Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
220 người đã bình chọn
2556 người đang online

Ký kết chương trình phối hợp thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của lựuc lượng vũ trang Quân khu 4 ở vùng đặc thù trên địa bàn Quân khu giai đoạn 2023 – 2030 và những năm tiếp theo”

Đăng ngày 09 - 11 - 2023
100%

Sáng ngày 9-11, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 (KTQP 5), Quân khu 4 tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch, chương trình phối hợp thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang Quân khu 4 ở vùng đặc thù trên địa bàn Quân khu giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo”.

Toàn cảnh Hội nghị.

Đại tá Mai Văn Tài, Chính uỷ Đoàn KTQP 5 phát biểu khai mạc Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện uỷ; các đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) và lãnh đạo Đảng uỷ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Thượng tá Nguyễn Duy Trung, Phó Chính uỷ Đoàn KTQP 5 công bố các Quyết định của Đề án.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo Đoàn KTQP 5 công bố Quyết định số 2036/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang Quân khu 4 giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo”; thông báo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Đề án; phổ biến kế hoạch của Đoàn KTQP 5 về triển khai thực hiện Đề án.

Đại diện Phòng Chính trị, Đoàn KTQP 5 thông qua báo cáo kết quả thực hiện công tác Dân vận của Đoàn KTQP 5 giai đoạn 2020 - 2023.

Nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác Dân vận của Đoàn KTQP 5 giai đoạn 2020 - 2023. Theo đó, trong giai đoạn 2020 - 2023, Đoàn KTQP 5 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận. Vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; phối hợp giải quyết các “điểm nóng” về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đại diện lãnh đạo Công an huyện phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Các đại biểu đã thảo luận, làm nổi bật thêm ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án; những khó khăn, thuận lợi, đồng thời đề xuất các chủ trương, giải pháp để thực hiện Đề án trên địa bàn huyện trong thời gian tới đảm bảo phù hợp, sát với đặc điểm, tình hình của từng cơ quan, đơn vị và địa phương như: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ và quần chính nhân dân đối với công tác dân vận trong tình hình mới; tăng cưỡng sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong thực hiện công tác dân vận; tích cực đổi mới nội dung, đa dạng hoá hình thức, phương thức tiến hành công tác dân vận, trọng tâm hướng vào giúp Nhân dân xoá đói giảm nghèo; phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn; phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương phát hiện, bồi dưỡng kỹ năng vận động quần chúng cho lực lượng cốt cán, những người có uy tín trong cộng đồng dân cư; thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức cơ quan dân vận, cán bộ dân vận…

Các ban, ngành, địa phương và các đơn vị LLVT trên địa bàn huyện tiến hành ký kết chương trình phối hợp thực hiện Đề án.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Đoàn KTQP 5 và các ban, ngành, địa phương, các lực lượng đã thống nhất và cùng nhau ký kết chương trình phối hợp thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang Quân khu 4 giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo”, với các nội dung cụ thể như: Tuyên truyền vận động Nhân dân trên địa bàn chấp hành, thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động bất ngờ, xử lý tốt các tình huống nảy sinh; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, tri thức trẻ tình nguyện tiến hành công tác dân vận ở vùng đặc thù; xây dựng nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”; tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hưỡng dẫn chuyển giao kỹ thuật cho Nhân dân thực hiện công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình dự án xây dựng Khu kinh tế quốc phòng Mường Lát; tham gia phát triển các lĩnh vực văn hoá, y tế giáo dục; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; hằng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Triệu Minh Xiết phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đề nghị: Đảng uỷ, chỉ huy Đoàn KTQP 5 tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, năm chắc tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các nhiệm vụ, giải pháp hợp lý về công tác dân vận; trong đó cần đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển kinh tế - xã hội, vấn đề dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện. Việc lựa chọn mô hình “Dân vận khéo” phải gắn với việc triển khai thực hiện nội dung chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới và các chương trình mục tiêu quốc gia khác trên địa huyện. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho nhân dân để ổn định đời sống, chăm lo phát triển kinh tế, xã hội, nhất là thực hiện có hiệu quả các đề án, các mô hình phát triển kinh tế - xã hội của Đoàn KTQP 5 ở 5 xã trong vùng dự án và các xã đã khảo sát dự kiến mở rộng. Tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường mối đoàn kết thống nhất trong xây dựng “thế trận lòng dân" giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh ngăn ngừa và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính sách đối với người có công, người dân vùng biên giới, các già làng, trưởng bản, người có uy tín, người dân có hoàn cảnh khó khăn... Chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết rộng rãi trong các khu, bản, gắn phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo và các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn; quan tâm hơn đến đời sống của người dân vùng biên, tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật, nhất là bồi dưỡng hướng dẫn giúp đỡ và chuyển giao kỹ thuật, kiến thức phát triển kinh tế cho đồng bào các dân tộc trên địa bản huyện Mường Lát.

