Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Mường Lát

Bế giảng lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới năm 2019

Đăng ngày 14 - 10 - 2019
100%

Sáng 13-10, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2019. Dự buổi lễ có đồng chí Triệu Minh Xiết - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; Văn phòng Huyện ủy; Ban giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện cùng 116 học viên là các Đảng viên mới đến từ các Đảng bộ, chi bộ trong toàn huyện.

Toàn cảnh lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2019

Trong thời gian từ ngày 07 đến ngày 13/10 các học viên đã được quán triệt và nghiên cứu 10 chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên Giáo Trung ương, về: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; Tăng cường Quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam…

Đồng chí Triệu Minh Xiết - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy trao giấy chứng nhận và khen thưởng những học viên xuất sắc

Kết thúc khóa học, 100% học viên tham gia khóa học được công nhận hoàn thành chương trình, trong đó 46 học viên xếp loại giỏi, chiếm 40%; 35 học viên xếp loại khá, chiếm 30% và 35 học viên xếp loại trung bình, chiếm 30%.

Đồng chí Triệu Minh Xiết - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy phát biểu tại lễ bế giảng

Phát biểu tại lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2019, đồng chí Triệu Minh Xiết - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy chúc mừng kết quả học tập, biểu dương tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc và chấp hành tốt nội quy lớp của các học viên. Đồng chí đề nghị các đảng viên mới tự xây dựng kế hoạch, nâng cao nhận thức chính trị, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân để tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng, đồng thời tham gia tích cực vào các hoạt động tại địa phương đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà tổ chức giao. Phấn đấu sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

<

Tin mới nhất