Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
212 người đã bình chọn
1112 người đang online

Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Mường Lát khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đăng ngày 26 - 12 - 2022
100%

Vừa qua, HĐND huyện Mường Lát khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 8. Đồng chí Hà Văn Ca - Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có các ông, bà là đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện; đại diện lãnh đạo các đơn vị LLVT trên địa bàn huyện; Bí thư, Chủ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh kỳ họp.

Năm 2022, mặc dù còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19; song với sự chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, HĐND huyện, sự quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và sự nỗ lực, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.  Có 21/25 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch  đề ra. Tổng giá trị sản xuất (theo giá SS 2010) trên địa bàn ước đạt: 923,5 triệu đồng, ước tăng 7% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản năm 2022 (Giá SS2010), ước đạt 294,3 triệu đồng, tăng 6,6 % so với CK năm 2021. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 5.398,06ha/4.861,9 ha, đạt 111,03 % KH năm; bằng 115,2 % so với CK. Công tác phát triển chăn nuôi được chú trọng, đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, tổng đàn vật nuôi hiện có 134.537 con. Giá trị sản xuất thủy sản so với CK (tính theo giá SS2010) ước đạt 2.115 triệu đồng, tăng 6% so CK. Công tác thu, chi ngân sách được quản lý chặt chẽ, đúng luật. Năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt: 12.455 triệu đồng. Trong đó, thu NSNN trên địa bàn ước đạt 12.280 triệu đồng, đạ 177% so với dự toán huyện giao; tổng chi NSNN ước thực hiện 437.100 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 554.000 triệu đồng, đạt 123% so với KH.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; các chế độ chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Chính trị - xã hội tiếp tục ổn định, quốc phòng - an ninh tiếp tục ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được tăng cường. Công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung giải quyết góp phần củng cố lòng tin trong Nhân dân.

Hoạt động của HĐND có nhiều đổi mới, Thường trực HĐND huyện chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giám sát thường xuyên và chuyên đề trên các lĩnh vực. Việc triển khai thực hiện chức năng giám sát của Thường trực HĐND luôn theo đúng quy định của pháp luật. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiệm túc…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2022 cũng có nhiều khó khăn, thách thức như: Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm còn chậm so với kế hoạch; Công tác tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, theo hướng công nghệ cao triển khai thực hiện chưa đạt kết quả như kế hoạch. Tình trạng khai thác lâm sản trái pháp luật vẫn còn xảy ra ở một số địa bàn, nhất là tại các xã biên giới và địa bàn giáp ranh. - Công tác tham gia giám sát thực hiện dự án đầu tư của các Ban giám sát cộng đồng tại các địa phương còn hạn chế. Việc triển khai thực hiện quy hoạch vùng xã chưa đảm bảo tiến độ. Các hoạt động dịch vụ, lưu trú, ăn uống, vận tải, du lịch trên địa chưa có bước đột phá. Các thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất văn hóa ở các xã, thị trấn còn nghèo nàn, thiếu thốn và xuống cấp, chưa được tu sửa thường xuyên, nhất là các thiết chế nhà văn hóa bản. Tình hình tội phạm ma túy vẫn diễn ra tại khu vực trọng điểm biên giới tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép vẫn còn xảy ra…

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trả lời những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tiếp thu và làm rõ các ý kiến mà cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền giải quyết, đồng thời đồng chí cũng nêu lên một số nhiệm vụ và các giải pháp quan trọng về lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh cần thực hiện trong thời gian tới. Tập trung phát huy tốt các cơ hội để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Chuyển dịch dần cơ cấu kinh tế theo hướng lấy lâm nghiệp, chăn nuôi là thế mạnh, khơi dậy và phát huy hiệu quả tiềm năng lợi thế gắn với thu hút nguồn lực đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ tạo động lực cho giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp duy trì hoạt động và phát triển sản xuất kinh doanh. Tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá, xã hội và các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo sự hài hòa phát triển kinh tế xã hội với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Hà Văn Ca, Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thông qua các Nghị quyết tại Kỳ họp và bế mạc kỳ họp.

