Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
196 người đã bình chọn
79 người đang online

Uỷ Ban MTTQ Việt Nam huyện Mường Lát tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2022

Đăng ngày 31 - 12 - 2022
100%

Sáng ngày 30/12, Uỷ Ban MTTQ Việt Nam huyện Mường Lát tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Mặt trận năm 2022, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Hà Văn Ca - Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đại diện các Ban xây dựng Đảng; Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành cấp huyện, các tổ chức thành viên; các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện khoá VI; Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 8 xã , thị trấn cùng dự. Đồng chí Lò Văn Đồng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân Vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2022, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong huyện đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu tổ chức thực hiện có hiểu quả các cuộc vận động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy triển khai, thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo, nâng cao đời sống cho nhân dân, tích cực xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, tham gia giải quyết tình hình mâu thuẫn xảy ra trong nhân dân. Tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo thực hiện tốt tháng hành động ngày vì người nghèo, vận động cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các cơ quan doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đóng góp ủng hộ Quỹ vì người nghèo. Hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, thăm hỏi tặng quà cho các hộ nghèo. Trong năm 2022, Ban Vận động “Quỹ vì người nghèo” huyện đã huy động được hơn 200 triệu đồng, cùng với số tiền năm 2021 chuyển sang và số tiền của tỉnh hỗ trợ đã hỗ trợ làm 09 nhà đại đoàn kết, trị giá mỗi nhà hỗ trợ từ 30-50 triệu đồng. Thường xuyên coi trọng công tác tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, có 88/88 khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 (đạt tỷ lệ 100%). Thông qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 đã góp phần củng cố, tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; kịp thời đánh giá kết quả tự quản; biểu dương các cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu; động viên, khích lệ Nhân dân khôi phục và phát triển sản xuất; chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh; tiếp tục phát huy vai trò của cộng đồng trong việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, nhất là việc xây dựng nhiều loại hình mô hình điển hình ở khu dân cư.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp huyện Mường Lát thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo”. Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh; củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận từ huyện đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu những tồn tại, hạn chế trong công tác mặt trận thời gian qua để làm rõ nguyên nhân và tìm giải pháp. Đồng thời các đại biểu cũng nhất trí cao với nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 là tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; phát huy tinh thần, sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội; nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ từ huyện đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Hà Văn Ca - Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Hà Văn Ca - Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao những kết quả đạt được của Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Mường Lát đặc biệt là các phong trào, cuộc vận động, chương trình hành động của Mặt trận các cấp gắn với thực tế của địa phương. Trong thời gian tới cần chú trọng một số nội dung nhằm thực hiện tốt các chương trình, nội dung công tác trọng tâm đó là Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phát huy vai trò phối hợp và thống nhất hành động giữa Mặt trận với các tổ chức thành viên và các chính quyền các cấp; chủ động, sáng tạo, xây dựng các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, sâu rộng, hiệu quả, hướng về cơ sở, lấy địa bàn khu dân cư làm trung tâm trong các chương trình, hoạt động, phong trào; tiếp tục tập động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội; cùng cấp ủy, chính quyền hỗ trợ, xây dựng nhà Đại đoàn kết, giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, cơ bản giải quyết nhu cầu bức xúc về nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện; Tiếp tục đẩy mạnh phát huy dân chủ, thực hiện hiệu quả thực hành dân chủ trực tiếp ở cơ sở nhằm phát huy được vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của Nhân dân tham gia bàn bạc những công việc của địa phương, đất nước; góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật, hương ước, quy ước, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cơ sở; tập trung công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiện toàn tổ chức, định hướng hoạt động, phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân. Luôn đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến của Nhân dân. Chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thường xuyên kiện toàn, đẩy mạnh củng cố tổ chức bộ máy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Rà soát, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029;  Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Mặt trận các cấp, nhất là công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình các tầng lớp Nhân dân đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Khen thưởng 26 tập thể và 24 cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện công tác Mặt trận năm 2022

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ huyện Mường Lát đã tặng giấy khen cho 26 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2022.

<

Tin mới nhất

Mường Lát tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão năm 2023(30/01/2023 8:24 SA)

Chủ động ứng phó rét đậm, rét hại trong dịp tết Nguyên đán(19/01/2023 8:38 SA)

Cập nhập và công bố cấp độ dịch COVID-19 ngày 03 tháng 1 năm 2023 trên địa bàn huyện Mường Lát(03/01/2023 11:27 SA)

Uỷ Ban MTTQ Việt Nam huyện Mường Lát tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2022(31/12/2022 3:36 CH)

Đồn Biên phòng Tam Chung bàn giao nhà tình thương “Mái ấm biên cương”(29/12/2022 8:58 SA)

Hội nghị tập huấn truyền thông về giảm nghèo thông tin(28/12/2022 10:50 SA)

Chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại(28/12/2022 9:51 SA)

Cập nhập và công bố cấp độ dịch COVID-19 ngày 27 tháng 12 trên địa bàn huyện Mường Lát(27/12/2022 9:20 SA)

Đại hội Công đoàn Trường PT Dân tộc Nội trú THCS huyện Mường Lát thành công tốt đẹp(26/12/2022 11:03 SA)

Hỗ trợ cho công tác bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát(23/12/2022 4:02 CH)

Huyện đoàn Mường Lát tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn, triển khai phương hướng nhiệm vụ...(23/12/2022 3:19 CH)

UBMTTQVN huyện Mường Lát tổ chức gặp mặt các vị chức sắc tôn giáo nhân dịp Lễ giáng sinh năm 2022(22/12/2022 10:43 SA)

Ra mắt và tập huấn cho thành viên Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi"(21/12/2022 3:31 CH)

Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá tổ chức Hội nghị truyền thông, ra mắt và tập huấn mô hình “Địa chỉ tin...(20/12/2022 5:09 CH)

Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho các thành viên tham gia mô hình “Địa chỉ tin cậy” và mô hình “Tổ...(20/12/2022 5:02 CH)

Hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức cho đồng bào các thôn, bản đặc biệt khó khăn huyện Mường...(15/12/2022 3:30 CH)

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp xã năm 2022(15/12/2022 3:15 CH)

Chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, băng giá, sương muối.(14/12/2022 3:36 CH)

Khai mạc lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026(14/12/2022 3:17 CH)

Chỉ đạo phòng chống rét trong nuôi trồng thủy sản(13/12/2022 3:47 CH)