Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
223 người đã bình chọn
3226 người đang online

Mường Lát có 22/25 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức

Đăng ngày 21 - 12 - 2023
100%

Ngày 20/12, Hội đồng Nhân dân (HĐND) huyện tổ chức Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023), HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền. Các đồng chí Hà Văn Ca, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Lâu Dị Lênh, Phó Chủ tịch HĐND huyện, chủ trì Kỳ họp.

Quang cảnh Kỳ họp thường lệ cuối 2023, HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tham dự Kỳ họp có các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, đơn vị bầu cử huyện Mường Lát; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Mường Lát; Đại diện lãnh đạo Đoàn Kinh tế - quốc phòng 5; Trưởng các cơ quan, đơn vị, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; Trưởng , phó phụ trách các Phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện; Lãnh đạo các Đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện; Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, các xã, thị trấn.

Đồng chí Hoàng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện thông qua báo cáo  tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2024.

Trong chương trình kỳ họp, các đại biểu được nghe các báo cáo như: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2024; Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 14; Tổ đại bểu HĐND tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII; Báo cáo của Viện kiểm sát huyện về công tác kiểm sát năm 2023; Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về công tác xét xử và thi hành án hình sự năm 2023, nhiệm vụ năm 2024 và Báo cáo của Chi cục thi hành án dân sự về công tác thi hành án năm 2023, nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, huyện Mường Lát hoàn thành và hoàn thành vượt mức 22/25 chỉ tiêu chủ yếu mà HĐND huyện quyết nghị. Cụ thể: Kinh tế tăng trưởng khá, giá trị sản xuất trên toàn huyện (theo giá so sánh 2010) ước đạt 945 tỷ đồng, tăng 2,64% so với cùng kỳ; Tỷ trọng cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó: Ngành nông, lâm thuỷ sản chiếm 31,35%, công nghiệp-xây dựng chiếm 17,37%, các ngành dịch vụ chiếm 51,28%; Tổng sản lượng lương thực có hạt 14.263,09 tấn, vượt 9,72% kế hoạch, Giá trị bình quân trên 1 ha đất trồng trọt ước đạt 50 triệu đồng/ha, tăng 13 triệu đồng/ha so với năm 2022; Có thêm 1 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh, nâng tổng số sản phẩm OCOP được công nhận lên 04 sẵn phẩm; Tổng huy động vốn toàn xã hội đạt 700 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch giao. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9.569 triệu đồng, tầng 31,9% so với kế hoạch; chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; giáo dục, thể thao tiếp tục được nâng lên, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện đạt 38,7% vượt kế hoạch đề ra; Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho kinh tế phát triển.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp.

Thảo tuận tại Kỳ họp, các đại biểu tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023. Đồng thời, chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại, những khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ; nêu rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề xuất những nhóm giải pháp lớn, trọng tâm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu HĐND huyện và cử tri trong huyện quan tâm.

Sau phần thảo luận, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu HĐND huyện và cử tri trong huyện quan tâm; trình bày một số giải pháp về chỉ đạo, điều hành trong năm 2024 để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Các đại biểu tiến hành lấy phiếu tín nhiệm.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện khóa VI nhiệm kỳ 2021-2026 bầu và lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Uỷ viên UBND huyện. Công tác lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy trình, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, bảo đảm dân chủ, minh bạch, công tâm và khách quan.

Đồng chí Hà Văn Ca, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện (bên trái) và đồng chí Lâu Dị Lênh, Phó Chủ tịch HĐND huyện (bên phải) chủ trì Kỳ họp.

Kỳ họp cũng đã thông qua và quyết nghị các tờ trình UBND huyện và dự thảo Nghị quyết HĐND huyện, gồm: Tờ trình đề nghị phê chuẩn danh mục dự án hỗ trợ thực hiện Chính sách xây dựng nông thôn mới năm 2023 từ nguồn ngân sách tỉnh (Chi sự nghiệp kinh tế) trên địa bàn huyện Mường Lát; Tờ trình đề nghị phê chuẩn Kế hoạch phát triển KT-XH, QP, AN năm 2024; Tờ trình về đề nghị phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Tờ trình đề nghị phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công năm 2023; Tờ trình về đề nghị phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công năm 2024; Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu-chi ngân sách địa phương năm 2024; Tờ trình về việc phân bổ ngân sách địa phương huyện Mường Lát năm 2024; Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đề nghị thông qua Chương trình giám năm 2024. Các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư phát triển và phân bổ vốn; Nghị quyết thường niên…

Đồng chí Hà Văn Ca, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Hà Văn Ca, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của UBND huyện, của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong huyên đã đóng góp vào những kết quả quan trọng mag huyện đã đạt đượng trong năm 2023.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ cũng đã nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận, phân tích, làm rõ một số tồn tại, hạn chế, có mặt yếu kém cần sớm tập trung khắc phục như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất; Tốc độ tăng dân số; Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch; Tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án còn chậm, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu; Hoạt động tội phạm ma tuý trên tuyến biên giới tiềm ẩn nguy cơ phức tạp; Kỷ luật, kỷ cương, tinh thần, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao; Việc triển khai thực hiện các nội dung về phát triển kinh tế - xã hội của Nghị Quyết số 11- NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở một số ngành, địa phương chưa rõ nét, chưa quyết liệt, chưa có kế hoạch cụ thể.

Đồng chí Hà Văn Ca nhấn mạnh: Năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, là năm thứ 3 thực hiện nghị quyết số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo đà bứt phá để thực hiện các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết 11-NQ-TU ngày 29/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ huyện lần thứ VI. Bên cạnh những thuận lợi, dự báo tình hình kinh tế trong nước, trong tỉnh vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, khó lường. Điều kiện sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn, thị trường không ổn định, nguồn vốn đầu tư công hạn chế, thời tiết, dịch bệnh tiếp tục có những yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống Nhân Dân.

