Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Mường Lát

Ban đại diện - Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mường Lát tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Đăng ngày 29 - 07 - 2020
100%

Sáng ngày 28/7/2020, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Lát đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Hà Thị Hoa - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

Ông Nguyễn Đức Thượng - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Lát thông qua báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Trong 6 tháng đầu năm, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, các Bộ ngành, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Ban đại diện Hội đồng quản trị cấp trên, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác; tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp nhằm huy động vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần tích cực vào việc thực hiện chương trình mục tiêu về giảm nghèo, tại việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định an ninh chính trị và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Tính đến ngày 30/6/2020, tổng nguồn vốn tín dụng đạt 213.374 triệu đồng, tăng 14.359 triệu đồng so với năm 2019. Trong đó, nguồn vốn Trung ương chuyển về đạt 154.799 triệu đồng, chiếm 72,5%; nguồn vốn từ Ngân sách cấp tỉnh đạt 5.991 triệu đồng, chiếm 2,8%; nguồn vốn từ Ngân sách cấp huyện đạt 919 triệu đồng, chiếm 0,4% và nguồn vốn huy động từ tiết kiệm dân cư được Ngân sách Trung ương cấp bù lãi suất đạt 46.767 triệu đồng, chiếm 24,33%.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác cho vay đạt 38.690 triệu đồng, trong đó tập trung vào các chương trình: Cho vay hộ nghèo, cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, cho vay hộ nghèo và cho vay hộ mới thoát nghèo. Doanh số thu nợ đạt 24.671 triệu đồng. Đến ngày 30/6, tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 211.951 triệu đồng, tăng 21.795 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước, tăng 13.983 triệu đồng so với đầu năm và đạt 99% kế hoạch được giao trong năm 2020.

Tăng trưởng dự nợ tập trung vào 5 chương trình tín dụng, như: Cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn 3.000 triệu đồng, cho vay hộ nghèo 3.741 triệu đồng, hộ mới thoát nghèo 3.211 triệu đồng, cho vay hộ cận nghèo 1.749 triệu đồng, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 500 triệu đồng và cho vay Thanh niên lập nghiệp 400 triệu đồng.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, đã có 847 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ, đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động; trong đó có 28 lao động đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, xây dựng được 104 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường tại nông thôn và giải quyết cho 21 lao động được vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm.

6 tháng cuối năm 2020, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mường Lát tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch cho vay các chương trình tín dụng trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm soát nợ đến hạn, quá hạn, nợ đi khỏi địa phương và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở nhằm kịp thời phát hiện sai sót, tồn tại để có biện pháp chấn chỉnh xử lý kịp thời.

Đồng chí Hà Thị Hoa - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hà Thị Hoa - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban đại diện HĐQT - NHCSXH huyện yêu cầu các thành viên Ban đại diện là lãnh đạo các phòng, ban thuộc UBND huyện thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 tại cơ sở theo sự phân công của Trưởng ban và kế hoạch từ đầu năm. Sau khi kiểm tra, giám sát các thành viên phải kịp thời gửi Biên bản kiểm tra về Ngân hàng CSXH để tổng hợp báo cáo cấp trên. Tích cực hưởng ứng tham gia gửi tiết kiệm tại Ngân hàng CSXH hoặc tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng tham gia gửi.

Đối với các thành viên là lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội huyện chỉ đạo cở sở nghiêm túc triển khai thực hiện công tác họp bình xét cho vay, kiểm tra mục đích sử dụng vốn của các hộ vay sau 30 ngày kể từ ngày Ngân hàng CSXH giải ngân; giám sát chặt chẽ tình hình sử dụng nguồn vốn của hộ vay trong suốt quá trình vay vốn. Tuyên truyền, vận động tổ viên nhằm nâng mức gửi tiết kiệm hàng tháng lên mức tối thiểu là 50 nghìn đồng, những nơi có điều kiện thi nâng lên mức trên 100 nghìn đồng đến 200 nghìn đồng/tháng.

Đối với thành viên là Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, đồng chí Hà Thị Hoa - Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu mỗi quý phải thực hiện kiểm tra, giám sát tại 1 thôn, 2 tổ và 10 hộ vay. Sau khi kiểm tra, giám sát cấc thành viên phải kịp thời gửi Biên bản kiểm tra về Ngân hàng CSXH để tổng hợp báo cáo cấp trên. Tích cực quan tâm chỉ đạo Trưởng bản và Ban quản lý tổ thực hiện nghiêm túc việc rà soát đối tượng, nhu cầu vay vốn, bình xét cho vay và giám sát việc sử dụng vốn của hộ vay. Đối với những hộ thường xuyên đi làm ăn xa, mắc tệ nạn xã hội, cư trú không hợp pháp… thì không được giải quyết cho vay. Chỉ đạo Hội xã, Trưởng bản thường xuyên nắm bắt thông tin hộ vay bỏ nơi cư trú, hộ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan để có biện pháp xử lý thích hợp.

<

Tin mới nhất

Tổng kết công tác tổ chức, xây dựng Đảng năm 2020(22/01/2021 12:18 CH)

Tiếp tục thực hiện kết luận số 50-KL/TU, ngày 20/04/2010 của Ban Thường vụ tỉnh ủy(22/01/2021 8:43 SA)

Triển khai công tác rà soát các hộ gia đình có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện(15/01/2021 10:38 SA)

Tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020, triển khai...(09/01/2021 11:22 SA)

Khánh thành điểm trường mầm non khu Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát(03/01/2021 9:06 SA)

Huyện Mường Lát tổng kết công tác QP - AN năm 2020(29/12/2020 9:41 SA)

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới(22/12/2020 11:13 SA)

Bắt đối tượng vận chuyển hồng phiến từ Lào về Việt Nam tiêu thụ(18/12/2020 3:44 CH)

Huyện ủy tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; mục...(18/12/2020 10:10 SA)

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới(14/12/2020 2:22 CH)

Nâng cao năng lực cho cán bộ Đoàn làm công tác giảm nghèo ở huyện Mường Lát năm 2020(09/12/2020 3:21 CH)

Tập huấn công tác chỉ đạo Đại hội Phụ nữ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2021-2026(08/12/2020 9:58 SA)

Tăng cường nâng cao kiến thức cho đồng bào dân tộc Khơ Mú huyện Mường Lát năm 2020(26/11/2020 10:24 SA)

Tổng kết Đề án “Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào dân tộc Mông...(25/11/2020 4:41 CH)

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Mường Chanh(17/11/2020 4:30 CH)

Đồng chí Hà Văn Ca - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy thăm và làm việc với Thị trấn Mường Lát(05/11/2020 4:23 CH)

Mường lát chủ động ứng phó với thiên tai(30/10/2020 8:59 SA)

Mường Lát triển khai tiêm vắc-xin phòng đợt 2 cho đàn gia súc, gia cầm (21/10/2020 9:17 SA)

Ra mắt mô hình “Trường THPH Mường Lát an toàn về ANTT”(14/10/2020 3:50 CH)

Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Mường Lát: Tổng kết 5 năm triển khai đại trà thực hiện...(07/10/2020 3:04 CH)