<

Tin mới nhất

Gặp mặt, biểu dương, tôn vinh già làng, trưởng bản, người uy tín tiêu biểu ở khu dân cư trên địa...(27/11/2023 3:10 CH)

Các đồng chí lãnh đạo huyện thăm động viên các thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ Quân sự,...(24/11/2023 10:02 SA)

Bắt đối tượng người Lào mua bán, vận chuyển trái phép ma túy(12/11/2023 8:05 SA)

Ký kết chương trình phối hợp thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của...(09/11/2023 4:32 CH)

Bắt đối tượng vượt biên sang Lào mua ma túy để sử dụng(08/11/2023 8:20 SA)

Đồn Biên phòng Pù Nhi bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy(26/10/2023 8:26 SA)

Vượt biên trái phép sang Lào mua ma túy về cất giấu sử dụng(26/10/2023 3:12 CH)

Hội nghị "Lắng nghe ý kiến Nhân dân", lấy phiếu đánh giá sự "Hài lòng" và góp ý của Nhân dân đối...(20/10/2023 8:06 SA)

Công an huyện Mường Lát bắt quả tang đối tượng tàng trữ số lượng lớn heroin(19/10/2023 8:32 SA)

Mường Lát; Triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia...(17/10/2023 3:27 CH)

Đồn Biên phòng Quang Chiểu diễn tập chiến thuật đồn Biên phòng(14/10/2023 2:53 CH)

Mường Lát lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tăng cường xử lý vi phạm...(11/10/2023 9:01 SA)

Công an huyện Mường Lát bắt quả tang đối tượng vận chuyển hơn 1.300 viên hồng phiến(09/10/2023 11:03 SA)

Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, nhân viên, tri thức trẻ tình nguyện làm công tác dân vận...(26/09/2023 10:28 SA)

11 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Mường Lát tiếp tục được nhận nuôi(22/09/2023 10:32 SA)

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng...(19/09/2023 11:22 SA)

Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho cán bộ thuộc đối tượng 4 năm 2023(15/09/2023 10:20 SA)

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật theo Đề án...(14/09/2023 8:34 SA)

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho cán bộ thuộc đối tượng 4 năm 2023(11/09/2023 9:29 SA)

Đồn Biên phòng Trung Lý vận động, thu hồi súng tự chế(08/09/2023 9:13 SA)

Đồn Biên phòng Pù Nhi: Khai giảng lớp học tiếng dân tộc Mông cho cán bộ, chiến sĩ(31/08/2023 9:23 SA)

Công an huyện Mường Lát liên tiếp bắt 3 đối tượng mua bán ma túy(31/08/2023 2:24 CH)

Đồn Biên phòng Pù Nhi: trao tặng cờ Tổ quốc cho Nhân dân trên địa bàn xã Pù Nhi và xã Nhi Sơn(21/08/2023 9:35 SA)

Đồng chí Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chung vui ngày hội toàn dân bảo vệ...(17/08/2023 8:39 SA)

Đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ...(17/08/2023 8:08 SA)

Triển khai thực hiện Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy(08/08/2023 3:20 CH)

Giao ban thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ của Chính phủ(14/07/2023 9:34 SA)

Hội nghị trực tuyến quán triệt thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự...(06/07/2023 4:37 CH)

Bắt 2 vụ tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới(19/06/2023 2:56 CH)

Đồn Biên phòng Tam Chung bắt đối tượng vận chuyển ma túy(02/06/2023 3:15 CH)

