Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
220 người đã bình chọn
2644 người đang online

Huyện Mường Lát: Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019

Đăng ngày 27 - 06 - 2019
100%

Thực hiện Chỉ thị 01-CT/TU, ngày 15/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh; Kế hoạch 104-KH/BCĐ, ngày 19/4/2019 của Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, trong 02 ngày (25 và 26/6) huyện Mường Lát đã tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ với Đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ huyện”. Đây là cuộc diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp với diễn tập chiến đấu phòng thủ xã.

Diễn tập khu vực phòng thủ là một nội dung quan trọng trong nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đối với huyện Mường Lát - địa bàn có vị trí chiến lược của Thanh Hóa, nhiệm vụ này càng có ý nghĩa quan trọng. Vì thế, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019 được Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với nhiều giải pháp thiết thực, đồng bộ.

Để bảo đảm cuộc diễn tập thành công, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Huyện đã chú trọng thực hiện tốt công tác chuẩn bị. Ngay sau khi có chỉ thị, kế hoạch diễn tập của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, Huyện ủy đã ra Chỉ thị 18-CT/HU về nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019; tiếp đó, Ban thường vụ Huyện ủy ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các tiểu ban chuyên ngành; đồng thời, Đảng ủy Quân sự Huyện ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Trên cơ sở đó, Huyện tổ chức các hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu cuộc diễn tập, tạo sự thống nhất về nhận thức, xây dựng ý thức, trách nhiệm và quyết tâm cho các thành phần tham gia diễn tập. Trong quá trình xây dựng ý định diễn tập, Ban Chỉ huy Quân sự luôn bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan cấp trên, của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện, nên ý định diễn tập đã bảo đảm sát, đúng với đặc điểm tình hình của Huyện. Đây là nội dung rất quan trọng của diễn tập, làm cơ sở để Huyện xây dựng hệ thống văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành diễn tập; đồng thời, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các ban, ngành, lực lượng, đoàn thể tham gia diễn tập quy cách xây dựng văn kiện. Theo đó, các ban, ngành, đoàn thể tự rà soát hệ thống văn kiện, kế hoạch, bổ sung, điều chỉnh sát hợp với đầu bài. Trong cuộc diễn tập này, Huyện đã xây dựng trên 200 văn kiện các loại (gồm bản đồ, sơ đồ, bảng kẻ, thuyết minh), cấp xã xây dựng trên 50 văn kiện diễn tập cấp xã bảo đảm thống nhất, đúng quy định, sát với chức năng, nhiệm vụ từng ban, ngành, được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá cao. Bên cạnh đó, công tác tập huấn, bồi dưỡng, luyện tập cho khung diễn tập được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc. Trong tập huấn, bồi dưỡng cán bộ khung diễn tập, Huyện chú trọng khắc phục các nội dung còn yếu, thiếu ở các cuộc diễn tập trước. Chấp hành sự chỉ đạo của Huyện và hướng dẫn của cơ quan quân sự các ban, ngành, đoàn thể đã vào cuộc nghiêm túc, tiến hành xây dựng kế hoạch, đề đạt nội dung, tổ chức lực lượng tham gia,... bảo đảm sát, đúng với chức năng ngành trong diễn tập khu vực phòng thủ. Đặc biệt, để nâng cao chất lượng diễn tập, bảo đảm sát thực tế, Huyện triển khai xây dựng hệ thống sở chỉ huy, hầm hào, công sự chiến đấu ở căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, bảo đảm đáp ứng yêu cầu đề ra.

Thực binh xử lý tình huống chống gây rối bạo loạn

Trong thực hành diễn tập, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao khả năng vận hành cơ chế theo Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X). Theo đó, cán bộ chủ chốt tham gia diễn tập đúng cương vị, chức trách được giao, bảo đảm sát thực tiễn chuyển địa phương vào các tình huống quốc phòng. Nhờ đó, chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp được nâng lên, nhất là chất lượng các hội nghị, như: Ban Thường vụ Huyện ủy ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia, trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, động viên cục bộ; triển khai nhiệm vụ công tác phòng không nhân dân thời chiến; thông qua Quyết tâm tác chiến phòng thủ; tổ chức hiệp đồng tác chiến phòng thủ,... được nâng lên một bước mới. Các hội nghị trong diễn tập đã thể hiện rõ cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành theo pháp luật; cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu và trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong khu vực phòng thủ”. Quá trình diễn tập, cấp ủy, chính quyền đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của mình; các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt chức năng làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy được thể hiện rõ ở việc nắm vững nguyên tắc, quan điểm quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng. Trên cơ sở đó, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của Huyện, nhất là trong phân tích, nhận định, đánh giá tình hình, nghiên cứu điều chỉnh quyết tâm tác chiến phòng thủ, xác định chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện. Qua đó, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các lực lượng và toàn dân đối phó với chiến tranh xâm lược bằng vũ khí công nghệ cao kết hợp với “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, khủng bố của địch.

