Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
204 người đã bình chọn
73 người đang online

Gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh tại huyện Mường Lát

Đăng ngày 03 - 11 - 2021
100%

Ngày 2-11, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do đồng chí Đại tá Phạm Toàn Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, khảo sát kết quả xây dựng và hoạt động của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 (Quân khu 4) tại khu kinh tế quốc phòng Mường Lát. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các Cục: Tác chiến, Quân lực và Cục Dân vận thuộc Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các phòng liên quan thuộc Quân khu 4. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Hà Văn Ca, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các xã thuộc vùng dự án kinh tế quốc phòng Mường Lát; lãnh đạo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5.

Đồng chí Đại tá Hoàng Văn Võ, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 báo cáo kết quả xây dựng và hoạt động của Đoàn tại khu kinh tế quốc phòng Mường Lát trước đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 đã báo cáo kết quả xây dựng và hoạt động của Đoàn tại khu kinh tế quốc phòng Mường Lát. Theo đó, quán triệt sâu sắc chủ trương, chiến lược của Đảng về kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế và thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, gần 20 năm qua, Đoàn kinh tế - quốc phòng 5 đã nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ, tích cực triển khai thực hiện Dự án khu kinh tế - quốc phòng Mường Lát và đạt được kết quả quan trọng, được Đảng bộ, chính quyền, đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện ghi nhận, đánh giá cao.

Từ khi thành lập đến nay, Đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được 21 công trình gồm: Công trình điện, đường giao thông, công trình thủy lợi, công trình nước sinh hoạt, phòng học Mầm non, nhà văn hóa thôn, bản…; kết hợp tổ chức, bố trí lại 11 cụm điểm dân cư trên địa bàn, từng bước hình thành các thôn, bản, cụm điểm dân cư tập trung trên vành đai biên giới, địa bàn xung yếu, tạo hành lang bảo vệ chủ quyền Quốc gia. Đồng thời, tích cực triển khai các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp nhân dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, khắc phục tình trạng di cư, dịch cư tự do, tập quán du canh, du cư, tự cung, tự cấp… góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 75% (năm 2003) xuống còn 37,67% (năm 2020). Thu nhập bình quân đầu người vùng dự án khu kinh tế quốc phòng đạt 20,7 triệu đồng/người/năm.

Toàn cảnh buổi làm việc

Đặc biệt, cùng với thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, tổ chức sản xuất, làm nòng cốt hỗ trợ nhân dân xóa đói giảm nghèo, Đoàn kinh tế - quốc phòng 5 đã đẩy mạnh công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở chính trị, gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Bằng các hoạt động thiết thực, Đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tích cực đưa văn hóa, y tế về thôn, bản, góp phần xóa mù chữ, giải quyết những vấn đề bức xúc của công tác y tế ở vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Đến nay, Khu kinh tế - quốc phòng Mường Lát đã và đang phát huy hiệu quả trên nhiều mặt, góp phần tạo nên diện mạo, thế và lực mới cả về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên vùng đất biên cương của Tổ quốc.

Đồng chí Hà Văn Ca, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề xuất một số nội dung với đoàn công tác của Bộ Quốc phòng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hà Văn Ca, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và lãnh đạo các xã thuộc vùng dự án kinh tế quốc phòng Mường Lát đã đề xuất với đoàn công tác của Bộ Quốc phòng một số nội dung như: Đề nghị Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 tiếp tục đầu tư về cơ sở hạ tầng kết hợp bố trí, sắp xếp dân cư tại các vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi ở mới an toàn, gắn với quốc phòng - an ninh; Sớm phê duyệt các chủ trương, các chương trình, dự án tại khu kinh tế quốc phòng Mường Lát giai đoạn 2021 - 2025; Tiếp tục có nhiều chương trình hỗ trợ sản xuất cho bà con nhân dân trong vùng dự án; Hỗ trợ hệ thống thủy lợi để người dân khai hoang, phục hóa mở rộng diện tích ruộng nước đảm bảo an ninh lương thực; Tiếp tục hỗ trợ, xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Đề nghị Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 tiếp tục đầu tư các công trình dân sinh, nhân rộng các mô hình và lồng ghép các chương trình dự án theo các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 góp phần xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ đời sống nhân dân trên địa bàn huyện; Tham mưu giúp cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trên địa bàn gắn với xây dựng “Thế trận quốc phòng toàn dân”; Tiếp tục cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; Hỗ trợ nhân dân trong việc phát triển sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, bố trí dân cư, đầu tư xây dựng cơ bản các công trình phục vụ dân sinh, tham gia xây dựng nông thôn mới…

