Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Mường Lát

Mường Lát: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan quản lý nhà nước.

Đăng ngày 08 - 12 - 2021
100%

Xác định việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước có vai trò quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành và phục vụ nhu cầu của người dân, huyện Mường Lát đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử đến 100% cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) tại địa phương.

Từ đầu năm đến nay, huyện Mường Lát đã tập trung chỉ đạo các đơn vị tăng cường sử dụng ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý điều hành của đơn vị trên nền tảng xây dựng chính quyền điện tử như: Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, thư điện tử, cổng thông tin điện tử, phần mềm một cửa liên thông, dịch vụ công trực truyến. 100% cán bộ, công chức được cung cấp địa chỉ mail công vụ. Tỷ lệ sử dụng đạt 100% so với số lượng được cấp. Phần mềm theo dõi và thực hiện nhiệm vụ được giao được triển khai nghiêm túc từ huyện đến xã, tỷ lệ giải quyết đạt 100%. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức người lao động tại UBND huyện được cấp tài khoản TDoffice. Tỷ lệ sử dụng trong công tác điều hành đạt 100% tại các bộ phận. 8/8 xã thị trấn được cấp 8 tài khoản ứng với 8 chức danh cấp xã từ năm 2017, hầu hết các xã đều sử dụng tốt phần mềm trong quản lý điều hành. Tỷ lệ sử dụng đạt 100%.

Bên cạnh đó, việc duy trì và vận hành hiệu quả Cổng thông tin điện tử huyện luôn được chú trọng thực hiện. Cổng thông tin điện tử huyện thường xuyên đăng tải đầy đủ thông tin về pháp luật, chính sách, quy định, thủ tục hành chính, quy trình làm việc, các dự án đầu tư, đấu thầu và mua sắm, thông tin hoạt động của các cơ quan theo quy định của Nhà nước. Qua đó, góp phần công khai hóa các thủ tục hành chính, minh bạch thông tin, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Là cầu nối đăng tải thông tin chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ của huyện, đáp ứng nhu cầu tra cứu của người dân. Năm 2021, Cổng thông tin điện tử của huyện đã đăng tải hơn 250 tin, bài phản ánh về các hoạt động của huyện thu hút gần 700.000 lượt người truy cập. Đồng thời, triển khai hiệu quả phần mềm một cửa điện tử đảm bảo đúng quy định của Nhà nước. Công khai đầy đủ 59 bộ TTHC với 321 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên trang thông tin điện tử của huyện. Việc cung cấp dịch vụ công mức độ 3 và 4 tại huyện được tiếp nhận và sử dụng trên nền tảng chung kết nối, chia sẻ các hệ thống thông tin quy mô cấp tỉnh LGSP và được cổng dịch vụ công trực tuyến huyện với số lượng 38 dịch vụ công mức độ 3, 57 dịch vụ công mức độ 4.

Tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND huyện tính đến ngày 05/12/2021 đã thực hiện tiếp nhận 478 hồ sơ giải quyết 459 hồ sơ tỷ lệ giải quyết đạt 96%. Có 103 hồ sơ được tiếp nhận qua mạng trong đó có 100 hồ sơ dịch vụ công mức độ 3 và 03 hồ sơ dịch vụ công mức độ 4. Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện tốt, 100% máy tính trong các cơ quan hành chính Nhà nước cấp huyện có cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc. Công tác hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước được quan tâm, nơi làm việc của các phòng, ban, cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn được bố trí khang trang và các điều kiện làm việc khác đã góp phần kiểm soát quy trình, tiến độ giải quyết và nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Thời gian tới, huyện Mường Lát tiếp tục phát triển ứng dụng CNTT trong tất cả lĩnh vực quản lý của các cấp chính quyền, bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động của cơ quan Nhà nước các cấp. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT hiện đại, đồng bộ, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, hình thành môi trường làm việc điện tử liên thông, rộng khắp, phát triển các cơ sở dữ liệu trọng điểm của huyện. Phấn đấu 100% các cơ quan Nhà nước ứng dụng, khai thác có hiệu quả các hệ thống phần mềm dùng chung, như: Cổng thông tin điện tử; thư điện tử công vụ; quản lý văn bản và điều hành; quản lý thi đua - khen thưởng; quản lý hộ tịch... Tiếp tục sử dụng có hiệu quả hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến đến 8 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Tập trung thực hiện tốt việc chuyển đổi số trên địa bàn huyện Và tiếp tục phát huy hiệu quả phòng họp không giấy tờ tại Huyện ủy và UBND huyện trong năm 2022. Quản lý, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông xây dựng các kế hoạch phát triển hạ tầng, cung cấp dịch vụ; thực hiện cạnh tranh lành mạnh, duy trì tốc độ phát triển, nhất là mạng lưới dịch vụ bưu chính, viễn thông, Internet, đảm bảo thông tin phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và đáp ứng mọi nhu cầu thông tin truyền thông tại địa phương.

<

Tin mới nhất

Chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất(23/05/2022 8:47 SA)

Cập nhập và công bố cấp độ dịch COVID-19 ngày 16 tháng 5 trên địa bàn huyện Mường Lát(16/05/2022 9:50 CH)

Thông báo về việc bán niêm yết tài sản đã được xác định quyền sở hữu toàn dân(16/05/2022 3:09 CH)

Cập nhập và công bố cấp độ dịch COVID-19 ngày 8 tháng 5 trên địa bàn huyện Mường Lát(09/05/2022 4:28 CH)

Nâng cao chất lượng hoạt động Hội Nông dân cơ sở huyện Mường Lát(28/04/2022 8:14 SA)

Hội nghị tổng kết công tác thực hiện bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR năm 2021 (27/04/2022 9:46 SA)

Cập nhập và công bố cấp độ dịch COVID-19 ngày 24 tháng 4 trên địa bàn huyện Mường Lát(25/04/2022 7:45 SA)

Nâng cao kiến thức cho cán bộ hội các cấp về công tác gia đình, công tác làm dân vận tại các xã...(22/04/2022 8:35 SA)

Tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 10 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện Mường...(22/04/2022 9:29 SA)

Tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 11 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện Mường...(20/04/2022 2:46 CH)

Cập nhập và công bố cấp độ dịch COVID-19 ngày 18-4 trên địa bàn huyện Mường Lát(18/04/2022 9:48 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mường Lát sơ kết hoạt động quý...(18/04/2022 9:32 SA)

Học sinh, sinh viên nghèo được vay tới 10 triệu đồng mua máy tính(14/04/2022 4:30 CH)

Nâng cao nghiệp vụ công tác tôn giáo và cập nhật thông tin công tác tôn giáo năm 2022(08/04/2022 4:01 CH)

Cập nhập và công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Mường Lát(07/04/2022 10:22 SA)

Triển khai tiêm mũi bổ sung, nhắc lại vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện Mường Lát tháng 4...(06/04/2022 10:16 SA)

Điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ mở cửa hoạt động du lịch trong bối...(05/04/2022 10:01 SA)

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(05/04/2022 8:47 SA)

Phòng, chống dịch Covid-19 đối với người từ nước ngoài nhập cảnh vào huyện Mường Lát(31/03/2022 3:10 CH)

Cập nhập và công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Mường Lát(31/03/2022 2:50 CH)