Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Mường Lát

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện: Tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Đăng ngày 16 - 01 - 2020
100%

Chiều ngày 15/1/2020, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mường Lát tổ chức hội nghị tổng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự hội nghị có thành viên Ban đại diện HĐQT NHCS xã hội huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Đồng chí Hà Thị Hoa - Ủy viên BCH Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện chủ trì hội nghị.

Ông Trần Văn Hoàng - Giám đốc phòng giao dịch NHCSXH huyện Mường Lát thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện năm 2019

           Năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Mường Lát gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, dịch bệnh… làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân; đặc biệt là các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác. Trước tình hình đó, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện luôn bám sát Quy chế hoạt động, Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban đại diện HĐQT cấp trên, đồng thời tích cực, chủ động trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Cụ thể, tính đến ngày 31/12/2019, tổng huy động nguồn vốn tín dụng đạt 198.055 triệu đồng, tăng 14% tương đương với 24.862 triệu đồng so với đầu năm. Hiện nay, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đang thực hiện 15 chương trình tín dụng chính sách với cơ cấu dư nợ tập trung vào 3 lĩnh vực chủ yếu, như: Đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; Hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu của người dân về đời sống sinh hoạt, ổn định xã hội và lĩnh vực giải quyết việc làm, đào tạo nguồn nhân lực. Tính đến 31/12/2019, tổng dư nợ 15 chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn đạt 197.964 triệu đồng, tăng 25.121 triệu đồng so với đầu năm (tăng 14%) đạt 100% kế hoạch. Trong năm đã xó 2.105 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH. Từ nguồn vốn tín dụng đã góp phần thu hút, tạo việc làm ổn định cho trên 2.000 lao động, trong đó có 41 lao động đi vuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Đài Loan…; xây dựng được 3 căn nhà ở cho hộ nghèo và 282 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn tại địa phương…

          Cùng với việc tăng trưởng tín dụng, chất lượng tín dụng chính sách cũng không ngùng được củng cố và nâng cao. NHCSXH cùng với các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền cơ sở thường xuyên quan tâm thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn để bổ sung nguồn vốn cho vay. Tính đén 31/12/2019, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 1.058 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,53%; trong đó, nợ quá hạn 375 triệu đồng, nợ khoanh 683 triệu đồng. Xử lý nợ đối với 24 món vay bị rủi ro với tổng số tiền gốc 196,8 triệu đồng; trong đó, xóa nợ 17 món với 117,8 triệu đồng và khoanh nợ 7 món với số tiền 79 triệu đồng.

          Công tác phối hợp thực hiện Hợp đồng ủy thác, ủy nhiệm với các tổ chực chính trị - xã hội cũng ngày càng chặt chẽ và hiệu quả. Các tổ chức hội nhận ủy thác đã chú trọng thực hiện tốt các nội dung công việc được Ngân hàng chính sách xã hội ủy thác. Tổng dư nợ cho vay ủy thác qua 4 tổ chức hội, đoàn thể đạt 193.425 triệu đồng với 4.956 hộ, chiếm 97,7 % tổng dư nợ. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần không nhỏ vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, nhất là khu vực kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nông dân, tạo lập nguồn vốn giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các chính sách an sinh xã hội… góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 từ 71,42% xuống còn 43,32% năm 2019.

           Trước những hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội trong năm 2019, bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2020, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã đề ra mục tiêu cụ thể, như: 100% hộ nghèo, cộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn các chương trình tín dụng chính sách và tiếp cận các dịch vụ do NHCSXH cung cấp; Tăng trưởng dư nợ đạt từ 10% trở lên; Tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,15%; Nguồn vốn ngân sách địa phương tăng 300 triệu đồng; Đẩy mạnh việc triển khai các sản phẩm, dịch vụ và ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động nghiệp vụ; Phối hợp, lồng ghép có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách với các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội nhằm mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

Ông Lưu Vũ Hiền - Trưởng phòng LĐTB&XH, Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện thảo luận tại hội nghị

          Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, bàn giải pháp khắc phục hạn chế, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Trong đó, chỉ ra một số tồn tại, vướng mắc trong công tác thu hồi vốn vay để dẫn đến nợ xấu, nợ quá hạn; Hiểu quả hoạt động của một số Tổ TK&VV hoạt động kém hiệu quả; Công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế, chưa kịp thời tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở…

Đồng chí Hà Thị Hoa - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội kết luận Hội nghị

          Kết luận hội nghị đồng chí Hà Thị Hoa - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện đánh giá cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. 

           Về nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Thị Hoa nhấn mạnh: Trước hết đối với thành viên của Ban đại diện bố trí thời gian thực hiện việc kiểm tra,  giám sát theo chương trình, đặc biệt chỉ đạo UBND các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các cơ chế chính sách để người dân tiếp cận nguồn vốn một cách nhanh nhất, thủ tục đơn giản nhất; Quan tâm chỉ đạo sát sao việc cho vay và sử dụng vốn vay đúng mục đích; Thực hiện tốt việc rà soát đối tượng vay vốn theo Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020; Ngăn chặn xử lý kịp thời, nghiêm khắc các trường hợp xâm tiêu, vay ké; Các thành viên Ban đại diện cấp huyện, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cơ sở; Kiện toàn lại Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện; Các xã, thị trấn bố trí địa điểm giao dịch đảm bảo an ninh trật tự cho cán bộ NHCS khi thực hiện nhiệm vụ; Thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

<

Tin mới nhất

Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ...(29/09/2021 2:01 CH)

UBND huyện tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 9(19/09/2021 8:57 SA)

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Hà Văn Ca thăm, động viên chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn...(13/09/2021 9:47 SA)

Mường Lát: Hướng dẫn hoạt động vận tải trong thời gian áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội...(05/09/2021 11:25 SA)

UBND huyện giao ban thường kỳ tháng 7(04/08/2021 9:40 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện sơ kết công tác 6 tháng đầu năm;...(15/07/2021 4:36 CH)

Tổng kết công tác tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm đợt 1; triển khai các phương án tiêm phòng...(06/07/2021 4:26 CH)

Xã Quang Chiểu triển khai thành công mô hình trồng lúa nước vụ chiêm xuân đồng bào Mông bản Pù...(02/07/2021 10:08 SA)

Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân xã Quang Chiểu, khóa XXII(28/06/2021 4:51 CH)

Ngày hội bầu cử ở vùng cao Mường Lát(23/05/2021 3:26 CH)

Mường Lát sẵn sàng cho ngày hội non sông(22/05/2021 9:20 SA)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang làm việc tại huyện Mường Lát(18/05/2021 8:43 SA)

HĐND huyện Mường Lát - Dấu ấn một nhiệm kỳ(12/05/2021 10:23 SA)

Chi cục Thống kê huyện Mường Lát: Cánh tay đắc lực phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH của địa phương(22/04/2021 3:57 CH)

Huyện ủy Mường Lát: sơ kết quý I năm 2021(02/04/2021 4:12 CH)

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND huyện Mường Lát...(16/03/2021 10:28 SA)

348 hộ dân ở Mường Lát có nhà mới đón Tết(08/02/2021 5:05 CH)

Hội LHPN huyện tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2020(11/01/2021 9:39 SA)

Huyện Mường Lát có 20/23 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch(26/12/2020 3:34 CH)

Dấu ấn trí thức trẻ tình nguyện nơi vùng cao Mường Lát(18/08/2020 3:25 CH)