Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 110/BC- UBND
Ngày ban hành 05/07/2017
Trích yếu Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2017
Cơ quan ban hành Tài chính
Lĩnh vực Tài chính
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm Tải xuống