Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
220 người đã bình chọn
1075 người đang online

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 9 tháng đầu, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

Đăng ngày 07 - 10 - 2022
100%

Ngày 5 tháng 10 năm 2022, UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Hoàng Văn Dũng, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có các Ủy viên UBND huyện, lãnh đạo các ngành, cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn huyện. Qua nghiên cứu dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2022; một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 03 tháng cuối năm 2022 và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện kết luận như sau:

I. Đánh giá chung:

Trong 9 tháng đầu năm 2022 các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã tích cực tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở ngành cấp tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022; tổ chức cho Nhân dân vui xuân, đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui vẻ, đầm ấm, an lành, an toàn; tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn; chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch bệnh gia súc gia cầm được kiểm soát, công tác văn hóa, giáo dục, y tế, dân số KHHGĐ ngày càng được nâng cao; các chế độ chính sách và an sinh xã hội luôn được quan tâm; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng được chú trọng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định và giữ vững.

Tuy vậy, công tác phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn với mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội đặc thù trong tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ chưa thường xuyên; công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, sâu sát ở cơ sở còn hạn chế, công tác quản lý cư trú, quản lý biên giới còn nhiều tìm ẩn yếu tố phức tạp, hoạt động truyền đạo trái phép còn xảy ra trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phê bình đối với người đứng đầu Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh Mường Lát, Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung tâm GDTX-GDNN, Trung tâm DV Nông nghiệp đã không tham gia Hội nghị mà không có lý do.

II. Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022

1. Mục tiêu chung:

- Nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022, Đề nghị các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phải tập trung rà soát cụ thể các chỉ tiêu được giao năm 2022; Nhất là 24 chỉ tiêu HĐND huyện giao và 16 chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Đồng thời triển khai toàn diện, quyết liệt, đồng bộ, có giải pháp cụ thể, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 theo kế hoạch đề ra. Phải tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong giải quyết, phục vụ các nhu cầu chính đáng, hợp pháp của doanh nghiệp và người dân, không gây phiền hà, sách nhiểu trong giải quyết công việc, phấn đấu giữ vững thứ hạng và nâng cao mức xếp loại cải cách hành chính (DDCI) của huyện trong năm 2022.

- Tăng cường kiểm tra quản lý giờ giấc, kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan, các đơn vị trên địa bàn huyện.

2. Một số nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thành lập Đoàn tiến hành kiểm tra, đánh giá toàn diện các tiêu chí; trập trung tháo gỡ, giải quyết khó khăn tồn tại trong xây dựng nông thôn mới đối với 07 bản mà xác định về đích NTM trong năm 2022 hoàn thành chỉ tiêu HĐND huyện giao.

- Tiếp tục chỉ đạo thu hoạch, sản xuất nông nghiệp. Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, dịch tả lợn châu phi; có phương án hỗ trợ, chỉ đạo các đơn vị diệt dịch chuột, bảo vệ các cây hoa màu trên địa bàn; chỉ đạo quyết liệt đối với việc tiêm phòng đợt 2 cho đàn gia súc, gia cầm; xây dựng kế hoạch phòng, tránh bảo vệ đàn gia súc gia cầm trước diễn biến thời tiết bất thường.

- Phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện, Ban quản lý rừng phòng hộ tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2022 theo kế hoạch đã ban hành.

- Đôn đốc, chỉ đạo các xã, các thôn đã được nhận hỗ trợ xi măng triển khai thực hiện xây dựng các hạng mục xây dựng nông thôn mới năm 2022.

- Chỉ đạo các xã, thị trấn các chuỗi nông sản đảm bảo an toàn như gạo, rau, củ quả theo kế hoạch giao.

- Chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động người dân xây dựng phát triển Hợp tác xã nông nghiệp nhằm liên kết phát triển sản xuất hàng hóa nông sản hướng đến xây dựng 02 sản phẩm OCOP là Bí thơm ở xã Mường Chanh và thịt trâu sấy khô ở Thị trấn Mường Lát.

2.2. Hạt Kiểm lâm huyện, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Lát:

- Tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, PCCCR; tiếp tục tuyên truyền, nắm bắt thông tin của nhân dân về việc phát nương làm rẫy; hoàn thiện báo cáo, xác định cụ thể diện tích đồi núi trọc trên địa bàn huyện để từ đó phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất việc trồng rừng trong giai đoạn tới.

