Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Mường Lát

Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Mường Lát, khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng ngày 27 - 12 - 2019
100%

Ngày 27-12, HĐND huyện Mường Lát tổ chức Kỳ họp thứ 9, khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp năm 2020 và xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Đồng chí Phạm Bá Điểm - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện thông qua báo cáo của UBND huyện về tình hình KT-XH, QP-AN năm 2019, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020

Trong điều kiện còn gặp rất nhiều khó khăn, song được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, tỉnh; sự nỗ lực, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự cố gắng của doanh nghiệp và nhân dân trong toàn huyện nên tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 của huyện Mường Lát vẫn giữ được ổn định. Trong 24 chỉ tiêu theo Nghị quyết của HĐND huyện, có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 9 chỉ tiêu đạt kế hoạch và 8 chỉ tiêu không đạt kế hoạch do bị ảnh hưởng của thiên tai. Tổng giá trị sản xuất đạt 829.229,2 triệu đồng. Trong đó, giá trị sản xuất ngành nông - lâm - thủy sản đạt 164.887,3 triệu đồng; công nghiệp - xây dựng 310.211,6 triệu đồng; các ngành dịch vụ 354.130,3 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 253.801 triệu đồng; dịch vụ thương mại, bán lẻ hàng hóa, doanh thu đạt 50.400 triệu đồng, tăng 5% so vơi cùng kỳ; xuất nhập khẩu đạt 3 triệu USD. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được thực hiện hiệu quả, có 3 bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Toàn cảnh kỳ họp

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2019, năm 2020 Huyện Mường Lát đã đề ra các chỉ tiêu phấn đấu trong năm là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt từ 6% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 17,2 triệu đồng/năm; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 13.500 tấn; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 450 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn cao hơn 4% chỉ tiêu tỉnh giao; phấn đấu có 4 bản đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa đạt 65%; thành lập mới 15 doanh nghiệp, xuất khẩu 50 lao động trở lên; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới từ 5% trở lên; trồng rừng mới 150 ha…

Để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, huyện Mường Lát tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ sản xuất kinh doanh phát triển; thực hiện tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ và cải thiện môi trường. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm ở từng ngành, từng cấp để tạo chuyển biến rõ nét.

Đồng chí Cao Văn Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trả lời chất vấn những vấn đề còn vướng mắc mà cử tri quan tâm

Tại Kỳ họp, HĐND huyện Mường Lát cũng thực hiện việc chất vấn và trả lời chất vấn về các nội dung, như: Vấn đề phát triển và nhân rộng các mô hình hổ trợ sản xuất trên địa bàn huyện; Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; Việc quản lý, giám sát, thi công và đảm bảo chất lượng các công trình.

Đồng thời thực hiện kiện toàn tổ chức cán bộ, thông qua các Nghị Quyết, tờ trình của UBND huyện về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2020.

Đồng chí Lương Minh Thông - Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kì họp, đồng chí Lương Minh Thông - Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm 2019. Để khắc phục những hạn chế, yếu kém; đưa huyện ta ngày càng phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn; đồng chí Lương Minh Thông đề nghị: UBND chỉ đạo, điều hành các ngành, các địa phương tập trung triển khai, thực hiện đồng bộ một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu trong báo cáo trình kì họp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 24 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng; đồng thời HĐND nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

          Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, khắc phục hậu quả lũ lụt trong năm 2019 để đảy mạnh sản xuất kinh doanh, nhất là lĩnh vực sản xuất có liên quan đến đời sống của nhân dân và các lĩnh vực có đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của huyện, trong đó:

          Về sản xuất nông nghiệp, trước hết phải tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nhân dân vùng bị thiệt hại trong đợt mưa lũ năm 2019, sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp; chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, các dự án thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới để hoàn thành chỉ tiêu giao.