Phát biểu kết luận tại kỳ họp, đồng chí Hà Văn Ca - Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao tinh thần cầu thị của các đại biểu tham dự kỳ họp, thể hiện sự quan tâm của cử tri đối với đời sống của Nhân dân và sự phát triển chung của huyện nhà. Đồng chí đề nghị đối với các vấn đề sau chất vấn tại kỳ họp cử tri cần giải đáp, đề nghị các phòng, ban, ngành tiếp tục xem xét, giải quyết trả lời cử tri bằng văn bản, trong đó vấn đề nào cấp bách phải có giải pháp khắc phục, giải quyết ngay cho Nhân dân; vấn đề nào cần phải có lộ trình phối hợp với đơn vị liên quan phải đẩy nhanh tiến độ giải quyết. Cùng với đó, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, các cấp, các ngành, địa phương trong huyện trong thời gian tới cần tập trung cao độ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục thực hiện các  giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết số 11-NQTU ngày 29/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, cải thiện môi trường đầu tư, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh.  Tập trung triển khai Kế hoạch Chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 29/9/2022 của Ban Thường vị Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Tăng cường quản lý tài nguyên môi trường và chủ động ứng phó biến đổi khí hậụ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực và hiệu quả bộ máy quản lý nhà nước, phòng chống tham nhũng lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Củng cố quốc phòng- an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục duy trì tốt công tác đối ngoại.

Tại kỳ họp các đại biểu đã bầu bổ sung thành viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và biểu quyết thông qua 13 nghị quyết gồm: 11 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023; 01 Nghị quyết về miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026; 01 Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

<

Tin mới nhất

Phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2023(11/08/2023 8:36 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mường Lát sơ kết hoạt động 6...(12/07/2023 11:33 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mường Lát sơ kết hoạt động quý...(19/04/2023 4:36 CH)

Triển khai kế hoạch sản xuất trên địa bàn huyện(14/04/2023 11:05 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; thực hiện 3 Chương...(09/03/2023 11:16 SA)

Phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 2 năm 2023(08/03/2023 4:09 CH)

Tổng kết công tác chăn nuôi, thú y năm 2022; Triển khai nhiệm vụ năm 2023(15/02/2023 3:52 CH)

Đánh giá tổng kết các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023(09/02/2023 5:09 CH)

Triển khai xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo đang ở nhà tạm, nhà xuống cấp nghiêm trọng trên...(08/02/2023 4:39 CH)

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Lát tổng kết hoạt động năm...(17/01/2023 11:04 CH)

Kế hoạch phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, cây trồng, thủy sản vụ Đông – Xuân năm 2023 trên...(12/01/2023 10:31 SA)

Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Mường Lát khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026(26/12/2022 11:12 SA)

UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2022(28/10/2022 2:27 CH)

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện tại Hội nghị sơ kết tình hình thực...(07/10/2022 8:45 SA)

UBND huyện sơ kết tình hình KT - XH, QP – AN 9 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng...(05/10/2022 4:55 CH)

Tìm giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp góp phần xây dựng nông thôn mới tại huyện Mường Lát(04/10/2022 4:06 CH)

Phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2022(06/09/2022 3:18 CH)

HĐND huyện Mường Lát khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 6(17/07/2022 8:52 SA)

UBND huyện sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm;...(28/06/2022 3:59 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Lát triển khai thực hiện Nghị định số của Chính phủ về hỗ...(21/06/2022 10:03 SA)

Hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho công tác bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát đợt...(30/05/2022 3:21 CH)

Hội nghị đánh giá tình hình phát triển lâm nghiệp, nông nghiệp, thủy sản huyện Mường Lát giai...(18/05/2022 4:05 CH)

Khảo sát mô hình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Mường Lát(06/05/2022 4:10 CH)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Mường Lát(21/04/2022 4:45 CH)

Phê duyệt dự án Nâng cấp tuyến đường giao thông từ bản Nà Ón đi bản Cò Cài, xã Trung Lý(06/04/2022 3:10 CH)

UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 2022(09/03/2022 3:37 CH)

Nghị quyết 11/NQ-CP: Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội(23/02/2022 4:51 CH)

Hội nghị đánh giá tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022(09/02/2022 3:57 CH)