Phần diễn tập thực binh, gồm các nội dung: huy động và tiếp nhận lực lượng dự bị động viên, chống gây rối bạo loạn và đánh địch đột nhập biên giới sát với tình hình thực tế tại địa phương. Đặc biệt, trong phần này, tình huống được kết cấu đan xen, lực lượng tham gia đông (cả nữ dân quân), sử dụng nhiều loại vũ khí, trang bị, phương tiện và đạn hơi, thuốc nổ… đã thể hiện được sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ phận, đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn về người và vũ khí, trang bị. Diễn tập thể hiện rõ phương pháp tác chiến của khu vực phòng thủ, cách đánh của bộ đội địa phương, dân quân, tự vệ. Trong thực binh xử lý tình huống Chống gây rối bạo loạn do lực lượng công an làm nòng cốt được chuẩn bị chu đáo, công phu, giả định tình huống sát thực tế; đồng thời, đưa ra phương án giải quyết hợp lý, chặt chẽ, đúng phương châm chỉ đạo. Qua đó, chất lượng tổng hợp, nhất là trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng tác chiến của lực lượng vũ trang không ngừng được nâng lên, đủ sức xử lý những tình huống về quốc phòng, an ninh ở địa phương, cơ sở.

Thực binh đánh địch đột nhập biên giới

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mường Lát diễn ra đúng kế hoạch thời gian, đạt kết quả tốt. Qua diễn tập, đánh giá đúng năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, vai trò của cơ quan quân sự, công an, biên phòng và các ban, ngành, đoàn thể đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; đánh giá đúng khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền địa phương, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Đồng thời, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mường Lát năm 2019

Chủ tịch UBND huyện Mường Lát trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mường Lát năm 2019

Kết thúc diễn tập,UBND  huyện Mường Lát đã trao giấy khen cho 15 tập thể và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập Khu vực phòng thủ huyện năm 2019.

<

Tin mới nhất

Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hoá thăm, hỗ trợ đoàn viên công đoàn huyện Mường Lát ốm đau, bệnh...(21/11/2023 4:28 CH)

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền...(06/10/2023 11:22 SA)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 9 năm 2023(22/09/2023 4:28 CH)

Đóng điện công trình cấp điện cho bản Sài Khao(29/08/2023 11:59 CH)

Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 11 thành công tốt đẹp.(14/07/2023 4:14 CH)

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Mường Lát lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp(24/05/2023 4:32 CH)

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045(28/03/2023 10:07 SA)

Hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia...(22/03/2023 4:05 CH)

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về xây dựng và phát...(12/12/2022 4:18 CH)

Ký kết thỏa Thuận hợp tác giữa huyện Mường Lát và huyện Viêng Xay, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn...(04/07/2022 3:51 CH)

Cập nhập và công bố cấp độ dịch COVID-19 ngày 27 tháng 6 trên địa bàn huyện Mường Lát(27/06/2022 11:09 SA)

Huyện Mường Lát tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022(16/02/2022 2:32 CH)

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban...(20/12/2021 11:07 SA)

THÔNG BÁO Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng năm 2021 huyện...(04/10/2021 3:58 CH)

Mường Lát: Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện(03/09/2021 8:02 CH)

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm hỏi, tặng quà các...(19/07/2021 11:18 CH)

Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Mường Lát lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp(01/07/2021 10:20 SA)

Các đồng chí lãnh đạo huyện Mường Lát tham gia bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các...(23/05/2021 9:56 SA)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống COVID-19, chuẩn bị...(18/05/2021 9:18 SA)

Ra mắt và tập huấn 2 Mô hình Câu lạc bộ "Gia đình toàn mỹ, mẹ an toàn con khỏe mạnh” và Câu lạc...(03/04/2021 9:46 SA)

Lễ khánh thành nhà mẫu và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại...(22/03/2021 10:57 SA)

Mường Lát: Lễ giao nhận quân năm 2021(27/02/2021 10:12 SA)

Giao lưu gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo 3 huyện Mường Lát - Quan Hóa - Quan Sơn...(11/12/2020 4:14 CH)