          Đối với kế hoạch sản xuất tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, phải tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, giải quyết công ăn, việc làm, kết nối giữa doanh nghiệp với nông dân trong sản xuất kinh doanh, thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công các chương trình, dự án đang triển khai trên địa bàn huyện, nhất là dự án các khu tái định cư: 6 khu đang hoàn thiện và 6 khu đang đề xuất kiến nghị là các khu Ma Hác, bản Tung, bản Lìn, Trung Thắng, bản Ún, bản Sa Lung; phấn đấu bàn giao mặt bằng trước ngày 05/1/2020. Đặc biệt quan tâm chỉ đạo quyết liệt trong việc xây dựng nhà ở cho một số hộ dân bị sập hoàn toàn để nhân dân được đón tết nơi ở mới, không được để hộ dân nào không có tết.

Các Đại biểu tham dự kỳ họp

          Tiếp tục tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chưa hoàn thiện trên địa bàn huyện. Sớm hoàn thành thủ tục hồ sơ sau khi đã đấu giá quyền sử dụng đất để tăng thu ngân sách trên địa bàn huyện. Phấn đấu trong năm 2020, phải khắc phục những hạn chế, yếu kém trong sản xuất và công tác xây dựng nông thôn mới, công tác xóa đói giảm nghèo.

          Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội; Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân gắn với phòng chống dịch bệnh cho người và gia súc, gia cầm.

          Đấu mối, phối hợp, liên kết các trường, Trung tâm dạy nghề như trường Cao đẳng khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn công nghiệp than Việt Nam với các ngành làm tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và xuất khẩu lao động. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an ninh xã hội và chế độ, chính sách đối với người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn.

          Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp và trách nhiệm của các đại biểu HĐND trước cử tri và nhân dân trong huyện; tăng cường giữ mối liên hệ giữa đại biểu dân cử với cử tri, tiếp thu, phản ánh với cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của cử tri.

          Làm tốt công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là khu vực xã biên giới trên địa bàn huyện. Kiên quyết xử lý vi phạm an toàn giao thông nhất là trong dịp cuối năm và dịp tết nguyên đán; thực hiện nghiêm túc việc uống rượu say không được điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông; quan tâm đến vấn đề môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm; quản lý các hoạt động dịch vụ thương mại, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

<

Tin mới nhất

Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ...(29/09/2021 2:01 CH)

UBND huyện tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 9(19/09/2021 8:57 SA)

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Hà Văn Ca thăm, động viên chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn...(13/09/2021 9:47 SA)

Mường Lát: Hướng dẫn hoạt động vận tải trong thời gian áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội...(05/09/2021 11:25 SA)

UBND huyện giao ban thường kỳ tháng 7(04/08/2021 9:40 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện sơ kết công tác 6 tháng đầu năm;...(15/07/2021 4:36 CH)

Tổng kết công tác tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm đợt 1; triển khai các phương án tiêm phòng...(06/07/2021 4:26 CH)

Xã Quang Chiểu triển khai thành công mô hình trồng lúa nước vụ chiêm xuân đồng bào Mông bản Pù...(02/07/2021 10:08 SA)

Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân xã Quang Chiểu, khóa XXII(28/06/2021 4:51 CH)

Ngày hội bầu cử ở vùng cao Mường Lát(23/05/2021 3:26 CH)

Mường Lát sẵn sàng cho ngày hội non sông(22/05/2021 9:20 SA)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang làm việc tại huyện Mường Lát(18/05/2021 8:43 SA)

HĐND huyện Mường Lát - Dấu ấn một nhiệm kỳ(12/05/2021 10:23 SA)

Chi cục Thống kê huyện Mường Lát: Cánh tay đắc lực phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH của địa phương(22/04/2021 3:57 CH)

Huyện ủy Mường Lát: sơ kết quý I năm 2021(02/04/2021 4:12 CH)

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND huyện Mường Lát...(16/03/2021 10:28 SA)

348 hộ dân ở Mường Lát có nhà mới đón Tết(08/02/2021 5:05 CH)

Hội LHPN huyện tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2020(11/01/2021 9:39 SA)

Huyện Mường Lát có 20/23 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch(26/12/2020 3:34 CH)

Dấu ấn trí thức trẻ tình nguyện nơi vùng cao Mường Lát(18/08/2020 3:25 CH)