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,...(29/12/2021 4:43 CH)

Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại xã Mường Chanh(10/11/2021 2:48 CH)

Đầu tư Dự án nâng cấp tuyến đường giao thông từ bản Nà Ón đi bản Cò Cài, xã Trung Lý(04/11/2021 4:11 CH)

Thường trực Huyện ủy kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc...(02/11/2021 9:08 SA)

Kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tại xã Mường Lý(21/10/2021 10:38 SA)

Đầu tư Dự án nhà máy nước sạch huyện Mường Lát(15/10/2021 4:00 CH)

Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ...(29/09/2021 2:01 CH)

UBND huyện tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 9(19/09/2021 8:57 SA)

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Hà Văn Ca thăm, động viên chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn...(13/09/2021 9:47 SA)

Mường Lát: Hướng dẫn hoạt động vận tải trong thời gian áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội...(05/09/2021 11:25 SA)

UBND huyện giao ban thường kỳ tháng 7(04/08/2021 9:40 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện sơ kết công tác 6 tháng đầu năm;...(15/07/2021 4:36 CH)

Tổng kết công tác tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm đợt 1; triển khai các phương án tiêm phòng...(06/07/2021 4:26 CH)

Xã Quang Chiểu triển khai thành công mô hình trồng lúa nước vụ chiêm xuân đồng bào Mông bản Pù...(02/07/2021 10:08 SA)

Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân xã Quang Chiểu, khóa XXII(28/06/2021 4:51 CH)

Ngày hội bầu cử ở vùng cao Mường Lát(23/05/2021 3:26 CH)

Mường Lát sẵn sàng cho ngày hội non sông(22/05/2021 9:20 SA)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang làm việc tại huyện Mường Lát(18/05/2021 8:43 SA)

Cuộc sống mới của người dân vùng lũ tại các khu tái định cư(18/05/2021 10:15 SA)

HĐND huyện Mường Lát - Dấu ấn một nhiệm kỳ(12/05/2021 10:23 SA)

Chi cục Thống kê huyện Mường Lát: Cánh tay đắc lực phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH của địa phương(22/04/2021 3:57 CH)

Huyện ủy Mường Lát: sơ kết quý I năm 2021(02/04/2021 4:12 CH)

Ban Thường vụ Huyện ủy điều động, chỉ định cán bộ giữ các chức vụ chủ chốt ở các xã, thị trấn(25/09/2023 5:13 CH)

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên...(25/09/2023 10:02 SA)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 9 năm 2023(22/09/2023 4:28 CH)

11 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Mường Lát tiếp tục được nhận nuôi(22/09/2023 10:32 SA)

Hỗ trợ bò giống sinh sản cho hội viên phụ nữ nghèo xã Mường Chanh(19/09/2023 3:03 CH)

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng...(19/09/2023 11:22 SA)

Học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định...(14/09/2023 10:50 SA)

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật theo Đề án...(14/09/2023 8:34 SA)

Thông báo Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên...(12/09/2023 4:34 CH)

Phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển (vòng 2) viên chức ngành Giáo dục và...(12/09/2023 3:00 CH)

Thị trấn Mường Lát: diễn tập phương án chữa cháy tại Tổ liên gia PCCC(12/09/2023 9:23 SA)

Phát động tháng cao điểm phòng, chống ma tuý - HIV/AIDS; phòng chống tội phạm đợt 1 năm học 2023...(12/09/2023 9:16 SA)

Tập huấn hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã (10/09/2023 9:24 SA)

Phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2023(08/09/2023 9:37 SA)

Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp giữa lãnh đạo huyện Mường Lát với lãnh đạo Đảng ủy, chỉ huy...(05/09/2023 9:31 SA)

Tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023(05/09/2023 10:35 SA)

Đồng chí Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự lễ khai giảng năm học mới tại...(05/09/2023 10:15 SA)

Mường Lát có 3 giáo viên được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen(31/08/2023 3:34 CH)

Mường Lát tôn vinh 60 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số(29/08/2023 1:50 CH)

Cấp, phát bữa ăn sáng miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa huyện...(23/08/2023 4:37 CH)