Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
220 người đã bình chọn
2605 người đang online

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Đăng ngày 15 - 07 - 2021
100%

Chiều ngày 14-7, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện (HĐQT NHCSXH ) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021. Tham dự có các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện. Đồng chí Mai Xuân Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì hội nghị.

Đại diện lãnh đạo phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Lát thông qua dự thảo báo cáo sơ kết

Trong 6 tháng đầu năm, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng dịch Covid-19 vừa tăng trưởng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Ban giám đốc NHCSXH đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, các bộ ngành, Nghị quyết của HĐQT và Ban đại diện HĐQT cấp trên, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm huy động nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần tích cực vào việc thực hiện chương trình mục tiêu về giảm nghèo, tạo công việc, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định an ninh - chính trị và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng nguồn vốn tín dụng đạt 246.498 triệu đồng, tăng 20.257 triệu đồng so với năm 2020. Trong đó: Nguồn vốn Trung ương chuyển về đạt 176.704 triệu đồng, sử dụng 74, 6%; nguồn vốn từ Ngân sách cấp tỉnh đạt 5.551 triệu đồng, chiếm 2,4%; nguồn vốn từ ngân sách cấp huyện đạt 1.307 triệu đồng, chiếm 0,5% và nguồn huy động từ tiết kiệm dân cư được Ngân sách Trung ương cấp bù lãi suất đạt 54.555 triệu đồng, chiếm 22,4%

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, công tác cho vay đạt 58.146 triệu đồng, trong đó tập trung vào các chương trình: Cho vay hộ nghèo, cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, cho vay hộ nghèo và cho vay hộ mới thoát nghèo. Doanh số thu nợ đạt 38.154 triệu đồng. Đến ngày 30/6, tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 242.905 triệu đồng, tăng 19.992 triệu đồng so với đầu năm và đạt 100% kế hoạch được giao trong năm 2021. Tăng trưởng dự nợ tập trung vào 5 chương trình tín dụng, như: Cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn 1.695 triệu đồng, cho vay hộ nghèo 7.132 triệu đồng, hộ mới thoát nghèo 1.359 triệu đồng, cho vay hộ cận nghèo 1.592 triệu đồng, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 990 triệu đồng, cho vay xuất khẩu lao động 8.301 triệu đồng và cho vay giải quyết việc làm 500 triệu đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, đã có 1.185 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ, đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động; trong đó có 156 lao động đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, xây dựng được 213 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường tại nông thôn và giải quyết cho 20 lao động được vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm.

6 tháng cuối năm 2020, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mường Lát tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch cho vay các chương trình tín dụng trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm soát nợ đến hạn, quá hạn, nợ đi khỏi địa phương và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở nhằm kịp thời phát hiện sai sót, tồn tại để có biện pháp chấn chỉnh xử lý kịp thời.

Hội nghị đã giành nhiều thời gian để tập trung thảo luận, tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn, xử lý vấn đề nợ quá hạn, nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn...

Ông Nguyễn Đức Thượng - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Lát phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Đức Thượng - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Lát trả lời một số vướng mắc trong công tác tín dụng chính sách xã hội của các thành viên Ban đại diện. Đồng thời đề nghị các thành viên Ban đại diện là Chủ tịch UBND các xã, thị trấn xem xét một số nhân sự của các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động ủy thác; tăng cường chỉ đạo các bản, khu phố phối hợp với Tổ TH&VV rà soát các đối tượng vay vốn; tăng cường tuyên truyền huy động tiền gửi tiết kiệm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở, kịp thời xử lý các tồn tại phát sinh; đồng thời rà soát tăng trưởng kế hoạch năm 2021.

