Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Mường Lát

Đảng bộ Cơ quan UBND huyện tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đăng ngày 12 - 06 - 2020
100%

Trong 2 ngày (10 và 11/6), tại Hội trường lớn của huyện, Đảng bộ Cơ quan UBND huyện đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Cao Văn Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ cùng 91 đảng viên trong toàn Đảng bộ cùng tham dự.

Báo cáo chính trị Đại hội đã chỉ rõ:Nhiệm kỳ 2015-2020, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan UBND huyện lần thứ VI, Đảng bộ UBND huyện Mường Lát đã đoàn kết, nhất trí, tập trung lãnh đạo các chi bộ, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Huyện ủy, HĐND - UBND huyện thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực và đạt được những kết quả quan trọng.

Trong đó, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp phát triển kinh tế. Kết quả, có 8/9 chỉ tiêu về kinh tế đạt so với Nghị quyết đề ra. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 6,8%. Sản xuất nông, lâm nghiệp có nhiều bước phát triển; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có sự tăng trưởng. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 885,4 tỷ đồng, tăng 39% so với đầu nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân đạt 17 triệu đồng/ người/ năm. Các mục tiêu cơ bản hoàn thành, hạ tầng cơ sở được quan tâm đầu tư; diện mạo nông thôn mới có nhiều đổi mới. Hoạt động tài chính, tín dụng, thương mại – dịch vụ tiếp tục phát triển.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tham mưu cho UBND huyện thực hiện việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xóa dần các hủ tục. Có 8/31 trường đạt chuẩn quốc gia; chất lượng dạy và học ngày được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 71,40% năm 2015 xuống còn 43,32% năm 2020. Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, kịp thời và có hiệu quả.

Trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng chính trị, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. 100% đảng viên đã thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Công tác bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện và phát triển đảng viên được các chi bộ và Đảng ủy tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả. Qua đánh giá, phân loại hàng năm, Đảng bộ đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; đảng viên đều có đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Đại hội đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy khóa cũ và Ban chấp hành Đảng ủy khóa mới chụp ảnh lưu niệm

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ UBND huyện Mường Lát khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 12 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Cao Văn Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Cao Văn Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Cơ quan UBND huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đánh giá cao thái độ nghiêm túc, thẳng thắn và cầu thị của Đảng bộ trước những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm mà Báo cáo chính trị và bản kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan UBND huyện đã nêu và các ý kiến thảo luận của các đại biểu tại đại hội. Bước vào thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025 của Đảng bộ Cơ quan UBND huyện, đồng chí Cao Văn Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đề nghị: Tập trung xây dựng Đảng bộ, tổ chức đảng thực sự trong sạch vững mạnh để đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng phải kết hợp xây dựng chính quyền và các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc; đồng thời sớm báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy để Đảng bộ cơ quan UBND huyện đổi tên thành Đảng bộ Cơ quan chính quyền phù hợp với cơ cấu, tổ chức, đáp ứng được nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của tỉnh, các chương trình, Nghị quyết của Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; kịp thời quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đang viê, công chuên chức, người lao động. Đảng ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, quan tâm lãnh đạo xây dựng Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ quan trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với các Ban Đảng Huyện ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác vận động, tuyên truyền để đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; quan tâm, chăm lo đến đối tượng chính sách, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, trọng tâm là cấp ủy Đảng phải chủ động, tăng cường triển khai các giải pháp giữ vũng ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Giải quyết tốt các vân đề liên quan đến lợi ích của nhân dân, công khai, minh bạch. Đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, thực hiện tốt công tác tiếp dân; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

<

Tin mới nhất

Khai mạc huấn luyện lực lượng tự vệ khối các cơ quan, đơn vị năm 2020(14/09/2020 10:04 SA)

Mường Lát kiện toàn nhân sự HĐND – UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021(11/09/2020 3:47 CH)

Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về công tác cán bộ(10/09/2020 3:29 CH)

Trường THPT Mường Lát khai giảng năm học mới 2020 – 2021(05/09/2020 10:22 SA)

Đồng chí Hà Văn Ca giữ chức Bí thư Huyện ủy Mường Lát(13/08/2020 4:52 CH)

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mường Lát lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công rực rỡ(13/08/2020 4:43 CH)

Tổng kết Dự án tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đợt 5, giai đoạn 2018 - 2020(10/08/2020 3:27 CH)

Trung tâm y tế huyện triển khai phun thuốc khử khuẩn phòng, chống dịch nCoV(06/08/2020 10:31 SA)

Đồng chí Cao Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện thăm và kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại...(31/07/2020 4:28 CH)

Ban đại diện - Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mường Lát tổ chức Hội nghị sơ...(29/07/2020 11:25 SA)

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên thăm các gia đình chính sách tại huyện Mường Lát(27/07/2020 4:42 CH)

Tặng quà cho người có công và các gia đình chính sách trên địa bàn Thị trấn Mường Lát(22/07/2020 4:30 CH)

Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính và lớp quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên.(17/07/2020 8:56 SA)

Hội nghị trực tuyến công tác dân vận trong hoạt động hòa giải(13/07/2020 4:18 CH)

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế gia đình(11/07/2020 12:42 CH)

Huyện Mường Lát tổ chức thành công liên hoan văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ II...(10/07/2020 3:21 CH)

Mường Lát phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện đề ra năm 2020(01/07/2020 3:28 CH)

Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Mường Lát năm 2020(25/06/2020 3:09 CH)

Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học,trung học cơ sở...(18/06/2020 5:09 CH)

Huyện Đoàn Mường lát Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội năm 2020.(18/06/2020 5:04 CH)