Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
205 người đã bình chọn
266 người đang online

Uỷ Ban MTTQ Việt Nam huyện Mường Lát tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2022

Đăng ngày 31 - 12 - 2022
100%

Sáng ngày 30/12, Uỷ Ban MTTQ Việt Nam huyện Mường Lát tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Mặt trận năm 2022, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Hà Văn Ca - Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đại diện các Ban xây dựng Đảng; Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành cấp huyện, các tổ chức thành viên; các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện khoá VI; Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 8 xã , thị trấn cùng dự. Đồng chí Lò Văn Đồng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân Vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2022, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong huyện đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu tổ chức thực hiện có hiểu quả các cuộc vận động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy triển khai, thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo, nâng cao đời sống cho nhân dân, tích cực xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, tham gia giải quyết tình hình mâu thuẫn xảy ra trong nhân dân. Tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo thực hiện tốt tháng hành động ngày vì người nghèo, vận động cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các cơ quan doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đóng góp ủng hộ Quỹ vì người nghèo. Hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, thăm hỏi tặng quà cho các hộ nghèo. Trong năm 2022, Ban Vận động “Quỹ vì người nghèo” huyện đã huy động được hơn 200 triệu đồng, cùng với số tiền năm 2021 chuyển sang và số tiền của tỉnh hỗ trợ đã hỗ trợ làm 09 nhà đại đoàn kết, trị giá mỗi nhà hỗ trợ từ 30-50 triệu đồng. Thường xuyên coi trọng công tác tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, có 88/88 khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 (đạt tỷ lệ 100%). Thông qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 đã góp phần củng cố, tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; kịp thời đánh giá kết quả tự quản; biểu dương các cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu; động viên, khích lệ Nhân dân khôi phục và phát triển sản xuất; chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh; tiếp tục phát huy vai trò của cộng đồng trong việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, nhất là việc xây dựng nhiều loại hình mô hình điển hình ở khu dân cư.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp huyện Mường Lát thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo”. Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh; củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận từ huyện đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu những tồn tại, hạn chế trong công tác mặt trận thời gian qua để làm rõ nguyên nhân và tìm giải pháp. Đồng thời các đại biểu cũng nhất trí cao với nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 là tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; phát huy tinh thần, sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội; nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ từ huyện đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Hà Văn Ca - Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Hà Văn Ca - Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao những kết quả đạt được của Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Mường Lát đặc biệt là các phong trào, cuộc vận động, chương trình hành động của Mặt trận các cấp gắn với thực tế của địa phương. Trong thời gian tới cần chú trọng một số nội dung nhằm thực hiện tốt các chương trình, nội dung công tác trọng tâm đó là Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phát huy vai trò phối hợp và thống nhất hành động giữa Mặt trận với các tổ chức thành viên và các chính quyền các cấp; chủ động, sáng tạo, xây dựng các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, sâu rộng, hiệu quả, hướng về cơ sở, lấy địa bàn khu dân cư làm trung tâm trong các chương trình, hoạt động, phong trào; tiếp tục tập động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội; cùng cấp ủy, chính quyền hỗ trợ, xây dựng nhà Đại đoàn kết, giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, cơ bản giải quyết nhu cầu bức xúc về nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện; Tiếp tục đẩy mạnh phát huy dân chủ, thực hiện hiệu quả thực hành dân chủ trực tiếp ở cơ sở nhằm phát huy được vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của Nhân dân tham gia bàn bạc những công việc của địa phương, đất nước; góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật, hương ước, quy ước, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cơ sở; tập trung công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiện toàn tổ chức, định hướng hoạt động, phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân. Luôn đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến của Nhân dân. Chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thường xuyên kiện toàn, đẩy mạnh củng cố tổ chức bộ máy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Rà soát, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029;  Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Mặt trận các cấp, nhất là công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình các tầng lớp Nhân dân đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Khen thưởng 26 tập thể và 24 cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện công tác Mặt trận năm 2022

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ huyện Mường Lát đã tặng giấy khen cho 26 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2022.

<

Tin mới nhất

Hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các...(02/06/2023 3:51 CH)

Đảng uỷ xã Tam Chung tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ...(01/06/2023 11:09 SA)

Đoàn Kinh tế quốc phòng 5 giúp dân thu hoạch lúa(31/05/2023 4:04 CH)

Đại hội Công đoàn huyện Mường Lát lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028(31/05/2023 10:59 SA)

Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022; triển khai phương hướng,...(26/05/2023 9:46 SA)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 5 năm 2023(23/05/2023 4:17 CH)

Hội nghị tập huấn triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO...(23/05/2023 4:12 CH)

Hơn 100 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia đối thoại với người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền(23/05/2023 3:58 CH)

Toạ đàm kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5 1973 – 21/5/2023)(19/05/2023 3:22 CH)

Hội nghị tập huấn hướng dẫn giám sát và đánh giá về bình đẳng giới cho cán bộ xã, thôn bản vùng...(16/05/2023 3:53 CH)

Hội nghị tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào dân tộc...(16/05/2023 3:37 CH)

Mường Lát: lốc xoáy kèm mưa dông gây thiệt hại về tài sản(08/05/2023 8:18 SA)

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản công (xe ô tô)(08/05/2023 9:35 SA)

Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026(27/04/2023 5:04 CH)

Tuyên dương tấm gương tiêu biểu trong vụ cứu sống nữ sinh bị đuối nước ở huyện Mường Lát(24/04/2023 4:57 CH)

Khai giảng lớp xoá mù chữ, xoá tái mù chữ cho chị em phụ nữ và Nhân dân bản Khằm 2, xã Trung Lý(21/04/2023 10:35 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023(21/04/2023 10:37 SA)

Tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc(19/04/2023 4:23 CH)

Hỗ trợ gà giống, hạt giống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Mường Lát(13/04/2023 3:41 CH)

Hội nghị giao ban quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023. (27/03/2023 3:54 CH)