Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
205 người đã bình chọn
23 người đang online

Lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Đăng ngày 02 - 02 - 2023
100%

Ngày 2/2/2023 UBND huyện Mường Lát ban hành Công văn số: 180/UBND- TNMT về việc triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Lấy ý kiến về rà soát quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm...(15/03/2023 9:49 SA)

  Hội nghị lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng...(13/03/2023 3:51 CH)

  Lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).(02/02/2023 10:59 SA)

  Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.(08/11/2022 9:13 SA)

  Lễ công bố Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát đến năm 2035(24/08/2022 2:41 CH)

  Phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mường Lát đến năm 2045(30/06/2022 2:45 CH)

  Huyện Mường Lát công bố quy hoạch xây dựng vùng đến năm 2045(20/06/2022 3:13 CH)

  Bổ sung Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Mường Lát đến năm 2035(18/05/2022 2:47 CH)

  Hội nghị thống nhất số liệu Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất...(09/07/2021 10:08 CH)