Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Mường Lát

Tổng kết Dự án tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đợt 5, giai đoạn 2018 - 2020

Đăng ngày 10 - 08 - 2020
100%

Sáng ngày 10-8, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5/ Quân khu IV đã tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án 174 về “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu Kinh tế - Quốc phòng” huyện Mường Lát đợt 5, giai đoạn 2018- 2020, gọi tắt là dự án 174. Dự và chỉ đạo Hội nghị về phía Quân khu IV, có Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu IV, Trưởng Ban quản lý Dự án 174, Quân khu IV; lãnh đạo Văn phòng Quân khu IV. Về phía huyện Mường Lát, có đồng chí Phạm Bá Điểm, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí Triệu Minh Xiết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; lãnh đạo Hội LHPH huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Lãnh đạo các xã thuộc vùng dự án Kinh tế - Quốc phòng; Lãnh đạo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 và các đội viên tri thức trẻ tình nguyện.

Thượng tá Nguyễn Đình Tấn - Phó Chính ủy, Trưởng ban Dự án 174 Đoàn KT-QP 5 thông qua báo cáo tổng kết Dự án 174 đợt 5, giai đoạn 2018 - 2020

Thực hiện Quyết định 174 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng giai đoạn 2010-2020, Thông tư 92 về tổ chức, quản lý, điều hành thực hiện Dự án "Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng giai đoạn 2010 - 2020" của Bộ quốc phòng và các hướng dẫn của Quân Khu IV về thực hiện Dự án tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại Khu Kinh tế - Quốc phòng Mường Lát. Đợt 5, giai đoạn 2018-2020, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 đã tuyển chọn được 24 đội viên tri thức trẻ tình nguyện (TTTTN). Qua 2 năm thực hiện Dự án, các trí thức trẻ tình nguyện đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không di cư tự do. Tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, xóa đói giảm nghèo.

Các đội viên TTTTN tham gia xây dựng Nông thôn mới

Trong 2 năm, các đội viên TTTTN đã cùng với cán bộ, nhân viên của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 xây dựng thành công nhiều mô hình kinh tế thí điểm tại các Đội Sản xuất ở các bản như: Mô hình vườn, ao, chuồng, rừng; Mô hình chăn nuôi gà, vịt siêu đẻ; Mô hình chăn nuôi lợn bản địa; Mô hình trồng nấm Sò lạnh; Mô hình trồng bí cao sản, trồng mướp đắng, thí điểm làm phân vi sinh, tham gia nuôi cá Rốc, cá Trắm ốc; Xây dựng mô hình thâm canh lúa nước; Mô hình trồng mận Tam hoa, Chuối ngự, ổi .... Nhìn chung, các mô hình này đều đem lại hiệu quả kinh tế cao, dễ phổ biến nhân rộng cho bà con trong khu vực dự án và phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương.

TTTTN giúp người dân vùng dự án thu hoạch lúa nước

Vận động nhân dân thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, phòng chống các tệ nạn xã hội. Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, từng bước bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Cùng với nhân dân tu sửa đường liên thôn liên bản, xóa nhà tạm cho các hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới, giúp nhân dân khắc phục thiên tai, dịch bệnh. Hướng dẫn nhân dân chăm sóc bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước. Vận động thanh niên, giáo viên nhà trường cùng tham gia tu sửa đường liên bản, nâng cấp điểm trường Mầm non, nhà văn hóa ở các bản thuộc các xã trong vùng dự án.

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Trong 2 năm qua, đã có 14 trí thức trẻ tình nguyện được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam, 5 đội viên trí thức trẻ được tuyển dụng vào các cơ quan, đoàn thể ở các huyện trong tỉnh.

Đồng chí Phạm Bá Điểm, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Bá Điểm, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện khẳng định: “Việc đưa TTTTN đến công tác tại các khu Kinh tế - Quốc phòng là chủ trương lớn của Chính phủ, nhằm tăng cường nguồn lực con người cho Đoàn Kinh tế - Quốc phòng, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh trên địa bàn chiến lược xung yếu, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo. Đồng thời, thông qua đó giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và tạo điều kiện để đội ngũ tri thức trẻ lập thân, lập nghiệp, cống hiến tài năng, sức lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đồng chí, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Phạm Bá Điểm ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà đội viên TTTTN đợt 5, giai đoạn 2018 – 2020 đã đóng góp công sức, trí tuệ cho bà con nhân dân khu kinh tế - quốc phòng trong những năm qua. Trong thời gian tới, Đồng chí Phạm Bá Điểm đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan, Quân khu IV tiếp tục quan tâm, triển khai Dự án mới để đưa tri thức trẻ về công tác tại những vùng đặc biệt khó khăn trong đó có huyện Mường Lát.

Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu IV, Trưởng ban Quản lý dự án 174 Quân khu IV phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu IV, Trưởng ban Quản lý dự án 174 Quân khu IV đã biểu dương những thành quả và sự cố gắng của các trí thức trẻ tình nguyện đợt 5 trong thời gian làm việc tại cơ sở. Đồng chí Thiếu tướng Hà Tân Tiến cho biết, trong thời gian tới, Quân Khu sẽ tiếp tục tham mưu, đề xuất với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương phê duyện Dự án mới thay thế Dự án 174. Đồng chí cũng nhấn mạnh, nếu được Chính phủ phê duyện thì Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 cần huy động sức mạnh và đổi mới mô hình hoạt động của đội TTTTN; Đổi mới cách quản lý và xây dựng quy chế hoạt động cụ thể, huy động nguồn lực, bố trí kinh phí cho trí thức trẻ thực hiện dự án, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo Quốc phòng - An ninh trên địa bàn.

Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu IV, Trưởng ban Quản lý dự án 174 Quân khu IV trao huy hiệu và tặng giấy chứng nhận của Bộ Quốc phòng cho các đội viên trí thức trẻ tình nguyện đợt 5, giai đoạn 2018 – 2020

Lãnh đạo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 trao giấy khen cho 8 đội viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của Dự án 174 đợt 5, giai đoạn 2018 - 2020

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, đồng chí Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu IV, Trưởng ban Quản lý dự án 174 Quân khu IV đã trao huy hiệu và tặng giấy chứng nhận của Bộ Quốc phòng cho các đội viên trí thức trẻ tình nguyện đợt 5, giai đoạn 2018 - 2020. Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 cũng trao giấy khen cho 8 đội viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của Dự án 174 đợt 5, giai đoạn 2018 - 2020.

<

Tin mới nhất

Khai mạc huấn luyện lực lượng tự vệ khối các cơ quan, đơn vị năm 2020(14/09/2020 10:04 SA)

Mường Lát kiện toàn nhân sự HĐND – UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021(11/09/2020 3:47 CH)

Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về công tác cán bộ(10/09/2020 3:29 CH)

Trường THPT Mường Lát khai giảng năm học mới 2020 – 2021(05/09/2020 10:22 SA)

Đồng chí Hà Văn Ca giữ chức Bí thư Huyện ủy Mường Lát(13/08/2020 4:52 CH)

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mường Lát lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công rực rỡ(13/08/2020 4:43 CH)

Tổng kết Dự án tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đợt 5, giai đoạn 2018 - 2020(10/08/2020 3:27 CH)

Trung tâm y tế huyện triển khai phun thuốc khử khuẩn phòng, chống dịch nCoV(06/08/2020 10:31 SA)

Đồng chí Cao Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện thăm và kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại...(31/07/2020 4:28 CH)

Ban đại diện - Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mường Lát tổ chức Hội nghị sơ...(29/07/2020 11:25 SA)

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên thăm các gia đình chính sách tại huyện Mường Lát(27/07/2020 4:42 CH)

Tặng quà cho người có công và các gia đình chính sách trên địa bàn Thị trấn Mường Lát(22/07/2020 4:30 CH)

Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính và lớp quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên.(17/07/2020 8:56 SA)

Hội nghị trực tuyến công tác dân vận trong hoạt động hòa giải(13/07/2020 4:18 CH)

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế gia đình(11/07/2020 12:42 CH)

Huyện Mường Lát tổ chức thành công liên hoan văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ II...(10/07/2020 3:21 CH)

Mường Lát phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện đề ra năm 2020(01/07/2020 3:28 CH)

Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Mường Lát năm 2020(25/06/2020 3:09 CH)

Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học,trung học cơ sở...(18/06/2020 5:09 CH)

Huyện Đoàn Mường lát Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội năm 2020.(18/06/2020 5:04 CH)