Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
212 người đã bình chọn
2806 người đang online

Huyện Mường Lát tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP

Đăng ngày 27 - 07 - 2022
100%

Chiều ngày 26/7/2022, UBND huyện Mường Lát tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Cầm Bá Xuân – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Thanh Hóa; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Cùng dự có đồng chí Mai Xuân Giang – Huyện Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; các xã, thị trấn và đại diện các trưởng bản, Tổ tiết kiệm và vay vốn, các hộ vay tiêu biểu.

Qua 20 năm (2002-2022) triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Mường Lát đã góp phần tích cực cùng địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và xây dựng nông thôn mới. So với ngày đầu thực hiện, đến nay chương trình tín dụng đã tăng từ 01 lên 15 chương trình tạo điều kiện cho hàng chục ngàn lượt đối tượng được vay vốn đầu tư sản xuất, chăn nuôi, buôn bán, nuôi con ăn học, nâng cao mức thu nhập, ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo bền vững. Đến ngày 30/6/2022, trên địa bàn huyện có 124 Tổ TK&VV đang hoạt động hiệu quả được trải khắp trên địa bàn 88 bản, khu phố; thuộc quản lý của 04 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác với tổng số 4.996 thành viên, trung bình 1 tổ có 40 thành viên. NHCSXH Mường Lát thường xuyên phối hợp với UBND các xã, thị trấn, tổ chức hội nhận ủy thác thực hiện phương án củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng Tổ. Kịp thời thay thế các tổ trung bình, yếu kém, hoạt động không hiệu quả; quan tâm tới công tác tập huấn nghiệp vụ cho Ban quản lý Tổ.

 Đồng chí Mai Xuân Giang – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện,Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện khai mạc Hội nghị

20 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện không ngừng nâng lên đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Đến ngày 30-6 tổng dư nợ cho vay trên địa bàn huyện đạt 257.914 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 34%; Dư nợ bình quân đạt 49 triệu đồng/ khách hàng. Trong đó, tín dụng phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh tạo sinh kế và việc làm, bao gồm cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn, cho vay giải quyết việc làm... với dư nợ đạt 233.468 triệu đồng, chiếm 90,5% tổng dư nợ. Tín dụng phục vụ đời sống, sinh hoạt bao gồm cho vay học sinh, sinh viên, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, cho vay nhà ở xã hội... với dư nợ đạt 24.446 triệu đồng, chiếm 9,5% tổng dư nợ. Đặc biệt, từ khi thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, huyện Mường Lát đã quan tâm dành một phần ngân sách ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để thực hiện cho vay các đối tượng chính sách của địa phương. Nguồn vốn ngân sách của địa phương hiện nay đạt 1.658 triệu đồng.

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp cho 27.757 lượt khách hàng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Trong đó, hỗ trợ hơn 23 nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo phát triển kinh tế; 211 học sinh, sinh viên được vay vốn để học tập; 1.307 hộ nghèo được xây mới nhà ở; 2.004 công trình nước sạch và vệ sinh được xây mới, sửa chữa và cải tạo.

          Đồng chí Cầm Bá Xuân – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Cầm Bá Xuân – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Thanh Hóa; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Nguồn vốn tín dụng chính sách là một lực đẩy vô cùng quan trọng, cùng với các nguồn vốn khác góp phần giúp huyện Mường Lát thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo chương trình an sinh xã hội. Các đồng chí đánh giá cao những nỗ lực của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội, các xã, thị trấn, các Tổ TK&VV và sự tham gia của Nhân dân trên địa bàn đã phát huy hiệu quả tín dụng chính sách xã hội thời gian qua. Đồng thời yêu cầu cả hệ thống chính trị trong huyện tiếp tục vào cuộc thực hiện có hiệu quả hơn nữa đối với tín dụng chính sách; quản lý tốt dư nợ và xử lý nợ quá hạn; thường xuyên củng cố và kiện toàn Tổ TK&VV đảm bảo mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện. Trong đó, đặc biệt tập trung nguồn lực, nhất là nguồn vốn ngân sách huyện ủy thác qua NHCSXH để tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn huyện Mường Lát.