Đồng Mai Xuân Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng Mai Xuân Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả công tác tín dụng chính sách trên địa bàn. Đồng thời, chỉ rõ những tồn tại như việc huy động nguồn vốn địa phương còn thấp, tỷ lệ nợ quá hạn còn cao, một số Tổ vay vốn hiệu quả hoạt động chưa cao. Nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các thành viên Ban Đại diện huyện, các hội đoàn thể, Trưởng Ban Giảm nghèo các xã, thị trấn cần tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giải thích, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách vay vốn của Đảng, Nhà nước để tránh tình trạng sử dụng nguồn vốn vay không đúng mục đích, hiệu quả thấp; tăng cường công tác kiểm tra cơ sở để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời nhằm hạn chế rủi ro khi cho vay vốn; tăng cường công tác quản lý nguồn vốn nhằm đảm bảo nguồn vốn luôn phát huy hiệu quả; đôn đốc thu lãi, thu nợ đến hạn và nợ quá hạn đảm bảo đạt kết quả cao; đề ra các chỉ tiêu cụ thể và quyết tâm thực hiện để thu hồi nợ quá hạn; thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện để chủ động báo cáo, đề xuất, tham mưu Ban Đại diện chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời, nhất là giám sát việc sử dụng vốn vay, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn, nợ tồn đọng,... có biện pháp hiệu quả trong việc thu hồi nợ nhằm quay vòng vốn cho các hộ nghèo khác có nhu cầu.Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách ưu đãi của Chính phủ, của UBND tỉnh đến nhân dân và các đối tượng thụ hưởng; tuyên truyền huy động tiền gửi đến cán bộ, nhân dân trên địa bàn...

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng Mai Xuân Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã trao giấy khen cho ông Lương Chí Hùng, Vhur tịch UBND xã Tam Chung, Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện vì đã có thành tích đóng góp vào kết quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2020.

<

Tin mới nhất

Phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2023(11/08/2023 8:36 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mường Lát sơ kết hoạt động 6...(12/07/2023 11:33 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mường Lát sơ kết hoạt động quý...(19/04/2023 4:36 CH)

Triển khai kế hoạch sản xuất trên địa bàn huyện(14/04/2023 11:05 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; thực hiện 3 Chương...(09/03/2023 11:16 SA)

Phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 2 năm 2023(08/03/2023 4:09 CH)

Tổng kết công tác chăn nuôi, thú y năm 2022; Triển khai nhiệm vụ năm 2023(15/02/2023 3:52 CH)

Đánh giá tổng kết các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023(09/02/2023 5:09 CH)

Triển khai xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo đang ở nhà tạm, nhà xuống cấp nghiêm trọng trên...(08/02/2023 4:39 CH)

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Lát tổng kết hoạt động năm...(17/01/2023 11:04 CH)

Kế hoạch phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, cây trồng, thủy sản vụ Đông – Xuân năm 2023 trên...(12/01/2023 10:31 SA)

Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Mường Lát khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026(26/12/2022 11:12 SA)

UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2022(28/10/2022 2:27 CH)

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện tại Hội nghị sơ kết tình hình thực...(07/10/2022 8:45 SA)

UBND huyện sơ kết tình hình KT - XH, QP – AN 9 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng...(05/10/2022 4:55 CH)

Tìm giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp góp phần xây dựng nông thôn mới tại huyện Mường Lát(04/10/2022 4:06 CH)

Phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2022(06/09/2022 3:18 CH)

HĐND huyện Mường Lát khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 6(17/07/2022 8:52 SA)

UBND huyện sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm;...(28/06/2022 3:59 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Lát triển khai thực hiện Nghị định số của Chính phủ về hỗ...(21/06/2022 10:03 SA)

Hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho công tác bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát đợt...(30/05/2022 3:21 CH)

Hội nghị đánh giá tình hình phát triển lâm nghiệp, nông nghiệp, thủy sản huyện Mường Lát giai...(18/05/2022 4:05 CH)

Khảo sát mô hình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Mường Lát(06/05/2022 4:10 CH)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Mường Lát(21/04/2022 4:45 CH)

Phê duyệt dự án Nâng cấp tuyến đường giao thông từ bản Nà Ón đi bản Cò Cài, xã Trung Lý(06/04/2022 3:10 CH)

UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 2022(09/03/2022 3:37 CH)

Nghị quyết 11/NQ-CP: Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội(23/02/2022 4:51 CH)

Hội nghị đánh giá tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022(09/02/2022 3:57 CH)

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,...(29/12/2021 4:43 CH)

Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại xã Mường Chanh(10/11/2021 2:48 CH)

