Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
205 người đã bình chọn
252 người đang online

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung ương Đảng khoá XIII

Đăng ngày 08 - 02 - 2023
100%

Sáng ngày 8/2/2023, Ban thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung ương Đảng khoá XIII. Dự hội nghị, có đồng chí Hà Văn Ca - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Triệu Minh Xiết - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Trưởng, phó các ban, phòng, ngành đoàn thể cấp huyện; Bí thư, phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, phó Chủ Tịch UBND các xã, thị trấn; Bí thư, phó bí thư Đảng ủy, chi ủy khối cơ quan trực thuộc Huyện ủy.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Hà Văn Ca - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã khai mạc hội nghị và trực tiếp quán triệt những nội dung cốt lõi của nghị quyết.

Đồng chí Triệu Minh Xiết - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trình bày dự thảo chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 27 - NQ/TW ngày 09/11/2022 của  Ban Chấp hành Trung Ương Đảng ( khóa XIII) về “ Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Đồng chí Triệu Minh Xiết - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã trình bày dự thảo chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 27 - NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung Ương Đảng ( khóa XIII) về “ Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Đồng chí  Nguyễn Văn Bình - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình bày dự thảo Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đồng chí  Nguyễn Văn Bình - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã trình bày dự thảo Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. 

Đồng chí Lương Thị Tuân - TVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy trình bày dự thảo chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 28 - NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Đồng chí Lương Thị Tuân - TVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã trình bày dự thảo chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 28 - NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.  Đây là những chủ trương lớn của Đảng nhằm tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cũng là những định hướng, chiến lược quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất cao với các dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện đã trình bày tại Hội nghị.

Đồng chí Hà Văn Ca - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Văn Ca - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, học tập của các đại biểu tham dự hội nghị. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, đồng chí đề nghị: ngay sau hội nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi trong các nghị quyết. Từng cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị căn cứ các văn bản của Trung ương, của tỉnh, các kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo phù hợp, sát đúng với tình hình thực tiễn ở mỗi địa phương, đơn vị. Trong đó, cần làm rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những công việc phải làm trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có lộ trình phù hợp, gắn với phân công trách nhiệm cho từng cá nhân, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền , phổ biến các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, các các chương trình hành động của Huyện ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện. Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-TTg  ngày 27/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và phát động phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, huy động sức phấn đấu của mỗi người dân, các nguồn lực to lớn trong xã hội, cùng với các cấp uỷ đảng, chính quyền thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

<

Tin mới nhất

Sơ kết giữa nhiệm kỳ các chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng...(30/06/2023 11:03 SA)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở tại Đảng uỷ xã Pù Nhi(02/06/2023 3:38 CH)

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại huyện Mường Lát, năm học 2023 –...(23/05/2023 4:06 CH)

Nghiên cứu, học tập triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và chuyên...(23/05/2023 3:49 CH)

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ Thị trấn Mường Lát(19/05/2023 3:12 CH)

Học tập, nghiên cứu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,...(10/05/2023 8:16 SA)

Tuyên dương 17 cá nhân và 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng,...(12/04/2023 10:45 SA)

Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2023(07/04/2023 6:24 CH)

Bế giảng lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới năm 2023(03/04/2023 5:03 CH)

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Triệu Minh Xiết dự buổi sinh hoạt với 2 chi bộ Khằm 1 và...(02/04/2023 5:35 CH)

Sơ kết nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thức hiện quy chế dân chủ quý I; triển khai nhiệm vụ quý II năm...(28/03/2023 4:23 CH)

Nâng cao nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ cơ sở năm 2023(28/03/2023 11:12 SA)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới năm 2023(27/03/2023 4:01 CH)

Huyện Yên Định thăm và làm việc với xã Mường Chanh(06/03/2023 5:52 CH)

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ...(02/03/2023 3:54 CH)

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến làm việc với huyện Mường Lát về công tác phòng,...(02/03/2023 5:57 CH)

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung...(08/02/2023 4:48 CH)

Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là những công dân chuẩn bị lên...(12/01/2023 10:25 SA)

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là những công dân chuẩn bị lên...(09/01/2023 11:53 SA)

Đảng ủy cơ quan UBND huyện tổng kết công tác Đảng năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm...(06/01/2023 3:33 CH)