Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Mường Lát

Huyện Mường Lát tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP

Đăng ngày 27 - 07 - 2022
100%

Chiều ngày 26/7/2022, UBND huyện Mường Lát tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Cầm Bá Xuân – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Thanh Hóa; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Cùng dự có đồng chí Mai Xuân Giang – Huyện Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; các xã, thị trấn và đại diện các trưởng bản, Tổ tiết kiệm và vay vốn, các hộ vay tiêu biểu.

Qua 20 năm (2002-2022) triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Mường Lát đã góp phần tích cực cùng địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và xây dựng nông thôn mới. So với ngày đầu thực hiện, đến nay chương trình tín dụng đã tăng từ 01 lên 15 chương trình tạo điều kiện cho hàng chục ngàn lượt đối tượng được vay vốn đầu tư sản xuất, chăn nuôi, buôn bán, nuôi con ăn học, nâng cao mức thu nhập, ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo bền vững. Đến ngày 30/6/2022, trên địa bàn huyện có 124 Tổ TK&VV đang hoạt động hiệu quả được trải khắp trên địa bàn 88 bản, khu phố; thuộc quản lý của 04 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác với tổng số 4.996 thành viên, trung bình 1 tổ có 40 thành viên. NHCSXH Mường Lát thường xuyên phối hợp với UBND các xã, thị trấn, tổ chức hội nhận ủy thác thực hiện phương án củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng Tổ. Kịp thời thay thế các tổ trung bình, yếu kém, hoạt động không hiệu quả; quan tâm tới công tác tập huấn nghiệp vụ cho Ban quản lý Tổ.

 Đồng chí Mai Xuân Giang – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện,Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện khai mạc Hội nghị

20 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện không ngừng nâng lên đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Đến ngày 30-6 tổng dư nợ cho vay trên địa bàn huyện đạt 257.914 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 34%; Dư nợ bình quân đạt 49 triệu đồng/ khách hàng. Trong đó, tín dụng phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh tạo sinh kế và việc làm, bao gồm cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn, cho vay giải quyết việc làm... với dư nợ đạt 233.468 triệu đồng, chiếm 90,5% tổng dư nợ. Tín dụng phục vụ đời sống, sinh hoạt bao gồm cho vay học sinh, sinh viên, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, cho vay nhà ở xã hội... với dư nợ đạt 24.446 triệu đồng, chiếm 9,5% tổng dư nợ. Đặc biệt, từ khi thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, huyện Mường Lát đã quan tâm dành một phần ngân sách ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để thực hiện cho vay các đối tượng chính sách của địa phương. Nguồn vốn ngân sách của địa phương hiện nay đạt 1.658 triệu đồng.

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp cho 27.757 lượt khách hàng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Trong đó, hỗ trợ hơn 23 nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo phát triển kinh tế; 211 học sinh, sinh viên được vay vốn để học tập; 1.307 hộ nghèo được xây mới nhà ở; 2.004 công trình nước sạch và vệ sinh được xây mới, sửa chữa và cải tạo.

          Đồng chí Cầm Bá Xuân – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Cầm Bá Xuân – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Thanh Hóa; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Nguồn vốn tín dụng chính sách là một lực đẩy vô cùng quan trọng, cùng với các nguồn vốn khác góp phần giúp huyện Mường Lát thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo chương trình an sinh xã hội. Các đồng chí đánh giá cao những nỗ lực của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội, các xã, thị trấn, các Tổ TK&VV và sự tham gia của Nhân dân trên địa bàn đã phát huy hiệu quả tín dụng chính sách xã hội thời gian qua. Đồng thời yêu cầu cả hệ thống chính trị trong huyện tiếp tục vào cuộc thực hiện có hiệu quả hơn nữa đối với tín dụng chính sách; quản lý tốt dư nợ và xử lý nợ quá hạn; thường xuyên củng cố và kiện toàn Tổ TK&VV đảm bảo mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện. Trong đó, đặc biệt tập trung nguồn lực, nhất là nguồn vốn ngân sách huyện ủy thác qua NHCSXH để tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn huyện Mường Lát.

