Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Mường Lát

Huyện Mường Lát chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Đăng ngày 24 - 03 - 2021
100%

Sáng ngày 24-3, Liên đoàn Lao động huyện Mường Lát tổ chức lễ phát động phong trào thi đua "Công nhân, viên chức, lao động chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030" và triển khai chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Tham dự lễ phát động, về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Quốc Thanh – Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Mai Bá Nam - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng đoàn công tác của Liên đoàn lao động tỉnh.

Về phía huyện Mường Lát có các đồng chí: Triệu Minh Xiết - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Bình – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo LĐLĐ huyện và các tổ chức công đoàn cơ sở huyện Mường Lát.

Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ phát động

Phong trào thi đua "Công nhân, viên chức, lao động chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030" là hành động cụ thể của đội ngũ công chức, viên chức, lao động huyện Mường Lát về việc cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; phát triển huyện Mường Lát theo chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết số 58-NQ /TW, của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI. Đó là: Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, gắn với thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; tích cực thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ, tăng thu ngân sách. Quan tâm bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng cá hiệu quả nguồn tài nguyên, chủ động ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu. Phát huy nội lực, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội; chăm lo giảm nghèo; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Quyết tâm đưa huyện Mường Lát thoát nghèo bền vững.

Đồng chí Phạm Bá Sáng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện phát động phong trào

Tại buổi lễ phát động, đồng chí Phạm Bá Sáng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Mường Lát kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động huyện Mường Lát cùng chung sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao; tạo khí thế thi đua sôi nổi góp phần thực hiện thắng lợi khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng giai đoạn 2021 - 2030.

Đồng chí Mai Bá Nam - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi lễ

Đồng chí Triệu Minh Xiết - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Mai Bá Nam - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và đồng chí Triệu Minh Xiết - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong huyện đã đạt được trong các phong trào thi đua của những năm qua. Để thực hiện tốt phong trào thi đua "Công nhân, viên chức, lao động chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030" các đồng chí đề nghị: Phát động sâu rộng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn kết chặt chẽ với những nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong năm 2021. Tích cực tham gia có hiêu quả của các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “trung thành, trách nhiệm, liêm chính sáng tạo” , " cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực". Chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, phong cách phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả.

Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo chuyển biến rõ nét về sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng ngũ cán bộ hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của người đứng đầu ở tất cả các cấp, các ngành. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực hội nhập kinh tế quốc tế. Phấn đấu nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số cạnh tranh cấp huyện, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường và điều kiện cho hoạt động khởi nghiệp.

Thi đua đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa xã hội, đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, viên chức, lao động; đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống Công đoàn. Kiên quyết khắc phục các biểu hiện phô trương, hình thức, bệnh thành tích trong công tác thi đua khen thưởng. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo các tập thể, cá nhân được tôn vinh khen thưởng chính xác, có tác dụng nêu gương và giáo dục. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện để biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến nhằm tạo ra sức lan tỏa và làm theo.

Đại diện các cụm thi đua Liên đoàn lao động huyện Mường Lát ký giao ước thi đua

Kết thúc buổi lễ phát động, đại diện 4 cụm thi đua Liên đoàn lao động huyện Mường Lát đã ký giao ước thi đua thực hiện phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng giai đoạn 2021-2030”.

 

<

Tin mới nhất

Huyện Mường Lát chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh...(24/03/2021 2:27 CH)

Trung tâm Chính trị huyện Mường Lát: Cái nôi đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho cấp uỷ đảng...(28/12/2020 10:06 SA)

Bàn giao công trình Bia lưu niệm Tây Tiến ở Sài Khao(26/11/2020 3:32 CH)

Trung tâm Y tế huyện Mường Lát nỗ lực thực hiện mục tiêu 90-90-90(21/08/2020 10:23 SA)