                        Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Cấp ủy, chính quyền các cấp phải nhận thức sâu sắc và xác định rõ vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu về giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định Chính trị và phát triển Kinh tế của địa phương. Đặc biệt quan tâm gắn triển khai tín dụng chính sách với các chương trình, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội, chất lượng hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và vay vốn và của các Điểm giao dịch tại xã, thị trấn để chuyển tải kịp thời, có hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội.

Chú trọng đẩy mạnh, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động và mọi tầng lớp Nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với sự phát triển kinh tế -xã hội của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục quan tâm và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những tiêu cực trong tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời nắm bắt nhu cầu, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân và cơ sở để đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền bổ sung, chỉnh sửa về cơ chế chính sách cho phù hợp với thực tế…, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI và các Chương trình, mục tiêu, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhân dịp này Ngân hàng CSXH tỉnh Thanh Hóa tuyên dương, khen thưởng 2 tập thể và 4 cá nhân; UBND huyện Mường Lát tặng giấy khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có những đóng góp tiêu biểu trong 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ.

<

Tin mới nhất

Học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định...(14/09/2023 10:50 SA)

Thị trấn Mường Lát: diễn tập phương án chữa cháy tại Tổ liên gia PCCC(12/09/2023 9:23 SA)

Phát động tháng cao điểm phòng, chống ma tuý - HIV/AIDS; phòng chống tội phạm đợt 1 năm học 2023...(12/09/2023 9:16 SA)

Tập huấn hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã (10/09/2023 9:24 SA)

Phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2023(08/09/2023 9:37 SA)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra một số công trình trọng điểm phòng, chống thiên tai...(06/09/2023 2:12 CH)

Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp giữa lãnh đạo huyện Mường Lát với lãnh đạo Đảng ủy, chỉ huy...(05/09/2023 9:31 SA)

Tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023(05/09/2023 10:35 SA)

Đồng chí Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự lễ khai giảng năm học mới tại...(05/09/2023 10:15 SA)

Chủ động ứng phó với mưa diện rộng và mưa lớn cục bộ(23/08/2023 4:48 CH)

Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và đảm bảo an...(21/08/2023 3:12 CH)

Triển khai mô hình trồng sắn năng suất cao tại huyện biên giới Mường Lát(21/08/2023 2:46 CH)

Tập trung phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông và lũ quét(18/08/2023 2:59 CH)

Chấn chỉnh công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện(18/08/2023 7:49 SA)

Hội nghị đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025(17/08/2023 8:25 SA)

Tổng kết phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giai đoạn 2021-2023(11/08/2023 8:46 SA)

Khởi công xây dựng bếp ăn bán trú trường Tiểu học Pù Nhi(08/08/2023 3:52 CH)

Đồng chí Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện kiểm tra công tác phòng, chống lụt...(07/08/2023 3:51 CH)

Chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất(04/08/2023 10:49 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã...(02/08/2023 11:18 SA)

Tập huấn nghiệp vụ về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023(02/08/2023 11:15 SA)

Chủ động ứng phó với các sự cố thiên tai trên địa bàn(02/08/2023 9:09 SA)

Ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại xã Nhi Sơn năm 2023(31/07/2023 9:30 SA)

Sôi nổi các hoạt động tình nguyện hè năm 2023 trên địa bàn huyện Mường Lát (31/07/2023 9:26 SA)

Ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại thị trấn Mường Lát năm 2023(22/07/2023 9:40 SA)

Tăng cường tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng cấp cứu đuối nước(21/07/2023 10:11 SA)

Tuyên truyền, xử lý “xử phạt nguội” đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn...(20/07/2023 8:40 SA)

Chủ động đảm bảo thông tin liên lạc ứng phó với bão số 1 năm 2023.(19/07/2023 8:27 SA)

Khánh thành, bàn giao 03 ngôi nhà tình nghĩa của Bộ Quốc phòng cho các gia đình hộ nghèo(19/07/2023 3:46 CH)

Tập huấn cho cán bộ triển khai chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS(18/07/2023 7:56 SA)