Đầu tư Dự án nâng cấp tuyến đường giao thông từ bản Nà Ón đi bản Cò Cài, xã Trung Lý(04/11/2021 4:11 CH)

Thường trực Huyện ủy kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc...(02/11/2021 9:08 SA)

Kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tại xã Mường Lý(21/10/2021 10:38 SA)

Đầu tư Dự án nhà máy nước sạch huyện Mường Lát(15/10/2021 4:00 CH)

Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ...(29/09/2021 2:01 CH)

UBND huyện tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 9(19/09/2021 8:57 SA)

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Hà Văn Ca thăm, động viên chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn...(13/09/2021 9:47 SA)

Mường Lát: Hướng dẫn hoạt động vận tải trong thời gian áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội...(05/09/2021 11:25 SA)

UBND huyện giao ban thường kỳ tháng 7(04/08/2021 9:40 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện sơ kết công tác 6 tháng đầu năm;...(15/07/2021 4:36 CH)

Tổng kết công tác tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm đợt 1; triển khai các phương án tiêm phòng...(06/07/2021 4:26 CH)

Xã Quang Chiểu triển khai thành công mô hình trồng lúa nước vụ chiêm xuân đồng bào Mông bản Pù...(02/07/2021 10:08 SA)

Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân xã Quang Chiểu, khóa XXII(28/06/2021 4:51 CH)

Ngày hội bầu cử ở vùng cao Mường Lát(23/05/2021 3:26 CH)

Mường Lát sẵn sàng cho ngày hội non sông(22/05/2021 9:20 SA)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang làm việc tại huyện Mường Lát(18/05/2021 8:43 SA)

Cuộc sống mới của người dân vùng lũ tại các khu tái định cư(18/05/2021 10:15 SA)

HĐND huyện Mường Lát - Dấu ấn một nhiệm kỳ(12/05/2021 10:23 SA)

Chi cục Thống kê huyện Mường Lát: Cánh tay đắc lực phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH của địa phương(22/04/2021 3:57 CH)

Huyện ủy Mường Lát: sơ kết quý I năm 2021(02/04/2021 4:12 CH)

Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm...(30/11/2023 9:08 CH)

Thông báo Tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự xã Quang Chiểu năm 2023(29/11/2023 1:51 CH)

Nâng cao nghiệp vụ trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội cho các thành viên Ban đại diện Hội...(28/11/2023 4:19 CH)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 11 năm 2023(28/11/2023 9:27 SA)

Gặp mặt, biểu dương, tôn vinh già làng, trưởng bản, người uy tín tiêu biểu ở khu dân cư trên địa...(27/11/2023 3:10 CH)

Bí thư Huyện uỷ Hà Văn Ca kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình dự án tại xã Nhi Sơn(25/11/2023 4:44 CH)

Các đồng chí lãnh đạo huyện thăm động viên các thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ Quân sự,...(24/11/2023 10:02 SA)

Bí thư Huyện uỷ Hà Văn Ca kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình dự án tại xã Mường Lý(23/11/2023 9:03 SA)

Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hoá thăm, hỗ trợ đoàn viên công đoàn huyện Mường Lát ốm đau, bệnh...(21/11/2023 4:28 CH)

Kiểm tra tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia tại Tam Chung(17/11/2023 3:57 CH)

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 11 năm 2023(16/11/2023 4:18 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Mường Lát(15/11/2023 4:33 CH)

Ban chỉ đạo thực hiện Kết luận số 50-KL/TU huyện Mường Lát tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng...(15/11/2023 4:16 CH)

Đình chỉ lưu hành, thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng(15/11/2023 11:13 SA)

Hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận,...(13/11/2023 3:54 CH)

Bắt đối tượng người Lào mua bán, vận chuyển trái phép ma túy(12/11/2023 8:05 SA)

Bảo hiểm Agribank chi trả quyền lợi cho khách hàng tại Mường Lát(10/11/2023 3:14 CH)

Ban Dân vận Tỉnh ủy: tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận trong vùng đồng...(09/11/2023 2:17 CH)

Ký kết chương trình phối hợp thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của...(09/11/2023 4:32 CH)

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở liên khu bản Bóng, bản Na Chừa xã Mường Chanh(09/11/2023 3:16 CH)

°