Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Mường Lát

Khởi sắc Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Đăng ngày 26 - 12 - 2021
100%

Năm 2021, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã phát triển sâu rộng trên địa bàn huyện Mường Lát. Phong trào đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống trên địa  bàn huyện

            Bám sát các nội dung của phong trào TDĐKXDĐSVH và thực tiễn địa phương, cấp ủy, chính quyền huyện Mường Lát đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra các kế hoạch, giải pháp đồng bộ nhằm thúc đẩy phong trào TDĐKXDĐSVH phát triển. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích và nội dung của phong trào đến mọi tầng lớp Nhân dân. Thường xuyên đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền. Từ đó, không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị và Nhân dân về phong trào TDĐKXDĐSVH và các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa; phong trào xây dựng nông thôn mới; phong trào văn hóa, văn nghệ...

Đối với phong trào đoàn kết, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, sau một năm triển khai thực hiện đã phát triển sôi nổi, mang lại hiệu quả thiết thực. Các xã, thị trấn đã tập trung chỉ đạo, vận động Nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đổi mới cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng nhiều hình thức nhằm phấn đấu xóa đói, giảm nghèo kết hợp với xây dựng mô hình điểm văn hóa đạt hiệu quả cao: hướng chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng nông lâm nghiệp và dịch vụ, khuyến khích các hộ phát triển kinh tế làm giàu chính đáng theo các mô hình trang trại, gia trại, ngành nghề thủ công truyền thống, du nhập ngành nghề mới; quan tâm tạo việc làm ổn định cho các đối tượng gia đình chính sách, tổ chức xuất khẩu lao động. Nhiều bản, khu từ hoạt động kinh tế tự cung tự cấp đã từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa như chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế mô hình trang trại, thực hiện tốt việc chăm sóc bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, phát triển rừng trồng, phát triển đàn gia súc, gia cầm cải thiện mức sống, thu nhập cho gia đình…

Thực hiện nếp sống văn minh, kỷ cương pháp luật nhằm khơi dậy, phát huy truyền thống tốt đẹp của người dân làm cho đời sống vật chất cũng như tinh thần của mỗi gia đình được nâng lên. Đại bộ phận người dân đã ý thức và hạn chế các biểu hiện tiêu cực lãng phí, thương mại hóa, mê tín dị đoan trong việc cưới, tang, lễ hội. Những nét đẹp, những phong tục tập quán văn hóa tiên tiến mang đậm bản sắc riêng của đồng bào các dân tộc được giữ gìn và phát huy. Những hủ tục lạc hậu đang dần được loại bỏ, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, an ninh - quốc phòng được giữ vững. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, các nghi thức rườm rà, tổ chức ăn uống linh đình đã dần được xóa bỏ, các hủ tục lạc hậu trong tang lễ cũng dần được bãi bỏ. Lễ hội truyền thống được tổ chức đúng quy định, phát huy được bản sắc văn hóa của các dân tộc; nhiều trò chơi, trò diễn, văn nghệ dân gian được gìn giữ và duy trì trong các dịp lễ tết, hội hè... Có được kết quả đó là nhờ các địa phương đã chủ động xây dựng, sửa đổi hương ước, quy ước phù hợp với tình hình thực tế; phổ biến, triển khai những tiêu chí của phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng bản văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội tới từng thôn, làng, từng hộ gia đình để Nhân dân biết và thực hiện.

