Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Mường Lát

Hội nghị Ban Chấp hành Huyện ủy mở rộng năm 2019

Đăng ngày 25 - 12 - 2019
100%

Sáng ngày 25-12, Huyện ủy Mường Lát đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Huyện ủy mở rộng triển khai nhiều nội dung quan trọng. Trong đó tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2019; quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; lấy phiếu đánh giá xếp loại Đảng bộ huyện và các đồng chí lãnh đạo huyện và nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Lương Minh Thông - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Cao Văn Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2019, huyện Mường Lát cũng đã phải đỗi mặt với nhiều khó khăn, như: Diễn biến phức tạp của thời tiết; Tình hình dịch bệnh (dịch tả lợn Châu phi) trên đàn vật nuôi… gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân. Được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh; sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, LLVT và nhân dân các dân tộc trong huyện, năm 2019 huyện Mường Lát có 07/26 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 10/26 chỉ tiêu đạt kế hoạch và 9/26 chỉ tiêu không đạt kế hoạch (do bị ảnh hưởng của thiên tai). Tình hình kinh tế - xã hội của huyện ổn định và tiếp tục có bước phát triển. Giá trị sản xuất ước đạt 829.229,2 triệu đồng; Tỷ trọng cơ cấu kinh tế đi đúng hướng: Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 20,1%, Công nghiệp xây dựng cơ bản chiếm 37,9%, các ngành dịch vụ chiếm 42%. Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm; Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dụng nông thôn mới huyện đã tập trung chỉ đạo và giao nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cho các phòng, đon vị liên quan phụ trách trực tiếp hướng dẫn 03 bản điểm đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Đồng chí Hà Văn Thiếu - Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, Chánh Văn phòng Huyện ủy thông qua báo cáo về tình hình KT-XH, QP-AN năm 2019

Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng xây dựng đời sống văn hóa được nâng lên, các chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, kip thời; Hoàn thành việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và các đơn vị sự nghiệp theo đúng lộ trình kế hoạch đề ra; Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công và các đối tượng chính sách được quan tâm thực hiện đẩy đủ, kịp thời. Chất lượng sự nghiệp y tế được cải thiện. Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện; hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện duy trì hoạt động hiệu quả, góp phần rút ngắn thời gian và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân.

Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2019; tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân được chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, nhiều vụ việc phức tạp tồn đọng kéo dài đã và đang được giải quyêt dứt điếm.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng, dành nhiều thời gian chỉ đạo tình hình ở cơ sở, tập trung chỉ đạo gìải quyết các  vụ việc, tháo gỡ khó khăn, ổn định tình hình ở cơ sở. Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật nghiêm tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên khi có vi phạm. Sinh hoạt Đảng phát huy được dân chủ, đoàn kết, thắng thắn. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới, góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Đồng chí Lương Minh Thông - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Cao Văn Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì

Dưới sự chủ trì của đồng chí Lương Minh Thông - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Cao Văn Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện các đại biểu cũng đã tham gia ý kiến về những tồn tại trong năm 2019: Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế còn thấp chưa đạt so với kế hoạch, triển khai sản xuất còn chậm thời vụ; Tiến độ thi công một số công trình dự án trên địa bàn huyện còn chậm so với kế hoạch đề ra; Tình hình an ninh trật tự ở các xã vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp gây mật ổn định, tình dình di cư tự do, truyền đạo trái pháp luật còn tiềm ẩn, khó lường…

Đồng chí Phạm Bá Điểm - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ UBND huyện tham gia thảo luận tại hội nghị

Hội nghị cũng đã thông qua và lấy biểu quyết dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, gồm 24 chỉ tiêu (trong đó, có 7 chỉ tiêu về kinh tế, 12 chỉ tiêu về xã hội, 2 chỉ tiêu về môi trường, 1 chỉ tiêu về an ninh trật tự và 2 chỉ tiêu về xây dựng đảng) và 2 nhóm giải pháp, 100% đại biểu đề tán thành.

Đồng chí Lương Minh Thông - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Minh Thông - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh năm 2020 là năm với những nhiệm vụ chính trị quan trọng, do đó đòi hỏi phải nỗ lực phấn đấu cao hơn để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Bí thư Huyện ủy, yêu cầu: Các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở, các phòng, ban, ngành, đòn thể cấp huyện phải tập trung cao nhất để lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, quyết tâm thực hiện hoàn thành và hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020; Phải gắn thực hiện nhiệm vụ với tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầy cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị nếu để các chỉ tiêu thuộc trách nhiệm của ngành mình, địa phương, đơn vị mình không hoàn thành kế hoạch đạt ra trong năm 2020.

          Tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kì 2015 - 2020 và tình hình thực hiện 05 chương trình trọng tâm Đại hội Đảng bộ đã đề ra, làm rõ kết quả đạt được, những khó khăn , tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp tích cực hơn , hiệu quả hơn và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để thực hiện bằng được các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ trong cả nhiệm kì 2015 - 2020.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc khắc phục hậu quả thiên tai năm 2019 về sản xuất, cơ sở hạ tầng, giúp nhân dân ổn định cuộc sống. Thực hiện có hiệu quả các đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình sản xuất chăn nuôi; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành, cơ cấu vùng kinh tế và cơ cấu lao động nhằm khai thác, phát huy được tiềm năng, lợi thế của huyện. Phát triển nông, lâm nghiêp, thủy sản, xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật tư nông nghiệp và  an toàn thực phẩm đối với mặt hàng nông sản. Quản lý, khai thác lâm nghiệp gắn với trồng rừng. Triển khai có hiệu quả các chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doang nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn.

