Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
220 người đã bình chọn
2513 người đang online

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tại Mường Lát

Đăng ngày 06 - 10 - 2023
100%

Sáng ngày 5-10, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTGQ) giảm nghèo bền vững từ năm 2021 đến ngày 3-10-2023 trên địa bàn huyện Mường Lát. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh. Về phía huyện Mường Lát có đồng chí Hà Văn Ca, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo một số phòng, ban, ngành của huyện.

Theo báo cáo của UBND huyện, giai đoạn 2021-2023 công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện đã được huyện chỉ đạo thực hiện đồng bộ, kịp thời. Trong đó,  Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững luôn được kiện toàn kịp thời, các thành viên luôn nâng cao trách nhiệm, bám nắm các điểm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình. Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh thực hiện các chương trình dự án, tiểu dự án, kế hoạch giảm nghèo, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong quần chúng Nhân dân, đặc biệt là xây dựng ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, tránh tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào cấp trên. Tính đến hết năm 2022, toàn huyện còn 4.203 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 47,71%). Ước đến ngày 31-12-2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 39,34% (giảm 8,4% so với năm 2022). Thu nhập của hộ nghèo ngày càng tăng lên, thu nhập bình quân khu vực nông thôn vượt 1,5 triệu đồng/người/tháng; khu vực thành thị vượt 2 triệu đồng/người/tháng. Năm 2021, toàn huyện có 278 hộ thoát nghèo; 315 hộ thoát cận nghèo;  Năm 2022, toàn huyện có 859 hộ thoát nghèo; 305 hộ thoát cận nghèo. Phấn đấu đến hết năm 2025 toàn huyện có 02 xã (Mường Chanh và Quang Chiểu) thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn…

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi giám sát

Trong những năm qua, huyện đã tích cực thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Trong giai đoạn 2021 – 2023, huyện Mường Lát đã triển khai thực hiện 7 dự án. Trong đó, dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững được thực hiện hiệu quả. Huyện đã hoàn thành việc triển khai 6 lớp/112 lao động; kinh phí thực hiện là 370 triệu đồng. Dự kiến đến tháng 11-2023 huyện sẽ hoàn thành việc triển khai các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, từ nguồn kinh phí được phân bổ năm 2021, huyện đã chỉ đạo UBND xã Nhi Sơn triển khai “Mô hình chăn nuôi lợn sinh sản giống địa phương quy mô hộ gia đình”; với 44 hộ tham gia, hỗ trợ 88 con giống (lợn); kinh phí thực hiện 298 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 99%. Dự án Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình, từ nguồn vốn năm 2022, huyện đã triển khai tham quan, học tập kinh nghiệm về các mô hình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác giảm nghèo với số lượng là 03 lớp, 188 học viên; kinh phí thực hiện 308 triệu đồng…

Đồng chí Hà Văn Ca, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tiến độ giải ngân kinh phí thực hiện các dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững còn chậm; kết quả xóa đói giảm nghèo chưa thật sự bền vững, các hộ nghèo chủ yếu là thuần nông, dân tộc thiểu số, vùng khó khăn; chênh lệch thu nhập giữa các hộ, nhóm hộ, các vùng, các dân tộc vẫn còn cao; tình trạng người nghèo, thậm chí một số cấp ủy, chính quyền địa phương ở cơ sở vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại Nhà nước và cấp trên; tình trạng lao động trong các hộ nghèo chưa qua đào tạo, trình độ học vấn còn thấp; Tập quán sản xuất, sinh hoạt, tiêu dùng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện chưa thực sự thoát khỏi tính tự túc, tự cấp…

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận buổi giám sát

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát khẳng định: Mường Lát là huyện hết sức khó khăn của tỉnh, địa hình phức tạp, bị chia cắt, khí hậu khắc nghiệt, dẫn đến những khó khăn trong việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và ảnh hưởng đến việc thực hiện các Chương trình MTQG giảm nghèo.

