Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Mường Lát

Hội Cựu chiến binh huyện Mường Lát với phong trào thi đua “CCB gương mẫu”

Đăng ngày 05 - 07 - 2019
100%

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”; phong trào thi đua “CCB gương mẫu” do TW Hội CCB Việt Nam phát động, kết hợp với phong trào thi đua yêu nước là thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Mường Lát đã cụ thể hóa các nội dung của phong trào thi đua thành những hoạt động thiết thực, hiệu quả, sát với nhiệm vụ trọng tâm, điều kiện thực tế của hội, địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư duy và hành động của từng hội viên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Hội CCB trong sạch, vững mạnh.

CCB Lương Văn So Hội viên Hội CCB xã Quang Chiểu với mô hình trồng rừng

Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua, các cấp Hội CCB huyện Mường Lát luôn quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng và bồi dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống cho cán bộ, hội viên; đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân. Thực hiện phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi, tham gia thực hiện các chính sách an sinh xã hội”, hội thường xuyên bám sát các nghị quyết, đề án về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, động viên cán bộ, hội viên tập trung đẩy mạnh sản xuất, tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới… Trong 5 năm qua, giai đoạn 2014-2019 Hội Cựu chiến binh huyện Mường Lát luôn quan tâm công tác bồi dưỡng chính trị, tư tưởng và rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng cho hội viên; tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia đóng góp ý kiến với cấp ủy đảng các cấp trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Các hội viên nêu cao tinh thần gương mẫu, chấp hành nghiêm túc các quy định, đoàn kết và giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội, đáp ứng yêu cầu hoạt động trong giai đoạn hiện nay. Công tác xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên được các cấp hội quan tâm thực hiện. Đến nay, toàn huyện có 920 hội viên CCB sinh hoạt tại 13 tổ chức cơ sở hội. Tại Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hội viên CCB Mường Lát đã tham gia hiệp thương giới thiệu nhân sự và đã được nhân dân tín nhiệm bầu các hội viên CCB tham gia giữ các chức danh chủ chốt của huyện và xã gồm: 79 đồng chí, trong đó có 26 đ/c được bầu vào cấp ủy ( cấp huyện là 03, cấp cơ sở là 23 đ/c), nhiều đồng chí tiếp tục giữ các chức vụ chủ chốt trong Đảng, chính quyền, như; Bí thư, Phó Bí Thư Đảng ủy xã, trưởng công an xã, Chỉ huy trưởng quân sự xã; Trong cuộc bầu cử Quốc hội (khóa XIV) và đại biểu HDND các cấp, nhiều hội viên tiếp tục được Nhân dân giới thiệu làm đại biểu HĐND các cấp với tổng số đại biểu 39; trong đó đại biểu HĐND huyện 03 đồng chí, đại biểu HĐND cấp xã 36 đồng chí, một số đồng chí giữ các chức vụ trọng trách trong huyện như: Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Huyện ủy; trưởng, phó các phòng, ban, ngành... Phong trào “CCB gương mẫu” được các cấp hội CCB huyện Mường Lát tiến hành thường xuyên, liên tục, trở thành phong trào thi đua sôi nổi, phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Các cấp hội CCB trên địa bàn thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần để hội viên phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Các tổ chức hội đã tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế. Đến nay số vốn vay ủy thác với Ngân hàng CSXH do kênh Hội CCB quản lý đã có 04/09 cơ sở Hội, gồm 8 tổ TK&VV, giúp cho 288 hộ hội viên vay để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi, trồng trọt mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hội khuyến khích hội viên xây dựng các mô hình trang trại, gia trại, thành lập các doanh nghiệp sản xuất với nhiều ngành nghề đa dạng, phong phú, mở rộng các dịch vụ, kinh doanh. Đến nay, nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH huyện mà nhiều CCB đã thật sự trở thành tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế như: gia đình CCB Đỗ Xuân Đáng khu 2 Thị trấn đã thành lập được công ty riêng; gia đình CCB Trịnh Văn Lưu khu 2 Thị trấn, Thầu xây dựng, đã tạo việc làm cho các hội viên khó khăn; gia đình CCB Vi Xuân Hôn, xã Tén Tằn kinh doanh dịch vụ hàng tạp hóa…hàng năm có thu nhập từ 60 – 200 triệu đồng trở lên. Một số hộ gia đình CCB khác ở các địa phương trong huyện đã tích cực đầu tư chăn nuôi, trồng cây lâm nghiệp, cây ăn quả, ngô, sắn hàng năm có thu nhập cao. Từ kết quả của các phong trào thi đua đã giúp CCB tiếp tục khẳng định bản chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội cụ Hồ”. Với tinh thần vì đồng chí đồng đội, các cấp Hội còn luôn phối hợp với các ngành chức năng luôn quan tâm các chế độ, chính sách đối với người có công trong các thời kỳ của cách mạng theo quy định của Nhà nước. Đặc biệt trong những năm qua thực hiện Quyết định49/2015/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, huyện đã khảo sát và tiến hành làm hồ sơ được 512 trường hợp.

