Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Mường Lát

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI lần thứ 15

Đăng ngày 28 - 06 - 2022
100%

Sáng ngày 27-6, Huyện ủy Mường Lát tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI lần thứ 15 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Cùng chủ trì hội nghị có các đồng chí Hà Văn Ca, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Tham dự có các đồng chí trong các Ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ phụ trách huyện, các đồng chí trong BTV Huyện uỷ, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, các đồng chí Bí thư chi bộ, Đảng bộ trực thuộc huyện, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc; các ban, phòng, ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện tập trung triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm AN-QP; công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; chỉ đạo triển khai việc khảo sát, điều tra thực tế trên địa bàn huyện để lập dự thảo Đề án xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030; định hướng đến năm 2045... Kết quả đạt được trên các lĩnh vực, cụ thể như sau:

Tổng diện tích gieo trồng lúa vụ Chiêm Xuân 2022 được 874/844 ha, đạt 103,55% KH, tăng 58 ha so với cùng kỳ năm trước. Đã khảo sát thiết kế trồng cây gai xanh nguyên liệu được 40,2/50 ha đạt 80,4% kế hoạch vụ Chiêm Xuân 2022. Rau, đậu các loại được 40/40 ha đạt 100% kế hoạch giao. Tập trung chỉ đạo phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, chăn nuôi thâm canh trên cơ sở khai thác và sử dụng có hiệu quả các điều kiện tự nhiên của địa phương; áp dụng các biện pháp vệ sinh phòng bệnh. Tổ chức kiểm soát lưu thông tiêu thụ sản phẩm vật nuôi để hạn chế dịch bệnh. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Tổng đàn gia súc, gia cầm: 128.624 con (trong đó: Đàn trâu: 6.128 con; đàn bò 14.616 con; đàn lợn: 10.259 con; đàn gia cầm: 92.556 con; đàn dê: 1.754 con; đàn ngựa: 74 con; đàn chó, mèo: 3.237 con). Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý và bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng mùa khô hanh; ra quân phát động Tết trồng cây đầu Xuân đã trồng được trên 40.100 cây bóng mát, cây trồng nông, lâm nghiệp với nhiều chủng loại và cơ cấu cây trồng khác. Tăng cường lực lượng kiểm lâm bám cơ sở, nắm bắt thông tin, thường xuyên kiểm tra và tuyên truyền về lâm nghiệp, phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng. Tiếp tục chỉ đạo khảo sát, triển khai các dự án tái định cư đối với các thôn bản, các hộ gia đình nằm trong diện nguy cơ ảnh hưởng thiên tai bão lũ, sạt lở đất. Chỉ đạo tổ chức tổng kết, đánh giá công tác xây dựng nông thôn mới năm 2021, triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2022. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, đẩy mạnh xây dựng bản nông thôn mới theo kế hoạch đề ra và chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022, trong đó phân công các cơ quan, đơn vị đỡ đầu, cán bộ, công chức theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ các thôn, các xã hoàn thành từng chỉ tiêu cụ thể.

Đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thông qua dự thảo báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác y tế dự phòng, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh ở người được thực hiện. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục được quan tâm đầu tư. Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT và công tác quản lý thẻ BHYT được làm tốt, bảo đảm người dân được khám chữa bệnh BHYT theo quy định. Các chương trình MTQG về y tế tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện. Tập trung chỉ đạo thực hiện, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện gắn với triển khai thực hiện tốt công tác tiêm phòng dịch đảm bảo đúng tiến độ và kế hoạch tỉnh giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thông qua dự thảo tình hình thực hiện dự toán thu NSNN – chi NSĐP 6 tháng đầu năm 2022

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhìn chung ổn định, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn luôn tin tưởng, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tích cực. Quan hệ, hợp tác, hữu nghị với chính quyền và Nhân dân hai huyện Sốp Bâu, Viêng Xay nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được củng cố và tăng cường, tạo được sự ổn định trên tuyến biên giới.

Bước vào 6 tháng cuối năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện quyết liệt hơn, chủ động, sáng tạo hơn các nhiệm vụ, công việc trọng tâm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện; Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá - xã hội; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc; Củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, quan tâm công tác đối ngoại; Tăng cường công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; tiếp tục xây dựng củng cố hệ thống chính trị; Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.

Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến phát biểu, thảo luận của các đồng chí Huyện ủy viên, Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị về kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm; những khó khăn, vướng mắc và đề ra nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Hà Văn Ca, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Văn Ca, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao sự vào cuộc triển khai quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền phát huy tinh thần, trách nhiệm, cần bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả chương trình, đề án, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa VI đã đề ra. Đề nghị các xã, thị trấn nghiên cứu, lựa chọn các tiêu chí về xây dựng NTM phù hợp với khả năng của địa phương để phấn đấu hoàn thành; tìm giải pháp phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập cho người dân. Tiếp tục triển khai Kết luận số 684-KL/TU, ngày 10-12-2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc (ĐBDT) Mông tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025 và triển khai xây dựng mô hình chính quyền dân vận khéo. Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng Vacxin COVID-19 trên địa bàn huyện, đồng thời triển khai tiêm phòng Vacxin COVID-19 cho trẻ từ 5 – 12 tuổi theo kế hoạch được giao. Nâng cao công tác phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; ngăn ngừa đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm nếu có. Tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm trên các lĩnh vực. Các xã, các bản có đường biên giới tăng cường và phát triển, vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với nước bạn Lào.

<

Tin mới nhất

Huyện ủy Mường Lát: Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ...(12/08/2022 8:04 SA)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành...(22/07/2022 3:35 CH)

Đại hội Chi bộ Văn hóa - Thông tin lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp(07/07/2022 3:59 CH)

Hội nghị trực tuyến giao ban về công tác quy hoạch cán bộ(05/07/2022 3:37 CH)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI lần thứ 15(28/06/2022 4:16 CH)

Sơ kết tình hình thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6...(27/06/2022 4:12 CH)

Huyện Ủy Mường Lát tổ chức hội nghị công bố về công tác cán bộ(20/06/2022 3:06 CH)

Trung tâm Chính trị huyện Mường Lát: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên đề “...(30/05/2022 11:17 SA)

Học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận, chỉ...(26/05/2022 3:22 CH)

Đại hội Chi bộ Văn phòng Huyện ủy lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 – 2025)(13/05/2022 4:17 CH)

Bồi dưỡng, cập nhập kiến thức mới cho Trưởng ban Công tác Mặt trận ở các bản, khu phố trên địa...(25/04/2022 10:41 SA)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên thăm, khảo sát thực tế tại huyện Mường Lát(21/04/2022 4:36 CH)

Sơ kết quý I công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; triển khai phương...(31/03/2022 11:14 SA)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI lần thứ 13(30/03/2022 11:01 SA)

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và...(25/03/2022 2:56 CH)

Triển khai Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân...(24/03/2022 2:43 CH)

Huyện Ủy Mường Lát tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các...(03/03/2022 3:31 CH)

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Mường Lát, thành công tốt đẹp(28/02/2022 9:10 CH)

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy thăm chúc tết gia...(14/01/2022 12:36 CH)

Bế giảng lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới(13/12/2021 10:40 SA)