Tuy nhiên, bước vào thực hiện các Chương tình MTQG giảm nghèo bền vững, huyện đã nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 29-9-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Song, vấn đề đặt ra cho huyện là phương pháp và cách làm để làm sao mục đích cuối cùng là huyện phát triển nhanh, bền vững. Bởi vậy, trên thực tế, những năm gần đây, huyện Mường Lát đã thay da đổi thịt từ diện mạo, nhất là hạ tầng giao thông, đời sống người dân, kết quả giảm nghèo đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Để đạt được những kết quả đó, bên cạnh việc tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước còn là sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã tích cực, chủ động có những cách làm bài bản, đồng bộ. Tích cực phối hợp lồng ghép công tác giảm nghèo với rất nhiều chương trình, mục tiêu khác. Cùng với đó, huyện cũng đã chủ động phối hợp, nhất là với lực lượng bộ đội biên phòng trong thực hiện công tác giảm nghèo, hướng dẫn cách làm ăn cho bà con Nhân dân.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị: Ban chỉ đạo Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững của huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo một cách bền vững. Thực hiện tốt việc lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nông thôn mới, Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 29-9-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” để hỗ trợ thực hiện cùng chương trình giảm nghèo. UBND huyện cần tham mưu cho Ban chỉ đạo của huyện tích cực phối hợp với các cấp, ngành trong tỉnh, huyện để tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chương trình giảm nghèo. Cần xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện theo từng tuần, tháng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án thành phần thuộc chương trình. Việc nâng cao đời sống, phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người lao động cần phải làm thường xuyên, liên tục. Quan tâm phát triển hạ tầng giao thông để thúc đẩy kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho bà con thuận lợi giao thương hàng hóa, nâng cao trình độ dân trí.

Huyện cần quan tâm phát triển các mô hình giảm nghèo, hỗ trợ sinh kế cho người dân. Các cấp, ngành trong tỉnh cũng cần quan tâm hơn nữa trong việc hỗ trợ huyện Mường Lát vươn lên thoát nghèo.

<

Tin mới nhất

Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hoá thăm, hỗ trợ đoàn viên công đoàn huyện Mường Lát ốm đau, bệnh...(21/11/2023 4:28 CH)

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền...(06/10/2023 11:22 SA)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 9 năm 2023(22/09/2023 4:28 CH)

Đóng điện công trình cấp điện cho bản Sài Khao(29/08/2023 11:59 CH)

Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 11 thành công tốt đẹp.(14/07/2023 4:14 CH)

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Mường Lát lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp(24/05/2023 4:32 CH)

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045(28/03/2023 10:07 SA)

Hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia...(22/03/2023 4:05 CH)

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về xây dựng và phát...(12/12/2022 4:18 CH)

Ký kết thỏa Thuận hợp tác giữa huyện Mường Lát và huyện Viêng Xay, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn...(04/07/2022 3:51 CH)

Cập nhập và công bố cấp độ dịch COVID-19 ngày 27 tháng 6 trên địa bàn huyện Mường Lát(27/06/2022 11:09 SA)

Huyện Mường Lát tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022(16/02/2022 2:32 CH)

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban...(20/12/2021 11:07 SA)

THÔNG BÁO Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng năm 2021 huyện...(04/10/2021 3:58 CH)

Mường Lát: Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện(03/09/2021 8:02 CH)

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm hỏi, tặng quà các...(19/07/2021 11:18 CH)

Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Mường Lát lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp(01/07/2021 10:20 SA)

Các đồng chí lãnh đạo huyện Mường Lát tham gia bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các...(23/05/2021 9:56 SA)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống COVID-19, chuẩn bị...(18/05/2021 9:18 SA)

Ra mắt và tập huấn 2 Mô hình Câu lạc bộ "Gia đình toàn mỹ, mẹ an toàn con khỏe mạnh” và Câu lạc...(03/04/2021 9:46 SA)

Lễ khánh thành nhà mẫu và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại...(22/03/2021 10:57 SA)

Mường Lát: Lễ giao nhận quân năm 2021(27/02/2021 10:12 SA)

Giao lưu gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo 3 huyện Mường Lát - Quan Hóa - Quan Sơn...(11/12/2020 4:14 CH)

Mường Lát kiện toàn nhân sự HĐND – UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021(11/09/2020 3:47 CH)

Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về công tác cán bộ(10/09/2020 3:29 CH)

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mường Lát lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công rực rỡ(13/08/2020 4:43 CH)

Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Mường Lát năm 2020(25/06/2020 3:09 CH)

