Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
223 người đã bình chọn
2430 người đang online

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Đăng ngày 12 - 12 - 2022
100%

Sáng ngày 12-12, tại Trung tâm Hội nghị huyện Mường Lát, Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển huyện Mường Lát (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 1729) đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 29-9-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 1729 dự và trực tiếp quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Dự hội nghị về phía cấp tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 1729; Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 1729; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh. Về phía huyện Mường Lát có các đồng chí: Hà Văn Ca – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; Nguyễn Văn Bình – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện uỷ; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện; lãnh đạo các phòng ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; các đơn vị lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn; lãnh đạo các xã, thị trấn, các thôn, bản cùng dự.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 1729 trực tiếp quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết.

Tại hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 1729 đã trực tiếp quán triệt, triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 29-9-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ: Sau hơn 25 năm thành lập huyện, được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Mường Lát đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả. Kinh tế có bước phát triển. Sản xuất nông nghiệp chuyển biến tích cực, đã đưa một số cây trồng, vật nuôi, có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội được tăng cường, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế…

Tuy nhiên, hiện nay Mường Lát vẫn là huyện nghèo nhất của tỉnh và là một trong những huyện nghèo nhất cả nước; kinh tế phát triển chậm, thu nhập bình quân đầu người thấp hơn nhiều so với bình quân khu vực miền núi của tỉnh. Kết cấu hạ tầng còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã nêu nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém được chỉ ra trong Nghị quyết đó là: Mường Lát là huyện miền núi cao, địa hình phức tạp, chia cắt, khí hậu khắc nghiệt, nhiều nơi đất đai bạc màu. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và người dân còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại, tự ty, cam chịu. Các cấp ủy đảng, chính quyền chưa chủ động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt để tìm ra hướng phát triển sản xuất hiệu quả, phù hợp với điều kiện ở địa phương. Nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn hạn chế…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã nêu rõ 5 quan điểm và mục tiêu chung của Nghị quyết để xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, mục tiêu chung đến năm 2030 đó là: Xây dựng và phát triển huyện Mường Lát trên cơ sở phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và mỗi người dân, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và các địa phương, đơn vị trong tỉnh; tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu; phát triển nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGap, có một số sản phẩm đặc sản; khôi phục, bảo vệ và đẩy mạnh trồng rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến nông, lâm sản; khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái; bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc được bảo tồn và phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện và nâng cao; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; quốc phòng - an ninh được giữ vững; tổ chức đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; phấn đấu đến năm 2030 thoát khỏi huyện nghèo.

Mục tiêu đến năm 2045: Kinh tế- xã hội, thu nhập bình quân đầu người của huyện Mường Lát đạt mức bình quân của các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã nêu lên 9 nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết đó là: Tập trung tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tinh thần tự lực, tự cường, chủ động vươn lên mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc huyện Mường Lát. Tăng cường khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Huy động đa dạng và quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, đời sống của Nhân dân…

Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 1729 đã trình bày Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 29-9-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 1729 đã trình bày Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 29-9-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó, nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình hành động đó là: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến thông tin về Nghị quyết số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến các cấp, các ngành và mọi tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, tạo sự đồng thuận trong tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết. Tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Tăng cường khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân. Huy động đa dạng và quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hôi, đời sống Nhân dân. Phát triển nhanh, đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội; giải quyết dứt điểm các dự án dang dở, kéo dài…

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện trình bày Chương trình hành động của BCH Đảng Bộ huyện Mường Lát về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 29-9-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát đã trình bày Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mường Lát về thực hiện Nghị quyết số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 1729 kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 1729 đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn của huyện Mường Lát tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong huyện về nội dung, tinh thần của Nghị quyết số 11 cũng như Chương trình hành động của UBND tỉnh và Chương trình hành động của Huyện ủy Mường Lát trong thực hiện Nghị quyết.

Ban Thường vụ Huyện ủy phân các đồng chí trong Ban chấp hành, lãnh đạo huyện Mường Lát chỉ đạo quán triệt, triển khai Nghị quyết tại các xã, thị trấn, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc một cách nghiêm túc và có chất lượng, không được làm qua loa, không làm lướt, không được làm cho xong; phấn đấu phải làm xong trước ngày 20-1-2023.

Đồng thời, chỉ đạo các xã, thị trấn, đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của địa phương mình, đơn vị mình. Trong đó lựa chọn những công việc trọng tâm, trọng điểm để làm và lựa chọn những việc thiết thực, cụ thể của địa phương, đơn vị mình để làm.

Chi bộ ở các thôn, bản cũng phải xây dựng kế hoạch hành động thực hiện để lãnh đạo và động viên Nhân dân thực hiện. Các tổ chức chính trị-xã hội, MTTQ, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân, công đoàn cũng phải xây dựng kế hoạch hành động của tổ chức mình để triển khai từ huyện đến cơ sở.

Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn cũng phải ban hành quyết định phân công các đồng chí trong Ban chấp hành, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của xã phụ trách theo dõi các thôn, bản, tổ dân phố trong thực hiện Nghị quyết để tạo sự chuyển biến mới trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Ngay từ bây giờ UBND huyện phải xây dựng kế hoạch để triển khai chỉ đạo sản xuất và chỉ đạo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Mường Lát theo tinh thần Nghị quyết số 11 nhưng phải lựa chọn được những công việc cụ thể, thiết thực, dễ làm và làm chuyển biến ngay tình hình trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh.

Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy phải chỉ đạo Đảng ủy các xã tiến hành sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết vào cuối năm.

Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở phải thật sự quyết liệt, sâu sắc trong chỉ đạo thực hiện nghị quyết.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặt rất nhiều kỳ vọng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của huyện. Kết quả của Nghị quyết phụ thuộc rất lớn vào ý chí, quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Mường Lát.

Đồng chí mong muốn quá trình thực hiện Nghị quyết số 11, với tinh thần đổi mới, quyết tâm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn huyện, trong thời gian tới, Mường Lát sẽ có rất nhiều đổi thay, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 thoát khỏi huyện nghèo.

<

Tin mới nhất

Mường Lát: Phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024(15/02/2024 3:54 CH)

Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển...(24/01/2024 9:26 SA)

Mường Lát có 22/25 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức(21/12/2023 10:20 SA)

Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hoá thăm, hỗ trợ đoàn viên công đoàn huyện Mường Lát ốm đau, bệnh...(21/11/2023 4:28 CH)

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền...(06/10/2023 11:22 SA)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 9 năm 2023(22/09/2023 4:28 CH)

Đóng điện công trình cấp điện cho bản Sài Khao(29/08/2023 11:59 CH)

Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 11 thành công tốt đẹp.(14/07/2023 4:14 CH)

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Mường Lát lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp(24/05/2023 4:32 CH)

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045(28/03/2023 10:07 SA)

Hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia...(22/03/2023 4:05 CH)

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về xây dựng và phát...(12/12/2022 4:18 CH)

Ký kết thỏa Thuận hợp tác giữa huyện Mường Lát và huyện Viêng Xay, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn...(04/07/2022 3:51 CH)

Cập nhập và công bố cấp độ dịch COVID-19 ngày 27 tháng 6 trên địa bàn huyện Mường Lát(27/06/2022 11:09 SA)

Huyện Mường Lát tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022(16/02/2022 2:32 CH)

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban...(20/12/2021 11:07 SA)

THÔNG BÁO Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng năm 2021 huyện...(04/10/2021 3:58 CH)

Mường Lát: Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện(03/09/2021 8:02 CH)

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm hỏi, tặng quà các...(19/07/2021 11:18 CH)

Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Mường Lát lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp(01/07/2021 10:20 SA)

Các đồng chí lãnh đạo huyện Mường Lát tham gia bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các...(23/05/2021 9:56 SA)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống COVID-19, chuẩn bị...(18/05/2021 9:18 SA)

Ra mắt và tập huấn 2 Mô hình Câu lạc bộ "Gia đình toàn mỹ, mẹ an toàn con khỏe mạnh” và Câu lạc...(03/04/2021 9:46 SA)

Lễ khánh thành nhà mẫu và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại...(22/03/2021 10:57 SA)

Mường Lát: Lễ giao nhận quân năm 2021(27/02/2021 10:12 SA)

Giao lưu gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo 3 huyện Mường Lát - Quan Hóa - Quan Sơn...(11/12/2020 4:14 CH)

Mường Lát kiện toàn nhân sự HĐND – UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021(11/09/2020 3:47 CH)

Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về công tác cán bộ(10/09/2020 3:29 CH)

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mường Lát lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công rực rỡ(13/08/2020 4:43 CH)

Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Mường Lát năm 2020(25/06/2020 3:09 CH)

Đảng bộ xã Pù Nhi tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.(28/05/2020 11:00 SA)

Huyện Mường Lát sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19(07/05/2020 10:49 SA)

Người dân ở huyện Mường Lát hoãn tổ chức đám cưới để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19(13/04/2020 3:31 CH)

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ...(03/04/2020 4:32 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân bản Lốc...(13/11/2019 3:28 CH)

Truy điệu và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho gia đình liệt sỹ Thao Văn Súa(22/08/2019 4:26 CH)

Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Mường Lát năm 2019(15/08/2019 5:00 CH)

Huyện Mường Lát: Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019(27/06/2019 4:02 CH)

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Mường Lát lần thứ III thành công tốt đẹp(12/06/2019 3:27 CH)

Huyện Mường Lát: Sát nhập 2 đơn vị hành chính cấp xã(07/06/2019 7:45 SA)

Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 thăm và làm việc tại huyện Mường Lát(11/03/2019 3:02 CH)

Tưng bừng ngày hội tòng quân năm 2019 tại huyện Mường Lát(20/02/2019 3:32 CH)

Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ...(31/01/2019 9:35 SA)

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả thiên tai và công tác...(28/01/2019 3:22 CH)

Đẩy mạnh hợp tác giữa huyện Mường Lát với các huyện Sốp Bâu và Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào)(26/01/2019 2:55 CH)

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả thiên tai,...(23/01/2019 2:16 CH)

Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Văn Chiến kiểm tra tình hình sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện...(21/01/2019 9:25 SA)

Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu IV thăm, tặng quà và chúc Tết các...(18/01/2019 5:55 CH)

Người dân tự nguyện giao nộp súng tự chế(17/01/2019 8:56 SA)

Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Về các vấn đề xã hội thăm và làm việc tại huyện Mường...(27/12/2018 9:17 SA)

°