Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
223 người đã bình chọn
3033 người đang online

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mường Lát đánh giá kết quả hoạt động Quý III và triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2023

Đăng ngày 11 - 10 - 2023
100%

Chiều ngày 10-10, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) huyện Mường Lát tổ chức phiên họp Ban đại diện HĐQT nhằm đánh giá kết quả hoạt động Quý III và triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2023. Đồng chí Mai Xuân Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Đại diện HĐQT dự và chủ trì phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp.

Tham gia hội nghị còn có các đồng chí là thành viên HĐQT Ngân hàng CSXH huyện; cán bộ, viên chức, người lao động Ngân hàng CSXH huyện.

Ông Nguyễn Đức Thượng, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện thông qua dự thảo báo cáo sơ kết thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trong tâm 3 tháng cuối năm 2023.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Ngân hàng CSXH huyện đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, các Bộ ngành, Nghị quyết của HĐQT và Ban đại diện HĐQT cấp trên, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm huy động nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần tích cực vào việc thực hiện chương trình mục tiêu về giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định an ninh - chính trị và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Tính đến thời điểm 30/9/2023, tổng nguồn vốn tín dụng đạt 286.301 triệu đồng, tăng 27.726 triệu đồng, tăng 10,7% so với năm 2022. Trong đó, nguồn vốn Trung ương chuyển đạt 191.999 triệu đồng, chiếm 67,1%; nguồn vốn từ Ngân sách cấp tỉnh đạt 8.732 triệu đồng, chiếm 3%; nguồn vốn từ Ngân sách cấp huyện đạt 2.089 triệu đồng, chiếm 0,8% và nguồn vốn huy động từ tiết kiệm dân cư được Ngân sách Trung ương cấp bù lãi suất đạt 83.481 triệu đồng, chiếm 29,2%.

Doanh số cho vay tháng 9 đạt 12.495 triệu đồng (9 tháng đầu năm đạt 78.646 triệu đồng) với 1.491 lượt khách hàng vay vốn. Doanh số thu nợ tháng 9 đạt 5.593 triệu đồng (9 tháng đạt 50.751 triệu đồng). Tính đến ngày 30/9/2023, tổng dự nợ đạt 285.753 triệu đồng, với 5.175 khách hàng còn dư nợ, tăng 27.726 triệu đồng so với đầu năm, tăng trưởng 10,7% so với năm 2022. Tăng trưởng dự nợ tập trung vào 5 chương trình tín dụng là: cho vay hộ nghèo, cho vay hộ cận nghèo, cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm và cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn.

Trong 9 tháng đầu năm, vốn tín dụng chính sách đã góp phần đầu tư vào sản xuất kinh doanh; tạo việc làm cho hàng nghìn lao động (trong đó có 20 lao động đi xuất khẩu ở nước ngoài); xây dựng được 144 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường tại nông thôn và giải quyết cho 69 lao động được vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ quý IV/2023, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Mường Lát chỉ đạo Ngân hàng CSXH và các thành viên Ban đại diện HĐQT tiếp tục tham mưu, triển khai có hiệu quả Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư (khoá XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Trọng tâm là tham mưu chó HĐND-UBND huyện cân đối, đưa vào Nghị quyết HĐND huyện số tiền 400 triệu đồng từ nguồn Ngân sách địa phương uỷ thác qua Ngân hàng CSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2024. Tranh thủ nguồn vốn từ cấp trên nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác; đồng thời tập trung triển khai giải ngân kịp thời ngay sau khi có vốn; có giải pháp phù hợp nhằm giữ vững ổn định và không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng, tạo tiền đề cho việc triển khai các nguồn vốn tín dụng trong thời gian tới được thuận lợi và không bị gián đoạn.

Cũng trong Quý IV, Ngân hàng CSXH huyện đề ra các mục tiêu hoạt động cụ thể như: Tập trung đôn đốc thu nợ đến hạn; giải ngân 100% chỉ tiêu được thông báo năm 2023, phấn đấu tăng trưởng dự nợ năm 2023 đạt trên 11% so với năm 2022; nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng, phấn đấu giảm nợ quá hạn dưới 0,7% tổng dự nợ…

Đại biểu thảo luận tại phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung vào bàn các giải pháp tăng trưởng tín dụng chính sách; đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay; làm rõ những tồn tại, hạn chế liên quan đến công tác ủy thác cho vay đối với các tổ chức hội; đưa ra các giải pháp khắc phục xử lý nợ rủi ro… phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Mai Xuân Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện phát biểu kết luận phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp đồng chí Mai Xuân Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện ghi nhận những kết quả đã đạt được trong quý III, cũng như 9 tháng đầu năm 2023; đồng thời, đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Ngân hàng CSXH huyện; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và cấp uỷ, chính quyền các xã, thị trấn trong 9 tháng đầu năm 2023.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2023, đồng chí Mai Xuân Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đề nghị: Ban Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội: Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các quy định của Nhà nước, Chính phủ và Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam trong việc huy động và cho vay vốn, việc lập hồ sơ cho vay, thủ tục cho vay phải bám sát các quy định hiện hành; thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát; thường xuyên tổ chức tập huấn công tác tín dụng cho các tổ tiết kiệm vay vốn để thực hiện tốt hơn công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Đối với các đồng chí thành viên thành viên HĐQT là Chủ tịch ủy UBND các xã, thị trấn và trưởng các tổ chức hội, đoàn thể, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Mai Xuân Giang đề nghị: Thường xuyên kiểm tra các bản, khu phố, các tổ tiết kiệm và vay vốn về quy trình xét duyệt cho vay vốn, giám sát sử dụng nguồn vốn vay đảm bảo thực hiện đúng mục đích; tuyên truyền, phổ biến về các chính sách ưu đãi để người dân mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển kinh tế.