          Tiếp tục rà soát để kịp thời điều chỉnh, bổ sung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là chất lượng các công trình. Kiểm tra, phát hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, dịch vụ kinh doanh phải đảm bảo đúng pháp luật; khuyến khích phát triển doanh nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện thu hút lao động nông thôn, giải quyết việc làm.

          Làm tốt công tác tuyên truyền chào mừng 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Gắn phát triển văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy văn hóa bản sắc dân tộc, phát huy những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp xây dựng đời sống văn hóa mới, bài trừ những thói hư, tật xấu, những hủ tục lạc hậu và các tệ nạn xã hội. Nâng cao chất lượng giáo dục, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, nhà ở cho học sinh nội trú. Quan tâm đầu tư cơ sở vật cất, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, đảm bảo công tác y tế dự phòng không để dịch sảy ra. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia để đảm bảo tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng và thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, ưu đãi đối với người có công, gia đình khó khăn. Nâng cao hiệu quả đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với phát triển thị trường lao động.

          Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình cơ sở, nhất là vùng biên giới và các địa bàn trọng diểm để chủ động xử lý các tình huống, không để bị động bất ngờ; tạo môi trường ổn định, nhân dân yên tâm sản xuất.

          Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng và chuẩn bị tốt các điều kiện để hoàn thành tuyển quân năm 2020 đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu. Tăng cường công tác phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng, công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn năm 2020. Tăng cường kiểm soát, quản lý xuất nhập cảnh trái phép, quản lý đăng ký tạm trú tạm vắng; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, kiềm chế tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm có tổ chức, sử dụng vũ khí nguy hiểm, tội phạm tín dụng đen, vay nặng lãi, tệ nạn cờ bạc, ma túy. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vật liệu nổ, quản lý súng săn tự chế.

Tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác láng giềng thân thiện giữa nhân dân 2 huyện Xốp Bâu, Viêng Xay  - Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đực lối sống, tác phong công tác của cán bộ đảng viên; chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

          Thực hiện đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở; tăng cường quản lý nhà nước trong các lĩnh vực. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân Huyện và các xã, thị trấn; thực hiện tốt chức năng kiểm tra và giám sát , xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quản lý Nhà nước, quản lý xã hội.

          Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị; phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất , làm tốt công tác dân vận, công tác vận động quần chúng; phong trào tập hợp đoàn kết hội viện, đoàn viên; xây dựng và củng cố tổ chức hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng khu dân cư an toàn làm chủ.

          Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025: Các  cấp ủy đảng tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy định tại chỉ thị số 35 - CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và của huyện. Tập trung chuẩn bị các văn kiện, đặc biệt là báo cáo chính trị , Nghị quyết Đại hội có chất lượng tốt nhất, khoa học, sát với tình hình thực tế, khả thi trong tổ chức thực hiện; thực hiện các bược, quy trình, lựa chọn, bố trí, sắp xếp nhân sự cấp ủy gắn với nhân sự HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2016. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để đơn vị hành chính Thị trấn sau khi sắp xếp đi vào hoạt động nề nếp, ổn định, phát triển. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đặc biệt là trong dịp tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

          Tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc tồn tại, vướng mắc trước đại hội, để bước vào đại hội ổn định, vui vẻ, phấn khởi, khí thế mới.

<

Tin mới nhất

Mường Lát phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện đề ra năm 2020(01/07/2020 3:28 CH)

Huyện Đoàn Mường lát Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội năm 2020.(18/06/2020 5:04 CH)

Mường Lát: Châu chấu lưng vàng tàn phá hoa màu của bà con nhân dân(02/06/2020 9:57 SA)

Chi cục THADS huyện Mường Lát: Cưỡng chế kê biên tài sản để thi hành án(27/05/2020 9:09 SA)

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Mường Lát(13/05/2020 3:37 CH)

Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Huyện ủy Mường Lát khai giảng lớp bồi dưỡng kiến...(12/05/2020 4:24 CH)

Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Mường Lát lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp(09/05/2020 8:20 SA)

Mường Lát “phủ sóng” thông tin phòng, chống dịch COVID-19 đến tận vùng sâu, vùng xa(22/04/2020 10:03 SA)

Mường Lát: Tăng cường phòng, chống dịch virus Covid-19(30/03/2020 3:20 CH)

Mưa đá gây thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân huyện Mường Lát(26/03/2020 3:56 CH)

Mường Lát họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19(09/03/2020 3:29 CH)

Mường Lát tiêm phòng đợt 1/2020 cho đàn gia súc, gia cầm(02/03/2020 3:27 CH)

Hội nghị bầu bổ sung nhân sự Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủyMường Lát,...(21/02/2020 8:32 SA)

Đoàn công tác Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) làm việc với huyện Mường Lát(12/02/2020 11:07 SA)

Mường Lát: Lễ giao nhận quân năm 2020(11/02/2020 8:43 SA)

Cấp khẩu trang miễn phí cho người dân ở huyện nghèo Mường Lát(06/02/2020 1:40 CH)

Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh Hóa tặng quà Tết cho học sinh nghèo Mường Lát(13/01/2020 2:33 CH)

Công an huyện Mường Lát: Tổng kết công tác năm 2019; triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào...(06/01/2020 3:09 CH)

Hội LHPN huyện Mường Lát: Tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2019; Triển khai nhiệm...(04/01/2020 2:50 CH)

Tổng kết Kết luận 50-KL/TU năm 2019; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020(31/12/2019 11:34 SA)