Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Mường Lát

  • Giáo dục lý luận chính trị là việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê nin, đường lối quan điểm của Đảng về các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, lịch sử Đảng, xây dựng Đảng… cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trong xã hội. Những năm qua, Trung tâm Chính trị huyện Mường Lát đã không ngừng đổi mới, đa dạng hóa các phương pháp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cáo chất lượng giảng dạy về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ của địa phương trong toàn đảng bộ, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh. Xứng đáng là cái nôi đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho cấp uỷ đảng chính quyền cơ sở.

  • Sáng ngày 26/11, Ban Liên lạc truyền thống Tây Tiến đã tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao công trình Bia lưu niệm Tây Tiến ở bản Sài Khao, xã Mường Lý cho chính quyền địa phương. Dự buổi lễ có đồng chí Mai Xuân Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo các phòng có liên quan của huyện; đại diện Ban Liên lạc truyền thống Tây Tiến; lãnh đạo xã Mường Lý và đổng đảo bà con nhân dân bản Sài Khao.

  • Theo số liệu thống kê của Trung tâm Y tế huyện Mường Lát, lũy tích số người nhiễm HIV toàn huyện 508 người, trong đó số còn sống quản lý được là 258 người, số người nhiễm HIV đã tử vong 163 người, số đang điều trị ARV tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát là 228 bệnh nhân. Có 8/8 xã, thị trấn có người nhiễm HIV đang còn sống, các đối tượng có nguy cơ cao tập trung ở nhóm tiêm chích ma túy.

1