các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện

Bước vào triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 về xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, huyện Mường Lát đã kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia huyện Mường Lát. Đồng thời ban hành Quy chế làm việc cho BCĐ, phân công cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo bộ máy chỉ đạo, điều hành các Chương trình MTQG trên địa bàn được thống nhất từ huyện tới cơ sở.

Năm 2022, huyện Mường Lát đã thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ các chương trình mục tiêu quốc gia và đạt được những kết quả như sau:

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc - thiểu số và miền núi: huyện đã triển khai xây dựng 10 Dự án với tổng số vốn 51.673 triệu đồng; đã giải ngân được 10.066 triệu đồng; Số vốn chuyển sang năm 2023 là 41.607 triệu đồng.

Đối với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Tổng dự toán vốn giao thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022; vốn đầu tư phát triển: 68.307 triệu đồng; Vốn sự nghiệp: 6.641 triệu đồng và vốn sự nghiệp: 3.444 triệu đồng. Số vốn đã giải ngân trong năm 2022: 10.467 triệu đồng, Trong đó: Vốn đầu tư: 9.164 triệu đồng; Vốn sự nghiệp: 1.303 triệu đồng.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huy động nguồn lực thực hiện là 231.012 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình: 20.480 triệu đồng; Ngân sách địa phương: 930 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia huyện Mường Lát

Năm 2023, Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia huyện Mường Lát đã đề ra một số giải pháp trọng tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia, cụ thể như: Đánh giá rà soát lại các tiêu chí đã đạt chuẩn của các xã để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, nhất là các tiêu chí đã có điều chỉnh nâng cao theo yêu cầu mới. Tập trung nguồn lực để đầu tư, xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí và các bản đăng ký đạt chuẩn NTM  năm 2023. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện Chương trình; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong việc xây dựng nông thôn mới; gắn kết trách nhiệm, vai trò, vị trí giữa Nhà nước, nhân dân và các lực lượng xã hội. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, làm cho mọi người dân hiểu rõ nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới “chủ thể là người dân”; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền theo từng chủ đề, nhóm tiêu chí, những cách làm hay trong triển khai thực hiện Chương trình. Tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện Chương trình. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận  tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp để thực hiện Chương trình bảo đảm mục tiêu và hiệu quả cao; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp; tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc tham gia thực hiện Chương trình. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới theo hướng mỗi đoàn thể được giao và chịu trách nhiệm về nội dung, tiêu chí cụ thể gắn với địa bàn được phân công phụ trách. Vận động, giao trách nhiệm các ngành, các cấp nhận đăng ký giúp đỡ cho các xã, bản phấn đấu thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới; vận động các doanh nghiệp tham gia đầu tư, hỗ trợ các xây dựng nông thôn mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sản xuất theo chuỗi giá trị, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trông theo thời vụ, cây trồng, cơ cấu giống phát triển theo hướng năng suất chất lượng, tạo ra các sản phẩm hàng hóa có giá trị cao, gắn với sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh sản xuất nông sản sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phát triển chăn nuôi theo hướng giá trị tập trung, xây dựng mô hình chăn nuôi nông hộ an toàn dịch bệnh, có kiểm soát. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình đảm bảo hiệu quả và tuân theo các quy định hiện hành. Ban Chỉ đạo các cấp xây dựng kế hoạch và phân công cụ thể các thành viên các ngành, các cấp chủ động bám sát cơ sở để đôn đốc, kiểm tra giám sát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện của cơ sở; đồng thời phát huy vai trò giám sát của cộng đồng dân cư. Chỉ đạo các nhà đầu tư đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch vốn được giao theo đúng tiến độ đã cam kết. Theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án cụ thể. Chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện để giải ngân hết kế hoạch vốn được giao theo đúng cam kết. Khẩn trương hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án. Chỉ đạo các chủ đầu phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Toàn cảnh hội nghị

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả đạt được trong triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, những thuận lợi, khó khăn trong tổ chức thực hiện các Chương trình.

Đồng chí Hà Văn Ca, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Mường Lát phát biểu Kết luận Hội nghị

Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Hà Văn Ca, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Mường Lát đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của các xã, thị trấn; công tác tham mưu của các phòng, ban, ngành; sự nỗ lực của các thành viên Ban Chỉ đạo trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện năm 2022.

