Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
223 người đã bình chọn
3025 người đang online

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mường Lát lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công rực rỡ

Đăng ngày 13 - 08 - 2020
100%

Trong các ngày 11,12 và 13-8, Đảng bộ huyện Mường Lát đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Võ Duy Sang, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa; đồng chí Mai Sỹ Diến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và 149 đại biểu chính thức đại diện cho gần 2.600 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Đồng chí Cao Văn Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thông qua báo cáo chính trị tại Đại hội

Theo báo cáo Chính trị tại Đại hội, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Mường Lát đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V đã đề ra. Nổi bật là tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 8,6%. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 885,4 tỷ đồng, tăng 39%, gấp 1,4 lần so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 20,7 triệu đồng tăng 4,7 triệu đồng so với năm 2015.

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục giữ được quy mô sản xuất và phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị trên một đơn vị diện tích. Giá trị sản xuất bình quân ngành trồng trọt đạt 103 tỷ đồng/năm, tăng 18,3% so với đầu nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp, tiểu- thủ công nghiệp, xây dựng bình quân hàng năm đạt 15%, vượt 5,3% so với năm 2015.

Dịch vụ - thương mại phát triển ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của Nhân dân. Giá trị sản xuất ước đạt 380 tỷ đồng, gấp 1,8 lần so với năm 2015. Công tác tuyên truyền kêu gọi thu hút đầu tư được chú trọng, môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện…

An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân được nâng lên, các chương trình, dự án giảm nghèo tiếp tục được chỉ đạo thực hiện hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, đạt kết quả tốt. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh Đại hội

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Mường Lát tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; tích cực thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ, tăng thu ngân sách. Quan tâm bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên, chủ động ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu. Phát huy nội lực, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tập trung giải quyết tốt các vấn đề xã hội, chăm lo giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Quyết tâm đưa huyện từng bước thoát nghèo bền vững.

Thảo luận tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ thêm những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất các giải pháp vào Báo cáo Chính trị để Đảng bộ huyện Mường Lát tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Lại Thế Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Mường Lát đã nỗ lực giành được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của huyện để có hướng khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ huyện Mường Lát cần tập trung cao nhất cho nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Trong đó, tập trung chỉ đạo tổ chức lại sản xuất nông- lâm nghiệp theo hướng nâng cao năng xuất, chất lượng, hiệu quả. Khảo sát, đánh giá lại điều kiện thổ nhưỡng, đất đai trên địa bàn, làm cơ sở để xác định và bố trí cơ cấu cây trồng phù hợp, nhất là những loại cây trồng mà huyện có lợi thế. Tiếp tục ổn định diện tích đất lúa ở những nơi có điều kiện, gắn với thâm canh, tăng năng suất để đảm bảo an ninh lương thực. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, chuyển từ phương thức chăn nuôi truyền thống, phân tán, nhỏ lẻ, sang chăn nuôi trang trại, gia trại. Coi trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; tích cực kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực có lợi thế.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030; Nghị quyết 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gắn với thực hiện tốt các chương trình 134, 135, 30a… Tập trung quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư có trọng điểm các công trình hạ tầng quan trọng; quy hoạch, sắp xếp, di dời, bố trí các hộ dân đang cư trú ở những nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quyét, sạt lỡ đất, về các tái định cư, gắn với xây dựng các bản nông thôn mới.

Chăm lo nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa- xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân. Chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Tăng cường củng cố quốc phòng- an ninh, giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội. Chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp…

Đại hội tiến hành bỏ phiếu

Với tinh thần tập trung, dân chủ Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mường Lát lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 30 đồng chí với số phiếu tín nhiệm cao và 1 đồng chí do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Đại hội đã báo cáo kết quả Phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Lát, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 10 đồng chí. Đồng chí Cao Văn Cường; Triệu Minh Xiết được tín nhiệm bầu chức danh Phó Bí thư Huyện ủy. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ mới gồm 7 ủy viên, đồng chí Phan Văn Lai tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Đại hội cũng đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mường Lát lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự thống nhất cao của đại biểu tham dự.

Trước đó, chiều ngày 11-8, các đồng chí lãnh đạo huyện cùng toàn thể đại biểu chính thức của Đại hội đã thắp nén hương, báo công trước anh linh các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm Thị trấn Mường Lát và tiến hành họp phiên trù bị Đại hội.

