Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Mường Lát

Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021

Đăng ngày 29 - 09 - 2021
100%

Sáng ngày 28-9, đồng chí Hà Văn Ca, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã chủ trì hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Huyện ủy; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện; Trưởng các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp UBND huyện; Thủ trưởng các ngành liên quan; Bí thư, Chủ tịch các xã, thị trấn cùng tham dự.

Đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thông qua báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe các văn bản dự thảo: Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế,- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; Báo cáo ước thực hiện thu Ngân sách nhà nước, chi ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2021;  Báo cáo ước thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng năm 2021.

Theo báo cáo 9 tháng đầu năm 2021, với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân trong huyện nền kinh tế- xã hội  tiếp tục phát triển, quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững; công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, nhiều lĩnh vực đạt khá so với cùng kỳ; tổng giá trị sản xuất ước đạt 687,5 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2020; Tỷ trọng theo cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 136,6  tỷ đồng, tăng 4,4% so với CK; Nông nghiệp ước đạt 109,6 tỷ đồng, tăng 5,0% so với CK. Dịch vụ nông nghiệp ước đạt 1,2 tỷ đồng, tăng 5,0% so với cùng kỳ. Về sản xuất nông lâm nghiệp tổng diện tích gieo trồng toàn huyện 4.758 ha đạt 97,68% KH, giá trị sản xuất ước đạt 82,9 tỷ đồng, tăng 5,0% so với cùng kỳ, Tổng sản lượng lương thực có hạt là 3.638 ha, đạt 98,67% KH năm. Chăn nuôi tổng đàn gia súc gia cầm vẫn được duy trì và phát triển; công tác tiêm phòng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đã hoàn thành kế hoạch tiêm phòng đợt 1/2021, thực hiên tốt công tác chăm sóc, bảo vệ rừng, PCCCR được quan tâm; trong 9 tháng không xảy ra vụ cháy rừng nào. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực trong 9 tháng đầu năm đã tổ chức công nhận 03 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt…Các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao, thông tin, tuyên truyền được duy trì và phát triển; tập trung thông tin, tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị, sự kiện quan trọng, ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của tỉnh của huyện, trọng tâm là các hoạt động “ Mừng đảng, mừng xuân” năm 2021 tuyên truyền chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, tăng cường phòng chống dịch Covid – 19; công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được nâng lên, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định; tập trung lãnh đạo chỉ đạo thành công, an toàn cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huvện năm 2021, lĩnh vực thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, tư pháp, thi hành án dân sự được thực hiện thường xuyên; công tác chỉ đạo điều hành được triển khai nghiêm túc, kịp thời. Công tác ATTP thực hiện có kết quả. Công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được tăng cường lãnh đạo thực hiện đồng bộ. Công tác phòng, chống COVID- 19 được triển khai quyết liệt từ huyện đến cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện báo cáo ước thực hiện thu Ngân sách nhà nước, chi ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2021; Báo cáo ước thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng năm 2021

Trong 9 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu nhiều tác động bất lợi của thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19, nhưng với sự chủ động, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể và Nhân dân các dân tộc, một số khó khăn kéo dài đã được giải quyết như: xây dựng đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025; nhiều chỉ tiêu năm 2021 dự kiến đạt và vượt kế hoạch đề ra; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; đời sống Nhân dân ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; lãnh đạo thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử tại địa phương, đảm bảo bầu đủ số lượng đại biểu, đúng cơ cấu, thành phần quy định; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; thực hiện việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý các cấp; cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ. Đã lãnh đạo và tổ chức rất thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, tuyệt đối an toàn. Công tác kiểm tra giám sát; MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đã phát huy có hiệu quả hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia công tác phòng chống COVID- 19, tuyên truyền bầu cử, duy trì và nâng cao chất lượng các mô hình "Dân vận khéo".

Các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế trong 9 tháng đầu năm...Đồng thời kiến nghị đề xuất một số giải pháp, để tập trung thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2021.

Đồng chí Hà Văn Ca, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hà Văn Ca, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện trong việc triển khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 9 tháng đầu năm. Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đơn vị trong huyện căn cứ vào các mục tiêu, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, huy động mọi nguồn lực tổ chức thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông, vụ Xuân đạt kết quả cao nhất. Tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra. Tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Công tác phòng chống dịch bệnh phải là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, tập trung rà soát lại các chỉ tiêu đã đạt và chưa đạt để có phương án giải pháp thực hiện cụ thể. Tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng pháp luật của nhà nước. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch, công tác tuyển quân. Thực hiện tốt việc bố trí, sắp xếp cán bộ lãnh đạo các đơn vị cấp huyện, cấp xã, cán bộ, công chức dôi dư theo quy định, gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo”. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2021.

<

Tin mới nhất

Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ...(29/09/2021 2:01 CH)

UBND huyện tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 9(19/09/2021 8:57 SA)

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Hà Văn Ca thăm, động viên chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn...(13/09/2021 9:47 SA)

Mường Lát: Hướng dẫn hoạt động vận tải trong thời gian áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội...(05/09/2021 11:25 SA)

UBND huyện giao ban thường kỳ tháng 7(04/08/2021 9:40 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện sơ kết công tác 6 tháng đầu năm;...(15/07/2021 4:36 CH)

Tổng kết công tác tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm đợt 1; triển khai các phương án tiêm phòng...(06/07/2021 4:26 CH)

Xã Quang Chiểu triển khai thành công mô hình trồng lúa nước vụ chiêm xuân đồng bào Mông bản Pù...(02/07/2021 10:08 SA)

Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân xã Quang Chiểu, khóa XXII(28/06/2021 4:51 CH)

Ngày hội bầu cử ở vùng cao Mường Lát(23/05/2021 3:26 CH)

Mường Lát sẵn sàng cho ngày hội non sông(22/05/2021 9:20 SA)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang làm việc tại huyện Mường Lát(18/05/2021 8:43 SA)

HĐND huyện Mường Lát - Dấu ấn một nhiệm kỳ(12/05/2021 10:23 SA)

Chi cục Thống kê huyện Mường Lát: Cánh tay đắc lực phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH của địa phương(22/04/2021 3:57 CH)

Huyện ủy Mường Lát: sơ kết quý I năm 2021(02/04/2021 4:12 CH)

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND huyện Mường Lát...(16/03/2021 10:28 SA)

348 hộ dân ở Mường Lát có nhà mới đón Tết(08/02/2021 5:05 CH)

Hội LHPN huyện tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2020(11/01/2021 9:39 SA)

Huyện Mường Lát có 20/23 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch(26/12/2020 3:34 CH)

Dấu ấn trí thức trẻ tình nguyện nơi vùng cao Mường Lát(18/08/2020 3:25 CH)