- Đôn đốc, theo dõi, chỉ đạo các chủ rừng nâng cao trách nhiệm về quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, kiểm tra rừng, truy quét lâm tặc, tuần tra kiểm soát lâm sản trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, UBND xã Tam Chung, Đồn Biên phòng Tam Chung, phòng Tài nguyên và Môi trường, BQLR phòng hộ đẩy nhanh tiến độ đo đạc hiện trạng đất, xây dựng kế hoạch giao đất trình UBND tỉnh phê duyệt giao đất cho Nhân dân tại bản Suối Lóng xã Tam Chung.

2.3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng:

- Phải xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp, yêu cầu, đôn đốc các Chủ đầu tư, các nhà thầu tư vấn để kịp thời bổ sung hồ sơ (nếu có) để rút ngắn hơn nữa thời gian thẩm định các dự án được giao. Tuyệt đối không được kéo dài gây ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân các dự án.

- Tiếp tục tăng cường kiểm tra chất lượng thi công các công trình; thẩm định các hồ sơ dự án trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt theo quy định. Tăng cường quản lý quy hoạch; đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện quy hoạch vùng xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt xong trước ngày 15/12/2022.

- Tham mưu văn bản chỉ đạo các xã báo cáo về tiến độ triển khai quy hoạch vùng xã.

2.4. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

- Đôn đốc, chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư XDCB, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trong danh mục kế hoạch đầu tư công, quan tâm xử lý nợ xây dựng cơ bản.

- Tham mưu, giải quyết thanh lý xe chở rác; chuyển hồ sơ hợp đồng thu gom rác ở khu vực thị trấn về UBND Thị trấn hợp đồng với các đơn vị có năng lực thực hiện.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức làm việc với UBND thị trấn để tháo gỡ khó khăn trong việc thu ngân sách địa bàn thị trấn đảm bảo thu đủ chỉ tiêu được giao.

2.5. Chi cục thuế Khu vực Quan Hoá – Quan Sơn- Mường Lát:

Phối hợp với các ngành liên quan tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, chống thất thu, phấn đấu bảo đảm đạt và vượt dự toán đề ra năm 2022.

2.6. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Chỉ đạo tăng cường quản lý đất đai, khoáng sản, rà soát quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất tăng nguồn thu ngân sách.

- Chỉ đạo làm tốt công tác GPMB thực hiện các dự án theo diện tích được Tỉnh giao năm 2022. Đồng thời chuẩn bị các thủ tục để thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2022.

- Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo dứt điểm tranh chấp đất canh tác chồng lấn của người dân ở bản Co Cài với đất khu bảo tồn Pù Hu quản lý; tranh chấp địa giới hành chính giữa xã Trung Lý với xã Hiền Kiệt (huyện Quan Hoá).

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành đo đạc hiện trạng diện tích 387,4 ha của các hộ dân tại bản Suối Lóng (Tam Chung) đã được UBND tỉnh giao tại quyết định số 1812/QĐUB-UBND ngày 26/5/2022 để xây dựng phương án chia đất trình UBND tỉnh phê duyệt giao đất cho nhân dân xong trước ngày 30/10/2022.

2.7. Phòng Văn hóa - Thông tin:

Tăng cường quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp với từng thời điểm, đúng quy định gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện để tuyên truyền kịp thời, tăng cường thời lượng phát sóng và xây dựng các tin bài tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19; chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, các chủ trương của Đảng, Nhà nước và địa phương. Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo tư vấn xây dựng đề án Phát triển du lịch huyện Mường Lát đảm bảo khả thi, phát huy được thế mạnh du lịch của huyện.

2.8. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Triển khai thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022-2023. Tư duy, đổi mới công tác quản lý giáo dục trên địa bàn; rà soát và khắc phục cơ bản tình trạng thiếu giáo viên; phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2022. Tăng cường kiểm tra quản lý giờ giấc, kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan, các đơn vị trường học.

- Chủ trì, phói hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường TH Tam Chung đạt chuẩn quốc gia năm 2022; rà soát nhu cầu nhà ở cho học sinh ở nội trú của các trường phổ thông bán trú.

2.9. Phòng Nội vụ:

Xây dựng, đề xuất phương án tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đang còn thiếu so với định biên được giao; tham mưu cho UBND huyện trình các cấp có thẩm quyền về việc tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện.

2.10. Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa:

- Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống các loại dịch bệnh, đẩy nhanh tiến độ tiêm Văc xin phòng Covid-19 đảm bảo đạt tiến độ UBND tỉnh đề ra.

- Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân; tạo điều kiện theo quy định để khám chữa bệnh cho Nhân dân của các huyện Viêng Xay, Sốp Bâu tỉnh Hủa Phăn, Lào. Tuyệt đối không được để người dân nước bạn phải khám và điều trị tại các cơ sở tư nhân trên địa bàn huyện vì lý do chủ quan.