Đồng chí đề nghị, Năm 2023, từ huyện cơ sở cần khẩn chương kiện toàn lại Ban chỉ đạo đạo thực hiện các Chương trình MTQG, đặc biệt là các đồng chí được phâm công phụ trách các xã, bản thường xuyên sâu sát cơ sở làm hết trách nhiệm của mình trong công tác giảm nghèo, xây dựng NTM; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm thay đổi nhận thức của nhân dân mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tích cực hướng ứng công tác xây dựng NTM; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; các xã, thị trấn, các cấp, ngành tập trung quán triệt, nâng cao vai trò, nhận thức của các cấp chính quyền và cả hệ thống chính trị về các chương trình mục tiêu quốc gia; Các phòng, ban chủ trì các Chương trình MTQG chủ động cập nhật văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh kịp thời tham mưu, triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn áp dụng nội dung, nhiệm vụ, chương trình theo đúng quy định của pháp luật về đâu tư công, ngân sách Nhà nước, quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện theo các Chương trình MTQG; các phòng liên quan xây dựng, tham mưu, ban hành kế hoạch, lộ trình thực hiện các Chương trình MTQG, giai đoạn 5 năm và hàng năm của huyện. Đền nghị các phòng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn lập kế hoạch thực hiện công tác giám sát, đánh giá, thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn theo phân công, thường xuyên báo cáo về Ban chỉ đạo.

<

Tin mới nhất

Phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2023(11/08/2023 8:36 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mường Lát sơ kết hoạt động 6...(12/07/2023 11:33 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mường Lát sơ kết hoạt động quý...(19/04/2023 4:36 CH)

Triển khai kế hoạch sản xuất trên địa bàn huyện(14/04/2023 11:05 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; thực hiện 3 Chương...(09/03/2023 11:16 SA)

Phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 2 năm 2023(08/03/2023 4:09 CH)

Tổng kết công tác chăn nuôi, thú y năm 2022; Triển khai nhiệm vụ năm 2023(15/02/2023 3:52 CH)

Đánh giá tổng kết các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023(09/02/2023 5:09 CH)

Triển khai xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo đang ở nhà tạm, nhà xuống cấp nghiêm trọng trên...(08/02/2023 4:39 CH)

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Lát tổng kết hoạt động năm...(17/01/2023 11:04 CH)

Kế hoạch phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, cây trồng, thủy sản vụ Đông – Xuân năm 2023 trên...(12/01/2023 10:31 SA)

Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Mường Lát khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026(26/12/2022 11:12 SA)

UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2022(28/10/2022 2:27 CH)

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện tại Hội nghị sơ kết tình hình thực...(07/10/2022 8:45 SA)

UBND huyện sơ kết tình hình KT - XH, QP – AN 9 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng...(05/10/2022 4:55 CH)

Tìm giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp góp phần xây dựng nông thôn mới tại huyện Mường Lát(04/10/2022 4:06 CH)

Phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2022(06/09/2022 3:18 CH)

HĐND huyện Mường Lát khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 6(17/07/2022 8:52 SA)

UBND huyện sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm;...(28/06/2022 3:59 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Lát triển khai thực hiện Nghị định số của Chính phủ về hỗ...(21/06/2022 10:03 SA)

Hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho công tác bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát đợt...(30/05/2022 3:21 CH)

Hội nghị đánh giá tình hình phát triển lâm nghiệp, nông nghiệp, thủy sản huyện Mường Lát giai...(18/05/2022 4:05 CH)

Khảo sát mô hình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Mường Lát(06/05/2022 4:10 CH)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Mường Lát(21/04/2022 4:45 CH)

Phê duyệt dự án Nâng cấp tuyến đường giao thông từ bản Nà Ón đi bản Cò Cài, xã Trung Lý(06/04/2022 3:10 CH)

UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 2022(09/03/2022 3:37 CH)

Nghị quyết 11/NQ-CP: Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội(23/02/2022 4:51 CH)

Hội nghị đánh giá tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022(09/02/2022 3:57 CH)

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,...(29/12/2021 4:43 CH)

Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại xã Mường Chanh(10/11/2021 2:48 CH)