Qua đó Bí thư Huyện uỷ Hà Văn Ca đề nghị: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban thường vụ tỉnh uỷ, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục cụ thể hoá triển khai thực hiện có hiệu quả đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Mường Lát, đến năm 2045; Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch chung xã; tập trung rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh những bất cập, chồng chéo, chưa thống nhất giữa các loại quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thu hút đầu tư phát triển.

Tiếp tục quy hoạch, bố trí, sắp xếp vùng sản xuất; trọng tâm là phát triển nông nghiệp toàn diện với quy mô phù hợp, giá trị gia tăng cao, bền vững với xây dựng nông thôn mới.

Triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 ngay từ đầu năm. Các cấp, các ngành, các địa phương cần xác định nâng cao hiệu quả đầu tư công là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng không chỉ bảo đảm cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa; nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách xã hội, chính sách người có công, trợ giúp xã hội. Hoàn thiện và triển khai thực hiện tốt đề án nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo huyện Mường Lát, giai đoạn 2023-2030, tầm nhín đến năm 2045. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tăng cường đấu tranh, tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân, nhất là dịp Tết Nguyên đán 2024.

<

Tin mới nhất

Mường Lát: Phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024(15/02/2024 3:54 CH)

Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển...(24/01/2024 9:26 SA)

Mường Lát có 22/25 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức(21/12/2023 10:20 SA)

Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hoá thăm, hỗ trợ đoàn viên công đoàn huyện Mường Lát ốm đau, bệnh...(21/11/2023 4:28 CH)

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền...(06/10/2023 11:22 SA)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 9 năm 2023(22/09/2023 4:28 CH)

Đóng điện công trình cấp điện cho bản Sài Khao(29/08/2023 11:59 CH)

Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 11 thành công tốt đẹp.(14/07/2023 4:14 CH)

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Mường Lát lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp(24/05/2023 4:32 CH)

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045(28/03/2023 10:07 SA)

Hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia...(22/03/2023 4:05 CH)

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về xây dựng và phát...(12/12/2022 4:18 CH)

Ký kết thỏa Thuận hợp tác giữa huyện Mường Lát và huyện Viêng Xay, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn...(04/07/2022 3:51 CH)

Cập nhập và công bố cấp độ dịch COVID-19 ngày 27 tháng 6 trên địa bàn huyện Mường Lát(27/06/2022 11:09 SA)

Huyện Mường Lát tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022(16/02/2022 2:32 CH)

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban...(20/12/2021 11:07 SA)

THÔNG BÁO Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng năm 2021 huyện...(04/10/2021 3:58 CH)

Mường Lát: Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện(03/09/2021 8:02 CH)

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm hỏi, tặng quà các...(19/07/2021 11:18 CH)

Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Mường Lát lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp(01/07/2021 10:20 SA)

Các đồng chí lãnh đạo huyện Mường Lát tham gia bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các...(23/05/2021 9:56 SA)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống COVID-19, chuẩn bị...(18/05/2021 9:18 SA)

Ra mắt và tập huấn 2 Mô hình Câu lạc bộ "Gia đình toàn mỹ, mẹ an toàn con khỏe mạnh” và Câu lạc...(03/04/2021 9:46 SA)

Lễ khánh thành nhà mẫu và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại...(22/03/2021 10:57 SA)

Mường Lát: Lễ giao nhận quân năm 2021(27/02/2021 10:12 SA)

Giao lưu gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo 3 huyện Mường Lát - Quan Hóa - Quan Sơn...(11/12/2020 4:14 CH)

Mường Lát kiện toàn nhân sự HĐND – UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021(11/09/2020 3:47 CH)

Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về công tác cán bộ(10/09/2020 3:29 CH)

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mường Lát lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công rực rỡ(13/08/2020 4:43 CH)

Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Mường Lát năm 2020(25/06/2020 3:09 CH)

Đảng bộ xã Pù Nhi tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.(28/05/2020 11:00 SA)

Huyện Mường Lát sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19(07/05/2020 10:49 SA)

Người dân ở huyện Mường Lát hoãn tổ chức đám cưới để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19(13/04/2020 3:31 CH)

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ...(03/04/2020 4:32 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân bản Lốc...(13/11/2019 3:28 CH)

Truy điệu và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho gia đình liệt sỹ Thao Văn Súa(22/08/2019 4:26 CH)

Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Mường Lát năm 2019(15/08/2019 5:00 CH)

Huyện Mường Lát: Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019(27/06/2019 4:02 CH)

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Mường Lát lần thứ III thành công tốt đẹp(12/06/2019 3:27 CH)

Huyện Mường Lát: Sát nhập 2 đơn vị hành chính cấp xã(07/06/2019 7:45 SA)

Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 thăm và làm việc tại huyện Mường Lát(11/03/2019 3:02 CH)

Tưng bừng ngày hội tòng quân năm 2019 tại huyện Mường Lát(20/02/2019 3:32 CH)

Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ...(31/01/2019 9:35 SA)

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả thiên tai và công tác...(28/01/2019 3:22 CH)

Đẩy mạnh hợp tác giữa huyện Mường Lát với các huyện Sốp Bâu và Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào)(26/01/2019 2:55 CH)

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả thiên tai,...(23/01/2019 2:16 CH)

Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Văn Chiến kiểm tra tình hình sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện...(21/01/2019 9:25 SA)

Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu IV thăm, tặng quà và chúc Tết các...(18/01/2019 5:55 CH)

Người dân tự nguyện giao nộp súng tự chế(17/01/2019 8:56 SA)

Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Về các vấn đề xã hội thăm và làm việc tại huyện Mường...(27/12/2018 9:17 SA)

°