                        Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Cấp ủy, chính quyền các cấp phải nhận thức sâu sắc và xác định rõ vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu về giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định Chính trị và phát triển Kinh tế của địa phương. Đặc biệt quan tâm gắn triển khai tín dụng chính sách với các chương trình, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội, chất lượng hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và vay vốn và của các Điểm giao dịch tại xã, thị trấn để chuyển tải kịp thời, có hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội.

Chú trọng đẩy mạnh, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động và mọi tầng lớp Nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với sự phát triển kinh tế -xã hội của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục quan tâm và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những tiêu cực trong tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời nắm bắt nhu cầu, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân và cơ sở để đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền bổ sung, chỉnh sửa về cơ chế chính sách cho phù hợp với thực tế…, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI và các Chương trình, mục tiêu, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhân dịp này Ngân hàng CSXH tỉnh Thanh Hóa tuyên dương, khen thưởng 2 tập thể và 4 cá nhân; UBND huyện Mường Lát tặng giấy khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có những đóng góp tiêu biểu trong 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ.

<

Tin mới nhất

Cập nhập và công bố cấp độ dịch COVID-19 ngày 26 tháng 9 trên địa bàn huyện Mường Lát(26/09/2022 2:44 CH)

Hội nghị triển khai các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn huyện(22/09/2022 3:48 CH)

Huyện Mường Lát tham gia Hội chợ thương mại Miền Tây Thanh Hóa.(22/09/2022 8:18 SA)

Đại hội Hội làm vường và Trang trại huyện Mường lát, khoá III(21/09/2022 3:42 CH)

Nâng cao nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở và các quy định của pháp luật Hộ tịch năm 2022(13/09/2022 3:42 CH)

Gần 13 nghìn học sinh trên địa bàn huyện Mường Lát phấn khởi bước vào năm học mới(05/09/2022 2:42 CH)

Tổng kết năm học 2021 - 2022; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2022 – 2023(30/08/2022 4:27 CH)

Cập nhập và công bố cấp độ dịch COVID-19 ngày 29 tháng 8 trên địa bàn huyện Mường Lát(29/08/2022 7:36 CH)

Cập nhập và công bố cấp độ dịch COVID-19 ngày 22 tháng 8 trên địa bàn huyện Mường Lát(22/08/2022 8:02 SA)

Cập nhập và công bố cấp độ dịch COVID-19 ngày 15 tháng 8 trên địa bàn huyện Mường Lát(15/08/2022 7:58 SA)

Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng...(05/08/2022 9:09 SA)

Tăng cường quy chế phối hợp giữa Hạt trưởng với chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong quản lý, chỉ...(04/08/2022 4:14 CH)

Hội nghị tập huấn mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” trên địa bàn xã Trung Lý...(29/07/2022 9:28 SA)

Hội nghị tập huấn ứng dụng phần mềm chữ ký số chuyên dung trong hoạt động của cơ quan Huyện ủy,...(27/07/2022 4:58 CH)

Huyện Mường Lát tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP(27/07/2022 4:06 CH)

Cập nhập và công bố cấp độ dịch COVID-19 ngày 25 tháng 7 trên địa bàn huyện Mường Lát(25/07/2022 4:20 CH)

Cập nhập và công bố cấp độ dịch COVID-19 ngày 18 tháng 7 trên địa bàn huyện Mường Lát(18/07/2022 3:40 CH)

Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết(12/07/2022 4:19 CH)

Ban CHQS huyện Mường Lát hưởng ứng tổ chức chương trình nhắn tin “Tri ân Liệt sỹ - 2022”(11/07/2022 8:07 CH)

Cập nhập và công bố cấp độ dịch COVID-19 ngày 11 tháng 7 trên địa bàn huyện Mường Lát(11/07/2022 6:05 CH)