Đầu tư Dự án nâng cấp tuyến đường giao thông từ bản Nà Ón đi bản Cò Cài, xã Trung Lý(04/11/2021 4:11 CH)

Thường trực Huyện ủy kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc...(02/11/2021 9:08 SA)

Kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tại xã Mường Lý(21/10/2021 10:38 SA)

Đầu tư Dự án nhà máy nước sạch huyện Mường Lát(15/10/2021 4:00 CH)

Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ...(29/09/2021 2:01 CH)

UBND huyện tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 9(19/09/2021 8:57 SA)

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Hà Văn Ca thăm, động viên chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn...(13/09/2021 9:47 SA)

Mường Lát: Hướng dẫn hoạt động vận tải trong thời gian áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội...(05/09/2021 11:25 SA)

UBND huyện giao ban thường kỳ tháng 7(04/08/2021 9:40 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện sơ kết công tác 6 tháng đầu năm;...(15/07/2021 4:36 CH)

Tổng kết công tác tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm đợt 1; triển khai các phương án tiêm phòng...(06/07/2021 4:26 CH)

Xã Quang Chiểu triển khai thành công mô hình trồng lúa nước vụ chiêm xuân đồng bào Mông bản Pù...(02/07/2021 10:08 SA)

Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân xã Quang Chiểu, khóa XXII(28/06/2021 4:51 CH)

Ngày hội bầu cử ở vùng cao Mường Lát(23/05/2021 3:26 CH)

Mường Lát sẵn sàng cho ngày hội non sông(22/05/2021 9:20 SA)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang làm việc tại huyện Mường Lát(18/05/2021 8:43 SA)

Cuộc sống mới của người dân vùng lũ tại các khu tái định cư(18/05/2021 10:15 SA)

HĐND huyện Mường Lát - Dấu ấn một nhiệm kỳ(12/05/2021 10:23 SA)

Chi cục Thống kê huyện Mường Lát: Cánh tay đắc lực phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH của địa phương(22/04/2021 3:57 CH)

Huyện ủy Mường Lát: sơ kết quý I năm 2021(02/04/2021 4:12 CH)

Thông báo danh sách thí sinh theo số báo danh, sơ đồ vị trí các phòng, nội quy, hình thức, thời...(03/10/2023 10:17 SA)

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức phỏng vấn xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo...(03/10/2023 10:15 SA)

Đồng chí Vương Văn Việt, Chỉ tịch Hội Khuyến học tỉnh dự lễ kỷ niệm ngày Khuyến học Việt Nam;...(02/10/2023 5:08 CH)

Mường Lát: Khẩn trương chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai(28/09/2023 4:33 CH)

Hội nghị sơ kết nhiệm vụ XDCS và THQCDC 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.(28/09/2023 9:56 SA)

Triển khai xây dựng nhân rộng mô hình về công tác tái hòa nhập cộng đồng(28/09/2023 9:49 SA)

Đồng chí Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện kiểm tra tình hình mưa bão tại bản...(28/09/2023 9:26 SA)

Mường Lát: Mưa lớn làm thiệt hại tài sản của người dân(27/09/2023 8:05 SA)

Huyện ủy Mường Lát: Sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư...(26/09/2023 3:59 CH)

Ban Thường vụ Huyện ủy điều động, chỉ định cán bộ giữ các chức vụ chủ chốt ở các xã, thị trấn(25/09/2023 5:13 CH)

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên...(25/09/2023 10:02 SA)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 9 năm 2023(22/09/2023 4:28 CH)

11 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Mường Lát tiếp tục được nhận nuôi(22/09/2023 10:32 SA)

Hỗ trợ bò giống sinh sản cho hội viên phụ nữ nghèo xã Mường Chanh(19/09/2023 3:03 CH)

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng...(19/09/2023 11:22 SA)

Học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định...(14/09/2023 10:50 SA)

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật theo Đề án...(14/09/2023 8:34 SA)

Thông báo Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên...(12/09/2023 4:34 CH)

Phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển (vòng 2) viên chức ngành Giáo dục và...(12/09/2023 3:00 CH)

Thị trấn Mường Lát: diễn tập phương án chữa cháy tại Tổ liên gia PCCC(12/09/2023 9:23 SA)