Đồn Biên phòng Pù Nhi bắt đối tượng tàng trữ trái phép các chất ma túy(26/05/2023 3:45 CH)

Khai mạc huấn luyện tự vệ khối cơ quan, tổ chức năm 2023(23/05/2023 3:31 CH)

Tổng kết công tác tuyển quân năm 2023, triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2024(16/05/2023 3:31 CH)

Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ...(16/05/2023 11:39 SA)

Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 15.000 viên ma túy tổng hợp vào Việt Nam tiêu thụ(27/04/2023 3:03 CH)

Đại tướng Lương Cường thăm, làm việc, tặng quà các đơn vị Quân đội trên tuyến biên giới huyện...(26/04/2023 3:49 CH)

Sơ kết một năm thực hiện đợt 1, Dự án 174/BQP về tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác...(18/04/2023 4:27 CH)

Thành lập Tỉểu đội dân quân thường trực xã Mường Chanh(07/04/2023 3:26 CH)

Bắt 2 vụ, 3 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy(29/03/2023 5:03 CH)

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện thăm và kiểm tra, động viên cán bộ chiến sĩ DQTV...(24/03/2023 5:06 CH)

Ban CHQS huyện Mường Lát khai mạc hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023(06/03/2023 10:57 SA)

Lực lượng vũ trang huyện Mường Lát ra quân huấn luyện năm 2023(02/03/2023 11:35 SA)

Tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện(10/02/2023 9:02 SA)

Mường Lát: tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023(06/02/2023 3:46 CH)

Chi đoàn Phòng Tham mưu (Đoàn Thanh niên Công an tỉnh) tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc...(09/01/2023 11:41 SA)

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5/Quân khu 4 trao tặng trâu, bò giống hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt...(04/01/2023 5:39 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và...(26/12/2022 11:06 SA)

Đồn Biên phòng Pù Nhi bắt đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy(24/12/2022 8:41 SA)

Ban CHQS huyện Mường Lát phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022(15/12/2022 3:33 CH)

Bàn giao nhà Tình nghĩa và nhà Đại đoàn kết cho các đối tượng chính sách và người có công trên...(14/12/2022 3:24 CH)

Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm...(30/11/2023 9:08 CH)

Thông báo Tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự xã Quang Chiểu năm 2023(29/11/2023 1:51 CH)

Nâng cao nghiệp vụ trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội cho các thành viên Ban đại diện Hội...(28/11/2023 4:19 CH)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 11 năm 2023(28/11/2023 9:27 SA)

Gặp mặt, biểu dương, tôn vinh già làng, trưởng bản, người uy tín tiêu biểu ở khu dân cư trên địa...(27/11/2023 3:10 CH)

Bí thư Huyện uỷ Hà Văn Ca kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình dự án tại xã Nhi Sơn(25/11/2023 4:44 CH)

Các đồng chí lãnh đạo huyện thăm động viên các thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ Quân sự,...(24/11/2023 10:02 SA)

Bí thư Huyện uỷ Hà Văn Ca kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình dự án tại xã Mường Lý(23/11/2023 9:03 SA)

Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hoá thăm, hỗ trợ đoàn viên công đoàn huyện Mường Lát ốm đau, bệnh...(21/11/2023 4:28 CH)

Kiểm tra tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia tại Tam Chung(17/11/2023 3:57 CH)

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 11 năm 2023(16/11/2023 4:18 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Mường Lát(15/11/2023 4:33 CH)

Ban chỉ đạo thực hiện Kết luận số 50-KL/TU huyện Mường Lát tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng...(15/11/2023 4:16 CH)

Đình chỉ lưu hành, thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng(15/11/2023 11:13 SA)

Hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận,...(13/11/2023 3:54 CH)

Bắt đối tượng người Lào mua bán, vận chuyển trái phép ma túy(12/11/2023 8:05 SA)

Bảo hiểm Agribank chi trả quyền lợi cho khách hàng tại Mường Lát(10/11/2023 3:14 CH)

Ban Dân vận Tỉnh ủy: tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận trong vùng đồng...(09/11/2023 2:17 CH)

Ký kết chương trình phối hợp thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của...(09/11/2023 4:32 CH)

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở liên khu bản Bóng, bản Na Chừa xã Mường Chanh(09/11/2023 3:16 CH)

°