 

 

<

Tin mới nhất

Mường Lát: Phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024(15/02/2024 3:54 CH)

Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển...(24/01/2024 9:26 SA)

Mường Lát có 22/25 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức(21/12/2023 10:20 SA)

Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hoá thăm, hỗ trợ đoàn viên công đoàn huyện Mường Lát ốm đau, bệnh...(21/11/2023 4:28 CH)

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền...(06/10/2023 11:22 SA)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 9 năm 2023(22/09/2023 4:28 CH)

Đóng điện công trình cấp điện cho bản Sài Khao(29/08/2023 11:59 CH)

Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 11 thành công tốt đẹp.(14/07/2023 4:14 CH)

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Mường Lát lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp(24/05/2023 4:32 CH)

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045(28/03/2023 10:07 SA)

Hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia...(22/03/2023 4:05 CH)

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về xây dựng và phát...(12/12/2022 4:18 CH)

Ký kết thỏa Thuận hợp tác giữa huyện Mường Lát và huyện Viêng Xay, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn...(04/07/2022 3:51 CH)

Cập nhập và công bố cấp độ dịch COVID-19 ngày 27 tháng 6 trên địa bàn huyện Mường Lát(27/06/2022 11:09 SA)

Huyện Mường Lát tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022(16/02/2022 2:32 CH)

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban...(20/12/2021 11:07 SA)

THÔNG BÁO Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng năm 2021 huyện...(04/10/2021 3:58 CH)

Mường Lát: Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện(03/09/2021 8:02 CH)

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm hỏi, tặng quà các...(19/07/2021 11:18 CH)

Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Mường Lát lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp(01/07/2021 10:20 SA)

Các đồng chí lãnh đạo huyện Mường Lát tham gia bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các...(23/05/2021 9:56 SA)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống COVID-19, chuẩn bị...(18/05/2021 9:18 SA)

Ra mắt và tập huấn 2 Mô hình Câu lạc bộ "Gia đình toàn mỹ, mẹ an toàn con khỏe mạnh” và Câu lạc...(03/04/2021 9:46 SA)

Lễ khánh thành nhà mẫu và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại...(22/03/2021 10:57 SA)

Mường Lát: Lễ giao nhận quân năm 2021(27/02/2021 10:12 SA)

Giao lưu gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo 3 huyện Mường Lát - Quan Hóa - Quan Sơn...(11/12/2020 4:14 CH)

Mường Lát kiện toàn nhân sự HĐND – UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021(11/09/2020 3:47 CH)

Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về công tác cán bộ(10/09/2020 3:29 CH)

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mường Lát lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công rực rỡ(13/08/2020 4:43 CH)

Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Mường Lát năm 2020(25/06/2020 3:09 CH)

Đảng bộ xã Pù Nhi tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.(28/05/2020 11:00 SA)

Huyện Mường Lát sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19(07/05/2020 10:49 SA)

Người dân ở huyện Mường Lát hoãn tổ chức đám cưới để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19(13/04/2020 3:31 CH)

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ...(03/04/2020 4:32 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân bản Lốc...(13/11/2019 3:28 CH)

Truy điệu và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho gia đình liệt sỹ Thao Văn Súa(22/08/2019 4:26 CH)

Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Mường Lát năm 2019(15/08/2019 5:00 CH)

Huyện Mường Lát: Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019(27/06/2019 4:02 CH)

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Mường Lát lần thứ III thành công tốt đẹp(12/06/2019 3:27 CH)

Huyện Mường Lát: Sát nhập 2 đơn vị hành chính cấp xã(07/06/2019 7:45 SA)

Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 thăm và làm việc tại huyện Mường Lát(11/03/2019 3:02 CH)

Tưng bừng ngày hội tòng quân năm 2019 tại huyện Mường Lát(20/02/2019 3:32 CH)

Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ...(31/01/2019 9:35 SA)

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả thiên tai và công tác...(28/01/2019 3:22 CH)

Đẩy mạnh hợp tác giữa huyện Mường Lát với các huyện Sốp Bâu và Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào)(26/01/2019 2:55 CH)

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả thiên tai,...(23/01/2019 2:16 CH)

Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Văn Chiến kiểm tra tình hình sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện...(21/01/2019 9:25 SA)

Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu IV thăm, tặng quà và chúc Tết các...(18/01/2019 5:55 CH)

Người dân tự nguyện giao nộp súng tự chế(17/01/2019 8:56 SA)

Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Về các vấn đề xã hội thăm và làm việc tại huyện Mường...(27/12/2018 9:17 SA)

°