Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
223 người đã bình chọn
2947 người đang online

Bí thư Huyện uỷ Hà Văn Ca kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình dự án tại xã Nhi Sơn

Đăng ngày 25 - 11 - 2023
100%

Ngày 24-11, Đoàn công tác do đồng chí Hà Văn Ca, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Trưởng Ban Dự án các chương trình Mục tiêu quốc gia huyện Mường Lát làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, đôn đốc triển khai các Chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Nhi Sơn.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ và các phòng chuyên môn của huyện gồm: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kinh tế - Hạ tầng; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Phòng Dân tộc huyện.

Lãnh đạo UBND xã Nhi Sơn báo cáo tiến độ thực hiện các Chương trình MTQG trước Bí thư Huyện uỷ và đoàn công tác của huyện.

Theo báo cáo của xã Nhi Sơn, năm 2023 xã đang thực hiện song song 2 nguồn vốn xây dựng cơ bản đó là: Vốn xây dựng cơ bản năm 2023 và vốn xây dựng cơ bản năm 2022 chuyển tiếp sang năm 2023. Trong đó, vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (chuyển tiếp năm 2022 sang 2023) gần 1.783 triệu đồng để đầu tư xây dựng nhà văn hoá bản Kéo Té, đến nay đã giải ngân 1.771,688 triệu đồng, đạt 99%, công trình được hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 5 năm 2023; vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (vốn đầu tư năm 2022) đầu tư gần 2.800 triệu đồng để nâng cấp, sửa chữa 3 phòng học tiểu học khu Kéo Hượn (1.500 triệu đồng) và xây mới 2 phòng học tiểu học khu bản Cặt (1.300 triệu đồng). Đến nay, giá trị giải ngân đạt từ 97-99%, các công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Bí thư Huyện uỷ Hà Văn Ca cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ nâng cấp, sửa chữa điểm trường khu Kéo Té thuộc trường Mầm non Nhi Sơn.

Năm 2023, xã Mường Lý được giao tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 7.317,697 triệu đồng, gồm: Nâng cấp, sửa chữa điểm trường khu Kéo Té thuộc trường Mầm non Nhi Sơn, tổng mức đầu tư 1.998,947 triệu đồng, giá trị giải ngân đạt 31%; Sửa chữa, nâng cấp cải tạo công trình nước sinh hoạt bản Pá Hộc, tổng mức đầu tư 2.500 triệu đồng, giá trị gải ngân đạt 97%, công trình đã được bàn giao, đưa vào sử dụng; Công trình trồng cây xanh khu vực tái định cư, điện chiếu sáng tuyến đường 15C từ chợ Nhi Sơn đến UBND xã, tổng mức đầu tư 600 triệu đồng, giá trị giải ngân đạt 31%; Công trình tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở, tổng mức đầu tư 600 triệu đồng, đã hoàn thành tất cả các hạng mục, bàn giao đưa vào sử dụng, giá trị giải ngân đạt 100%; Công trình quy hoạch chung xã Nhi Sơn, tổng mức đầu tư 468 triệu đồng, đến nay chưa giải ngân và Công trình xây dựng, nâng cấp hệ thống cống tràn, rãnh thoát nước bản Pá Hộc, tổng mức đầu tư 1.150,750 triệu đồng, giá trịn giải ngân đạt 94%.

Bí thư Huyện uỷ kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Nhi Sơn.

Vốn hỗ trợ về nhà ở là 1000 triệu đồng; trong đó: Vốn hỗ trợ nhà theo Thông tư 01 là 840 triệu đồng để hỗ trợ làm nhà cho 31 hộ (trong đó, xây mới 11 hộ và sửa chữa 20 hộ), đến nay 25 hộ đã hoàn thành, 6 hộ đang thi công đạt 90%; Vốn hỗ trợ thuộc Chương trình MTQG phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 với tổng kinh phí 160 triệu, hỗ trợ 4 hộ xây dựng mới, đến nay 3 hộ đã hoàn thành, 1 hộ đang thực hiện đạt 85%.

Kiểm tra công trình trồng cây xanh khu vực tái định cư.

Công trình cây xanh tại khu tái định cư bản Pá Hộc.

Tổng nguồn vốn Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2023 là 1.087 triệu đồng để thực hiện 5 mô hình gồm: 3 mô hình chăn nuôi bò lai Sind sinh sản, 1 mô hình chăn nuôi trâu cái và lơn cái sinh sản và 1 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc tiểu dự án 2 và Dứ an 3 thuộc chương trình MTQG phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Nhi Sơn.

Bí thư Huyện uỷ Hà Văn Ca kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Hà Văn Ca ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của cấp uỷ, chính quyền xã Nhi Sơn trong thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn. Tuy nhiên, qua báo cáo đánh giá và kiểm tra tình hình thực tế nhận thấy tiến độ một số hạng mục thuộc nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2023 của xã còn chậm, giá trị giải ngân đạt thấp so với kế hoạch giao.

Bí thư Huyện uỷ yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã Nhi Sơn cần phải rà soát lại những mục tiêu, chỉ tiêu chưa đạt, còn thấp so với kế hoạch 2023 để sớm xây dựng các giải pháp hoàn thành các mục tiêu đề ra khi triển khai 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia. Các phòng, ban, đơn vị cấp huyện, đặc biệt là các cơ quan thường trực của 3 chương trình MTQG cần tích cực hỗ trợ, giúp đỡ xã Nhi Sơn thực hiện các chương trình MTQG, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Hà Văn Ca kiểm tra công trình nâng cấp, sửa chữa 3 phòng học tiểu học khu Kéo Hượn

Trước đó, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Hà Văn Ca cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ nâng cấp, sửa chữa điểm trường khu Kéo Té thuộc trường Mầm non Nhi Sơn; kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Nhi Sơn; kiểm tra công trình nâng cấp, sửa chữa 3 phòng học tiểu học khu Kéo Hượn và công trình trồng cây xanh khu vực tái định cư, điện chiếu sáng tuyến đường 15C từ chợ Nhi Sơn đến UBND xã.

<

Tin mới nhất

Bí thư Huyện uỷ Hà Văn Ca kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình dự án tại xã Nhi Sơn(25/11/2023 4:44 CH)

Bí thư Huyện uỷ Hà Văn Ca kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình dự án tại xã Mường Lý(23/11/2023 9:03 SA)

Kiểm tra tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia tại Tam Chung(17/11/2023 3:57 CH)

UBND huyện: tổ chức hội nghị nghe báo cáo tình hình thực hiện, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công;...(20/10/2023 7:57 SA)

°