Đồng chí Đại tá Phạm Toàn Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế thống nhất một số nội dung tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện đoàn công tác, đồng chí Đại tá Phạm Toàn Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 (Quân khu 4) trong công tác xây dựng và hoạt động tại khu kinh tế quốc phòng Mường Lát. Đồng thời thống nhất một số nội dung để thực hiện xây dựng khu kinh tế quốc phòng Mường Lát có bước đột phá; hoạt động của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới. Qua đó, đồng chí Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Phạm Toàn Thắng đề nghị Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5: Tiếp tục quán triệt các Nghị quyết của Đảng, QUTW, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2021-2025; xây dựng Khu KTQP theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ; phù hợp với Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự, tác chiến phòng thủ quân khu và tác chiến phòng thủ tỉnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; tạo sức mạnh tổng hợp phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh nơi phên dậu của Tổ quốc.

Tiếp tục, quán triệt thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 472-CT/QUTW ngày 21/5/2020 của Quân ủy Trung ương về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các Đoàn KTQP trong tình hình mới. Gắn việc tham gia giúp dân xóa đói, giảm nghèo bền vững với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh.

Những ý kiến đề xuất của các đại biểu tại buổi làm việc đồng chí cùng đoàn công tác hứa sẽ nghiêm túc tiếp thu để tổng hợp và cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 sớm có những cơ chế thực hiện tốt nhất.

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 khảo sát vị trí dự kiến đóng quân của các đội sản xuất mới tại khu kinh tế quốc phòng Mường Lát

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 kiểm tra hoạt động tại một số Đội sản xuất của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5

Trước đó, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 đã khảo sát các vị trí dự kiến đóng quân của 3 đội sản xuất mới của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 theo Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 24-6-2020 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo 2768/BQP-Kte ngày 5-8-2020 của Bộ Quốc phòng về việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng và phát triển các Khu KTQP đến năm 2025, Khu KTQP Mường Lát quy hoạch đến năm 2025 và kiểm tra hoạt động tại một số Đội sản xuất của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5.

<

Tin mới nhất

Khai mạc huấn luyện tự vệ khối cơ quan, tổ chức năm 2023(23/05/2023 3:31 CH)

Tổng kết công tác tuyển quân năm 2023, triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2024(16/05/2023 3:31 CH)

Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ...(16/05/2023 11:39 SA)

Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 15.000 viên ma túy tổng hợp vào Việt Nam tiêu thụ(27/04/2023 3:03 CH)

Đại tướng Lương Cường thăm, làm việc, tặng quà các đơn vị Quân đội trên tuyến biên giới huyện...(26/04/2023 3:49 CH)

Sơ kết một năm thực hiện đợt 1, Dự án 174/BQP về tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác...(18/04/2023 4:27 CH)

Thành lập Tỉểu đội dân quân thường trực xã Mường Chanh(07/04/2023 3:26 CH)

Bắt 2 vụ, 3 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy(29/03/2023 5:03 CH)

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện thăm và kiểm tra, động viên cán bộ chiến sĩ DQTV...(24/03/2023 5:06 CH)

Ban CHQS huyện Mường Lát khai mạc hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023(06/03/2023 10:57 SA)

Lực lượng vũ trang huyện Mường Lát ra quân huấn luyện năm 2023(02/03/2023 11:35 SA)

Tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện(10/02/2023 9:02 SA)

Mường Lát: tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023(06/02/2023 3:46 CH)

Chi đoàn Phòng Tham mưu (Đoàn Thanh niên Công an tỉnh) tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc...(09/01/2023 11:41 SA)

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5/Quân khu 4 trao tặng trâu, bò giống hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt...(29/12/2022 5:39 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và...(26/12/2022 11:06 SA)

Đồn Biên phòng Pù Nhi bắt đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy(24/12/2022 8:41 SA)

Ban CHQS huyện Mường Lát phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022(15/12/2022 3:33 CH)

Bàn giao nhà Tình nghĩa và nhà Đại đoàn kết cho các đối tượng chính sách và người có công trên...(14/12/2022 3:24 CH)

Nhận nuôi, nhận hỗ trợ 24 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Mường Lát(09/12/2022 5:12 CH)