Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
97 người đã bình chọn
355 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1513/UBND- TCKh 07/12/2018 Biểu mẫu báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2018, nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2018, danh mục đầu tư năm 2019
1410 05/12/2018 V.v ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến trên địa bàn huyện Mường Lát
79/KH- UBND 25/07/2018 Kế hoạch Tổ chức đánh giá giữa kỳ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
738/UBND- TCKH 03/07/2018 V.v yêu cầu XD kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018
381/QĐ- UBND 16/05/2018 V.v công bố công khai phương án chuyển đổi chợ Thị trấn Mường Lát huyện Mường lát
01/TB- HĐTD 03/05/2018 Thông báo thời gian tổ chức xét tuyển giáo viên, nhân viên các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS huyện Mường Lát
07/TB- UBND 09/02/2018 Tuyển dụng và tiếp nhận bổ sung hồ sơ dự tuyển giáo viên, nhân viên các trường MN, tiểu học, THCS huyện Mường Lát
52/QĐ- UBND 18/01/2018 V.v ban hành quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan quản lý nhà nước huyện Mường Lát
53/QĐ- UBND 18/01/2018 V.v ban hành quy chế quản lý, vận hành khai thác sử dụng phần mềm Quản lý Văn bản hồ sơ công việc trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước huyện Mường Lát
55/QĐ- UBND 18/01/2018 Ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước huyện Mường Lát
1596/QĐ- UBND 29/12/2017 Quyết định tiếp công dân của Thường trực HĐND, Chủ tịch, các Phó chủ tịch năm 2018
69/TB- UBND 27/12/2017 Công khai số liệu ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2018 trình HĐND huyện
Số 01/TB- HĐXT 07/12/2017 Xét lao động hợp đồng GV Mầm Non giảng dạy tại các trường Mầm Non trên địa bàn huyện Mường Lát
1603/TB- UBND 01/12/2017 V.v thông báo những người đủ tiêu chuẩn xét tuyển Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã
06/PA- UBND 01/12/2017 Xét lao động hợp đồng giáo viên Mầm Non giảng dạy tại các trường mầm Non huyện Mường Lát
1 2