Mường Lát kiện toàn nhân sự HĐND – UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021(11/09/2020 3:47 CH)

Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về công tác cán bộ(10/09/2020 3:29 CH)

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mường Lát lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công rực rỡ(13/08/2020 4:43 CH)

Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Mường Lát năm 2020(25/06/2020 3:09 CH)

Đảng bộ xã Pù Nhi tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.(28/05/2020 11:00 SA)

Huyện Mường Lát sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19(07/05/2020 10:49 SA)

Người dân ở huyện Mường Lát hoãn tổ chức đám cưới để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19(13/04/2020 3:31 CH)

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ...(03/04/2020 4:32 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân bản Lốc...(13/11/2019 3:28 CH)

Truy điệu và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho gia đình liệt sỹ Thao Văn Súa(22/08/2019 4:26 CH)

Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Mường Lát năm 2019(15/08/2019 5:00 CH)

Huyện Mường Lát: Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019(27/06/2019 4:02 CH)

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Mường Lát lần thứ III thành công tốt đẹp(12/06/2019 3:27 CH)

Huyện Mường Lát: Sát nhập 2 đơn vị hành chính cấp xã(07/06/2019 7:45 SA)

Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 thăm và làm việc tại huyện Mường Lát(11/03/2019 3:02 CH)

Tưng bừng ngày hội tòng quân năm 2019 tại huyện Mường Lát(20/02/2019 3:32 CH)

Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ...(31/01/2019 9:35 SA)

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả thiên tai và công tác...(28/01/2019 3:22 CH)

Đẩy mạnh hợp tác giữa huyện Mường Lát với các huyện Sốp Bâu và Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào)(26/01/2019 2:55 CH)

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả thiên tai,...(23/01/2019 2:16 CH)

Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Văn Chiến kiểm tra tình hình sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện...(21/01/2019 9:25 SA)

Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu IV thăm, tặng quà và chúc Tết các...(18/01/2019 5:55 CH)

Người dân tự nguyện giao nộp súng tự chế(17/01/2019 8:56 SA)

Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Về các vấn đề xã hội thăm và làm việc tại huyện Mường...(27/12/2018 9:17 SA)

Hội khuyến học tỉnh thăm và tặng quà các trường học tại huyện Quan Hóa và Mường Lát(25/10/2018 2:18 CH)

Công an huyện Mường Lát bắt đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy(24/10/2018 4:11 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Mường Lát(15/10/2018 9:37 SA)

Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm...(30/11/2023 9:08 CH)

Thông báo Tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự xã Quang Chiểu năm 2023(29/11/2023 1:51 CH)

Nâng cao nghiệp vụ trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội cho các thành viên Ban đại diện Hội...(28/11/2023 4:19 CH)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 11 năm 2023(28/11/2023 9:27 SA)

Gặp mặt, biểu dương, tôn vinh già làng, trưởng bản, người uy tín tiêu biểu ở khu dân cư trên địa...(27/11/2023 3:10 CH)

Bí thư Huyện uỷ Hà Văn Ca kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình dự án tại xã Nhi Sơn(25/11/2023 4:44 CH)

Các đồng chí lãnh đạo huyện thăm động viên các thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ Quân sự,...(24/11/2023 10:02 SA)

Bí thư Huyện uỷ Hà Văn Ca kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình dự án tại xã Mường Lý(23/11/2023 9:03 SA)

Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hoá thăm, hỗ trợ đoàn viên công đoàn huyện Mường Lát ốm đau, bệnh...(21/11/2023 4:28 CH)

Kiểm tra tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia tại Tam Chung(17/11/2023 3:57 CH)

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 11 năm 2023(16/11/2023 4:18 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Mường Lát(15/11/2023 4:33 CH)

Ban chỉ đạo thực hiện Kết luận số 50-KL/TU huyện Mường Lát tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng...(15/11/2023 4:16 CH)

Đình chỉ lưu hành, thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng(15/11/2023 11:13 SA)

Hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận,...(13/11/2023 3:54 CH)

Bắt đối tượng người Lào mua bán, vận chuyển trái phép ma túy(12/11/2023 8:05 SA)

Bảo hiểm Agribank chi trả quyền lợi cho khách hàng tại Mường Lát(10/11/2023 3:14 CH)

Ban Dân vận Tỉnh ủy: tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận trong vùng đồng...(09/11/2023 2:17 CH)

Ký kết chương trình phối hợp thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của...(09/11/2023 4:32 CH)

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở liên khu bản Bóng, bản Na Chừa xã Mường Chanh(09/11/2023 3:16 CH)

°