- Chú trọng kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện.

2.11. Phòng Lao động - Thương binh và xã hội:

- Khẩn trương chỉ đạo công tác rà soát hộ nghèo trên địa bàn huyện năm 2022; tập trung rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ người có công và các đối tượng xã hội khác kịp thời, đúng quy định. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG về giảm nghèo; hỗ trợ kịp thời, đột xuất, bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân.

2.12. Công an huyện:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng khẩn trương hoàn thiện công tác điều tra, xét xử vụ phá rừng, đốt nương làm rẫy xảy ra tại bản Suối Lóng, xã Tam Chung theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu để tiến hành sơ kết đánh giá hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết, đề án về công tác phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về Ma túy trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời đánh giá kết quả triển khai việc chuyển hóa địa bàn phức tạp theo tinh thần Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác chuyển hóa địa bàn đã đề ra trong năm 2022.

- Xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ; thường xuyên nêu cao cảnh giác sẵn sàng chiến đấu đảm bảo giữ vững an ninh biên giới, an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội.

2.13. BCH quân sự huyện:

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tham mưu chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị tổng kết công tác QP-AN năm 2022.

- Tham mưu kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện. Tổ chức, triển khai nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2023 trước ngày 15/10/2022.

2.14. Các lực lượng chức năng trên địa huyện:

- Tiếp tục củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn liền với thế trận biên phòng và an ninh nhân dân, an ninh nông thôn ngày càng vững mạnh; kết hợp quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo kỷ cương, kỷ luật, đảm bảo thực thi nghiêm pháp luật.

- Nắm chắc tình hình tuyến biên giới và các địa bàn trọng điểm, chủ động xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; đảm bảo tình hình, đảm bảo ANTT, ATXH trên địa bàn; quản lý chặt chẽ đường biên giới quốc gia, thường xuyên bám sát cơ sở. Phối hợp với các địa phương quản lý tốt nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện.

2.15. UBND các xã, thị trấn:

- Tập trung rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành, quyết liệt chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ các chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND huyện Mường Lát về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2022. Quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022.

<

Tin mới nhất

Phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2023(11/08/2023 8:36 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mường Lát sơ kết hoạt động 6...(12/07/2023 11:33 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mường Lát sơ kết hoạt động quý...(19/04/2023 4:36 CH)

Triển khai kế hoạch sản xuất trên địa bàn huyện(14/04/2023 11:05 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; thực hiện 3 Chương...(09/03/2023 11:16 SA)

Phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 2 năm 2023(08/03/2023 4:09 CH)

Tổng kết công tác chăn nuôi, thú y năm 2022; Triển khai nhiệm vụ năm 2023(15/02/2023 3:52 CH)

Đánh giá tổng kết các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023(09/02/2023 5:09 CH)

Triển khai xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo đang ở nhà tạm, nhà xuống cấp nghiêm trọng trên...(08/02/2023 4:39 CH)

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Lát tổng kết hoạt động năm...(17/01/2023 11:04 CH)

Kế hoạch phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, cây trồng, thủy sản vụ Đông – Xuân năm 2023 trên...(12/01/2023 10:31 SA)

Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Mường Lát khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026(26/12/2022 11:12 SA)

UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2022(28/10/2022 2:27 CH)

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện tại Hội nghị sơ kết tình hình thực...(07/10/2022 8:45 SA)

UBND huyện sơ kết tình hình KT - XH, QP – AN 9 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng...(05/10/2022 4:55 CH)

Tìm giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp góp phần xây dựng nông thôn mới tại huyện Mường Lát(04/10/2022 4:06 CH)

Phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2022(06/09/2022 3:18 CH)

HĐND huyện Mường Lát khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 6(17/07/2022 8:52 SA)

UBND huyện sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm;...(28/06/2022 3:59 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Lát triển khai thực hiện Nghị định số của Chính phủ về hỗ...(21/06/2022 10:03 SA)

Hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho công tác bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát đợt...(30/05/2022 3:21 CH)

Hội nghị đánh giá tình hình phát triển lâm nghiệp, nông nghiệp, thủy sản huyện Mường Lát giai...(18/05/2022 4:05 CH)

Khảo sát mô hình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Mường Lát(06/05/2022 4:10 CH)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Mường Lát(21/04/2022 4:45 CH)

Phê duyệt dự án Nâng cấp tuyến đường giao thông từ bản Nà Ón đi bản Cò Cài, xã Trung Lý(06/04/2022 3:10 CH)

UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 2022(09/03/2022 3:37 CH)