CCB Lò Văn Pén Hội viên Hội CCB xã Quang Chiểu với mô hình chăn nuôi

Xác định nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ là một nhiệm vụ thường xuyên của Hội, do vây trong những năm qua Hội đã tích cực phối hợp với tổ chức Đoàn thanh niên từ huyện đến cơ sở, tổ chức tuyên truyền giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, nhân các ngày lễ, ngày lịch sử truyền thống của đất nước, của địa phương. Đặc biệt tuyên truyền về truyền thống đấu tranh cách mạng, kể chuyện gương chiến đấu hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, các chiến công oanh liệt của các chiến sỹ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và trong cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc; qua đó giúp thế hệ trẻ hiểu được truyền thống vẻ vang của dân tộc, của “Bộ đội cụ Hồ”; nâng cao ý thức cảnh giác cho thế hệ trẻ, không để kẻ địch lôi kéo, lợi dụng để kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, cũng qua các hoạt động này giúp thế hệ trẻ hiểu được giá trị của cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do của hôm nay, để họ sống có lý tưởng, hoài bão và ý thức được trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trong công tác đối ngoại, Hội CCB huyện tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa ta với bạn Lào; phong trào “Bảo vệ đường biên mốc giới, quan hệ thân thiện hữu nghị Việt Nam - Lào” của 5 Chi hội CCB các bản giáp biên giới của huyện được triển khai thực hiện tốt việc tuyên truyền Luật Biên giới cho nhân dân các xã, bản vùng biên góp phần bảo vệ chủ quyền, giữ vững đường biên, cột mốc, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

CCB Lục Văn Liêm Hội viên Hội CCB xã Trung Lý với mô hình trồng rừng, chăn nuôi và trồng trọt

Với những thành tích đã đạt được, trong 5 năm qua đã có nhiều tập thể, cá nhân Hội CCB các cấp đã nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen như: Năm 2014 Chủ tịch UBND tỉnh tặng 2 Bằng khen cho tập thể Hội CCB huyện về thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh CCB Việt Nam và phong trào thi đua “CCB gương mẫu”; Năm 2016 được Hội CCB tỉnh công nhận Hội CCB huyện đơn vị đạt danh hiệu TSVM. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể Hội CCB huyện đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “CCB gương mẫu”; Năm 2018 Chủ tịch UBND huyện Mường Lát tặng 01 Giấy khen cho tập thể Hội CCB huyện đã có thành tích trong thực hiện “ngày Biên phòng toàn dân”. 01 Giấy khen cho tập thể Hội CCB huyện đã có thành tích trong Công tác tuyển quân. Có 02 cá nhân được TW Hội CCB Việt Nam tặng Giấy khen; Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen cho 04 tập thể, 02 cá nhân ở cơ sở Hội; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 cá nhân.

<

Tin mới nhất

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện: Tổng kết hoạt động năm 2019 và...(16/01/2020 10:23 SA)

Tổng kết mô hình tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản tại bản Chai xã Mường Chanh(03/01/2020 3:03 CH)

Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Mường Lát, khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021(27/12/2019 9:57 CH)

Mường Lát nỗ lực nâng cao độ che phủ của rừng(18/11/2019 3:06 CH)

Ban CHQS huyện Mường Lát: Điểm tựa của người dân vùng lũ(02/08/2019 3:51 CH)

Hội Cựu chiến binh huyện Mường Lát với phong trào thi đua “CCB gương mẫu”(05/07/2019 3:47 CH)

UBND huyện Mường Lát: Sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6...(02/07/2019 3:29 CH)

Bế giảng lớp học xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số(28/06/2019 5:25 CH)

Mường Lát: Sẵn sàng cho diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2019(10/06/2019 2:10 CH)

Mường Lát: Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới; Tuần lễ Biển đảo và Hải đảo Việt Nam năm...(05/06/2019 2:08 CH)

Cuộc sống mới của người dân vùng lũ tại các khu tái định cư(20/05/2019 10:15 SA)

Tổng kết phong trào " CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" lần thứ IV, giai đoạn 2011-2016(28/04/2016 3:27 CH)

Huyện Mường Lát: Triển khai chiến dịch tiêm Vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ(29/03/2016 1:56 CH)

Đồng chí; Lương Minh Thông – TUV, Bí thư huyện Ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mường Lát – Kiểm tra tiến...(16/03/2016 7:58 SA)

Công an huyện Mường Lát: Tổng kết công tác năm 2015; triển khai phương huớng nhiệm vụ năm 2016(29/02/2016 4:01 CH)

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Nội...(09/03/2015 3:26 CH)

Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Mường Lát: Phát huy đạo lý “ Uống nước nhớ nguồn ”(27/05/2014 3:26 CH)

BCĐ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mường Lát: Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch diễn tập...(13/05/2014 3:26 CH)

UBND Huyện Mường Lát: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2013, triển khai...(28/04/2014 3:25 CH)

HUYỆN ỦY MƯỜNG LÁT: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI, QUÁN TRIỆT CHUYÊN ĐỀ “ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM...(14/04/2014 3:25 CH)