Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Mường Lát

Mường Lát là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Thanh Hóa Bao gồm: 1 thị trấn và 8 xã

Đăng ngày 19 - 04 - 2013
100%

 

Thị trấn Mường Lát

Chủ tịch: Lương Chí Hùng

- Điện thoại: 0918065110

- Email: hunglc.muonglat@thanhhoa.gov

Các xã:

Xã Trung Lý

Chủ tịch: Lộc Văn Hiến

- ĐT: 01689315071

- Email:hienlv.muonglat@thanhhoa.gov.vn

Xã Nhi Sơn

Chủ tịch: Lâu Dị Lênh

- ĐT: 01693798665

- Email: lenhld.muonglat@thanhhoa.gov.vn

Xã Pù Nhi

Chủ tịch: Lương Văn Xích

- ĐT: 01678760973

- Email: xichlv.muonglat@thanhhoa.gov.vn

Xã Tam Chung

Chủ tịch: Hà Văn Thại

- ĐT: 01666086930

- Email: thaihv.muonglat@thanhhoa.gov.vn

Xã Mường Lý

Chủ tịch: Đinh Công Đại

- ĐT: 0977897065

- Email: daidc.muonglat@thanhhoa.gov.vn

Xã Tén Tằn

Chủ tịch: Hà Văn Hoàn

ĐT: 0167964237

Email: hoanhv.muonglat@thanhhoa.gov.vn

Xã Quang Chiểu

Chủ tịch: Lục Văn Tâm

ĐT: 0949834388

Email: tamlv.muonglat@thanhhoa.gov.vn

Xã Mường Chanh

Chủ tịch: Triệu Minh Xiết

ĐT: 0979717152

Email: xiettm.muonglat@thanhhoa.gov.vn


 

<

Tin mới nhất

Mường Lát là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Thanh Hóa Bao gồm: 1 thị trấn và 8 xã(19/04/2013 3:24 CH)