Nghị quyết 11/NQ-CP: Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội(23/02/2022 4:51 CH)

Hội nghị đánh giá tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022(09/02/2022 3:57 CH)

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,...(29/12/2021 4:43 CH)

Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại xã Mường Chanh(10/11/2021 2:48 CH)

Đầu tư Dự án nâng cấp tuyến đường giao thông từ bản Nà Ón đi bản Cò Cài, xã Trung Lý(04/11/2021 4:11 CH)

Thường trực Huyện ủy kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc...(02/11/2021 9:08 SA)

Kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tại xã Mường Lý(21/10/2021 10:38 SA)

Đầu tư Dự án nhà máy nước sạch huyện Mường Lát(15/10/2021 4:00 CH)

Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ...(29/09/2021 2:01 CH)

UBND huyện tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 9(19/09/2021 8:57 SA)

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Hà Văn Ca thăm, động viên chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn...(13/09/2021 9:47 SA)

Mường Lát: Hướng dẫn hoạt động vận tải trong thời gian áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội...(05/09/2021 11:25 SA)

UBND huyện giao ban thường kỳ tháng 7(04/08/2021 9:40 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện sơ kết công tác 6 tháng đầu năm;...(15/07/2021 4:36 CH)

Tổng kết công tác tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm đợt 1; triển khai các phương án tiêm phòng...(06/07/2021 4:26 CH)

Xã Quang Chiểu triển khai thành công mô hình trồng lúa nước vụ chiêm xuân đồng bào Mông bản Pù...(02/07/2021 10:08 SA)

Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân xã Quang Chiểu, khóa XXII(28/06/2021 4:51 CH)

Ngày hội bầu cử ở vùng cao Mường Lát(23/05/2021 3:26 CH)

Mường Lát sẵn sàng cho ngày hội non sông(22/05/2021 9:20 SA)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang làm việc tại huyện Mường Lát(18/05/2021 8:43 SA)

Cuộc sống mới của người dân vùng lũ tại các khu tái định cư(18/05/2021 10:15 SA)

HĐND huyện Mường Lát - Dấu ấn một nhiệm kỳ(12/05/2021 10:23 SA)

Chi cục Thống kê huyện Mường Lát: Cánh tay đắc lực phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH của địa phương(22/04/2021 3:57 CH)

Huyện ủy Mường Lát: sơ kết quý I năm 2021(02/04/2021 4:12 CH)

Hội LHPN Tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội LHPN huyện Mường Lát Tổ chức diễn đàn “Hãy nghe trẻ em...(08/12/2023 4:11 CH)

Mường Lát có tân Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin(06/12/2023 2:51 CH)

Găp mặt, biểu dương, khen thưởng các già làng, trưởng bản, trưởng họ tộc, người có uy tín trên...(06/12/2023 10:24 SA)

Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm...(30/11/2023 9:08 CH)

Thông báo Tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự xã Quang Chiểu năm 2023(29/11/2023 1:51 CH)

Nâng cao nghiệp vụ trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội cho các thành viên Ban đại diện Hội...(28/11/2023 4:19 CH)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 11 năm 2023(28/11/2023 9:27 SA)

Gặp mặt, biểu dương, tôn vinh già làng, trưởng bản, người uy tín tiêu biểu ở khu dân cư trên địa...(27/11/2023 3:10 CH)

Bí thư Huyện uỷ Hà Văn Ca kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình dự án tại xã Nhi Sơn(25/11/2023 4:44 CH)

Các đồng chí lãnh đạo huyện thăm động viên các thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ Quân sự,...(24/11/2023 10:02 SA)

Bí thư Huyện uỷ Hà Văn Ca kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình dự án tại xã Mường Lý(23/11/2023 9:03 SA)

Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hoá thăm, hỗ trợ đoàn viên công đoàn huyện Mường Lát ốm đau, bệnh...(21/11/2023 4:28 CH)

Kiểm tra tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia tại Tam Chung(17/11/2023 3:57 CH)

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 11 năm 2023(16/11/2023 4:18 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Mường Lát(15/11/2023 4:33 CH)

Ban chỉ đạo thực hiện Kết luận số 50-KL/TU huyện Mường Lát tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng...(15/11/2023 4:16 CH)

Đình chỉ lưu hành, thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng(15/11/2023 11:13 SA)

Hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận,...(13/11/2023 3:54 CH)

Bắt đối tượng người Lào mua bán, vận chuyển trái phép ma túy(12/11/2023 8:05 SA)

Bảo hiểm Agribank chi trả quyền lợi cho khách hàng tại Mường Lát(10/11/2023 3:14 CH)

°