Chủ động triển khai công tác phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân...(17/07/2023 3:42 CH)

Chủ động ứng phó với bão số 01 năm 2023(16/07/2023 10:25 SA)

Hội Cựu chiến binh huyện tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ chủ chốt Hội cơ sở, nhiệm kỳ...(13/07/2023 10:37 SA)

Hội Cựu chiến binh huyện tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị(12/07/2023 10:31 SA)

UBND huyện tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu...(05/07/2023 2:41 CH)

Sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. (04/07/2023 9:23 SA)

Huyện ủy Mường Lát sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị...(03/07/2023 4:54 CH)

Nâng cao nghiệp vụ tín dụng chính sách cho các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp huyện,...(29/06/2023 2:36 CH)

XÃ MƯỜNG LÝ; DIỄN TẬP CHIẾN ĐẤU XÃ TRONG KHU VỰC PHÒNG THỦ NĂM 2023.(29/06/2023 10:43 SA)

Huyện đoàn Mường Lát sơ kết công tác đoàn – hội và phong trào thanh thiếu niên 6 tháng đầu năm;...(27/06/2023 5:18 CH)

Ban Thường vụ Huyện ủy họp phiên thường kỳ tháng 6 năm 2023(27/06/2023 2:42 CH)

Khai giảng các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2023(22/06/2023 4:23 CH)

Bàn giao 100 ngôi nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo huyện Mường Lát(22/06/2023 9:29 SA)

Triển khai công tác đảm bảo an toàn hành lang lưới điện trên địa bàn huyện Mường Lát năm 2023(15/06/2023 4:25 CH)

Cử tri huyện Mường Lát kiến nghị đầu tư xây dựng các công trình phục vụ dân sinh(13/06/2023 4:43 CH)

Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023(12/06/2023 11:08 SA)

Hội nghị kiểm tra kết quả chuẩn bị công tác phòng, chống thiên tai năm 2023(07/06/2023 3:32 CH)

Hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các...(02/06/2023 3:51 CH)

Đảng uỷ xã Tam Chung tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ...(01/06/2023 11:09 SA)

Đoàn Kinh tế quốc phòng 5 giúp dân thu hoạch lúa(31/05/2023 4:04 CH)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 9 năm 2023(22/09/2023 4:28 CH)

11 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Mường Lát tiếp tục được nhận nuôi(22/09/2023 10:32 SA)

Hỗ trợ bò giống sinh sản cho hội viên phụ nữ nghèo xã Mường Chanh(19/09/2023 3:03 CH)

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng...(19/09/2023 11:22 SA)

Học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định...(14/09/2023 10:50 SA)

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật theo Đề án...(14/09/2023 8:34 SA)

Thông báo Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên...(12/09/2023 4:34 CH)

Phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển (vòng 2) viên chức ngành Giáo dục và...(12/09/2023 3:00 CH)

Thị trấn Mường Lát: diễn tập phương án chữa cháy tại Tổ liên gia PCCC(12/09/2023 9:23 SA)

Phát động tháng cao điểm phòng, chống ma tuý - HIV/AIDS; phòng chống tội phạm đợt 1 năm học 2023...(12/09/2023 9:16 SA)

Tập huấn hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã (10/09/2023 9:24 SA)

Phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2023(08/09/2023 9:37 SA)

Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp giữa lãnh đạo huyện Mường Lát với lãnh đạo Đảng ủy, chỉ huy...(05/09/2023 9:31 SA)

Tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023(05/09/2023 10:35 SA)

Đồng chí Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự lễ khai giảng năm học mới tại...(05/09/2023 10:15 SA)

Mường Lát có 3 giáo viên được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen(31/08/2023 3:34 CH)

Mường Lát tôn vinh 60 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số(29/08/2023 1:50 CH)

Cấp, phát bữa ăn sáng miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa huyện...(23/08/2023 4:37 CH)

Nhận hỗ trợ 24 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Mường Lát(23/08/2023 3:09 CH)

Công bố và bàn giao kết quả nghiên cứu, xây dựng bản đồ Thổ nhưỡng - Nông hoá huyện Mường Lát(21/08/2023 2:27 CH)