Mô hình trồng rau sạch bản Suối Phái xã Tam Chung

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan văn hóa được xem là nội dung trọng tâm và thường xuyên được huyện quan tâm. Đến nay, toàn huyện có 5677/8731 số hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 65,02% (tương ứng 5677/5551 hộ, đạt tỷ lệ 102%), vượt chỉ tiêu giao. Trong đó có 4046 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục, 606 hộ gia đình được tặng giấy khen Gia đình văn hóa 3 năm liên tục. Năm 2021, có 05 cơ quan, đơn vị đăng ký xây dựng “cơ quan đơn vị, đạt chuẩn văn hóa” lần đầu; 03 đơn vị đăng ký lại (vượt chỉ tiêu). Đồng thời, BCĐ huyện đã tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa của 09 cơ quan, đơn vị và đề nghị Chủ tịch UBND huyện công nhận 8 cơ quan, đơn vị công nhận đạt chuẩn văn hóa, đạt 100% so với chỉ tiêu kế hoạch của BCĐ; đạt 160% so với chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND huyện giao (nâng tổng số cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa lên 25 cơ quan, đơn vị, trong đó 8 đơn vị đạt chuẩn danh hiệu văn hóa cấp tỉnh; đề nghị cấp tỉnh công nhận lại 3/1 cơ quan, đơn vị (vượt chỉ tiêu giao); 57/88 khu, bản được công nhận khu dân cư văn hóa, đạt tỷ lệ 64,8 (tương ứng 57/49 khu/bản, đạt tỷ lệ 112 116%), vượt chỉ tiêu giao; 100% các bản, khu phố xây dựng và thực hiện hiệu quả hương ước, quy ước. Từ phong trào này, nhiều cá nhân, gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn huyện đã trở thành gương điển hình trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hòa thuận, tiến bộ và hạnh phúc.

Để tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho người dân, huyện đã vận động Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao. Thành lập các câu lạc bộ, đội văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao. Đồng thời, quan tâm hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao. Đến nay, toàn huyện có toàn huyện có 61 khu/bản có nhà Văn hóa, 68 bản đã quy hoạch sân thể thao; 7/8 địa phương có trung tâm văn hóa xã, thị trấn. Các thiết chế được khai thác, phát huy hiệu quả, khi trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng, giao lưu, hưởng thụ các giá trị văn hóa và luyện tập thể dục - thể thao của Nhân dân.

            Có thể nói, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Mường Lát đã và đang phát huy được truyền thống tốt đẹp của mỗi gia đình, mỗi dòng họ và cộng đồng dân cư, đoàn kết, hòa thuận, cùng nhau phấn đấu xây dựng và phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống vật chất, vươn lên làm giàu chính đáng góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

<

Tin mới nhất

Cập nhập và công bố cấp độ dịch COVID-19 ngày 23 tháng 5 trên địa bàn huyện Mường Lát(23/05/2022 8:22 SA)

Huyện Mường Lát tổ chức Đại hội TDTT lần thứ V - năm 2022(17/05/2022 10:16 CH)

Quỹ từ thiện Cargill Cares Việt Nam tổ chức khánh thành và bàn giao điểm trường tiểu học tại...(15/05/2022 10:05 CH)

Huyện Mường Lát tổ chức thành công giải bóng đá nam trong khuôn khổ Đại hội TDTT huyện lần thứ V...(19/04/2022 9:57 SA)

Tặng quà cho học sinh nghèo vùng cao biên giới(04/04/2022 10:19 SA)

Tăng cường quản lý đối với việc mua, bán, sử dụng thuốc điều trị COVID-19(21/03/2022 10:48 SA)

Tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho Nhân dân vùng biên(14/03/2022 3:53 CH)

Triển khai tiêm mũi 2, mũi bổ sung, nhắc lại vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện Mường Lát...(09/03/2022 10:36 SA)

Triển khai tiêm mũi 2, mũi bổ sung, nhắc lại vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện Mường Lát...(09/03/2022 10:31 SA)

Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ...(03/03/2022 3:42 CH)

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Mường Lát lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027(25/02/2022 9:33 CH)

Mường Lát làm theo lời căn dặn của Bác(21/02/2022 9:41 SA)

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Bình thăm, chúc tết cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn(27/01/2022 4:04 CH)

Đồng chí Hoàng Văn Dũng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện thăm, chúc...(25/01/2022 4:25 CH)

Công đoàn Ngành Xây dựng Thanh Hóa thăm, tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của thị...(20/01/2022 3:43 CH)

Công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Mường Lát(18/01/2022 8:09 SA)

Tặng quà các hộ dân và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Nhi Sơn(17/01/2022 9:23 SA)

Tặng quà Tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trung Lý(17/01/2022 9:21 SA)

Đồng chí Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội dự lễ dâng hương các anh hùng, liệt...(14/01/2022 3:08 CH)

Hội đồng Dân tộc Quốc hội phối hợp với Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc trao quà tại huyện Mường Lát(14/01/2022 1:08 CH)