Đảng bộ xã Pù Nhi tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.(28/05/2020 11:00 SA)

Huyện Mường Lát sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19(07/05/2020 10:49 SA)

Người dân ở huyện Mường Lát hoãn tổ chức đám cưới để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19(13/04/2020 3:31 CH)

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ...(03/04/2020 4:32 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân bản Lốc...(13/11/2019 3:28 CH)

Truy điệu và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho gia đình liệt sỹ Thao Văn Súa(22/08/2019 4:26 CH)

Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Mường Lát năm 2019(15/08/2019 5:00 CH)

Huyện Mường Lát: Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019(27/06/2019 4:02 CH)

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Mường Lát lần thứ III thành công tốt đẹp(12/06/2019 3:27 CH)

Huyện Mường Lát: Sát nhập 2 đơn vị hành chính cấp xã(07/06/2019 7:45 SA)

Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 thăm và làm việc tại huyện Mường Lát(11/03/2019 3:02 CH)

Tưng bừng ngày hội tòng quân năm 2019 tại huyện Mường Lát(20/02/2019 3:32 CH)

Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ...(31/01/2019 9:35 SA)

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả thiên tai và công tác...(28/01/2019 3:22 CH)

Đẩy mạnh hợp tác giữa huyện Mường Lát với các huyện Sốp Bâu và Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào)(26/01/2019 2:55 CH)

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả thiên tai,...(23/01/2019 2:16 CH)

Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Văn Chiến kiểm tra tình hình sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện...(21/01/2019 9:25 SA)

Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu IV thăm, tặng quà và chúc Tết các...(18/01/2019 5:55 CH)

Người dân tự nguyện giao nộp súng tự chế(17/01/2019 8:56 SA)

Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Về các vấn đề xã hội thăm và làm việc tại huyện Mường...(27/12/2018 9:17 SA)

Hội khuyến học tỉnh thăm và tặng quà các trường học tại huyện Quan Hóa và Mường Lát(25/10/2018 2:18 CH)

Công an huyện Mường Lát bắt đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy(24/10/2018 4:11 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Mường Lát(15/10/2018 9:37 SA)

Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm...(30/11/2023 9:08 CH)

Thông báo Tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự xã Quang Chiểu năm 2023(29/11/2023 1:51 CH)

Nâng cao nghiệp vụ trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội cho các thành viên Ban đại diện Hội...(28/11/2023 4:19 CH)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 11 năm 2023(28/11/2023 9:27 SA)

Gặp mặt, biểu dương, tôn vinh già làng, trưởng bản, người uy tín tiêu biểu ở khu dân cư trên địa...(27/11/2023 3:10 CH)

Bí thư Huyện uỷ Hà Văn Ca kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình dự án tại xã Nhi Sơn(25/11/2023 4:44 CH)

Các đồng chí lãnh đạo huyện thăm động viên các thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ Quân sự,...(24/11/2023 10:02 SA)

Bí thư Huyện uỷ Hà Văn Ca kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình dự án tại xã Mường Lý(23/11/2023 9:03 SA)

Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hoá thăm, hỗ trợ đoàn viên công đoàn huyện Mường Lát ốm đau, bệnh...(21/11/2023 4:28 CH)

Kiểm tra tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia tại Tam Chung(17/11/2023 3:57 CH)

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 11 năm 2023(16/11/2023 4:18 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Mường Lát(15/11/2023 4:33 CH)

Ban chỉ đạo thực hiện Kết luận số 50-KL/TU huyện Mường Lát tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng...(15/11/2023 4:16 CH)

Đình chỉ lưu hành, thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng(15/11/2023 11:13 SA)

Hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận,...(13/11/2023 3:54 CH)

Bắt đối tượng người Lào mua bán, vận chuyển trái phép ma túy(12/11/2023 8:05 SA)

Bảo hiểm Agribank chi trả quyền lợi cho khách hàng tại Mường Lát(10/11/2023 3:14 CH)

Ban Dân vận Tỉnh ủy: tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận trong vùng đồng...(09/11/2023 2:17 CH)

Ký kết chương trình phối hợp thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của...(09/11/2023 4:32 CH)

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở liên khu bản Bóng, bản Na Chừa xã Mường Chanh(09/11/2023 3:16 CH)

°