<

Tin mới nhất

UBND huyện quán triệt, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an...(19/02/2024 8:36 SA)

Huyện Mường Lát, xuống đồng gieo cấy lúa đầu năm(19/02/2024 7:43 SA)

Lãnh đạo 2 huyện Quan Sơn, Quan Hóa thăm, chúc Tết Đảng bộ huyện Mường Lát(05/02/2024 10:29 SA)

Đoàn công tác 2 huyện Sốp Bâu, Viêng Xay và Thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, Nước CHDCND Lào thăm...(05/02/2024 9:23 SA)

Trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân liệt sĩ Vi Văn Luân (02/02/2024 8:52 SA)

Hội khuyến học huyện: Tổng kết công tác hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024(02/02/2024 8:20 SA)

Phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2024(01/02/2024 4:56 CH)

Huyện Thiệu Hoá thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi(25/01/2024 4:26 CH)

Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; Kế hoạch sản...(18/01/2024 3:42 CH)

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Lát tổng kết hoạt động năm...(17/01/2024 9:58 SA)

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thôn, bản và cộng đồng thực hiện Chương trình Mục...(11/01/2024 3:06 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng...(05/01/2024 3:32 CH)

39 cá nhân người có uy tín được biểu dương khen thưởng trong vùng đồng bào dân tộc Mông năm 2023...(27/12/2023 3:09 CH)

Hội Cựu Chiến binh huyện tổng kết công tác Hội năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng...(27/12/2023 3:04 CH)

Hội Chữ Thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình Tết Nhân ái – Xuân Giáp Thìn năm 2024(25/12/2023 8:36 SA)

Gặp mặt các vị chức sắc tôn giáo nhân dịp Lễ Giáng Sinh năm 2023(22/12/2023 9:11 SA)

Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân huyện Mường Lát gửi đến kỳ họp thứ 14, HĐND...(21/12/2023 11:01 SA)

Hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024(12/12/2023 4:16 CH)

Hỗ trợ gạo cho công tác bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát(07/12/2023 3:06 CH)

Hội Cựu chiến binh huyện Mường Lát toạ đàm kỷ niệm 34 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt...(06/12/2023 4:00 CH)

Mường Lát có tân Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin(06/12/2023 2:51 CH)

Găp mặt, biểu dương, khen thưởng các già làng, trưởng bản, trưởng họ tộc, người có uy tín trên...(06/12/2023 10:24 SA)

Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm...(30/11/2023 9:08 CH)

Nâng cao nghiệp vụ trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội cho các thành viên Ban đại diện Hội...(28/11/2023 4:19 CH)

Tiếp tục thực hiện cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống...(28/11/2023 2:32 CH)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 11 năm 2023(28/11/2023 9:27 SA)

Ra mắt tổ truyền thông cộng đồng tại các bản thuộc xã Trung Lý(25/11/2023 8:11 SA)

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 11 năm 2023(16/11/2023 4:18 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Mường Lát(15/11/2023 4:33 CH)

Ban chỉ đạo thực hiện Kết luận số 50-KL/TU huyện Mường Lát tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng...(15/11/2023 4:16 CH)

Hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận,...(13/11/2023 3:54 CH)

Trao tặng áo phao cứu sinh cho các hộ dân sử dụng thuyền gia dụng tại huyện Mường Lát(13/11/2023 8:15 SA)

Ban Dân vận Tỉnh ủy: tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận trong vùng đồng...(09/11/2023 2:17 CH)

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở liên khu bản Bóng, bản Na Chừa xã Mường Chanh(09/11/2023 3:16 CH)

Đoàn công tác huyện Thọ Xuân làm việc với xã Mường Lý(09/11/2023 3:09 CH)

Hội nghị giao ban việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu...(06/11/2023 4:23 CH)

Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Tam Chung(04/11/2023 10:45 SA)

Ra quân Chương trình tình nguyện mùa Đông làm đường liên thôn bản năm 2023(03/11/2023 11:02 SA)

Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025(03/11/2023 10:05 SA)

Mường Lát: Tổ chức hội thi tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống...(02/11/2023 3:04 CH)

Hội nghị lần thứ 27 BCH Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025(01/11/2023 10:28 SA)

UBND Mường Lát chỉ đạo tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động(01/11/2023 3:47 CH)

Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 – 2025, tầm...(01/11/2023 9:37 SA)

Hội Cựu chiến binh Thị trấn Mường Lát: Ra mắt Câu lạc bộ “Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế” (31/10/2023 9:08 SA)

Thông báo: Tìm chủ sở hữu số lâm sản không có chủ đang bị tạm giữ tại Hạt Kiểm lâm huyện Mường Lát(27/10/2023 9:16 SA)

Hội nghị triển khai thực hiện Dự án 6, Tiểu dự án 1, giảm nghèo về thông tin năm 2023(27/10/2023 9:17 SA)

Hạt Kiểm lâm huyện Mường Lát tạm giữ 159 Kilogam gỗ Sa Mu và phương tiện có liên quan(18/10/2023 9:09 SA)

Chỉ đạo đẩy nhanh công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2023 trên địa...(17/10/2023 8:16 SA)

Truyền thông xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới(16/10/2023 4:29 CH)

Hội nghị tập huấn thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023(12/10/2023 7:33 SA)

°